Lattialämmityksen rakentaminen puulattian alle

On tärkeää eristää lattia tehokkaasti ennen lattialämmityksen asentamista puulattian alle. Muuten kallista lämpöä virtaa alaspäin. Katso, miten se tehdään – aivan alusta alkaen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
65 €/m2

Johdanto

Tämän takia kannattaa valita lattialämmitys puulattiaan

Lattialämmitys alkaa olla vakiovaruste uusissa taloissa. Lattilämpö tuntuu miellyttävältä, eikä rumia pattereita tarvita. Vesikiertoinen lattialämmitys lämpenee ja viilenee kuitenkin hitaasti, sillä betonin lämpeneminen vie aikaa.

Lattia lämpenee ja viilenee nopeammin, jos lämmitysletkut asennetaan lattialautojen alle. Lämmönluovutuslevyt jakavat lämmön tasaisesti. Levyt on tehty alumiinista, joten ne lämpenevät nopeammin kuin betonilaatta.

Aloita alusta

Varmista aluksi, ettei lämpö karkaa huonon eristyksen takia. Aloita eristämisestä ja oikaise kierot palkit, kun olet purkanut lattialaudat.
Puulattian lämmittämiseen tarvitaan lämmönluovutuslevyjä, sillä lämpö ei jakaudu puussa tasaisesti. Kun levyt on asennettu, asenna lämmitysletkut levyjen uriin, asenna lattialaudat ja kytke lämpö päälle.

LUE LISÄÄ: Asenna sähkölattialämmitys itse

Tämän takia lattialämmitys toimii niin hyvin

Lattialämmityksestä on muutakin hyötyä kuin se, ettei pattereita enää tarvita. Niiden avulla voi säästää myös sähkölaskussa. Lattialämmitys lämmittää oikeassa paikassa eli lattian rajassa. Pattereista tuleva lämpö nousee ensin kattoon ja palaa alas jäähtyessään. Se tarkoittaa, että lämpöä menee hukkaan. Lattialämmitystä ei tarvitse pitää yhtä kuumana kuin pattereita.

Tee näin

Puulattian lämmittämisessä on tärkeää, ettei lattia ole 38 millä paksumpi. Varmista myös, että lämmitysjärjestelmän voi asentaa puulattian alle.

Tässä oppaassa on vaihe vaiheelta etenevät ohjeet ja paljon vinkkejä, joiden avulla voit asentaa itse lattialämmityksen puulattiaan.

Ohjeet

01
Pura listat ja lattia 3 Vaihe

Lattialämmitys puulattiaan: Irrota ensin jalkalistat 1

Irrota ensin jalkalistat. Käytä sorkkarautaa mutta varo, ettet samalla vahingoita seinää. Jos aiot maalata olohuoneen, se kannattaa tehdä ennen uuden lattian asentamista.

Lattialämmitys puulattiaan: Vanhat lattialaudat voi käyttää uudelleen 2

Vanhat lattialaudat voi käyttää uudelleen lämmönjakolevyjen alusrakenteena. Jos laudat hajoavat sorkkaraudan käytön seurauksena, joudut ostamaan uusia lautoja alusrakennetta varten.

Lattialämmitys puulattiaan: Poista tarvittaessa vanha eriste 3

Poista tarvittaessa vanha eriste. Tässä vanhassa talossa on saviperäistä vanhaa eristemateriaalia lattiapalkkien välissä. Sen voi lapioida pois - tai jättää paikoilleen, jos rakenteeseen mahtuu vielä 100 mm lisäeristettä.

02
Oikaise ja eristä 5 Vaihe

Kun vanha lattia on purettu ja vanhat eristeet tarvittaessa poistettu, lattia voi-daan oikaista. Jotta uudesta lattiasta tulisi täysin tasainen, on kaikista nel-jästä huoneenkulmasta löydettävä kiin-teä korkeuspiste. Edellisen sivun piirrok-sesta näet, miten se löydetään. Oikai-suun käytetään 25 x 100 mm:n lautoja, jotka ruuvataan kiinni lattiapalkkien molempiin lappeisiin. Kiinnitä laudat ensin molempiin päätypalkkeihin. Laudat eivät ikinä ole täysin samanlaisia, joten lautojen päälle kiristetään naru, kun keskimmäinen lauta on kiinnitetty. Narun avulla voidaan tarkistaa, että lau-tojen yläreunat ovat samalla tasolla.

Lattialämmitys puulattiaan: Ensimmäinen oikaisulauta 1

Ensimmäinen oikaisulauta on kiinnitetty ruuveilla ja liimalla molemmista päistään. Kiristä oikaisu-laudan molempiin päihin naru (kuvassa kiilapalan alla) samalle korkeudelle laudan yläreunaan.

Lattialämmitys puulattiaan: Aseta samanlainen kiilapala laudan keskelle 2

Aseta samanlainen kiilapala laudan keskelle. Kun kiilapala ottaa naruun kiinni, oikaisulauta ruuvataan kiinni. Kiinnitä ruuvit 50 cm:n välein. Toista työvaihe huoneen toisessa reunassa. (Aseta laudat aloilleen ennen kuin virität narun.)

