Kalanruotoparketin tekeminen

Kalanruotoparketin tekeminen vie aikaa, mutta lopputulos näyttää hyvältä ja kestää vuosikymmeniä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4-5 päivää/20 m2
Hinta
40-80 €/m2

Johdanto

Jos aiot asentaa kalanruotoparketin itse, varaudu siihen, että työ vie aikaa. Työ on myös vaativaa. Oikein asennettu parketti näyttää kuitenkin todella hyvältä ja voi kestää jopa satoja vuosia.

Kalanruotoparketti on hieno ja kestävä

Massiivipuusta tehty kalanruotoparketti asennetaan vanhojen, hyvien käsityöläisperinteiden mukaan. Parketti ei pelkästään näytä hyvältä vaan on lisäksi niin kestävä, että kestää ajan hammasta.

Korkealaatuiset puut

Kalanruotoparketin tekemisessä on tärkeää, että puut ovat täsmälleen samanmittaisia. Sauvat pitää asentaa tiiviisti toisiaan vasten, jotta kuvio pysyy kasassa. Jos mitat heittävät edes hieman, virhe näkyy koko lattiassa.

Ponttilattian tekeminen

Parkettisauvat ovat ympäripontattuja. Joka toinen sauva on pontattu oikealta ja joka toinen vasemmalta puolelta. Sauvat ovat toistensa peilikuvia, jotta kuvio säilyy samanlaisena.

LUE LISÄÄ: Lastulevy: Näin käytät lastulevyjä

Tasainen alusta

Kalanruotoparketin voi tehdä vanhan lautalattian päälle, lastulevy- tai vaneripohjalle tai käsitellyn betonilattian päälle. Tässä artikkelissa lattia rakennetaan vanha, epätasaisen lautalattian päälle, jota pitää höylätä ennen parketin asentamista.

Puulajit

Tämä lattia tehdään kirsikkaan muistuttavasta, mutta puolet halvemmasta bilinga-puusta. Kustannuksiin pitää lisätä parkettiliiman ja erikoislastan hinta.

Huolelliselle kotinikkarille

Kalanruotolattian tekeminen ei ole nopeaa eikä helppoa. Työ sopii kuitenkin taitavalle ja huolelliselle kotinikkarille. Artikkelin ohjeet auttavat selviytymään urakasta. Saat vaivojesi palkaksi uuden ja upean kalanruotolattian!

Ohjeet

01
Alustan oltava suora ja tasainen 8 Vaihe

Uusi parketti oli tarkoitus asentaa vanhan lau-talattian päälle. Lattia muistutti lähinnä pyyk-kilautaa eli sen päällystämisestä ei olisi tullut mitään. Ensityöksi piti siis suoristaa lattia. Lau-talattian suoristaminen käy yleensä helpoim-min parketinhiomakoneella. Hionta ei tässä tapauksessa kuitenkaan käynyt päinsä. Lattiassa oli nimittäin paksu kerros pehmeää vanhan-tyyppistä lakkaa, joka olisi tukkinut hiomapa-perin. Hionnan asemesta lattia höylättiin ensin ja hiottiin vasta sen jälkeen.

Uudehkolla kovalla lakalla maalilla pinnoi-tettu lautalattia voidaan oikaista ja silottaa pel-kästään hiomalla. Sen jälkeen lattia voidaan lakata tai käsitellä öljyllä tai öljyvahalla.

1

Lattian suoruus tarkistetaan pitkällä viivaimella tai suoralla laudalla ja vesivaa’alla. Höyläämisen ja/tai hionnan jälkeen poikkeama saa olla enintään +/- 2 mm.

2

Vanhassa lattiassa on usein narisevia tai irronneita lautoja, jotka pitää ruuvata kiinni. Ruuvien kannat pitää upottaa 3-5 mm syvyyteen pinnasta.

3

Upota myös kaikki mahdolliset naulat 3-5 mm syvyyteen. Tee upotus tuurnalla ja vasaralla.

4

Seuraava vaihe on lakan tai maalin poistaminen, mikä tehtiin mallityössä höyläämällä. Höylää lautojen pituussuuntaan ja siten myös puiden syiden suun-taisesti. Käytä itse hengitys- ja kuulosuojaimia.

5

Höyläämisen jälkeen lattia silotetaan parketinhio-makoneella. Alussa sopiva paperin karkeus on 40-60. Hio vinosti lautojen suhteen eli kulmasta kulmaan. Jatka kunnes lattia on täysin tasainen ja suora.

6

Hio seinustat reunahiomakoneella paperilla nro 40-60. Pidä konetta jatkuvassa liikkeessä, ettei se tekisi rumentavia kaarevia uria puuhun.

7

Koko lattia kannattaa käsitellä liimaemulsiolla. Se kiinteyttää pintaa, vähentää liiman tarvetta ja muo-dostaa parkettiliimalle hyvän tartuntapohjan. Työs-kentelyaikaakin tulee lisää, koska liima ei kuivu heti.

8

Vanhat lattiat ovat usein niin kuluneita ovien tuntumasta ja kulkureiteiltä, että ne pitää oikaista lattiatasoitteella. Tasoite levitetään laudalla tai metallikiskolla. Kovettunut ta-soitepinta käsitellään vielä betoniemulsiolla. Tasoitepintaan parkettia ei voi naulata, mutta siihen ja betoniin se voidaan liimata hyvin pitävällä uudella Cascon Parkett Elastic -liimalla.

02
Parketin asennus sauva sauvalta 12 Vaihe

Kun alusta on kunnossa, vuorossa on hankkeen mieluisin ja vaikein osa eli sauvojen asenta-minen yksitellen kalanruotokuvioksi.

Mallityön sauvat toimittaneen yrityksen oh-jeissa neuvottiin liimaamaan sauvat puualus-taan. Työtä valvoneen ammattilaisen mielestä naulaaminen helpottaisi kuvion tekoa.

Työn tekijä, Tee Itse -lehden puutyöavustaja, valitsi kultaisen keskitien. Hän liimasi kaikki sauvat alustaan ja kiinnitti lisäksi noin joka kolmannen sauvan naulaamalla. Joissakin paikoissa oli pakko naulata jokainen sauva, jotta kuvio olisi pysynyt paikallaan.

Alku on erittäin tärkeä vaihe

Kaksi ensimmäistä sauvariviä asennetaan huo-neen poikki linjalankaa seuraten. Näiden rivien kohdalla täytyy olla äärimmäisen tarkka siitä, että sauvat tulevat oikein sekä toisiinsa että lankaan nähden. Työn onnistuminen on näiden rivien varassa.

Levitä sitten liimaa lattialle ja asenna koko-nainen sauvarivi kerrallaan, joka toinen sauva oikealle ja joka toinen vasemmalle.

Kaikkien saumojen täytyy olla tiiviit, muuten kuvion asentaminen ei onnistu.

1

Oven kehyslaudan pää sahataan poikki, jotta päällyste voidaan asentaa sen alle. Tue saha parilla sauvalla sopivalle korkeudelle.

2

Lyö naula keskelle kumpaakin pitkää seinää ja vedä niistä linjalanka huoneen poikki. Sauvojen koeasen-nus kuitenkin osoitti, että lankaa piti siirtää hieman, jotta seinustoille ei tulisi liian pieniä sauvanpalasia.

3

Kaksi ensimmäistä sauvariviä asennetaan niin, että kulmat jäävät suoraan linjalangan alle. Naulaa tarvittaessa. Upota kannat tuurnalla, jotta sauvat eivät vaurioituisi. Tue sauvarivi päästä puupalikoilla.

4

Ensimmäiset sauvarivit on asennettu linjalankaa seuraten huoneen päästä päähän ja parketti jatkuu oven ohi viereiseen huoneeseen. Kalanruotokuviota jatketaan samaa periaatetta noudattaen oven ohi.

5

Levitä liimaa jatkossa vain yhtä sauvariviä varten kerralla. Vältä liiman joutumista jo asennettujen sauvojen päihin ja sivuille.

6

Naputa jokainen sauva varovasti paikalleen. Käytä välikapulaa, jos joudut lyömään jotakin sauvaa hieman kovemmin. Voit tarpeen vaatiessa naulata muutaman sauvan sieltä täältä kiinni alustaan.

7

Seinustoille jääviin kolmioihin mitoitetaan sauvat seuraavasti. Tee kulma levystä ja kahdesta rimasta. Aseta sauvat siihen ja merkitse niihin tyhjän kolmion korkeus.

8

Numeroi sauvat vasemmasta oikealle, jotta ne pysyisivät järjestyksessä. Sahaa sauvat jiiriin. Levitä kohtuullisesti liimaa kolmionmuotoiselle alustalle. Levitä mahdollisesti hieman ohennettua liimaa siveltimellä kulmiin asti.

9

Viimeiset sauvat seinän vierellä kammetaan kireälle sorkkaraudalla, jonka tukena on puukalikka. Reunasauvat naulataan kiinni alustaan.

10

Sauvarivien viimeiset pikkupalat löystyvät usein ajan myötä ja siksi ne liimataan. Levitä puuliimaa niiden pontteihinkin ja paina palat kiinni.

11

Paina pikkupalat huolellisesti paikoilleen. Käytä sorkkarautaa ja palikkaa apuna ja poista ne vasta, kun liima on tarttunut. Pitäva alkutarttuminen vie aikaa 30-60 minuuttia. Yli pursunut liima hiotaan myöhemmin pois.

12

Parkettisauvojen asentamista jatketaan aikaisemmin lyhennetyn oven-karmin alapäiden alle. Tässä parketti on asennettu aivan kynnyksen reunaan asti. Raon voi peittää myöhemmin muovi- tai metallikiskolla.

03
Viimeistely 5 Vaihe

Uudessa sauvaparketissa on lähes aina pieniä korkeuseroja. Sauvoissa voi olla pieniä paksuus-eroja. Liimaaminen on vaativaa käsityötä, jossa näkyy aina käsin tekemisen jälki.

