Tehokas eristys kevytbetonilla

Sisäeristäminen kevytbetonilla on monin tavoin kätevää: Levyt eristävät hyvin, vanha seinä vahvistuu ja sisäilma paranee. Katso tästä, kuinka se onnistuu.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
800 euroa

Johdanto

Vanhan ulkoseinän lisäeristys sisäpuolelta kevytbetonilevyillä on helppo hanke. Lisäksi se koituu lähes aina talon ja asukkaiden parhaaksi.

LUE LISÄÄ: Kevytbetoni

Hanke on yksinkertainen, koska se ei vaadi rungon rakentamista tai eristeiden asennusta rungon sisään eikä höyrynsulun kiinnittämistä ja pinnan verhoilua kipsilevyillä kaikkine työvaiheineen. Riittää, kun kevytbetonilevyt liimataan seinään ja pinta tasoitetaan ja maalataan. Seinä saa paitsi paremman eristeen myös uuden pinnan. Ratkaisu on lisäksi terveellinen, sillä uusi seinä on rakenteeltaan hengittävä eikä siinä ole mitään orgaanisia materiaaleja, jotka altistuisivat laholle ja homeelle sellaisessa tapauksessa, että rakenteisiin kertyy kondenssivettä.

LUE LISÄÄ: Näin käytät kevytsoraharkkoja

Ohut levy – merkittävä ero

Teknisesti paras ratkaisu on lähes aina lisäeristää talo ulkoa. Tällöin vanha seinä saatetaan ikään kuin lämmön sisäpuolelle, eikä pakkasia ja sateita vasten, kuten sisäpuolelta lisäeristettäessä tehdään. Ulkoapäin eristäminen muuttaa kuitenkin julkisivua ja on työläs ja iso hanke. Sisältäpäin lisäeristettäessä on puolestaan pohdittava, sietääkö vanha seinä tämän ratkaisun. Asiaa on parasta kysyä alan ammattilaiselta.

Pohdittuamme ammattilaisen kanssa, miten eripaksuiset kevytbetonilevyt vaikuttavat lopputulokseen, valitsimme 50 mm:n levyt. Ne pienentävät lämmityslaskua lähes 40 %. Tästä on yhä pitkä matka nykymääräyksiin, mutta ratkaisu parantaa mm. asumismukavuutta.

Ohjeet

01
Pura ja valmistele 5 Vaihe

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Puramme listat ja seinän pehmeät kovalevyt 1

Puramme listat ja seinän pehmeät kovalevyt. Levyt on naulattu kiinni, mutta ne ovat kosteita, joten ne saadaan irrotettua sellaisinaan. Poistamme samalla katonrajan varjolistat.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Työläin urakka on poistaa irto-rap paus 2

Työläin urakka on poistaa irto-rap paus. Se on teh tävä, jotta uu det le vyt kiinnittyvät kunnolla. Kun rap paus on naputeltu irti, seinä käy dään lä pi teräsharjal la. 17 ulos viedyn kottikärryllisen jälkeen huone voidaan harjata ja pestä pölystä.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Paljas seinäpinta mitataan 3

Paljas seinäpinta mitataan pitkällä ohjainkiskolla ja vesivaa’alla, jotta tiedetään, kuinka lähelle seinää uusi sisä seinä voidaan sijoittaa. Sen tulee olla ta sainen ja pystysuora. Jos seinässä on isoja ra ko ja, voit naputtaa ne auki ja rapata ne umpeen.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Puulattiaa vasten asetetaan bitumi huopakaistale 4

Puulattiaa vasten asetetaan bitumi huopakaistale. Koska lattia uusitaan myöhemmin, pinnat pidetään tässä vaiheessa irti toisistaan. Jos lattia olisi ollut valettu, olisimme asentaneet levyt suoraan huovalle ja kiilanneet ne vaateriin.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Huovalle asetetaan soiro 5

Huovalle asetetaan soiro, jonka pääl lä alin levyrivi voi seistä. Rivi kiilataan vaateriin niin, että ensimmäinen rivi asettuu suoraan - koska saumoista tulee tiiviit, vinouksia ei voi ylempänä oikaista. Lattia uusitaan ja soiro poistetaan myöhemmin.

02
Rakenna seinä 7 Vaihe

Kebytbetonilevyt ovat hyvin mittatarkkoja ja niitä o helppo leikata. Tämän ansiosta ne voi liimata yhteen melko ohuella liimasaumalla. Kun ensimmäinen rivi on asennettu tarkasti, seuraavan rivin voi pinota suoraan sen päälle. Ensimmäiset levyt saadaan tarkasti paikalleen soiron avulla. Jos rakennat betonialustalle, kiilaa levyt vaakasuoraan.

Työn haasteena on luoda levyistä tasainen pinta ja saada ne samalla tiiviisti kiinni vanhaan seinään. Seinä olisi voitu rakentaa erilliseksi, mutta halu sim me vahvistaa vanhaa kiviseinää. Kun levyt on kiinnitetty seinään, soiro ja lattialaudat voidaan poistaa uuden lattian tieltä.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Kostuta sekä levyt että seinä 1

Kostuta sekä levyt että seinä ennen saumaliiman levittämistä. Muussa tapauksessa liima kuivuu niin nopeasti, että se ei toimi kunnolla.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Levitä saumaliima ensin sileällä 2

Levitä saumaliima ensin sileällä lastalla, jotta saat sen tarttumaan koko pintaan. Levitä liimaa vain yhteen tai kahteen levyyn kerrallaan. Sekoi ta liima saavissa tehokkaaseen porakonee seen kiinnitettyä vispilää käyttäen.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Työstä liimaan urat 3

Työstä liimaan urat 10 mm:n hammaslastalla. Jos seinä on täysin tasainen, voit painaa lastaa pohjaan asti, jotta saat liimaa tasaisesti koko pintaan. Epätasaisessa seinässä urat voivat joustaa.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Levitä levyreunoihin saumaliimaa 4

Levitä levyreunoihin saumaliimaa erikoisliimakauhalla. Sen avulla saat reunaan tarkalleen oikean määrän liimaa sitä haas kaamatta. Levitämme liimaa levyn alareunaan ja yhdelle sivulle.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Paina levy paikalleen saumaliimaan 5

Paina levy paikalleen saumaliimaan seinää tai edellistä levyä vasten. Hienosäädä levyn paikkaa kumivasaraa - tai palikkaa ja tavallista vasaraa - käyttäen niin, että seinästä tulee tasainen ja pystysuora.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Tätä ja oikaise liimasauma 6

Tätä ja oikaise liimasauma lastalla tai muurauskau halla. Silota lopuksi kostealla sienellä. Mitä siistimmät saumat, sitä helpompi seinä on tasoittaa.

VINKKI: Saat rivin viimeisen harkon helposti paikalleen, kun jaat sen kahtia viistoviillolla.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Levyjä on helppo sahata 7

Levyjä on helppo sahata. Levyt kuluttavat terää, ja tavallisen käsisahan voi heittää pois neljän seinän jälkeen. Voit hankkia noin 80 € maksavan erikoissahan tai käyttää kolmea halpaa puukkosahan terää, kuten me teimme.

03
Tasoita seinät 2 Vaihe

Hanke olisi voitu päättää rappaamalla seinät, sillä se olisi ollut osoitus siitä, että seinä on kauttaaltaan vankkarakenteinen sisältä ulos saakka. Siisti rappausjälki vaatii kuitenkin osaamista, joten valitsimme helpomman ratkaisun, joka kuitenkin muistuttaa rappausta.

