Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lattialämmityksen asentaminen betonilattiaan

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Lattian rakenteen pitää olla kunnossa, jotta siihen voi asentaa lattialämmityksen. Aluksi asennetaan eristeet, sitten harjateräkset, vesiletkut ja betoni.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
6000 euroa
Betonilattia lämpimäksi

Johdanto

Lattialämmitys betoni

Harkitse lattialämmitystä, jos jalkasi palelevat sisällä. Lattialämmityksen asentaminen ei ole kaikkein pienin ja helpoin projekti, mutta se on varmasti vaivan arvoista.

Miten lattialämmitys asennetaan betoniin?

Se, kuinka helppoa lattialämmityksen tekeminen on, riippuu huoneesta. Valmistaudu kovaan työhön, jos joudut purkamaan betonilattian. Vuorkaa roilojyrsin ja jyrsi pieni ura alueen ympärille. Tarvitset myös ison piikkauskoneen lattian hajottamiseen. Senkin voi vuokrata konevuokraamosta.

LUE LISÄÄ: Piilota johdot ja putket urajyrsimellä

Säästä selkääsi

Vartalo väsyy nopeasti betonilohkareiden siirtelyyn. Vuokraa konevuokraamosta myös kuljetin. Se vähentää raskasta työtä.

Tee hyvä pohja

Lattian valamisessa on tärkeää, että betonin alle tehdään kestävä pohja. Kantavan murskekerroksen lisäksi tarvitaan routasuojauslevyjä ja harjateräksiä.

Asenna letkut

Nyt on aika kiinnittää lattilämmitysletkut harjateräksiin. On tärkeää, että letkut asennetaan oikein, jotta lämpö leviää huoneeseen mahdollisimman hyvin. Kysy lvi-asentajalta, jos et tiedä, mitä tehdä. Sidontakone helpottaa letkujen kiinnittämistä, mutta sen voi tehdä myös nippusiteillä.

Ohjeet

Jos lattia puretaan

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Tämän jutun lähtökohta oli hieman epätavallinen: kosteusvaurion kär-sinyt kellari, jonne haluttiin kuiva-tusjohdot, jonka vuoksi koko lattia oli purettava. Näin ollen ajatus lattialämmi-tyksen asentamisesta ei enää ollut niin kaukaa haettu, kun koko lattia jouduttiin joka tapauksessa valamaan uudelleen. Lattialämmitys asennetaan pitkälti samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä asennus vanhan betonilattian alle vai uuden lattian valaminen kylpy-huoneeseen, lisärakennukseen, olohuo-neeseen, keittiöön tai kellariin.

Alapuolen eristäminen on kaiken a ja o. Lämpöputkien asentaminen ainoastaan betonikerroksen päälle johtaisi suureen lämmön ja energian tuhlaukseen eikä lämmöstä saataisi irti kaivattua läm-mintä mukavuutta. Tämän vuoksi vesi-kiertoisen lattialämmityksen asentami-nen onkin kaikkein järkevintä valetta-essa lattiaa alusta alkaen. Vanhan lat-tian purkaminen on aivan liian suuri tehtävä, mutta jos kuitenkin teet sen, voit seurata näitä ohjeita eristämisestä ja lämmön asentamisesta.

Jos olet joutunut samaan tilanteeseen kuin me tässä ja joudut purkamaan betonilattiaa, huomioi muutama asia:

Ensinnäkin lattia tulee leikata irti seinistä. Vuokraa tiiliseinän työstämi-seen tarkoitettu jyrsin, jolla työ onnistuu helposti ja varmistat, että et myöhemmin kaiva niin lähelle seiniä, että ne painuvat ja halkeilevat. Jyrsi 10-20 cm seinistä. Betonia rikottaessa ei kannata käyttää 16 kilon piikkauskonetta kevyempää työkalua. Me aloitimme 7 kilon mallilla, mutta seisoisimme siellä vielä nytkin, jos emme olisi vaihtaneet piikkauskonetta jykevämpään versioon.

