Korjaa puulattia täydellisesti

Vanhoissa puulattioissa on usein koloja ja naarmuja. Lautojen vaihtaminen tai korjaaminen ei ole helppoa, mutta lattian voi korjata siististi siten, että se kestää vielä vuosia.

Johdanto

Reikiä kauniissa, vanhas-sa lautalattiassa. Moni on joutunut tottumaan sellaisiin. Tässä ohjeita pont-tilautalattian vaurion korjaa-miseen. Opit täyttämään au-kot niin hienoilla paikoilla, et-tä paikattua kohtaa lattiassa ei juuri edes huomaa.

Yksi edellytys näiden ohjei-den mukaisten korjausten tekemiseen on, että saat käyt-töösi yläjyrsimen ainakin päi-väksi tuttavalta tai konevuok-raamosta. Ennen lattian kor-jaajassa täytyi olla vähän tai-teilijankin vikaa, jotta hän sai talttaamalla puupaikan sopi-maan lattiaan. Nykypäivänä riittää taito säätää ja käyttää yläjyrsintä oikein. Ole huolel-linen ja noudata tässä esitet-tyjä työvaiheita.

Korjausmenetelmiä on kolme: paikkaus suorakulmaisella ja pyöreäkulmaisella paik-kapalalla sekä yhden tai monen laudan uusiminen koko-naan. Ja jos onnistut löytä-mään palan puuta, joka sopii iältään ja sävyltään vanhoi-hin lattialautoihin, säästät suunnilleen remonttimiehen palkan, lattiamaton tai uuden lattian hinnan.

Pari hyvin asennettua paikkaa nimenomaan koros-tavat perinteiden ja käsityön leimaa, josta haaveilemme heittäytyessämme uusina asukkaina poistamaan sei-nästä seinään ulottuva mattoja, maali- ja lakkakerroksia ja muuta siinä toivossa, että jos-kus saisimme esiin terveen ja kovan puun ehjän pinnan.

Käytä yläjyrsintä ja tee kolo

Kolon voi paikata sopivalla paikalla. Ennen vanhaan koloa olisi pitänyt laajentaa taltalla, mutta nyt laajentaminen onnistuu helposti yläjyrsimellä. Jyrsi lautaan sentin syvyinen kolo ja liimaa siihen toisesta lattialaudasta tehty puusuikale.

Vaihda koko lauta

Jos samassa laudassa on paljon vikoja, se kannattaa vaihtaa kokonaan. Laudan vaihtamiseen on erilaisia tapoja. Yhteistä niille on, että naulat pitää saada irrotettua kunnolla, jotta lauta lähtee irti.

Etsi tilalle sopiva lauta

Suurin haaste puulattian korjaamisessa on löytää lauta, joka muistuttaa mahdollisimman paljon vanhaa puulattiaa. Vanhoja lautoja voi kysellä esimerkiksi purkukohteista ja kaatopaikalta.

Erilaisia tapoja

Klikkaa oikealta ja lataa artikkeli. Tee Itse näyttää kolme erilaista puulattian korjaustapaa. Lattian korjaaminen ei ole kaikkein helpoimpia töitä, ja sopivan laudan löytäminen voi olla vaikeaa. Vanhan puulattian korjaaminen siististi on kuitenkin mahdollista, kunhan seuraat jutussa kerrottuja ohjeita.

Materiaalit

PAIKKAMATERIAALIT

 • alkuperäistä muistuttavaa 12-15 mm paksua lautaa
 • 6 mm vaneria mallineisiin
 • puuliimaa
 • nitojan hakasia tai nauloja
 • VAIHTOLAUDAT
 • lattian sävyistä lautaa, vähintään yhtä leveää kuin vanhat laudat4 mm vaneria ruoteiksi
 • kannattomia nauloja
 • mahdollisesti puutulppia tai puukittiä

ERIKOISTYÖKALUT
Paikkaus:

 • yläjyrsin ja sen ohjaimet pistosaha hiomapaperia

Koko laudan vaihto:

 • kannattomia nauloja

Ohjeet

01
Ratkaisu 1 paikkapalan upotus laudan reunaan 5 Vaihe

1

Paikkapala upotetaan jonkin matkaa laudan syrjään. Ennen paikalle sahattiin ja taltattiin tila, nyt se jyrsitään. Laudan läpi menevään reikään saa paikan, se tehdään vain hieman reikää suuremmaksi.

2

Ohjainkiskolla tai sivuohjaimella varustetulla jyrsimellä on helppo jyrsiä aukko nelikulmaiselle paikalle. Kiskon reuna asetetaan vaurioituneen laudan suuntaisesti ja jyrsin asetetaan ohjaimeen.

3

Nyt voit jyrsiä aukon reunat tarkasti ohjainkiskon reunan mukaan. Jyrsimen terä säädetään esim. 10 mm syvyyteen. Paikka sahataan noin 12 mm paksusta laudasta, joka on lattian entisen laudan kaltaista lautaa.

4

Jyrsityn aukon päät talta-taan suoriksi. Jos aukko on leveä, ohjainkiskon voi asettaa suoraan kulmaan laudalle ja jyrsiä päätkin, jolloin vain kulmat täytyy taltata suoriksi.

5

Paikka liimataan aukkoon puuliimalla. Kiilaaminen viereistä lautaa vasten ja raskas paino päällä pitää paikkalaudan paikallaan, kunnes liima kuivuu. Sitten paikka höylätään tasaiseksi.

02
Ratkaisu 2 pyöreäkulmainen paikka 20 Vaihe

1

Yläjyrsin antaa mahdollisuuden tehdä tavallisen suorakulmaisen paikan lisäksi pyöreäkulmainen paikka. Kopio-ohjaimella varus-tettua jyrsintä käyttäen muodolla ei ole väliä. Kuvan alalaidassa nähtävän laudan reunaan on tehty pitkä pyöreäkulmainen paikka.

2

Paikan pitää peittää aukko ja hieman enemmänkin, jotta sen alle jää paikkaa kantavaa puuta, koska paikka on vain laudan päälle liimattava liuska. Piirrä ensin paikka esim. 6 mm vanerille. Sitä voit käyttää kaavana (mallineena), kun jyrsit syvennystä paikkaa varten.

3

Sahaa mallineeksi tuleva vanerinpala pari senttimetriä paikan lopullisia mittoja pitemmäksi. Piirrä paikan muoto vaneriin ja sahaa se linjaa pitkin halki. Sahaa suora sivu tarkasti, mielellään ohjaimen avulla. Irti lähtenyttä kapeaa liuskaa ei tarvita mihinkään.

4

Vanerikaavan sahattu syrjä silotetaan hiomapaperilla, ettei jyrsimen kopio-ohjain takertele, kun sillä jyrsitään tätä vanerikaavaa vasten. Näin on muodostunut on kaava A, joka ohjaa jyrsintä tehtäessä paikan lovea lattialautaan.

5

Yläjyrsimeen asennetaan kopiointikaulus, jonka läpimitta työhön käytetyssä jyrsimessä oli 30 mm. Jyrsinterän halkaisija oli 10 mm. Kun kopiointikauluksen annetaan kulkea pitkin mallineen reunaa, jyrsinterä kulkee 10 mm päässä mallineen reunasta.

6

Työssä käytetyillä laitteilla kaava sovitettiin 10 mm päähän laudan reunasta, kun paikan aukkoa ruvettiin jyrsimään. Kaavan voi nitoa kiinni parilla hakasella tai muutamalla pienellä naulalla, jotka täytyy upottaa, etteivät ne kosketa jyrsinkoneen pohjaa.

7

Pane toinen vanerinpala jyrsimen pohjan alle, ettei kone kallistu. Mallineen jyrsintäpuolen syrjät asetetaan 10 mm päähän laudan reunasta ja se nidotaan kiinni. Jyrsi nyt 10 mm syvä paikan lovi.

8

Nyt teet kaavan B paikan jyrsintää varten. Kiinnitä malline A uudelle vanerinpalalle ja jyrsi samalla kopiointikauluksella ja terällä kuin aikaisemmin. Seuraa tarkasti kaavan A reunaa.

9

Kuvassa kaksi kaavaa eli mallinetta. Yllä oleva kaava A on tarkoitettu aukon jyrsintään lattialautaan ja B paikan jyrsintään paikkapuusta. Tärkeää ei ole mallineiden kokonaisleveys, vaan niiden täsmälleen yhdenmukainen muoto. Silloin niiden avulla syntyy samanlaiset kaaret lattialautaan ja paikkapalaan.

10

Paikka tehdään noin 12 mm paksusta laudasta tai muusta lattiaan jyrsittävän loven syvyyttä pak-summasta laudasta. Nido kaava B kiinni jyrsittävään lautaan ja jyrsi samalla terällä ja ohjainkauluksella kuin lovi lattialautaan.

11

Paikka sahataan pistosahalla oikeaan leveyteen ja sen syrjät hiotaan puupalaan kiedotulla hiomapaperilla. Paikasta tulee paras, kun sen syyt, vuosirenkaat ja sävy ovat samanlaisia kuin lattialautojen.

12

Paikkaan levitetään puuliimaa ja se painetaan aukkoon, kiilataan naapurilautaan tukeutuen ja puristetaan kiinni latomalla päälle jotakin raskasta. Liiman kuivuttua se höylätään.

Ratkaisu 3 Kokonaisen laudan vaihto

Kulmamenetelmä

Koko laudan vaihtaminen voi olla tarpeen, jos se on kulunut paljon, haljennut tai muuten pahoin vaurioitunut.

Tehtävä ei ole välttämättä paikan tekoa ja asennusta vaikeampaa. Lopputulos voi olla erittäin kaunis, jos löydät tarkalleen sopivan laudan.Al-la kuvattu laudan katkaisu jalkalistan vierestä pitäisi olla kuitenkin vain hätä- ja poikkeusratkaisu. Normaalisti lauta irrotetaan jalkalistan alta tai jalkalista irrotetaan laudan vaihtoa varten.

Laudan vaihdosta voi olla eri tekijöillä erilainen käsitys. Kokonaan oma asiansa on yleensä lautalattian paikkaamisen tai lautojen lautojen vaihtamisen mielekkyys. Paikkaaminen ja lautojen vaihto on niin kallista, ettei sitä kannata teettää. Harras-tajatekijällekin on helpompaa koko lattian uusiminen.

Ponttilautalattian paikkaa-minen voi olla perusteltua tunnesyistä ja ehkä siksi, että se on todella hyvälaatuista vanhaa ja tiheäsyistä puuta. Vanha, punertava, kova ja tii-vis sekä paksu mäntylauta on arvotavaraa, jota ei pidä viedä kaatopaikalle.

Tässä kolme menetelmää, joista löydät varmasti sopivan ratkaisun omaan tarpeeseesi.

Kokonaisten lautojen vaih-to on helpointa. Voit myös jatkaa laudan, mutta vain run-kopuun kohdalla.

1

Kolme lautaa oven suulla olivat niin kuluneita, että ne piti vaihtaa. Lattialaudat olivat jalkalistan alla. Niiden kulmassa oli mattolista, joka poistettiin molemmista päistä mutta ei jalkalistoja. Lattialautojen päihin porattiin muutama reikä ja laudat sahattiin poikki.

2

Lattialaudat oli naulattu piirroksen kuvaamilla pieni-kantaisilla nauloilla. Löimme vaihdettavien kolmen laudan naulat läpilyöntipuikolla laudan läpi runkopuihin asti. Lautoja pitivät nyt kiinni pontit. Laudat lähtivät irti, koska lakka ei ollut sitonut niitä toisiinsa kiinni.

3

Lattian saumat olivat niin löysät, että saatoimme sahata laudan poikki ja nitkuttaa sorkkaraudalla muut ylös pontteja vaurioittamatta.

4

Puutavaraliikkeistä saa montakin eri leveyttä ponttilautaa. Paksuudet ja ponttien muodot voivat kuitenkin vaatia lautojen höyläyttämisen puusepänliikkeessä. Jos löydät vanhaa samansävyistä ja yhtä tiivistä lautaa, niihin voi jyrsiä uudet ponttiurat.

5

Suorasärmäisten lautojen syrjiin jyrsitään ponttiurat. Tärkeää on jyrsiä urat ja ruoteet samalle korkeudelle ja syvyyteen laudan pinnasta mitaten kuin entisissä laudoissa on. Ruoteen yläväli voi olla olla pienehkö, kun vanha lauta on kulunut.

6

Irtoruoteet ovat 4 mm vaneriliuskoja. Ne sahataan vanerin pintaviilun syihin nähden poikittain. Niiden kulmia hiotaan aika paljon, että ne liukuvat hyvin ponttiuriin.

7

Menetelmän periaatteena on asentaa laudat normaalisti, kunnes jäljellä on kaksi viimeistä. Ne asetetaan yläviistoon toisiaan vasten ruoteet ponttiurien kohdalla. Tarkkaan asetellut laudat painetaan paikalleen mieluiten kahden miehen työnä. Ahdistaviin paikkoihin naputellen ruoteet painuvat uriin.

8

Laudat naulataan runkopuihin pienikantai-silla nauloilla. Jos naula vääntyy, se on saattanut osua vanhaan naulaan. Naula pitää silloin vetää ylös, kääntää hieman ja lyödä uudelleen. Lopuksi naulat lyödään puikolla hieman pinnan alapuo-lelle. Mattolistat naulataan lopuksi jalkalistojen viereen (ei välttämätöntä, kun ei mattojakaan).

03
Kaarimenetelmä 2 Vaihe

Monen laudan pakottami-nen keskelle lattiaa käy myös sovittelemalla laudat koholle pontit vastakkain. Näin voi asentaa 3-5 vie-rekkäistä lautaa tai enem-mänkin.Tällä tavalla tehden ponttien kulmaero on niin pieni, ettei niitä tarvitse mainittavasti ohentaa tai pyöristää. Ponttien uriin me-nemistä helpottaa, kun kaik-kien ruoteiden särmät pyö-ristetään hiomalla.

Lautojen irrotusvaiheessa menetelmä edellyttää, että voit lyödä puikolla vanhat naulat laudan läpi.

Jos kyseessä ovat suuren lattian pitkät laudat, voi olla mahdotonta ohjailla metri- kaupalla pontteja paikoil-leen. Silloin on paras valita viereisellä sivulla esitetty menetelmä eli kiinnittää laudat kahta viimeistä lu-kuun ottamatta, jotka asennetaan lopuksi yhdessä.

1

Kun tarve on vaihtaa yksi lauta, työn voi tehdä irrottamalla kolme viereistä lautaa lyömällä naulat läpi puikolla kuten viereisellä sivulla esitetyn menetelmän kahdessa alkuvaiheessa. Keskimmäisen laudan naulanreikään kierretään ruuvikoukku, johon tarttuen lauta nostetaan ylös. Viereiset seuraavat mukana. Jos ne eivät irtoa, pitää irrottaa useampia lautoja.

2

Asennusvaiheessa voidaan käyttää irtoruoteita, jos lautoja on vain kolme. Ruoteiden menoa uraan voi auttaa höyläämällä tai hiomalla niiden kulmia pyöreiksi. Jos vanhat laudat käytetään uudelleen, ne käännetään ympäri, etteivät naulat osu entisiin nauloihin. Paina laudat paikalleen. Vanhoihin naulanreikiin lyödään pienikantaisia nauloja.

04
Yksinkertainen menetelmä 2 Vaihe

Laudan halkisahaus irrot-tamisvaiheessa ja pont-tiuran alasivun poistami-nen on käytännöllinen sekä usein ainoa mahdollinen ja aina nopea menetelmä.

Menetelmä sopii myös siinä tapauksessa, että lat-tialaudat on piilonaulattu pontista. Irrottamaan jou-tuu vain vaihdettavat laudat ja menetelmää voi käyttää, vaikka vaihdetta-vana olisi pitkäkin lauta.

Usein joutuu muutenkin yhdistelemään tekniikoita monestakin edellä esitetys-tä menetelmästä.

1

Tarkoituksena on vaihtaa yksi ainoa lauta. Sahaat sen pään poikki jalkalistan vierestä. Jos lattia on piilonaulattu, nauloja ei voi upottaa runkopuuhun. Sen sijaan halkaiset laudan esimerkiksi pyörösahalla pitkittäin kolmeen osaan ja irrotat palat. Naulatun reunan irrotus vaatii hieman varovaisuutta.

2

Uuden laudan voi asentaa myös irtoruoteen kera (vasen syrjä piirroksessa). Toiselta sivulta ponttiuran alasivu veistetään pois, jolloin laudan voi laskea vanhan ruoteen päälle. Liimaa levite-tään reilusti koko kosketuspinnan alueelle, jotta naapurilauta saa tuen, jonka ponttiura muuten antaa. Laudat naulataan ja kannat upotetaan.

Video

TEKNIIKAT: Terassilankkujen tukeminen

Säädettävillä kiiloilla saat lankut suoraan

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …