Kellarin seinän helppo eristys – ilman höyrysulkua

Vältä kosteusongelmat, huono sisäilman laatu ja homesienet, kun jälkieristät talon kellarin seiniä. Ratkaisuksi käyvät epäorgaaniset ja diffuusioavoimet kevytbetonilevyt.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
550 euroa

Johdanto

Lisäeristys ilman höyrynsulkua

Ulkoseinät voi lisäeristää monella eri tavalla. Yleensä se kannattaa tehdä ulkopuolelta. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, joten moni on asentanut seiniensä sisäpuolelle lisää eristeitä, höyrynsulun ja kipsilevyn. Siitä on aiheutunut myöhemmin paljon home- ja sisäilmaongelmia.

Talon voi lisäeristää sisäpuolelta myös siten, ettei se aiheuta home- ja kosteusongelmia. Sen voi tehdä esimerkiksi Multipor-eristyslevyillä. .

Käytä Multiporia, kun lisäeristät ilman höyrynsulkua

Niin sanotut Multipor-eristyslevyt ovat täysin diffuusioavoimia ja epäorgaanisia. Se tarkoittaa, että home- ja lahottajasienet eivät tartu niihin. Levyt eristävät hyvin, mutta eivät vapauta ilmaan haitallisia yhdisteitä. Levyt sopivat hyvin esimerkiksi kellarin ja muiden kosteiden seinien lisäeristämiseen.

Multipor-levyt asennetaan ilman höyrynsulkua. Levyt imevät ja luovuttavat kosteutta huoneen ilmankosteuden vaihtelun mukaan, joten sisäilma pysyy aina hyvänä.

Multipor-levyjä on eripaksuisia. Suosittelemme 100 millin levyä, sillä se eristää kunnolla.

LUE LISÄÄ: Näin käytät kevytsoraharkkoja

Levyjen käsittely

Kun levyt ovat paikallaan, ne pitää käsitellä. Käsittely koostuu laastista, verkosta ja toisesta laastikerroksesta, jotka muodostavat kovan, kestävän ja maalattavan pinnan.

On tärkeää, että seinän maalataan diffuusioavoimella maalilla, jotta Multipor-levyt voivat hengittää. Älä levitä seinään orgaanista tapettiliisteriä, sillä se on orgaanista ja hyvä kasvualusta homeelle. Älä liimaa seinälle mitään, mikä estää kosteuden siirtymisen seinään.

Ohjeet

01
Valmistele seinä 4 Vaihe

Seinät on ensimmäiseksi puhdistettava täysin eloperäisistä materiaaleista, jotka voivat kerätä kosteutta ja muodostaa alustan homesienille. Seinät on myös puhdistettava mahdollisesta teipistä, liimasta ja maalista, jotta kosteus ei jää niihin, vaan jatkaa vapaasti kulkuaan seinästä eristelevyihin ja takaisin. Jos seinät ovat hyvin vinot ja epätasaiset, oikaise ne ensin. Pyydä tässä vaiheessa myös sähköasentajaa vetämään seinään piilotettavat kaapelit.

Muista mitata ja tilata levyt, laasti, vahvikeverkko ja kulmasuojat hyvissä ajoin, koska näitä tuotteita ei välttä-mättä ole liikkeissä varastotavarana.

Kellarin eristäminen: Mittaa seinäpinta-ala 1

Mittaa seinäpinta-ala ja vähennä luvusta ikkunoiden ja ovien pinta-ala, jos ne muodostavat suuren osan seinästä. Huokoista levyä voi hyvin jäädä hieman yli tai sitä voi olla liian vähän.

Kellarin eristäminen: Poista tapetti ja maali 2

Poista tapetti ja maali. Jos seinä on hieman kostea, voit kaapia valtaosan tapetista pois lastalla. Muussa tapauksessa tarvitset tapetinkostuttajan.

Kellarin eristäminen: Poista kaikki irtorappaus ja hio seinä 3

Poista kaikki irtorappaus ja hio seinä. Käytä timanttisientä, tai vuok-raa pölynimurilla varustettu timantti-hiomakone. Voit käyttää sitä myös isom-pien epätasaisuuksien poistoon seinästä.

Kellarin eristäminen: Tarkista seinän vinous 4

Tarkista seinän vinous. Jos seinä on hyvin epätasainen tai vino, voi olla parempi rapata se ensin. Jos seinässä on vain pieniä painaumia, voit sekoittaa hieman laastia ja tasoittaa painaumat sillä.

02
Ensimmäiset levyt 6 Vaihe

Ennen kuin asennat alimman levyrivin, vedä seinään vaakaviiva 3 mm levykor-keuden yläpuolelle. Voit käyttää taval-lista vesivaakaa, mutta laservesivaa’alla työ sujuu helpommin. 3 mm:n etäisyys tarvitaan, jotta levyt voidaan kiilata irti lattiasta, jos lattia on hieman epätasai-nen. Lisäksi tarvitaan tilaa bitumihuo-valle lattian ja levyjen väliin, jos kyse on esim. kellarinseinästä, jotta mahdolli-nen lattiankosteus ei nouse ylöspäin.

Levyt kiinniteään erityisellä hengittä-vällä Multipor-laastilla, jota voi ostaa levyjen hankinnan yhteydessä.

Kellarin eristäminen: Ensimmäiset levyt

Levitä laastia sekä seinään että levyille, jotta levyjä on helpompi oikaista tarkasti oikeille paikoilleen.

Kellarin eristäminen: Piirrä seinään vesivaakaa apuna käyttäen viiva 1

Piirrä seinään vesivaakaa apuna käyttäen viiva 3 mm levykorkeuden yläpuolelle eli 39,3 mm:n kohdalle. Näin alas jää hieman rakoa, jonka voi käyttää kiilaamiseen, jos lattia on epätasainen.

Kellarin eristäminen: Tee tilaa kaapeleille ja putkille 2

Tee tilaa kaapeleille ja putkille. Jos lattiasta nousee kaapeleita ja putkia, levyjen alareunaan on tehtävä niille aukot. Aukot voi tehdä taittoteräveitsellä.

Kellarin eristäminen: Sekoita saavillinen erikoislaastia 3

Sekoita saavillinen erikoislaastia. Käytä pora-/ruuvikonetta ja vispilää ja sekoita, kunnes laastin koostumus muistuttaa kermavaahtoa.

Kellarin eristäminen: Sivele seinään laastia viivaan asti 4

Sivele seinään laastia viivaan asti. Levitä laasti tasaiseksi kerrokseksi hammaslastalla. Voit laittaa laastin myös vain levyille, mutta tällöin levyjä ei ole yhtä helppo oikaista, jos ne asettuvat vinoon.

Kellarin eristäminen: Levitä laastia myös eristelevyjen takapinnalle 5

Levitä laastia myös eristelevyjen takapinnalle, mutta ei reunoihin. Levyt nimittäin tuetaan tiiviisti toisiinsa, jotta ne eristävät mahdollisimman hyvin.

Kellarin eristäminen: Kiilaa eristelevyt paikalleen 6

Kiilaa eristelevyt paikalleen. Alin rivi kiilataan pienillä välikkeillä, joita yleensä käytetään ikkunalaseissa, jotta rivi istuu varmasti täysin suorassa ja vaakasuorassa merkkiviivaan vähden.

03
Asennus 5 Vaihe

Multipor-levyt asennetaan limittäin, jotta saumat eivät osu samoihin kohtiin. Levyt on koko ajan työnnettävä tiiviisti laastiin, jotta ne tulevat keskenään täy-sin samaan tasoon.

Kuten aikaisemmin näytimme, levyjä voi leikata taittoteräveitsellä. Nyt ei siis tarvitse vaurioittaa käsisahaa kuten ke-vytbetonia sahattaessa. Et tarvitse kuin taittoteräveitsen ja nipun teriä.

Seinään kannattaa piirtää viiva jokai-sen levyn yläreunan kohdalle, jotta voit jatkuvasti tarkistaa, että saat levyt asen-nettua varmasti suoraan.

Kellarin eristäminen: Halkaise levy keskeltä 1

Halkaise levy keskeltä. Koska toinen rivi aloitetaan puolikkaalla levyllä, jotta levyt limittyvät, levyyn on tehtävä merkintä ja leikattava levy vesivaa’an avulla. Leikkaa taittoteräveitsen pitkäteräisellä ja vankalla terällä.

Kellarin eristäminen: Napauta levyt paikalleen etenemistahtiin 2

Napauta levyt paikalleen etenemistahtiin. Pidä ohjainlautaa/ vesivaakaa levyjen päällä ja napauta levyt paikalleen etenemistahtiin, niin saat seinästä tasaisen. Älä napauta liian kovaa, sillä levyihin jää helposti jälki.

Kellarin eristäminen: Täytä nyt koko seinä levyillä 3

Täytä nyt koko seinä levyillä. Asennus sujuu yhtä helposti kuin legoilla, ja koska leikattavaa on vähän, työ etenee mukavaa vauhtia. Huomaa seinään piirretyt vaakaviivat.

Kellarin eristäminen: Mittaa ikkunoiden ja ovien ympä-rystät 4

Mittaa ikkunoiden ja ovien ympä-rystät. Ikkunoiden ja ovien ympärille tulevat levyt on mitattava esim. suora-kulman avulla kuten kuvassa, jotta levytys päättyy yhtenäisesti kaikilla pinnoilla.

Kellarin eristäminen: Asenna levyt ikkunoiden ja ovien ympärille 5

Asenna levyt ikkunoiden ja ovien ympärille. Laasti pitää levyjä hetken aikaa, mutta jos ylälevyt valuvat alaspäin, aseta niiden alle rima laastin kuivumisajaksi.

04
Kaapelit ja putket 5 Vaihe

Jos aiot asentaa sähköjä, tee se nyt. Säh-köasentaja on aikaisemmin vetänyt kaa-pelit, mutta nyt ne on saatava seinän si-sään, jotta ne eivät pilaa tilan ilmettä.

Onneksi et joudu vuokraamaan isoa urajyrsintä ja sotke koko taloa. Riittää kun leikkaat urat taittoteräveitsellä, asennat kaapelit uriin ja rappaat urat myöhemmin tavallisella nopeasti kovettuvalla laastilla. Näin et aiheuta suurta sotkua koko taloon. Kova betoni estää kaapeleita vaurioitumasta myöhemmin, kun ripustat tauluja tai muita esineitä seinille.

Kellarin eristäminen: Merkitse kaapeleiden paikat. 1

Merkitse kaapeleiden paikat. Kaiverra ura luotilankaa seuraten ja työstä urasta 3 cm leveä taittoteräveitsellä. Kun olet tehnyt ensimmäisen naarmun, voit ohjata veistä helposti ilman viivainta.

Kellarin eristäminen: Kaavi useaan kertaan 2

Kaavi useaan kertaan. Leikkaa myös uran keskelle pari naarmua, jolloin palat on helppo katkaista irti. Näin saat tehtyä hyvän uran johdoille tai putkille.

Kellarin eristäminen: Sähköasentajan asentamat kaa-pelit on kiinnitetty 3

Sähköasentajan asentamat kaa-pelit on kiinnitetty viistoon ruuva-tuilla ruuveilla, jotta ruuvit eivät työnny levystä ulos. Asenna kaapelit niin syvälle, että niiden päälle mahtuu 10 mm betonia.

Kellarin eristäminen: Täytä urat betonilla 4

Täytä urat betonilla ja rappaa pinta lastaa käyttämällä, niin voit olla varma, että betonipinta tulee tarkasti levyjen tasoon, ennen kuin ryhdyt tasoittamaan.

Kellarin eristäminen: Käy seinä lopuksi läpi 5

Käy seinä lopuksi läpi. Kun kaikki levyt ovat paikoillaan ja urat täytetty, tarkista epätasaisuudet ohjainkiskolla tai vesivaa’alla. Hio mahdolliset reunakohdat timanttisienellä.

05
Viimeistely 5 Vaihe

Viimeistely koostuu kerroksesta laastia, vahvikeverkkoa ja jälleen laastia. Työn tuloksena syntyy kova ja kestävä pinta, jonka voi hyvin maalata.

Muista, että kaiken seinään tulevan materiaalin on oltava hengittävää, jotta myös Multipor-levyt voivat hengittää kuten pitää. Tapettia ja tapettiliisteriä ei voi levittää levyjen päälle, sillä ne ovat orgaanista materiaalia ja alttiita sienille.

Kellarin eristäminen: Viimeistely

Silota seinä lopuksi huopa-hiertimellä, jotta saat pinnasta täysin sileän ja tasaisen. Seinä on nyt valmis maalattavaksi.

Kellarin eristäminen: Levitä seinään tasainen kerros laastia 1

Levitä seinään tasainen kerros laastia hammaslastalla. Jos seinä on iso, työskentele vaiheittain, jottei laasti ehdi kuivua, ennen kuin olet asentanut verkon.

Kellarin eristäminen: Asenna kulmavahvikkeet ovien ja ikkunoiden ympärille 2

Asenna kulmavahvikkeet ovien ja ikkunoiden ympärille. Tämä on helppo tehdä. Kulmat leikataan saksilla ja ne painetaan laastiin, niin kulmista saadaan täysin terävät.

Kellarin eristäminen: Leikkaa vahvikeverkko 3

Leikkaa vahvikeverkko oikeaan pituuteen ja paina se laastiin. Aloita sivulta ja aseta vuodat 10 cm:n limityksin. Jatka, kunnes olet kattanut koko seinäpinnan verkolla.

Kellarin eristäminen: Silota vahvikeverkon läpi painet-tu laasti 4

Silota vahvikeverkon läpi painet-tu laasti hammaslastan sileällä sivulla, jotta pinnasta tule täysin tasainen ja sileä. Tämä vaatii hieman puurtamista, mutta työ on verrattain kevyttä, koska laastikerroksesta tehtiin tasainen.

Kellarin eristäminen: Tasoita seinä jälleen seuraavana päivänä 5

Tasoita seinä jälleen seuraavana päivänä. Silota ja tarkista, että seinä on tasainen pitämällä pitkää vesivaakaa seinää vasten. Oikaise tarvittaessa lisää-mällä laastia vähän tai hieman enemmän.

Materiaalit

Ytong Multipor-eristeet sisäpuolelle:
• 50 kpl 100 mm eristelevyjä, 39 x 60 cm
• 4 säkkiä Multipor-laastia
• 4 kulmanauhaa
• 15 m² vahvikeverkkoa

Lisäksi:
• ½ pussi valmisbetonia uria varten
• Kiilausvälikkeitä

Erikoistyökalut
• 10 mm hammaslasta
• Timanttisieni
• Vispilä ja huopahierrin

Lue lisää: www.ytong.f

Vie aikaa

Viikonloppu riittää, jos seinät on pesty ja puhdistettu.

Hinta

Noin 550 € / 12m2:n seinä sisältäen ikkunoiden ja ovien kulmavahvikkeet.

Vaikeusaste

Levyt ovat hyvin kevyitä työstää, joten tämä on mainio tee itse -hanke.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Seinien eristys