Mikä on lambda-arvo?

Lambda-værdi angiver et materiales varmeledningsevne. En høj lambda værdi betyder god varmeledningsevne. Jo lavere lambda-værdien er, jo bedre isolerer materialet altså. I denne artikel kan du læse meget mere om lambda-værdi, og hvornår det er vigtigt.

Mikä on lambda-arvo?

Lambda-arvo kertoo materiaalin lämmönjohtavuudesta. Arvo kertoo siis sen, kuinka hyvin materiaali johtaa lämpöä lävitseen.

Lambda-arvon merkki on λ ja se ilmaistaan yksikkönä W/mk eli kuinka monta wattia (W) tietyn materiaalin metriltä (m) häviää lämpimän ja kylmän puolen välillä 1 asteen erotuksella.

Korkea lambda-arvo tarkoittaa materiaalia, joka johtaa hyvin lämpöä. Mitä matalampi lambda-arvo on, sitä paremmin materiaali eristää.

Monilla eristysmateriaaleilla on siksi erittäin matalat lambda-arvot, vaikkakin materiaalien lämmönjohtavuudessa voi olla eroja.

Esimerkiksi alumiini on erittäin hyvä lämmönjohdin, jonka lambda-arvo on yli 200, kun taas eristysmateriaalien lambda-arvo on yleensä 0,03–0,09 W/mk.

Lambda-arvo eristämisessä

Parasta on tietenkin käyttää eristäessä tai lisäeristäessä mahdollisimman alhaisella lambda-arvolla varustettua eristystä.

Eristemateriaaleille myönnetään lambda-luokka, joka osoittaa materiaalin lambda-arvon. Luokat voivat olla esimerkiksi 32, 34 ja 37.

Lambda 37 on yleisin luokka, jolloin eristemateriaalin, kuten lasivillan tai kivivillan lambda-arvo eli lämmönjohtavuus on 0,037 W/mk.

Matala lambda-arvo tarkoittaa siis hyvää eristystä. Matalan lambda-arvon eristeet voivat olla kalliita, mutta satsaus kannattaa, sillä se näkyy lämmityskustannuksissa.

Tärkeää eristettäessä ja lisäeristettäessä

Kun haluat eristää tai lisäieristää talosi, on hyvä tietää, mikä on eristeen lambda-arvo. Voit käyttää vähemmän eristystä (ja saada hieman ohuemman seinän) valitsemalla tuotteen, jonka lambda-arvo on matalampi, jotta se vastaa eristystarvetta.

Katso tästä, mitä vaatimuksia rakennusmääräykset asettavat lämmöneristyskyvylle (U-arvolle) rakennuksen eri osissa.

U-arvo on numero, joka kuvaa sitä, kuinka paljon lämpöä karkaa ulos tietystä rakennuksen osasta.

Lue lisää täältä: Mikä U-arvo on?

    Muut lukevat juuri nyt …