Tasoitimme seinät levyvalmistaja H+H:n tasoitteella, ja teimme massaan siveltimellä rappauslastan jälkiä muistuttavia uria massan ollessa yhä pehmeää. Lopuksi maalasimme seinän kahteen kertaan kiviseinään tarkoitetulla akryyliseinämaalilla. Käytimme hengittävää maalia, jotta seinä voi kuivua.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Seinä tasoitetaan sementti-pohjaisella tasoitteella 1

Seinä tasoitetaan sementti-pohjaisella tasoitteella. Mitä leveämpää lastaa käytetään, sitä helpommin työ sujuu. Emme pyri luomaan täysin sileää seinäpintaa, vaan se saa mielellään näyttää hieman karhealta.

Sisäpuolinen eristys kevytbetonilla: Tasoitteeseen vedetään uria siveltimellä 2

Tasoitteeseen vedetään uria siveltimellä, jotta se muistuttaa hieman rappauslastan jättämiä kaarevia uria, kun saamme seinän tasoitettua. Lopuk si seinä maalataan kahteen kertaan, ennen listojen asennusta.

Materiaalit

• Kevytbetonilevyjä, 50 x 400 x 600 mm, (H+H)
• Ohutsaumaliimaa (H+H)
• Tasoitetta (sementtipohjainen tasoite, H+H)
• Seinämaalia, himmeä akryylimaali
• Bitumihuopaa, 15 cm:n kaistale
• Höylätty mäntysoiro, 45 x 45 mm

Erikoistyökalut
• Tehokas porakone ja vispilä
• Sileä lasta ja 10 mm:n hammaslasta
• 50 mm:n liimakauha (H+H)
• Kumivasara

Vie aikaa

2–3 päivää

Hinta

Noin 800 €/kaksi pienen huoneen ulkoseinää

Vaikeusaste

Helpohko. Työläintä on raivata tila vanhan rappauksen jäljiltä.

Piirustus

Miksi 50 mm:n eristepaksuus?

Seinän lisäeristäminen sisäpuolelta hävit-tää paljon siitä lämmöstä, joka pitää seinän kuivana ja terveenä. Tämän vuoksi eristeitä ei tule laittaa enempää kuin seinä sietää.

Yritys säästää lämmityskus-tannuksissa saattaa vaurioit-taa taloa, joka on jo vuosia kestänyt tuulta, sa det ta ja pakkasta ongelmitta.

Talon eristäminen ulko-puolelta suojaa samalla vanhaa seinärakennetta eikä aiheuta yleensä ongelmia. Sisäpuolelta eristäminen sen sijaan saattaa seinän alttiiksi kylmälle. Jos olet epäonne-kas, voit jonakin päivänä huo mata, että seinän sisään kadonnut lämpö piti seinän lämpimänä, kuivana ja ter-veenä - ja nyt seinä on niin kylmä ja kostea, että pakkanen jäädyttää veden, rikkoo tiiliä tai irrottaa saumoja en -nen niin terveestä seinästä. Vaurioitunut seinä voi tulla kalliiksi, joten jos yhtään epäröit, kysy ammattilaiselta neuvoa. Me pyysimme insi-nööriä laskemaan, miten tehokasta talon eristäminen 50, 75 tai 100 mm:n kevyt-betonilevyillä voisi olla.

Laskelmista selvisi, että jo 75 mm:n levypaksuutta käy-tettäessä on suuri vaara, että seinän saumoihin päätyy vettä ja ne lopulta jäätyvät. Tämä ei jätä tilaa nykyisin vaadittavalle eriste mää rälle. Onneksi ensimmäiset eriste-levyt ovat jo ratkaisevia. Mitä enemmän seinää eris-tää, sitä vähemmän seuraa-vat 50 mm eristettä tuovat voittoa. Ensimmäiset 50 mm leikkaavat lämmitys kuluista peräti 40 %!

LUE LISÄÄ: Huono eristys voi pilata talon

Miksi 50 mm:n eristepaksuus?

Video

TEKNIIKAT: Kevytbetonin ylitasoitus

Perusteellinen hiominen on siistin ja tasaisen lopputuloksen edellytys.

VINKIT: Tasoita helposti kahdella lastalla

VINKIT: Eloa ylitasoitettuun seinään

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Seinien eristys