Pienten “pykälien” jääminen parkettiin on kuitenkin normaalia. Eikä se paljon haittaa, sillä lattia hiotaan tehokkaalla parketinhio-makoneella ennen pintakäsittelyä.

Parketin valmistajan ohjeissa lattia neuvot-tiin hiomaan pyöröhiomakoneella, ensin hio-mapaperilla nro 60 ja lopuksi paperilla nro 120.

Teimme hionnan eri lohkoilla parketinval-mistajan ohjeiden mukaan sekä ammattimai-seen tapaan isolla telakoneella. Työ sujuu no-peasti isolla lattianhiomakoneella, mutta vaatii myös tottumusta. Iso ja voimakas kone kuluttaa helposti liiankin paljon puuta pois.

Hitaampi pyöröhiomakone on turvallinen vaihtoehto. Tulos on kohtuullinen eikä sitä käyt-täessä tarvitse pelätä ikäviä vahinkoja.

1

Iso telakone eli varsinainen parketinhiomakone tasoittaa lattian nopeasti ja jättää hyvän pinnan. Koneen käyttö vaatii kyllä aika tavalla totuttelua.

2

Pyöröhiomakonetta voi käyttää koko lattian hiontaan tai vain viimeistelyyn telakoneen jälkeen. Pyöröko-neella aloitetaan nro 60 paperilla (pitää varoa kaa-revia naarmuja) ja viimeistellään paperilla nro 120.

3

Hiottu lattia imuroidaan huolellisesti. Öljy-käsittelyä aloittaessasi ravistele öljykanisteria ja kaada kerralla 1-2 dl öljyä lattialle. Kiinnitä kiillotuslaikka pyöröhiomakoneeseen.

4

Levitä öljy kiillotuslaikalla. Kaada lisää öljyä lattialle, levitä taas ja kiillota. Käsittele ker-ralla noin 10 neliömetrin alue huolellisesti valmiiksi, ennen kuin jatkat taas eteenpäin.

5

Kiillota lopuksi lattiarievulla, jonka kiedot kuivan kiillotuslaikan ympärille. Taita rievun kulmat tarkasti laikan ja koneen väliin. Kuiva riepu imee itseensä myös ylimääräisen öljyn.

Video

VINKIT: Tarkista lattian suoruus vatupassilla

VINKIT: Paina jalkalista lattiaan

TEKNIIKAT: Koristelista - sisänurkka

Tiivis sauma, vaikka seinät ovat vinot

TEKNIIKAT: Koristelista - ulkonurkka

Siistit, tiiviit saumat, vaikka nurkka on vino

Vinkit & niksit

Monta koristeellista lattiakuviota

Massiiviparkettisauvat voidaan asentaa muihinkin kuvioihin kuin klassiseen ka-lanruotokuvioon. Jos pidät enemmän sel-keän rauhallisesta yleisilmeestä, voit valita esimerkiksi mosaiikkikuvion tai muun suo-ran kuvion. Jos haluat lisää eloa ja ilmettä, voit sekoittaa eri puulajeja ja eripituisia sauvoja esim. hollantilaiskuvion tavoin.

Kalanruoto ryhmittäin

Kasettikuvio

Mosaiikkikuvio

Suorakuvio

Punoskuvio

Hollantilaiskuvio

Kehystys boordilla

Tyylikäs seinustoja kier-tävä boordi tekee parketti-lattiasta entistäkin näyt-tävämmän näköisen.

Boordin teko saattaa tuntua vaikealta ja aikaa vievältä. Sitä se ei kuitenkaan välttämättä ole.

Kalanruotokuviota tai muuta vinoa parkettia asennettaessa jokainen sauva pitää sahata poikki seinän vierestä. Sahaa-minen on tarkkuutta ja ai-kaa vaativaa työtä.

Boordia asennettaessa pääsee itse asiassa vä-hemmällä työllä. Parket-tisauvat asennetaan hieman boordialueen puolel-le, jonka jälkeen sauvojen päät sahataan ehdottoman suoraa lautaa tai metallikiskoa apuna käyt-täen poikki boordin tulevaa reunaa pitkin. Sauvo-jen reunaan jyrsitään sitten yläjyrsimellä ura, joka vastaa sauvojen pontti-uraa. Tämän jälkeen voi-daan aloittaa boordisau-vojen asennus.

Reunakaistan rakenteesta riippuen on myös mahdollista säätää kais-tan leveyttä siten, ettei sauvoja jouduta sahaa-maan poikki seinustoilla.

Kapea, satunnaisesti lankeavaa jakoa noudattava boordi antaa kauniille, perinteiselle kalanruoto-kuviolle aivan uuden ja mielenkiintoisen ilmeen.

Keskilattian vinokuvio on tässä kehystetty kapealla, tummalla puureunalla, jonka jälkeen on jatkettu sauvan pituuden levyisellä boordilla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …