Huono eristys voi pilata talon

Lisäeristämisestä on joskus enemmän haittaa kuin hyötyä. Pahimmassa tapauksessa lisäeristys aiheuttaa niin laajoja kosteusvahinkoja, että koko talo pitää purkaa. Oikea tieto auttaa välttämään ongelmat.

Huono eristys voi pilata talona

Lisäeristyksen aiheuttamat ongelmat johtuvat yleensä siitä, ettei asentaja tiedä, mitä eristeiden sisällä tapahtuu.

Vältä virheet eristämisessä

Vanhan talon lisäeristys on syytä suunnitella tarkasti ennen työhön ryhtymistä. Oikein tehty lisäeristys pienentää lämmityskuluja ja on sopii talon rakenteille.

Kaikki voi kuitenkin mennä pahasti pieleen, jos eristeitä lisätään vääriin paikkoihin pelkästään säästöjen toivossa. Eristeiden lisääminen nostaa lämpötilaa huoneissa, mutta laskee sitä rakenteiden sisällä. Eristäminen vaikuttaa myös rakenteiden ja huoneilman kosteusprosenttiin. Pahimmillaan lisäeristys pilaa muutamassa vuodessa rakenteen, joka on toiminut oikein monta vuosikymmentä.

LUE LISÄÄ: Ilmansulkupaperi: Tuulensuojalevy lisää eristystehoa 10 %

Lisäeristäminen on periaatteessa erittäin hyvä ajatus, mutta sen vaarat pitää tuntea. Se koskee yhtä lailla yläpohjan ja olohuoneen kuin kellarin seinien eristämistä.

Kysy aina ammattilaisen neuvoa, ellet ole varma siitä, miten rakenteet kannattaa eristää. Muuten voit tehdä talollesi paljon enemmän vahinkoa kuin hyvää.

LUE LISÄÄ: Infrapunalämpömittari - mittaa lämpötilat kaikilta pinnoilta

Tästä artikkelista voit lukea eristystöiden viidestä suurimmasta sudenkuopasta sekä neuvoja virheiden välttämiseksi.

5 paikkaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:

1. Kosteusongelmat lattiassa

Kosteusongelmat lattiassa

Selvitä asiat hyvin tarkasti ennen lattian eristämistä.

Betonilattian päälle rakennettavan puulattian koolausvälit on helppo täyttää eristeillä.

Se voi kuitenkin johtaa ongelmiin, sillä maasta nouseva kosteus siirtyy betonin läpi ja kastelee uuden puulattian.

Etenkin vanhat betonilattiat ovat usein kosteita, sillä niiden alle ei ole asennettu muovia tai muuta kos­ teutta eristävää kerrosta. Kymmeniä vuosia vanha eristävä kerros voi olla rikki, jolloin maan kosteus nousee betoniin halkeamista. Ongelmaa ei voi ratkaista asentamalla betonin päälle uuden höyrynsulun.

Höyrynsulkua ei voi asentaa myöskään eristeiden ja uuden puulattian väliin, sillä silloin kosteus tiivistyy eristeisiin ja koolauksiin. Höyryn­ sulun pois jättäminenkään ei ole hyvä vaihtoehto, sillä silloin sisäilman kos teus voi tiivistyä eristeiden kylmälle puolelle.

Tilanteeseen ei ole hyvää ja helppoa ratkaisua. Yksi mahdollisuus on lisätä lattiaan vain 50 milliä eristettä, mutta sekin voi johtaa vaikeuksiin betonin päällä. Ainoa varma keino on piikata vanha betonilattia palasiksi, vaihtaa lattian alla olevat maakerrokset ja rakentaa koko lattia uudestaan.

Lattiaa pitää kaivaa noin puoli metriä syvemmäksi, rakentaa 300- 400 milliä paksu kapillaarikerros, joka estää veden nousun maasta. Samalla lattiaan pitää asentaa höyrynsulku, eikä lattialämmityksestäkään ole haittaa.

LUE LISÄÄ: Mihin väliin höyrynsulku kuuluu?


2. Liian paksusti eristetty katto

Liian paksusti eristetty katto

Paksu eriste kerros on hyvä asia, jos höyrynsulku ja tuuletus ovat kunnossa.

Eristettä ei periaatteessa voi olla liikaa, mutta se pitää paikkansa vain tietyllä varauk sella. Eristeet eivät saa haitata talon kosteusteknistä toimintaa tai estää ilman kiertämistä.

Liian lähelle räystästä asennetut eristeet voivat tukkia välikaton ilmaraot.

Silloin kosteus ei tuuletu ulos vaan alkaa kertyä eristeisiin ja rakenteisiin. Kattorakenteet homehtuvat ja lahoavat, ellei kosteus tuuletu pois.

