Puulattian rakentaminen

Tällä kertaa rakennetaan massiivipuulattia 20,5 millmetrin paksuisista laudoista. Tässä esimerkissä käytetään erityisiä kiinnikkeitä, mutta samalla tavoin menetellään, kun lattia kiinnitetään koolinkeihin tai aiempaan puulattiaan naulaamalla tai ruuvaamalla.

Lattiaa rakennettaessa opit muun muassa sahaamaan laudoista sopivan pituisia, rakentamaan nurkat oikein ja rakentamaan oviaukot siististi. Huoneessa on nyt lattialastulevyjä, joiden päällä on aiemmin ollut kokolattiamatto.

Huone on kohtalaisen säännöllisen muotoinen, mutta siinä on kiinteä kaappi, jonka ympärille lattia rakennetaan.Huone on siistitty rakentamista varten ja matot on poistettu, joten työ voidaan aloittaa saman tien. Jalkalistat poistetaan, jotta saadaan siisti reuna seinän ja uuden lattian väliin.

Tapetit säilyvät parhaiten kunnossa, jos jalkalistan ja seinän välistä reunaa pitkin leikataan ensin terävällä katkoteräveitsellä. Kun reuna on leikattu koko matkalta, jalkalistat on helppo poistaa sorkkaraudalla.

Jos listoja on tarkoitus käyttää uuden lattian yhteydessä, ne pitää tietenkin poistaa varovasti. Tähän huoneeseen tulee kuitenkin uudet jalkalistat, jotka ovat samaa puulajia kuin lattiakin, joten tässä tarvitsee varoa vain seiniä. Nyt jalkalistat on poistettu ja on aika tarkistaa, että lattia on suorassa.

Sen voi tehdä vähintään 1,5 metrin pituisella vesivaa’alla, oikolaudalla tai täysin suoralla lastulevyn palasella. Jos oikolaudan alle jää ilmaa, lattia ei ole täysin suora. Useimmat alustat ovat kuitenkin hyvin harvoin sataprosenttisen tasaisia.

Tämäntyyppisessä lattiassa, joka on tarkoitus rakentaa, 1,5 metrin pituisen oikolaudan alle saa jäädä enintään 2 mm tilaa. Nämä lastulevyt ovat melkein tasaisia, ja ilmaa jää selvästi alle 2 mm.Alustan on oltava täysin puhdas.

Siksi se pitää imuroida perusteellisesti, niin ettei siihen jää yhtän likaa tai pölyä. Askelten äänen vaimentamiseksi tähän asetetaan kuitumatto, joka vaimentaa tehokkaasti askelten ääntä tällaisella kelluvalla lattialla.

Tällaista mattoa voi käyttää vain siinä tapauksessa, ettei lattian alle tarvitse kosteuseristystä. Matot eivät saa mennä päällekkäin mutta niiden on tultava tiiviisti vierekkäin. Niiden päät tulevat noin 5 millimetrin päähän seinästä.

Matot kannattaa kiinnittää toisiinsa teipillä, niin etteivät ne joudu erilleen lattiaa asennettaessa. Viimeinen matto sopii harvoin sellaisenaan, joten tässä joutuu mittaamaan sopivan leveyden. Oikean levyinen kappale leikataan katkoteräveitsellä. Eriste suositellaan asetettavaksi poikittain lattialautoihin nähden.

Näin matot eivät joudu erilleen lattiaa asennettaessa. Ovi nostetaan irti, jottei siihen törmätä myöhemmässä vaiheessa.Lattialautojen päiden ja seinän väliin asetetaan 12 millimetrin tiivistenauha.

Se pitää seinän ja lattian sopivalla etäisyydellä toisistaan ja pitää samalla lattian tiiviinä, jos puu vuosien kuluessa kutistuu kuivina vuodenaikoina. Lattian ja seinän välillä on oltava vähintään 12 mm tilaa. Yli 6 metrin levyisissä huoneissa etäisyyden on oltava 2 mm jokaista alkavaa metriä kohti.

Jotta etäisyys pysyy oikeana, väliin asetetaan tällaiset puukiilat, joiden paksuus on yhteenliitettynä 12 mm. Lattialaudat liitetään yhteen tällaisilla kiinnikkeillä, jotka tulevat lattian mukana.

Ensimmäisen kiinnikkeen saa asettaa enintään 80 mm päähän laudan seinän puoleisesta päästä. Sen jälkeen kiinnikkeet tulevat noin 40 senttimetrin välein ensimmäiseen ja viimeiseen lautariviin, ja muihin riveihin 50 senttimetrin välein.

Ensimmäinen lauta työnnetään 12 mm päähän seinästä tulevia sovituskappaleita vasten. Ensimmäinen lauta asetetaan aina ponttiura seinään päin.Lauta ei ole tarpeeksi pitkä, joten tarvitaan vielä toinen lauta, jonka pitäisi olla 70 cm pitkä.

Laudat kannattaa sahata ulkona, koska siitä syntyy melkoisesti roskia. 70 senttimetrin kohdalle tehdään merkintä suorakulmalla, jotta sahaus sujuu aivan suoraan.Koska sahanterä on paksumpi kuin viiva, lauta pitää sahata aina siltä puolelta viivaa, jota ei käytetä. Viiva käytännössä häviää sahattaessa.

Terä kannattaa aina asettaa lautaa vasten ennen koneen käynnistämistä. Näin laudan voi asetella huolellisesti oikeaan kohtaan. Nyt lauta on hyvin, ja se sahataan poikki. Sahattu lauta kiinnitetään nyt ensimmäiseen lautaan. Aluksi laudan alareunaan lyödään kaksi kiinnikettä.

Sitten puskusaumaan laitetaan hieman liimaa ennen kuin pontti työnnetään uraan. Laudanpäiden on tultava aivan tiiviisti yhteen, ja sitä varten käytetään parkettirautaa. Toinen pää asetetaan laudan päälle ja sitä lyödään toiseen päähän, kunnes lautojen välissä ei ole rakoa.

Ylimääräinen liima pyyhkäistään pois kostealla rätillä. Äsken sahattu lauta tulee nyt ensimmäiseksi seuraavaan riviin. Näin puutavaraa ei mene hukkaan. Tähän riviin tulee kiinnikkeet eri paikkaan kuin edellisessä rivissä.

Yleensä ne asetetaan pari senttimetriä jompaan kumpaan suuntaan. Kiinnike kiinnitetään lyömällä se lattialautaan jyrsittyyn uraan. Pontti työnnetään uraan ja naputellaan paikalleen sopivan kokoisen palikan avulla. Palikan ansiosta iskuvoima jakautuu leveämmälle niin ettei pontti vahingoitu.

Palikkaa kannattaa siirtää muutama kerta niin että lautojen välille jää mahdollisimman pieni rako. Jotta kiinnike menisi edellisen laudan uraan, lautaa voi joutua lyömään suoraan ylhäältä palikalla. Seuraavaksi mitataan ja sahataan lautoja seuraavia rivejä varten.

Taas mitataan etäisyys pääty-urasta seinään. 141 senttimetrin pituinen lauta sahataan samalla tavalla kuin aiemmin, ja siihen lyödään kiinnikkeet. Kiinteä kaappi päättyy neljän lautarivin jälkeen, ja siitä eteenpäin laudat tulevat seinään asti.

Kaapin takia lautaa ei voi liitää aiempiin, ja siksi sen kulmasta on sahattava pala pois. Lauta asetetaan kohdalleen, ja siihen piirretään viiva, jota pitkin pitää sahata, jotta lauta sopii kohdalleen.

Sitten lauta asetetaan niin, että pontti sopii uraan. Näin voidaan merkitä, paljonko siitä on leikattava pituussuunnassa. Merkinnät piirretään nivelmitan avulla, ja poistettava kappale yliviivataan. Ylimääräinen pala poistetaan pistosahalla. Reunoista tulee siistimmät, jos sahaa alhaaltapäin.

Se on kuitenkin hieman vaikeampaa. Reuna jää joka tapauksessa myöhemmin lattialistojen alle. Huoneessa lautaan kiinnitetään kolme kiinnikettä, ja puskusaumaan sivellään liimaa. Lauta naputellaan paikalleen palikan avulla.

Tiivistenauhan on oltava suorassa ennen kuin mitataan viimeisen kappaleen pituus.Kaapin takia myös tästä laudasta leikataan pala pois. Sitä varten mitataan aluksi jo asetetun laudan leveys. Se on 9,3 cm, joka merkitään toiseenkin lautaan. Muista, että laudasta sahataan pois urapuoli, joten mitta otetaan ponttipuolelta.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puulattiat