Lattialämmitys puulattiaan: Kiristä kolme narua huoneen poikki 3

Kiristä kolme narua huoneen poikki. Lautojen päälle kiinnitetään jälleen yhdenmukaiset kiilapalat. Sivele oikaisulaudan pintaan liimaa ja nosta lautaa. Kun kiilapala osuu naruun, lauta on oikealla korkeudella ja sen voi kiinnittää.

Lattialämmitys puulattiaan: Voit joutua sahaamaan lautoihin kolot 4

Voit joutua sahaamaan lautoihin kolot, jos alueella sijaitsee sähkö-kaapeleita tai vastaavia. Näin oikaisulaudat voidaan saada oikealle tasolle keskenään. Huomaa jälleen pieni kiilapala narun ja laudan välissä - se takaa oikean tason.

Lattialämmitys puulattiaan: Kun oikaisulaudat on kiinnitetty 5

Kun oikaisulaudat on kiinnitetty, eristeet asetetaan paikoilleen. Toimintaidean näet edelliseltä sivulta. Leikkaa eristemateriaalit niin, että ne asettuvat sopivan tiiviisti palkkien väliin.

03
Lämpölevyt 8 Vaihe

Lattialämmitys puulattiaan: Kun eristeet on asennettu 1

Kun eristeet on asennettu, vanhat lattialaudat kiinnitetään takaisin paikoilleen taustapuoli ylöspäin. Lautojen väliin jätetään 3 cm:n raot. Rakojen etäisyys toisistaan on 30 cm. Näin rakenteeseen jää tilaa lämmönjakolevyille.

Lattialämmitys puulattiaan: Suunnittele lämpöputkien reitti 2

Suunnittele lämpöputkien reitti ja merkitse se esim. nuolilla. Ota huomioon, että letkujen taivutussäde on noin 15 cm. Tässä reunassa kaikki laudat ovat 3 cm irti seinästä, jotta letkut voidaan kuljettaa seinän vierustaa pitkin.

Lattialämmitys puulattiaan: Levitä lämmönjakolevyt tasaisesti lattialle 3

Levitä lämmönjakolevyt tasaisesti lattialle. Ne eivät saa mennä päällek-käin - mieluummin niiden väliin voi jättää pienen raon. Levyt voi katkaista taivutta-malla, joten et tarvitse levypihtejä tai vastaavia työkaluja.

Lattialämmitys puulattiaan: Hyvä ote alumiinilevyistä 4

Hyvä ote alumiinilevyistä. Laita esim. 20 mm:n puupala alumiinilevyn uraan, kun kiinnität levyä. Iske huopanaula toisen levypuoliskon molempiin päihin. TÄRKEÄÄ! Lyö naula vain toiseen levy-puoliskoon, jotta levyllä on liikkumavaraa.

Alumiinilevyissä on urat, joten ne voi katkaista taivuttamalla.

Lattialämmitys puulattiaan: Erityisissä pex-putkissa 5

Erityisissä pex-putkissa on kaksi raitaa pituussuuntaisesti. Niistä on paljon apua, kun letkua rullataan auki. Näet helposti, mihin suuntaan letku on kierretty.

Käytä ns. taivutuspidikkeitä, mikäli pex-putkia on taivutettava jyrkässä kulmassa.

Lattialämmitys puulattiaan: Pex-putket on helppo asentaa yksin 6

Pex-putket on helppo asentaa yksin. Siirryt letkukela käsissäsi uria pitkin eteenpäin ja paina samalla jalallasi pex-putket lämmönjakolevyjen uriin.

Lattialämmitys puulattiaan: Pex-putket taipuvat 7

Pex-putket taipuvat lautojen päätyjen ympäri 15 cm:n säteellä. Pex-putket kiertävät huonetta seinien vierustoja pitkin.

Lattialämmitys puulattiaan: Nyt Pex-putket on saatu asennettua 8

Nyt Pex-putket on saatu asennettua siten, että ne päättyvät tiivisti toisiinsa kohdassa, josta putket saavat alkunsa. Tämän jälkeen pinta on imuroitava huolella ennen kuin putkien päälle asennetaan laudoitus.

04
Uusi lattia 5 Vaihe

Lämmönjakolevyjen ja uuden lattian väliin on asetettava vahva aluspahvi tai 2 mm:n solumuovi. Se jakaa lattiaan kohdistuvaa painoa ja eristää ääniltä ja narinalta. Aluspahvin päälle asetetaan kelluva lattia. Se tarkoittaa, että lattia asennetaan kuin uusi yhtenäinen pintalaatta, jota ei kiinnitetä alustaan. Näin lattia voi elää vapaasti ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan.

Lattia voidaan tehdä levyistä tai lau-doista. Levyinä voidaan käyttää lastu-levyjä tai vanerilevyjä, jotka "verhoil-laan" matolla, vinyylillä tai linoleumilla. Lattia voidaan tehdä myös laudoista tai parketista, kuten tässä kohteessa.

Lattialämmitys puulattiaan: Ensimmäiset laudat kootaan tii-viisti 1

Ensimmäiset laudat kootaan tii-viisti niin, että etureunasta tulee suora. Kokoa kaksi lautariviä liimalla ja purista ne yhteen ruuvipuristimilla. Tätä ennen lattiaan on asennettu vahva aluspahvi.

Lattialämmitys puulattiaan: Kun liima on kuivunut 2

Kun liima on kuivunut - aikaisintaan tunnin kuluttua -, laudat voidaan työntää seinää vasten. Jäljennä seinän profiili lautoihin käyttämällä lyijykynää ja listanpalaa. Leikkaa viivaa pitkin pistosahalla.

Lattialämmitys puulattiaan: Laudat kootaan yhteen parketti-liimalla 3

Laudat kootaan yhteen parketti-liimalla. Sivele laudan pontin ylä-pintaan ja seuraavan laudan pontin ala-pintaan vana liimaa. Käytä palikkaa isku-kapulana ja napauta laudat yhteen. Liitoksen on oltava täysin tiivis.

Lattialämmitys puulattiaan: Jätä 10 mm:n etäisyys 4

Jätä 10 mm:n etäisyys seinään ja muihin kiinteisiin rakenteisiin. Tässä käytämme apuna muovikiiloja. TÄRKEÄÄ! Kelluvaa lattiaa ei voi kiinnittää sokkeliin tai vastaavaan raskaaseen rakenteeseen. Riskinä on, että lattia halkeaa.

Lattialämmitys puulattiaan: Viimeistä lautaa ei voi napauttaa päädystä 5

Viimeistä lautaa ei voi napauttaa päädystä. Paina lauta paikalleen sorkkaraudan avulla. Jos seinä on pehmeä, käytä seinän ja laudan välissä levynpalaa. Voit myös hankkia erityisen kiristysraudan, joka on tarkoitettu juuri tähän työhön.

Materiaalit

25 x 100 mm:n sahalautaa (mänty):
• Oikaisulaudoiksi
• 100 mm:n mineraalivillaa
• Wirsbon pex-putkia happisululla
• Wirsbon lämmönjakolevyjä, 28 x 115 cm

Lisäksi:
• 5 x 80 mm:n ruuveja
• Nauloja
• Puuliimaa
• Parkettiliimaa
• Vahva askeläänieriste

Erikoistyökalut

• Tuurna
• Tarvittaessa katkaisu/jiirisaha
• Sorkkarauta

Vie aikaa

2-3 päivää 10 m2:n huonekokoon.

Hinta

Noin 65 €/m2. Lisäksi lattialautojen tai parketin kustannukset.

Vaikeusaste

Ole huolellinen ja tarkka, kun oikaiset vanhoja lattiapalkkeja.

Piirustus

Lattian rakenne näyttää tältä

Tiedätkö, mitä vanhan lattian alta löytyy? Näistä kuvista näet, millainen vanhan talon välipohjarakenne voi olla.

Lattialaudat (B) on kiinnitetty palkkeihin (A). Alapuolella olevassa katossa kulkee putkia ja kattolaudoitus on verhoiltu (D). Tässä kohteessa palkkien väleihin on aikoinaan laitettu savipohjaista materiaalia (C), jonka tarkoituksena on eristää sekä tulipalolta että ääniltä. Materiaali voi olla välipohjassa (kuten tässä) tai erillisten lautojen päällä.

Lattian rakenne näyttää tältä

Jätä vanha eriste (C) paikalleen, jos rakenteeseen jää tilaa vähintään 100 mm:n lisäeris-teille (F). Palkkeja on oikaistu kiinnittämällä niiden sivuille 25 x 100 mm:n laudat (E). Palkkien päälle naulataan vanhat laudat (G) pienin etäisyyksin, sillä väleihin tulevatlämmönjakolevyt ja pex-putket. Jos vanhat lattialaudat (G) ovat epätasaisia, käytä uusia lautoja alusrakenteeseen. Kelluva lattia (H) asennetaan askeläänieristeen päälle.

Video

TEKNIIKAT: Lattialauta peitelistojen alle

Sahaaminen on helppoa monitoimityökalulla

Video

TEKNIIKAT: Lattialauta - putken ympärille

Kiila tekee saumausta lähes näkymättömän

Video

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

Video

VINKIT: Limitä eristeet

Video

VINKIT: Vältä sorkkaraudan jäljet

Video

Vinkit & niksit

Lämpö nousee - kulut laskevat

Vesikiertoinen lattialämmitys tuo pienemmän lämmityslaskun kuin jos huonetta lämmitettäisiin pattereilla. Lämpötilaa voidaan tiputtaa pari astetta ilman, että sitä huomaa käytännössä.

LÄMPÖPATTERIN lämpö nousee ylöspäin, kattoa kohti, jossa lämpö jäähtyy ja tulee takaisin lattiaa kohti. Lattia tuntuu kylmältä tai vetoiselta.

LATTIALÄMMITYS jakaa lämmön tasaisesti koko latti-aan, josta lämpö nousee ylöspäin. Jalat ja keho tuntuvat lämpimiltä, mutta pään tasolla on viileämpää. Haittana on, että järjestelmän vaurioita voi olla kallista korjata.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Lattialämmitys