Käyttöehdot

Hyvä Tee Itse -lehden verkkosivuston käyttäjä

Yleiset käyttöehdot
http://teeitse.com

Tee Itse -lehden sivuston käyttöön osoitteessa www.teeitse.com (jäljempänä Sivusto) sovelletaan alla olevia käyttöehtoja.

Ellei sovellettavan lainsäädännön pakottavista säännöksistä muuta johdu, Sivuston palvelut toimitetaan sitoumuksetta: Tee Itse / Bonnier Publications International vastaa Sivuston toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Sivuston tai sen osien oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai toimintavarmuutta. Tee Itse -lehdellä / Bonnier Publications Internationalilla ei myöskään ole vastuuta Sivuston käyttäjille mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Vastuuvapauslauseke:
Teeitse.com-sivuston artikkelien sisältö noudattaa soveltuvin osin julkaisemisajankohtana voimassa olevia rakentamismääräyksiä. Aikaisemmin ilmestyneiden artikkelien kohdalla määräysten mahdollisia myöhempiä muutoksia ei ole näin ollen voitu ottaa huomioon, eikä julkaisija vastaa muuttuneiden määräysten vaikutuksista. Epävarmoissa tapauksissa, ota yhteys oman kunnan rakennusvalvontaan tai tarkista asia Suomen rakentamismääräykokoelmasta.

Keskustelut
Kun kirjoitat tai lataat kuvia teeitse.fi-sivustoon hyväksyt samalle Tee Itse-lehden ja Bonnier Publications A/S:n oikeuden julkaista tai muuten hyödyntää sivustoon kirjoittamiasi tekstejä tai sinne lataamiasi kuvia Tee Itse-lehteen tai Bonnier Publications A/S:ään liittyvissä painetuissa ja sähköisissä medioissa.

Tee Itse ei valvo blogien ja keskustelujen sisältöä järjestelmällisesti, vaan seuraa aineistoja ainoastaa aihe- ja otsikkotasolla. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että foorumilla ei levitetä roskaviestejä, loukkaavaa, vihamielistä tai muuten sopimatonta aineistoa.

Linkit ulkopuolisiin sivustoihin
Sivusto sisältää linkkejä sivustoihin, jotka eivät ole Tee Itse -lehden / Bonnier Publications Internationalin ylläpitämiä. Tee Itse -lehti / Bonnier Publications International ei voi ottaa eikä ota vastuuta tällaisten sivustojen sisällöstä eikä niiden ylläpitäjien toiminnasta.

Oikeudet

Tämän sivuston tekstit, grafiikka, kuvat, ääni sekä muu sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Bonnier Publications pidättää kaikki oikeudet sisältöön, mukaan lukien oikeuden hyödyntää sisältöä tekstin- ja tiedonlouhintaa varten, vrt. tekijänoikeuslain pykälä 11b ja DSM-direktiivin artikla 4.
Ellei muuta ole ilmoitettu, tämän Sivuston kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan luettuina, ovat Tee Itse -lehdellä / Bonnier Publications Internationalilla. Sivuston aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Sivuston aineistoa saa lainata ainoastaan, mikäli lähde mainitaan selvästi.

Sivuston materiaalin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua vain Tee Itse -lehden / Bonnier Publications Internationalin kirjallisella suostumuksella:

Tee Itse
PL 1005
00241 Helsinki

Artikkeleiden käyttö ja vastuuvapauslauseke
Tilaaja käyttää Bonnier Publicationsin artikkeleita omalla vastuullaan. Myös artikkeleiden sisältämien töiden ym. toteuttaminen ja ohjeiden noudattaminen on tilaajan omalla vastuulla. Bonnier Publications kehottaa tilaajia huolellisuuteen ja noudattamaan mahdollisia turvallisuusohjeita sekä tarvittaessa turvautumaan asiantuntijoiden apuun. Bonnier Publicationsin artikkeleita ei ole tarkoitettu korvaamaan asiantuntijoiden neuvoja.

Bonnier Publications ei ole vastuussa kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat artikkeleiden ohjeista. Bonnier Publicationsin vastuu on kaikissa tapauksissa enimmillään 672 euroa.

Henkilötietojen käyttö
Käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain määräyksiä. Sivuston käyttäjät ovat henkilörekisterissä, jonka rekisterinpitäjä on Bonnier Publications International AS. Henkilötietoja käytetään käyttäjäsuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin Sivuston palveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjän antamia yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä käytetä tai luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän antamaa nimenomaista suostumusta. Bonnier Publications Internationalilla on järjestelmä, jonka tarkoituksena on estää ulkopuolisten pääsy henkilötietorekisteriin. Käyttäjä voi kirjoittamalla osoitteeseen.

Bonnier Publications International AS
PL 1005
00241 Helsinki

ja ilmoittamalla kirjeessään yhteystietonsa saada tietoonsa, mitä käyttäjää koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin, pyytää henkilötietojensa korjaamista tai poistamista taikka kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia varten.

Rekisteröidyt käyttäjät
Bonnier Publications International pidättää oikeuden käyttää rekisterissä olevia tietoja (nimi, osoite, ikä, sukupuoli) markkinointiinsa. Tietoja luovutetaan markkinointitarkoituksiin ainoastaan Bonnier-konsernin sisällä. Tee Itse / Bonnier Publications International ei lähetä markkinointikirjeitä sähköpostiviesteinä ilman vastaanottajan suostumusta.

Evästeet
Sivustossa saatetaan ajoittain siirtää käyttäjän tietokoneelle ns. evästeitä (cookies). Niillä kerätään tietoa mm. siitä, miten ja milloin Sivustoa käytetään. Evästeiden tarkoituksena on tehdä Sivuston käyttö sujuvaksi ja miellyttäväksi.

Käyttäjäksi rekisteröitymisen ehdot
Kun rekisteröidyt käyttäjäksi, sinut merkitään automaattisesti Tee Itse -lehden verkkotoimituksen uutiskirjeen tilaajaksi.
Käyttäjäksi rekisteröityessäsi annat myös suostumuksesi siihen, että Bonnier Publications -konserniin kuuluvat yritykset voivat lähettää sinulle tarjouksia tai uutiskirjeitä lehdistä, kirjoista, musiikista, elokuvista jne. Tarjous voidaan esittää kirjeitse, puhelimitse tai sähköisesti (esim. sähköposti tai tekstiviesti).
Tällä hetkellä voit saada tarjouksia seuraavilta Bonnier-konserniin kuuluvilta yrityksiltä:
Bonnier Publications Oy
Bonnier Publications International AS
Bonnier Publications A/S
Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, josta peruutuksen voi tehdä. Suoramarkkinoinnin voi milloin tahansa estää ilmoittamalla siitä Bonnier Publications Oy:n asiakaspalveluun ja pyytämällä, että tiedot poistetaan.
Sovellettava laki
Sivuston käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä. Sivuston käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on asuinpaikkansa. Tällä kohdalla ei rajoiteta käyttäjälle mahdollisesti kuuluvia pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia.
Mikäli käyttäjä ei hyväksy ylläolevia ehtoja, pyydämme käyttäjää lopettamaan Sivuston käytön.
Ystävällisin terveisin
Tee Itse / Bonnier Publications International