1

Betoni louhitaan pienissä erissä - suuria kappaleita ei joka tapauksessa pysty lapioimaan pois. Ennen piikkausko-neen käyttöä lattian ja seinän liitoskohtaan jyrsitään ura 10-12 cm:n päähän seinästä.

2

Säästä itseäsi turhalta työltä. Kuljetinhihnan vuokraus maksaa noin 80 €/vrk. Hihna säästää monelta raskaalta askeleelta täysiä sankoja kantaen.

Oikea alusta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Lattian alle on tehtävä ensin niin kutsuttu kapillaarikerros. Sen tarkoituksena on estää maasta nousevan kosteuden tunkeutuminen lattiaan alhaalta päin. Me käytimme tarkoitukseen keskikar-keaa soraa. Tässä kohteessa oli tilaa 15 cm:n paksuiselle sorakerrokselle.

Sorakerroksen päälle laitoimme polystyreenilevyjä, höyrynsulku-muovin ja raudoitusverkon. Vanhaa lattiaa kunnostettaessa on varmistet-tava, kuinka paljon tilaa eristykselle on. Uusissa lattioissa vaaditaan noin 300 mm:n eristekerrosta - kannattaa kysyä eristeiden myyjältä tarkempia tietoja eristevaatimuksista.

1

Keskikarkea sorakerros ensim-mäiseksi. Tässä oli tilaa 15 cm:n kerrokselle. Uutta rakennettaessa on lattian eristämiselle asetetut vaatimukset selvitettävä huolella etukäteen.

2

Sora tasoitetaan ja tiivistetään kevyesti lapiolla. Kannattaisi tietenkin käyttää pienikokoista tärytintä, mutta siinäkin on vaarana lattian alla olevien kuivatusputkien vaurioituminen.

3

Seuraavaksi eristetään. Tässä käytettiin 100 mm:n paksuisia polysty-reenilevyjä. Levyt asetetaan limittäin pääl-lekkäin soran eli kapillaarikerroksen päälle.

4

Raudoitusverkko kiinnitetään styroksilevyn päälle pienten välik-keiden avulla. Tarkista, että ne ovat oikein päin. Nosta verkko seinää vasten, niin saat välikkeet helposti kiinnitettyä.

5

6 mm:n raudoitusverkkoa voi leikata pulttisaksilla tai kulmahiomakoneella, kun verkkoa sovitetaan lattiapintaan.

Putkien asennus

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Nyt lattia on valmiina lämpöä kuljetta-vien ja miellyttävän lämmön varmista-vien putkien asentamiseen.

Putket voidaan asentaa erilaisin kuvioin aina tilan koosta ja toivotusta tehosta riippuen. Lattialämpöjärjestel-mien ja eristeiden valmistajien verkko-sivuilta löytyy erilaisia esimerkkejä putkien asentamisesta.

Jos tuttavapiiriisi kuuluu LVI-alan ammattilainen, kysy häneltä kaapelipuristinta lainaksi. Sillä saa kaapelikiinnik-keet nopeasti kiinni putkiin ja raudoitus-verkkoon. Muussa tapauksessa kaapelit on kiinnitettävä raudoitusverkkoon käsivoimalla ja nippusiteillä.

1

Lämpöputkien ohjailu ja taivuttelu on hyvä tehdä kahdestaan. Tässä LVI-asentaja auttaa putkien asentamisessa.

2

Kaapelipuristin on salamannopea työkalu putkien kiinnitykseen raudoi-tusverkkoon toivotuin kuvioin. Tähän voi käyttää hyvin myös nippusiteitä.

3

Jos lattialämpö asennetaan useampaan huoneeseen, ja tulo- ja menoputket on tämän takia johdettava tilasta toiseen, putket on eristettävä matkan varrella.

4

Voit leikata verkosta pienen kaaren, jolla kiinnität mahdollisesti ylöspäin taipuvan raudoitusverkon styroksilevyyn. Näin verkko pysyy alhaalla.

5

Vanhan lattian reunat käsitellään betonikiinnitteellä, jotta uusi betoni-lattia saadaan tarttumaan kunnolla.

Lattian valu

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Sähköllä toimivasta kuljetinhihnasta oli jälleen iso apu valettaessa betonilattiaa eristeen ja lämpöputkien päälle. Hihna toi betonin taloon, jonka jälkeen se vain levitettiin paikoilleen.

Betonin tasoittamiseen voi käyttää tavanomaista menetelmää, jossa lattian toivottuun tasoon asetetun puun tai metallin avulla lattian pinta vain vedetään suoraksi.

Voit myös tehdä ohjaimen itse betonista kasaamalla siitä ”harjanteen” toivottuun lattiankorkeuteen ja suorista-malla sitten pinnan varovasti sen mukaisesti. Menetelmän etu on, että aukkoja ei tarvitse täyttää jälkikäteen.

1

Kuljetinhihna pyörii ja valmiiksi sekoitettu betoni voidaan lähettää sisään taloon vauhdilla.

2

Betoni on sekoitettu kahdella kerralla. Sekoitussuhde on kolme osaa soraa yhteen osaan sementtiä, ensin 0-8 valusoraa 6 cm:n kerrokseen pohjalle ja sen jälkeen 4-5 cm päälle 0-4 soralla.

3

Karkea 0-8 sekoitus harjataan hyvin raudoitusverkon ja lämpö-putkien väleihin jäykällä harjalla. Näin pinnasta tulee karhea, joka varmistaa kiinnittymisen seuraavaan kerrokseen.

4

Teimme betoninpinnan tasoitta-miseen tarvittavan ohjaimen betonista. Vanhan lattian tasoon tai toivottuun lattiapinnan tasoon kasataan betonista harjanne, jota pitkin oikolautaa voi kuljettaa.

5

Harjanne tasoitetaan sauma-levyllä. Jotta voisimme työskennellä lattialla, laitoimme ensimmäisen, kostean betonipinnan päälle puulevyn toisen kerroksen suoristamisen ajaksi. Näin työhön oli helppo päästä käsiksi.

6

Kuljeta oikolautaa rauhallisesti sivulta sivulle, kun suoristat pintaa. Etene hitaasti. On tärkeää, että lauta ei painu harjanteeseen, joka ei ole vielä kuivunut kokonaan.

7

Kun pinta on suoristettu, se tasoitetaan ensin saumalevyllä ja kiillotetaan sitten ”amerikkalaisella” aivan sileäksi. ”Amerikkalaisessa” on pyöristetyt kulmat (katso kuva viereisellä sivulla).

Materiaalit

Eristys:

 • Keskikarkea sora
 • Eristelevyt
 • Raudoitus:**
 • 6 mm:n raudoitusverkkoa

Lattialämmitys:

 • Lattialämmitysputkia
 • Erilaisia liitäntämuhveja
 • Kaapelikiinnittimiä

Betonikerros:

 • 0–8 sorasekoitetta
 • 0–4 sorasekoitetta
 • Betonikiinnitettä

Erikoistyökalut

 • Sekoitin
 • Saumalevy (+ “Amerikkalainen”)
 • Kuljetinhihna
 • Piikkauskone

Vie aikaa

Yksilöllistä – betonin on kuivuttava vähintään 20 vrk ennen lattian tekoa.

Hinta

Noin 6000 € / 80 m2 (tästä meni noin 3500 € lvi- ja sähköasennuksiin).

Vaikeusaste

Valtaosa manuaalisesta työstä on selkeää (mutta raskasta), sen sijaan tekniset yksityiskohdat ja betonin tasoitus vaativat kokemusta.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät piikkauskonetta

Tällä videolla kerrotaan kaikki poravasaran käyttömahdollisuuksista ja tarvikkeista. Oikean piikin tai taltan avulla piikkauskoneella voi purkaa tehokkaasti seiniä, perustuksia ja asfalttia.

VINKIT: Vältä syövytysvauriot

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin