Lisärakennus, osa 5: Aluskate

Aluskate varmistaa lisärakennuksen pitkän käyttöiän. Alusatteen päälle asennetaan päällyskate, jotta se kestää sääoloja ja tuulta vuosikausia.

Johdanto

Lisäsiiven aluskate tehdään 12 millin kattovanerista. Aluskatteesta tulee vahva ja selvästi kestävämpi kuin aluskate­ muovista.

Vanerin päälle asennetaan kattohuopa, joka kestää sekä kaatosadetta että vesi­ katteen alle tuiskuavaa lunta.

Voit tarkistaa sopivan levynpaksuuden rakennesuunnittelijalta ja kysyä kirves­ mieheltä, millaiset kiilat räystäälle pitää tehdä.

Ohjeet

01
Aluskate 7 Vaihe

Kiinteä aluskate on vahvin ja kestävin vaihtoehto.

Huopa pitää veden ja lumen pois rakenteista.

1

Kattoristikoiden päähän tehdään kiilat, jotka nostavat aluskatetta. Nämä kiilat ovat 28 senttiä pitkiä ja 38 milliä paksuja toisesta päästä.

2

Naulaa kiilat kiinni yläpaarteisiin kolmen tuuman nauloilla. Voit käyttää myös sään­ kestäviä ruuveja.

3

Piirrä pystysuorat viivat Piirrä pystysuorat viivat ristikon päähän ja kiilaan. Sahaa ne poikki puukkosahalla tai käsisahalla.

4

Viritä linjalanka talon päästä päähän esimerkiksi 20 sentin päähän kiiloista. Asenna kattolevyt suoraan langan mukaan.

5

Levyjen päälle kannattaa kiinnittää väliaikaiset lankut katolla kulkemista varten.

6

Mittaa räystäiden pituus ja sahaa päädyt suoriksi. Voit käyttää upotussahaa ja oh-jainkiskoa tai käsisirkkeliä ja suoraa lautaa.

7

Seuraavaksi asennetaan aluskatehuopa valmistajan ohjeen mukaan. Naulaa vuodan pää levyihin ja liimaa seuraava vuota sen päälle kumibitumiliimalla. Limitä vuotia vähintään 15 senttiä.

02
Kattoikkunan paikka 5 Vaihe

Kattoikkunan aukko tehdään ennen vesikatteen asennusta. Ikkunan aukko pitää suunnitella huolellisesti, jotta katon rakenne ei kärsi.

Pyydä rakennesuunnittelijalta tarkat ohjeet kattoikkunan aukon tekemistä varten. Myös ammattitaitoisen kirves­ miehen taidoista voi olla apua ikkunan aukon tekemisesä.

1

Poikkilankkuihin kiinnitetään pari apulankkua. Ne puristetaan lujasti kiinni puristimilla.

2

Nyt voit piirtää ikkuna-aukon kohdan lankkuihin. Tämän kattoikkunan koko on 78x140 senttiä, mutta sen ympärille tarvi-taan enemmän tilaa (katso piirros).

3

Lankkujen paksuus lisätään ikkunan kokoon ja lankkuihin piirretään merkit. Siirrä merkit lankkujen reunoille. Väännä puristimet todella tiukalle ja sahaa lankut poikki.

4

Sahaa sopivan pituiset pystylankut (X) ja kiinnitä ne poikkilankkuihin palkkikengillä, jotta rakenteesta tulee todella vahva.

5

Ikkuna-aukko näyttää tältä. Katon rakenne on nyt yhtä kestävä kuin ennen aukon tekemistä. Nyt ikkunan ympärille vo tehdä samanlaisen aluskatteen kuin katon muille osille.

03
Jiirin tekeminen 11 Vaihe

Lisärakennuksen ja vanhan katon välille pitää tehdä jiiriharja. Jiirin kattopalkit asennetaan samaan kulmaan kuin lisärakennuksen katossa. Lankut lyhenevät sitä mukaa, mitä lähempänä vanhaa kattoa ne ovat.

Jiirin tekeminen on haastavaa jopa tavalliseen katonrakennukseen verrat-tuna. Se aloitetaan asentamalla kattoa vasten ohjainlaudat.

1

Viritä linjalanka pienten ristikoiden yli. Varmista, että lanka on yhtä kaukana risti-koista ja kiinnitä langan toinen pää naulalla kattoon.

2

Lisäsiiven ja talon katot liitetään yhteen. Jiireiksi sanotaan kattojen väliin muodostuvia sisänurkkia. Asenna lankut isomman katon lapetta vasten ja sahaa niiden päät yhteen sopiviksi.

3

Jiirilankut sahataan poikki räystäältä. Jiirilankun yläreunan pitää olla samassa linjassa ristikoiden kanssa. Voit tarkistaa asian linjarilla.

4

Ruuvaa jiirilankku kiinni kattoon 6x120 millin ulkoruuveilla. Kiinnitä lankku kaikkiin kattoristikoihin aluskatteen läpi.

5

Sen jälkeen levyt sahataan poikki. Säädä käsisirkkeli tai upotussaha vanerin syvyy­ delle ja sahaa levyt poikki.

6

Jiirin ristikot tehdään melkein samalla tavalla kuin muut ristikot. Niiden koko vaihtelee.

7

Asenna jiirin ristikot yksi kerrallaan. Ruuvaa jiirilankkuun tukikapulat, jotta ristikot pysyvät paikoillaan ja pystyssä. Säädä ristikot tarkasti kohdalleen linja­ langan mukaan.

8

Asenna viimeinen ja pienin ristikko. Jiirin ristikoiden välinen etäisyys ei ole niin tärkeä asia kuin niiden asennuskorkeus ja harjan suoruus.

9

Ruuvaa jiirilankkuun kiila räystäälle. Kiila on samanlainen kuin isoissa ristikoissa. Höylää kiila samalle tasolle katon pinnan kanssa.

10

Tee räystäälle samanlaiset kiilat kuin isolla katolla. Asenna aluskatelevyt ja sahaa ne tarkasti jiiriä vasten. Ole huolellinen, jotta jiiristä tulee suora ja siistin näköinen.

11

Levitä jiiriin keskelle aluskatehuopa. Naulaa huopa kiinni molemmista reunoista huopa­ nauloilla noin 15 sentin välein. Älä pihistele nauloissa, sillä huopa muuttuu notkeaksi ja voi kupruilla kuumalla säällä. Nyt voit asentaa loput kattohuovat.

04
Räystäs 5 Vaihe

Päätyihin asennetaan niin sanotut poi-koset eli vasat. Ne ovat lankunpätkiä, joita tarvitaan otsalautojen asenta-miseen. Otsalaudat asennetaan myös sivuräystäille.

Tämän talon räystäistä tulee todella lyhyet. Aluskatelevyt lyhennetään siten, että niiden alle jää tilaa 8 millin tuulensuojalevylle ja 45 milliä paksuille vasoille.

Otsalaudat voi tehdä monella tavalla. Tässä käytetään kahta päällekkäistä lautaa. Yläjiiri sahataan vasta, kun laudat ovat paikoillaan.

1

Lankut sahataan sopiviksi räystäältä ja harjalta. Lankkuihin naulataan kiilat kuten muillekin räystäille. Sen jälkeen aluskatele­ vyt ruuvataan kiinni lankkuihin 6x100 millin ulkoruuveilla.

2

Sahaa otsalauta sopivan pituiseksi ja asen­ na se päätylankun tasolle. Tässä käytetään 25x150 millin painekyllästettyä lautaa, joka ruuvataan kiinni 6x100 millin ruuveilla.

3

Ruuvaa otsalaudat kiinni talon päätyyn. Tässä käytetään kahta päällekkäistä otsa­ lautaa, jotka ruuvataan kiinni 6x70 millin ulkoruuveilla.

4

Laudat asennetaan harjalle päällekkäin. Lautojen risteykseen piirretään vatupassilla, pystysuora viiva, ja laudat sahataan poikki käsisirkkelillä. Sen jälkeen laudat sopivat yhteen täydellisesti.

5

Päätyotsalautojen päät sahataan poikki alaräystään otsalautaa pitkin.

05
Kourukoukut 7 Vaihe

Nyt on aika keskeyttää katon rakennus vähäksi aikaa. Tässä vaiheessa asennetaan kourukoukut räystäskouruja varten. Koukut jyrsitään aluskatelevy-jen sisään.

Aluksi tehdään ohjain yläjyrsimen työntämistä varten. Urajyrsimellä voi tehdä tarkkoja uria, jotka sopivat kourukoukkujen kokoon.

Kun kourukoukut on asennettu oikeaan kulmaan, on aika palata takaisin otsalautoihin ja peittää ne ennen kourukoukkujen asentamista.

1

Taita alin huopa ylös. Sitä ei ole liimattu kiinni alareunasta. Kourukoukut asennetaan noin 60 sentin välein. Aluskatteeseen piirretään suorakulmaiset viivat.

2

Tee vanerinpalasta sapluuna. Tee siihen kolo, joka on yhtä pitkä ja leveä kuin kouru­ koukku.

3

Kouruille jyrsitään kolot. Yläjyrsin on säädetty siten, että terä tekee puuhun kourukoukun syvyisen uran.

4

Kourukoukku asetetaan kohtisuoraan levyä vasten. Puuhun piirretään merkki koukkujen taittamista varten. Kourun pitää kallistua syöksytorvea kohti, joten viimeinen koukku asennetaan ensimmäistä alemmas.

5

Numeroi kaikki koukut, jotta ne pysyvät järjestyksessä. 1. koukku on alimpana, koska se on lähimpänä syökstytorvea.

6

Kourukoukut taitetaan oikeaan kulmaan työpöydällä. Kourun takareunan pitää olla hieman etureunaa ylempänä, jotta täysi kouru ei tulvi yli talon seinälle.

7

Asenna kourukoukut. Ruuvaa kiinni ensimmäinen ja viimeinen kourukoukku ja viritä niiden välille linjalanka. Sen jälkeen voit asentaa loput koukut narun mukaan. Voit varmistaa pitkällä vatupassilla, että kouru kallistuu oikein.

06
Suojaa otsalaudat 5 Vaihe

Voit tehdä talosta mahdollisimman kestävän rakentamalla uloimmat osat säänkestävistä materiaaleista. Otsa­ lautojen päälle asennetaan kuituse­ menttilaudat. Laudat ovat harmaita ja niissä on puukuvio, joten ne näyttävät samalta kuin talon muut osat.

Paikalleen asennettu kuitusementti­ lauta kestää säätä ja aikaa mutta mur­ tuu melko herkästi, kun sitä käsitellään. Ole varovainen ja tue pitkät laudat huolellisesti.

1

Tee kuitusementtilaudoille sahauspöytä. Muutama lauta pukkien päällä riittää, jos ne pitävät laudat tukevasti paikoillaan.

2

Alimpaan lautaan ei tarvita ponttia, joten se sahataan pois. Sahaa laudan takaa, jotta etupuolesta tulee mahdollisimman siisti.

3

Otsalautoihin ruuvataan muovikorokkeet. Ne tehdään sahaamalla pitkistä listoista.

4

Lauta on sahattu ja siihen on porattu ensimmäiset ruuvinreiät. Lauta asennetaan paikalleen ja ruuvin reikien paikat merkitään. Reikien pitää olla yhtä kaukana reunoista vaaka- ja pystysuunnassa.

5

Poraa loput ruuvinreiät 4 millin terällä ja ruuvaa lauta kiinni värillisillä ruuveilla. Ne erottuvat valmiista pinnasta vähemmän kuin tavalliset ruuvit.

07
Räystäskourut ja syöksytorvet 6 Vaihe

1

Aseta syöksytorven lähtökaulus kourun päälle ja piirrä reiän paikka sisäpuolelta. Kouru on lyhennetty sopivaksi. Muovikou-rut laajenevat lämpimässä, joten mitasta vähennetään pari senttiä.

2

Sahaa viistosti merkin molemmilta puolilta, kunnes syöksytorven kohdalla on reikä.

3

Levitä kaulukseen liimaa ja napsauta se kiinni kourun etu- ja takareunaan.

4

Kouru on paikallaan, ja päätykappaleet voi liimata kiinni. Pyyhi pois saumasta yli pursuava liima.

5

Asenna syöksytorvet. Yksi mutka yltää lyhyen räystään yli. Merkitse, mihin asti mutka yltää ja sahaa syöksytorvi sopivan pituiseksi.

6

Ruuvaa syöksytorven kannattimet kiinni seinään ja asenna kannakkeet putken ym-pärille, ennen kuin kiristät ruuvit. Nyt putki pysyy suorassa ja tukevasti paikallaan.

08
Viimeistely 7 Vaihe

Katon pitää kestää kaikenlaista rankkasateesta räntään ja auringon-paahteeseen. Siksi olemme keskittyneet eritysesti kohtiin, joista katto on kaik-eritysesti kaik kein heikoin: räystäiltä, jiirien pohjalta ja otsalautojen reunoilta.

Kaikki yksityiskohdat tehdään niin, että paikkoja pitää huoltaa mahdolli-simman vähän. Maalattu alumiini on erinomainen ratkaisu.

1

Räystäälle naulataan alumiinipelti. Metrin pituiset pellit asennetaan limittäin naulaamalla noin viiden sentin välein.

2

Liimaa huopa kiinni alumiinipeltiin kumibitumiliimalla. Paina huopaa, jotta se tarttuu lujasti kiinni peltiin ja vesi valuu kouruun.

3

Päätyjen otsalaudat suojataan samalla tavalla kuin sivuräystäillä. Tässä käytetään kuitusementtilautoja.

4

Tässä asennetaan ensimmäistä jiiripeltiä. Siihen merkitään lyijykynällä viiva, jota pitkin pelti katkaistaan räystäältä.

5

Levy nostetaan pois paikaltaan ja leika-taan poikki peltisaksilla viivaa pitkin.

6

Jiiripeltiin naulataan pieni tukipala. Se pitää paikallaan seuraavaa jiiripeltiä. Siten pellit pysyvät paikallan ja limittyvät sopivasti.

7

Otsalautojen suojaksi asennetaan maalattu alumiinipelti. Se naulataan kiinni, ja pellin päälle liimataan kattohuopa.

Materiaalit

ALUSKATE (noin 2500 euroa)

• Kattovanerit
• Rimat
• Kattohuopa

JIIRIT (noin 800 euroa)
• 22x150-millin lautaa 18 metriä
• Kaksi jiiripeltiä

RUOTEET JA OTSALAUDAT (noin 700 euroa)

32x100 mm lautaa:
• Ruoteita, 330 metriä

25x150 mm painekyllästettyä lautaa:
• Otsalaudat

Lisäksi:
• Nauloja

Tutustu kaikkiin osaprojekteihin, joiden teemana on "60 m2 lisärakennusta 39 000 eurolla":

Alla voit siirtyä yksittäisiin osaprojekteihin ja tutustua koko toteuttamaamme rakennusprosessiin.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Laajennus