Eristeiden lisääminen voi olla vaaraksi yläpohjalle myös siinä tapauksessa, että liian paksu eristekerros estää kosteuden tuulettumisen ulkoilmaan. Välikatolla pitää olla sitä parempi tuuletus ja höyrynsulun pitää olla sitä tiiviimpi, mitä enemmän yläpohjassa on eristettä.

Vanha yläpohja on voinut tuulettua siksi, että siinä on ollut vain 150-200 milliä villaa. Jos sen päälle lisätään toinen mokoma, kosteus alkaa kertyä eristeisiin.


LUE LISÄÄ: Kuinka eriste pysyy paikoillaan työn aikana?

3. Liian ahdas ryömintätila

Liian ahdas ryömintätila

Eristeiden ulkopuolelle kannattaa asentaa tuulensuojavilla tai tuulensuojalevyt, jotta tuuli ei viilen-nä eristeitä.

Lämpöä ei kannata päästää hukkaan lattian läpi. Rossipohjan eristäminen ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta, sillä ryömintätila on usein liian ahdas paikka, jossa ilma ei kierrä kunnolla.

Jos ilman kierto estetään lisäämällä lattian alle kymmeniä senttejä eristettä, ilman kierto voi loppua kokonaan.

Joissakin tapauksissa talon rossipohja on säilynyt kunnossa juuri siksi, että sen läpi on vuotanut paljon lämpöä. Jos lämmön vuotaminen estetään eristämällä, ryömintätilan lämpö tasapaino saattaa järkkyä ja kosteus alkaa lisääntyä.

Rossipohjan lisäeristäminen on helppoa ja järkevää lattian purka misen yhteydessä. Silloin vanhojen eristeiden tilalle voi vaihtaa nyky aikaiset ja tehokkaat eristeet, jotka eivät vie sen enempää tilaa kuin vanhat. Silloin ilma pääsee kiertämään yhtä hyvin kuin ennenkin.

LUE LISÄÄ: Eristä kylmyys ryömintätilasta


4. Vuotava höyrynsulku

Tavallinen tee se itse -rakentaja joutuu asentamaan höyrynsulkumuoveja tai -papereita varsin harvoin. Höyrynsulku asennetaan rungon eristeiden sisäpuolelle, mutta höyrynsulun päälle voi asentaa lisäksi viisi senttiä paksun eristekerroksen.

Pahimmassa tapauksessa seinässä alkaa kasvaa hometta höyrynsulusta huolimatta.

Homeongelmat johtuvat miltei poikkeuksetta siitä, että höyrynsulku vuotaa.

Edes kaikki ammatti rakentajat ei-vät aiemmin ymmärtäneet tiiviin höyryn-sulun merkitystä, ja muoveihin puhkottiin reikiä esimerkiksi sähkörasioiden takia.

Nykyään ohjeet ja määräykset ovat selkeitä. Höyrynsulkuun ei saa jäädä reikiä, muovi- ja paperikaistaleet pitää limittää ja teipata yhteen, ja jopa niitinreiät neuvo-taan teippaamaan umpeen. Läpivientejä varten on kehitetty valmiita kappaleita.

Höyrynsulun sisäpuolelle asennettava lisäkoolaus ja eristekerros pitävät höyryn- sulun ehjänä, sillä silloin naulat ja ruuvit eivät puhko höyrynsulkuun turhia reikiä.

Höyrynsulkumuovien tai -paperien asentaminen ei ole kovin helppoa. Työt pitää tehdä huolellisesti pienintä yksityis-kohtaa myöten, jotta höyrynsulku toimii oikein.

LUE LISÄÄ: Höyrynsulkuopas


Näin saat höyrysulusta tiiviin

Kiinnitä muovi niiteillä koolauslautoihin 1

Kiinnitä muovi niiteillä koolauslautoihin.

Käännä muovi seinän puolelle 2

Käännä muovi seinän puolelle. Limitä muovia vähintään 20 senttiä.

Tiivistä niitinreiät teipillä 3

Tiivistä niitinreiät teipillä. Käytä lyhyitä höyrynsulkuteipin pätkiä. Teippaa umpeen myös kaikki muut reiät.

5. Märkä ja homeinen kellarin seinä

Moni omakotitalon omistaja haluaa ottaa kellaritilat asuinkäyttöön viimeistä nurkkaa myöten. Tiloista on helppo tehdä lämpimät rakentamalla ulkoseinää vasten lisä koolaus ja eristämällä seinä mineraalivillalla.

Valitettavasti se on todella vaarallista, sillä kaikki kellarin seinät ovat enemmän tai vähemmän kosteita. Villa estää kosteuden siirtymisen rakenteiden läpi, jolloin se tiivistyy koolauksiin. Kosteat koolauslaudat ovat erinomainen kasvualusta homesienille.

Kellarin seinät kannattaa eristää ulkopuolelta aina, kun se on mahdollista. Samalla eristeiden ulkopuolelle voi lapioida sepeliä, joka johtaa veden tehokkaasti pois seinän vierestä. Samassa remontissa sepelin alle on helppo asentaa salaojaputket ja vesipumppu, jotka pitävät talon perustukset kuivina kaikissa olosuhteissa.

Ulkopuolinen lisäeristäminen ei ole aina mahdollista. Kaivinkoneen vuokraaminen on kallista, minkä lisäksi koko piha pitää kunnostaa töiden jäljiltä.

Onneksi kellarin seinät voi eristää turvallisesti myös sisäpuolelta. Kevytbetoniharkot tailevyt ovat diffuusio­ avoimia eli päästävät kosteuden siirtymään lävitseen.

LUE LISÄÄ: Eristä kellari ja säästä rahaa


LUE LISÄÄ: Lisäeristäminen

3 tärkeintä asiaa eristämisestä

Lisäeristyksen aiheuttamat ongelmat johtuvat yleensä siitä, ettei asentaja tiedä, mitä eristeiden sisällä tapahtuu.

Kun kylmä ja lämmin ilma kohtaavat, kosteus tiivistyy vedeksi.

1. Siirrä kosteus ulos tai pidä se pois rakenteista

Eristeet, jotka eivät ime kosteutta, sopivat loista-vasti moniin paikkoihin. Joskus niistä on kuitekin pelkkää haittaa.

Mineraalivilla ja styrok-si eivät ime kosteutta. Jos ne kastuvat, vesi valuu suoraan niiden läpi.

Se on usein loistava ominaisuus, mutta todella vaarallista, jos vesi tiivistyy eristeiden sisällä tai niiden vieressä oleviin puu rakenteisiin.

Rintamamiestalot ovat hyvä esimerkki siitä, miten diffuusioavoimet eli ”hengittävät” ma-teriaalit voivat toimia. Rakenteisiin pääsevä kosteus ei haittaa, jos se pääsee siirtymään ulos katon ja seinien läpi.

Yläpohjaan asennettu sellu villa siirtää huoneista tulevan kosteuden ylös-päin ja välikaton kautta ulos. Mineraalivilla ei toimi samalla tavalla. Ellei yläpohjassa ole tiivistä höyrynsulkua, kosteus jää mineraalivillan alapintaan.

2. Sisältä tuleva ilma voi olla vaarallista

Sisältä tuleva lämmin ilma voi olla vaaraksi talon rakenteille.

Kyse on samasta ilmiöstä, joka näkyy lämpimässä ulkoilmassa kylmän lasipullon pinnalla: kosteus tiivistyy pullon kylkeen. Lämmin ilma sitoo enemmän vesihöyryä kuin kylmä, joten ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi pullon kylmällä pinnalla.

Kosteus ei tee haittaa lasipulloa, mutta puu ei kestä vettä. Kosteus pääsee rakenteisiin, ellei seinässä ole tiivistä höyryn-sulkua. Lämmin ja kostea sisäilma tiivistyy kosteudeksi, jos ilma jäähtyy liikaa ennen ulos tuulettumista.

Kosteus luo erinomaiset kasvuolosuh-teet homesienille ja lahottajille. Kosteus tiivistyy seinään sitä helpommin, mitä paksumpi ja tehokkaampi eriste kerros on. Ongelmaa ei voi ratkaista eriste-kerrosta ohentamalla, joten kosteuden pitää tuulettua ilmaan seinän ulkopuolella. Sen voi varmistaa esimerkiksi jättämällä eristeiden ja ulkovuorauksen väliin kunnon tuuletusraon ja eristämällä rakenteet diffusioavoimilla materiaaleilla.

Ensimmäiset sentit eristävät eniten

Vain 20 millin vaahtokerros tekee nykyaikaisesta ulko-ovesta erittäin energiatehokkaan, ja kylmä kuisti muuttuu lämpimäksi, kun sen kattoon lisätään 10 sentin kerros villaa. Sama 10 sentin villa-kerros ei kuitenkaan eristä lämpöä yhtä tehokkaasti, jos se lisätään 30 senttiä paksun villakerroksen päälle.

Nykyiset korjausrakentamis-määräykset lähtevät siitä, että korjattavat rakenteet pitää eristää yhtä hyvin kuin uudet rakennukset. Se on usein vaikeaa ja epätar-koituksenmukaista, eikä siihen kannata ryhtyä pelkän energian-säästön vuoksi. Silloin eristeisiin sijoitettu raha ei maksa itseään koskaan takaisin.

Sen sijaan kylmien rakentei-den eristäminen kannattaa myös rahallisesti.

ESIMERKKI: 45 milliä paksu lisäeriste vanhan eristekerroksen päälle.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Varaston eristäminen - Näin teet sen

Lisää samasta aiheesta Eristys