Eristemateriaalit

Eristeissä on eroja. Esittelemme erilaiset eristeet ja neuvomme, mitä eristettä missäkin kannattaa käyttää.

  Eristysmateriaalit

  Eristysmateriaaleissa on eroja. Markkinoilla on monenlaisia eristeitä, jotka auttavat pitämään lämmön sisällä ja leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä.

  Tavallisimmat eristysmateriaalit ovat mineraalivilla, selluvilla ja styroksi. Kaikilla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Voit lukea niistä lisää näiltä sivuilta.

  Mineraalivilla - monipuolinen eristemateriaali

  Kaikki mineraalivillatuotteet eristävät kylmältä, tulipalolta ja ääniltä, mutta eri käyttökohteisiin on erilaisia tuotteita.

  Lähes kaikki eristystarpeet voi ratkaista mineraalivillalla. Johonkin kohteeseen sopii kivivilla, toiseen lasivilla, johonkin pehmeät rullat ja toiseen kovat levyt. Nykyään on helppo valita parhaiten toimiva tuotemuoto, ja mineraalivillaa on käytetty jo kauan.

  Vaihtoehtoiset eristemateriaalit ovat äärimmäisen kiinnostavia: valkoiset polystyreenilevyt toimivat mainiosti, kun valetaan terassia. Uusiin ulkoseiniin asennetaan usein kevytbetonieristettä, ja avovintin ja tiilimuuriseinän lisäeristeeksi voi valita selluvillan tai joukon muita enemmän tai vähemmän uusvanhoja materiaaleja kuten turve ja puukuidut.

  Eristettä ostettaessa päätyy kuitenkin useimmiten mineraalivillavaihtoehtoon. Tällöin on kyettävä erottamaan mineraalivillan monet eri tehtävät. Vaikka tarve olisi eristää kylmältä, tulipalolta ja ääniltä, jokainen tuote on kehitetty jotakin erikoistehtävää varten. Katsaus eristysmateriaaleihin alkaakin erilaista mineraalivillatuotteista.

  Mineraalivillaa kivestä ja lasista

  Lasi- ja kivivillan perusominaisuudet:

  • Korkea lämmöneristyskyky, pehmeiden tuotteiden lambda-arvo on noin 0,037 W/mK ja kovien hieman heikompi, noin 0,041 W/mK.
  • Palamattomia ja palon leviämistä ehkäiseviä
  • Villan pöly ja säikeet voivat ärsyttää ihoa, ja työssä on aina käytettävä suojavaatteita, hansikkaita ja hengityssuojainta. Oireet ovat lyhytaikaisia, eikä vakavampia seurauksia ole.
  • Eivät ime vettä. Eivät vaurioidu kosteudesta.

  Eristysominaisuudet ovat samanlaiset kuin useimmilla muilla eristemateriaaleilla, ja kyky jarruttaa tulipaloa ja vettä mahdollistaa mineraalivillan käytön kaikkialla talossa. Kun oikea eristystehtävä löytyy, tuotteen muodon ja mallin ratkaisee lähinnä se, miten villasäikeet on yhdistetty bakeliittiliimaan. Tuotteet voivat olla levyjä, rullia, putkisuojuksia, saumakaistaleita yms. Vasta tässä vaiheessa lasi- ja kivivillan erot alkavat saada merkitystä.

  KIVIVILLA suodattuine säikeineen on hieman jäykempää käsitellä kuin lasivilla ja sitä voi olla vaikea saada asettumaan tasaisesti epätasaisille pinnoille. Kivivilla säilyttää kuitenkin muotonsa hyvin, ja juuri kivivillasta valmistetaan erityisen kovia levyjä, jotka kestävät valamista.

  LASIVILLAN säikeet ovat hienompia ja pidempiä, ja ne ovat enemmän samansuuntaisia kuin kivivillan säikeet. Tämä tekee lasivillan pehmeästä muodosta joustavampaa ja helpommin revittävää, ja lasivillan voi tiivistää lähes puoleen kokoon kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Se kestää epätasaisuutta helpommin, mutta se voi myös hämätä ja luoda onton tilan, jos pehmeä villa takertuu johonkin kiinni, kun sitä työnnetään paikalleen.

  Pehmeät mineraalivillamatot

  Pehmeät matot ovat yleisimmin käytetty eristetyyppi. Niitä saa kaikista rakennustarvikeliikkeistä, tosin isompia projekteja varten eristeet kannattaa tilata, jotta ne saa täysin oikeassa koossa eikä mattoja jää turhaan yli. Yleisimmät paksuudet ovat 50 ja 100 mm. Eristeitä kannattaa asentaa useita kerroksia ja limittää saumat kylmäsiltojen välttämiseksi. Hinnaksi tulee suurin piirtein sama, laittoipa eristeet yhtenä paksuna tai kahtena ohuempana kerroksena, sillä eristeistä maksetaan kuutioittain.

  Pehmeät mineraalivillarullat

  Pehmeät rullat ovat samanlaisia kuin pehmeät matot, mutta niitä ei ole leikattu pieniksi kappaleiksi. Rullaa käyttämällä saumoja tulee vähemmän, ja tämän seurauksena myös kylmäsiltoja. Sen sijaan rullia voi olla vaikea käsitellä ja sovittaa varsinkin ahtaissa tiloissa. Eniten käytetyt mitat 50 ja 100 mm, leveys sovitetaan kohteen mukaan.

  Kovat mineraalivillalevyt

  Eristelevyt ovat kivivillaa, joiden säikeet ja pohja ovat niin tiiviisti ja tiukasti yhdessä, että levyt kestävät tavallisia eristemattoja monta kertaa suuremman paineen. Tämä on kuitenkin vain yksi esimerkki tarpeista, joihin kovat levyt sopivat pehmeitä mattoja paremmin, jos eristeet täytyy sovittaa ympäristöön. Kivi- ja lasivilla toimivat julkisivulevyinä, jotka voidaan peittää laastilla, kiilamallisina kappaleina, nauloilla (ja aluslevyillä) kiinnitettävinä tuulensuojalevyinä jne.

  Puhallusmineraalivillaa

  Puhallusvilla on mineraalivillapurua tai tukkuja. Sopii erityisen hyvin ontelojen eristepuhalluksiin (vaatii erikoisvarusteet) sekä ulkoseinien kuorirakenteisiin että välipohjiin, ja ullakoille, joissa on monia kulmauksia ja koloja, joihin on hankala pääsy, ja joihin matot ja rullat on hankala saada sovitettua. Puhallusvillan puhaltavat yleensä ammattilaiset

  Vaihtoehtoisia eristysmateriaaleja

  Muovi, savi, sellu, turve ja monet muut materiaalit ovat myös käytössä eristeinä. Karkeasti sanoen niiden tehtävänä oli säilyttää seisova ilma, joka estää lämpöä karkaamasta. Jotkut materiaaleista pystyivät enempäänkin. Valkoiset polystyreenilevyt kantavat usein myös lattiaa ja kevytbetoni voi nykytehtävissään muodostaa koko ulkoseinän eristys mukaan lukien. Lista kattaa vain osan materiaaleista, mutta lähes kaikki kohteet, jotka mineraalivillalta jäävät yli.

  Paisutettu polystyreeni

  Polystyreenieristeissä on vain 2 % raaka- öljyä ja maakaasua, loppuosa on puhdasta ilmaa. Käytetään pääasiassa levyinä sokkeleissa routaeristeinä ja rakeina ontelomuureissa. Nyt hyväksytty myös ulkopintojen eristämiseen. Palaa vasta erittäin korkeissa lämpötiloissa, ja hidastaa paloa, mutta kotinikkarin ei kannata kasvattaa riskiä käyttämällä polystyreenia sisätiloissa.

  Selluvilla

  Selluvilla valmistetaan kierrätyspaperista, joka jauhetaan pehmeäksi massaksi, joka puhalletaan kuorimuuriin tai irtonaiseksi massaksi alustalle. Selluvilla on käsitelty boorisuolalla, joka estää palon leviämistä, joten selluvilla on yhtä paloturvallista kuin mineraalivilla. Boorisuola karkoittaa myös hiiriä yms. Selluvilla eristää hieman puhallusmineraalivillaa paremmin eikä se liiku yhtä helposti. Muutaman viikon kuluttua ilman kosteus on liisteröinyt selluvillan yhteen. Useimmat kohteet saa eristää selluvillalla, mutta eristeen muoto asettaa rajoitteita.

  Näissä rakennusohjeissa näytetään, miten selluvillalla eristetään: Lisäeristys: Selluvilla – varma valinta

  Kevytsora

  Kevytsorarakeet ja -harkot valmistetaan savesta, joka lajitellaan ja puhdistetaan ennen kuin se vaivataan ja siihen lisätään orgaanista materiaalia paisumisen lisäämiseksi polton aikana. Kuivauksen jälkeen se poltetaan noin 1100 °C:ssa niin, että kaikki orgaaninen materiaali haihtuu ja saveen syntyy ilmarakoja, joka tekevät rakeista kevyitä ja eristäviä.

  Turve

  Turvekuidusta ja polyesteristä valmistetulla turve-eristeellä on hyvä eristyskyky. Esim. patentoidussa Konto-eristeessä on turpeen luontaiset ominaisuudet. Eristelevy sietää vettä ja kosteutta hyvin, ei muuta muotoaan kostuessaan tai eri lämpötiloissa. Phhapan turve estää homeen muodostumista.

  Kevytbetoni

  Kevytbetonia – tai kaasubetonia – ei käytetä eristeenä samalla tavoin kuin mineraalivillaa ja paisutettua polystyreeniä, vaan sen eristyskyky on usein osa rakennuksen energiaratkaisua. Kalkkiin, hiekkaan ja laastiin lisä- tään alumiinijauhetta, joka synnyttää miljoonia kuplia. Uusimmat hienoksi jauhetut tuotteet eristävät puoleksi niin hyvin kuin mineraalivilla, ja koska kevytbetoni pystyy samalla kannattamaan taloa, energiatehokkaan seinän voi rakentaa 40 cm:n kevytbetonista.

  Oikea eristysmateriaali oikeaa paikkaan

  Eristysmateriaalin valinta riippuu pitkälti siitä, mikä kohta talosta on tarkoitus eristää. Katso tästä millainen eriste mihinkin sopii..

  Ulkoseinien sisäpinnat:

  Seinien sisäpintojen lisäeristämiseen käytetään usein pehmeitä mineraalivillamattoja. Niitä on helppo leikata ja painaa paikalleen runkorakenteisiin. Jos tilaa on vähän, voi käyttää lämpö- levyjä, joissa on 30–50 mm:n eriste kipsilevyn päällä.

  • Pehmeät mineraalivillamatot
  • Lämpölevyt mineraalivillalla
  • Selluvilla

  Vesikaton alapinta:

  Ullakon sivuseinät ja sisäkatot voi eristää pehmeällä mineraalivillalla. Se on helppo asentaa, ja levyt pysyvät paikallaan joko teräslangoilla tai sisäseinäverhoilun avulla. Rakenteisiin voi puhalluttaa myös selluvillaa.

  • Pehmeät mineraalivillamatot
  • Pehmeät mineraalivillarullat
  • Puhallusselluvilla

  Sokkelien ja kellarien ulkopinnat:

  Sokkeli ja kellari kannattaa eristää ulkopuolelta. Kova mineraalivilla tai polystyreeni on paras vaihtoehto, maapinnan alapuolella sitä voi täydentää tai korvata kevytsoralla.

  • Kovat mineraalivillalevyt
  • Polystyreenilevyt
  • Kevytsora

  Ulkoseinien ulkopinnat:

  Ulkoseinän ulkopintaan voi asentaa kovia mineraalivilla- tai polystyreenilevyjä ja rapata lopuksi. Jos ulkoverhoilu tehdään puusta tai levyistä, runkoon sopivat pehmeät mineraalivillamatot.

  • Pehmeä mineraalivillamatto (verhoilun alla)
  • Kovat mineraalivillalevyt (rappauksen alla)
  • Polystyreenilevyt (rappauksen alla)
  • Selluvilla

  Välipohjan yläpinta:

  Kylmä välipohja on usein helpoin lisä- eristyskohde, sillä uudet eristeet voidaan asentaa vanhan välipohjan päälle. Eristeeksi sopivat pehmeä mineraalivillamatto ja -rulla tai puhallusselluvilla tai -mineraalivilla.

  • Pehmeät mineraalivillamatot
  • Pehmeät mineraalivillarullat
  • Puhallusmineraalivilla
  • Puhalluselluvilla

  Maanvaraiset lattiat:

  Maata vasten tulevien eristeiden pitää säilyttää lämpö, kantaa lattiaa ja estää kosteutta nousemasta ylös. Yleensä tähän käytetään mineraalivilla- tai polystyreenilevyjä. Myös kevysora on hyvä vaihtoehto.

  • Polystyreenilevyt
  • Kovat mineraalivillalevyt
  • Kevytsora

  Tiiliseinän ulkomuuri

  Tiiliseinän ontelorakenteen eristäminen on ammattilaisen tehtävä. Eristeeksi voidaan puhaltaa mineraalivillaa, selluvillaa tai polystyreenirakeita.

  • Puhallusmineraalivilla
  • Selluvilla
  • Polystyreenirakeet

  Maanvarainen alapohja

  Jos maanvaraisen alapohjan (rossipohja) eristys halutaan tehdä itse, mineraalivillamatot ovat hyvä tuote. Rossipohjan päälle sopii pehmeä mineraalivilla tai selluvilla ylimmäksi ja sen alle tuulensuojaksi kovempi eristelevy. Mineraali-ja selluvillaeristeet voi myös puhalluttaa alapohjaan.

  • Mineraalivilla
  • Selluvilla

  Väliseinät sisätiloissa

  Väliseinien eristä- misessä ei ole kyse lämmöstä vaan melun ja tulipalon estosta. Pehmeät mineraalivillamatot tai -rullat toimivat hyvin.

  • Pehmeät mineraalivillamatot
  • Pehmeät mineraalivillarullat