Näin korjaat narisevan lattian

Jos lattia narisee, se hankaa jotakin vasten. Tähän voi olla monta syytä, ja oikean korjaus-tavan löytäminen voi vaatia hieman työtä. Tässä ohjeet kolmea lattiatyyppiä varten.

Lattian narina on todella ärsyttävää, etenkin jos se on niin kovaa, ettei sitä voi olla kuulematta.

Lattian narina johtuu siitä, että kaksi kohtaa hankaa toisiaan vasten.

Lattialaudat voivat olla liian lähellä putkea, jolloin puulattia narisee, kun putki laajenee kuumuuden vuoksi tai kun astuu lattialle putken lähelle.

Lattia voi myös narista, koska naula on irronnut tai koska itse lattian alla oleva rakenne ei tue sitä riittävästi.

Syystä riippumatta nariseva lattia on saatava hiljenemään. Onneksi useimmissa tapauksissa työ on helppoa.

Ensin on kuitenkin selvitettävä, miten lattia on rakennettu: Onko se tehty palkkien tai koolauspuiden päälle vai onko se kelluva lattia?

Kun tiedät vastauksen, voit ryhtyä toteuttamaan suunnitelmaa.

Aloita ratkaisulla, joka vaikuttaa todennäköisimmältä tapauksessasi. Jos olet epävarma syystä, aloita vähiten toimenpiteitä edellyttävästä ratkaisusta. Jos se ei ratkaise narisevan lattian ongelmaa, kokeile seuraavaa ratkaisua, kunnes narina loppuu.

Kolme narisevaa lattiatyyppiä

Lattian narina johtuu siitä, että kaksi materiaalia hankaa toisiaan vasten. Näin tapahtuu silloin, kun lattia ei pysy täysin paikoillaan, joten se antaa periksi päälle astuttaessa. Tällöin lattialaudat voivat hankautua putkea, seinää tai muuta aluslattiassa olevaa vasten. Narinan poistaminen riippuu lattiatyypistä: onko lattia kelluva vai onko se tehty koolauspuiden tai palkkien päälle?

Koolattu lattia

Koolauspuut sijaitsevat yleensä betonilattian päällä korokepaloilla suoristettuna. Jos lattia narisee, se johtuu usein siitä, että yksi korokepaloista ei tue koolauspuita kunnolla.

Palkkilattia

Perinteinen puulattia monikerroksisissa pientaloissa. Palkit kiinnitetään seiniin. Narina syntyy esimerkiksi, jos lautojen naulat ovat löystyneet.

Kelluva lattia

Lukkoponttilattia koostuu tyypillisesti ohuista sauvoista. Lattiaa ei ole naulattu tai ruuvattu kiinni, mutta se voi hangata seiniä tai putkien läpivientejä vasten.

1. Koolattu lattia

Vaikka kannatin menettää kiilan-sa, voit korjata lattian joutumatta asentamaan koko lattiaa uusiksi.
Jos koolattu lattia narisee, voit hyvällä tuurilla löytää sen syyn pinnasta jo päältä päin katsomalla ja korjata viankin päältä päin. Helpoimmassa tapauksessa lattia vain hankaa putkea vasten. Yleensä laudat on melko helppo kiinnittää paremmin kannattimiinsa.

Tilanne on hankalampi, jos ongelma johtuu kannattimista. Kannatin on voinut vääntyä tai kiilaus on tehty huolimattomasti. Yksi tai useampi kiila on saattanut siirtyä ja kannattimet antavat tämän takia myöten, kun niillä kävellään.

Leikkaa lattia irti lämpöputkista

Knirkende gulve skæres fri af varmerørene 1

Putkien ympärille ilmaa. Jos laudat hankautuvat putkia tai muita läpivientejä vasten, voit taltata tai leikata laudat vapaiksi monitoimityökalulla. Jätä put-ken ympärille noin 5 mm ilmaa. Merkitse poistettava alue ensin.

Iske näkyvät naulat piiloon

Synlige søm i knirkende gulve slås en smule ned 1

Näkyvät naulat isketään hieman syvemmälle, kunnes ne tarttuvat kannat-timiin. Valitse oikean kokoinen tuurna, jotta rei’istä tulee mahdollisimman pienet. Usein riittää, kun kulkualueet naulataan paremmin.

Sømhuller i knirkende gulve lukkes med lak 2

Naulanreiät voi sulkea lakalla. Upotetut naulat jättävät reikiä, jotka voi täyttää lakkatussilla. Lämmitä lakkaa esim. juottimella niin, että lakka valuu reikään ja kattaa reiän. Lakkoja on monenvärisiä.

Piilonaulat paremmin kannattimiin kiinni

Laudat kiinnitetään usein piiloon. Naulat lyödään viistoon pontin läpi ja upotetaan niin, että seuraava lauta sopii paikalleen ja peittää naulan. Naulojen päältä ei siis pääse lyömään niiden löys-tyessä, mutta jos puu on kovaa, voit saada naulat upotettua napauttamalla lattiaan niiden päällä.

Skjule søm i knirkende gulve findes med magnet 1

Etsi piilonaulat. Jos magneetti löytää jonkun nau-loista, tiedät, missä loput ovat.

Strøer i knirkende gulve findes under fodlisten 2

Kannattimet löytyvät jalkalistan alta, jos magneetista ei ole apua.

Slå på knirkende gulve over de løsnede søm 3

Iske lattiaan irronneen naulan päälla. Suojaa pintaa kovapuisella palikalla.

Kiinnitä laudat kokonaan kannattimiin ruuveilla

Jos lattiasta ei saa vakaata ja hiljaista iskemallä nauloja paremmin sisään, yritä ruuveilla. Ruuvien huonona puolenna on, että niiden kannat näkyvät selvästi.

Jos lattian pitää olla siisti, peitä reiät puutulpilla. Niitä voi ostaa valmiina, mutta voit ostaa myös puuporasarjan ja porata niin monta tulppaa kuin haluat valitsemastasi puulajista. Jos käytät pyörökepin paloja, päätypuu näkyy.

1

Esiporaa keskelle kannatinta upotusporasarjalla. Poraa sillä 5–7 mm syvyyteen, ohut pora uppoaa hyvin puuhun. Ruuvaa lauta tiiviisti kiinni.

Propper til knirkende gulve bores ud 2

Poraa tulpat halua-mastasi puulajista. Poraa voi ohjata käsin, mutta te-line helpottaa ohjaamista.

Propper slås ned i hullerne i knirkende gulve 3

Iske tulpat reikiin, kun olet ensin upottanut ne puusepänliimaan. Pitkät tulpat riittävät yleensä kahteen tai kolmeen reikään.

Propper til gulv der knirker kortes af og slibes 4

Lyhennä ja hio tulpat, jotta saat ne lattian tasoon. Voit katkaista ne terävällä taltalla tai leikata ne monitoimityökalulla.

Korvaa kiilat erikoisruuvilla

Jos lattia yhä keinuu, kun olet tarkistanut putket ja varmistanut, että kaikki laudat ja kannattimet ovat tiiviisti kiinni, syy voi löytyä vielä syvemmältä. Usein yhden tai useamman kannattimen alta puuttuu tuki, koska kannatinta tukevat kiilat ovat irronneet paikoiltaan.

Kannattimia voi yrittää tukea lattian päältä erikoiskarmiruuvilla. Muussa tapauksessa vaihtoehtoja on vain kaksi: purkaa osa lattiasta ja asentaa uudestaan tai sietää narinaa.

Når gulvet knirker, bores et hul til en gulvjack 1

Erikoiskarmiruuville porataan reikä. Poraa ensin puutulpalle 10 mm syvyyteen 20 mm:n poralla. Poraa sitten kannattimen läpi 12 mm poralla.

Find en gulvjack i den rigtige længde til det knirkende gulv 2

Valitse oikean pituinen eri-koiskarmiruuvi mittaamalla etäisyys alustaan. Ruuvin pitää tarttua kannatti-meen päästämättä otettaan laudasta.

3

Ruuvaa erikoiskarmiruuvi lau-dan ja kannattimen läpi. Ruuvaa, kunnes se ottaa alustaan ja säädä sitä niin, että laudalla voi kulkea sen vajoamatta.

Træprop slås ned i hullet i knirkende gulv med snedkerlim 4

Lyö reikään 20 mm puutulppa, johon on sivelty puuliimaa. Voit ostaa tulpat erikseen, jos et omista 20 mm:n tulppaporanterää ja tee tulppia itse.

Prop i knirkende gulv skæres til med multicutter 5

Tulpan voi katkaista monitoi-mityökalulla tai terävällä taltalla, kun liima on kuivunut. Hio korjattua kohtaa, kunnes tulpat ovat lattian tasossa.

2. Palkkirakenne

Palkkilattian saa usein äänettömäksi kiinnittämällä laudat paremmin. Tarkista kuitenkin ensin putkikohdat.
Palkeille asennettua lattiaa koskevat samat ohjeet kuin kannattimillekin asennettua: kun lattia narisee, on löydettävä syy ja ratkaistava ongelma
pitkälti samaan tapaan:

  • Korjaa ensin yksinkertaiset ongelmat, kuten lattian hankaaminen putkiin.
  • Jos tämä ei auta, kokeile kiinnittää laudat tiiviimmin palkkeihin.
  • Jos tämä ei poista ongelmaa, on mentävä syvemmälle.

Tällöin on vain yksi mahdollisuus, nimittäin poistaa yksi tai useampi lauta ja oikaista rakenne. Palkit ovat voineet löystyä, niiden kiinnitys on voinut irrota ja seinät ovat voineet elää. Joskus on pakko aloittaa lähes alusta, mutta niihin ratkaisuihin emme perehdy tässä.

Leikkaa lattia irti lämpöputkista

Knirkende gulve skæres fri for varmerør 1

Jätä putkien ympärille ilmaa. Jos lattian ja putken tai muun läpiviennin pinnat osuvat toisiinsa, voit taltata tai leikata lattiaan tilaa monitoimityökalulla. Piirrä ensin merkkiviivat. Joskus voit poistaa narinan alakerrasta käsin asettamalla kiilan putken ja välikaton väliin.

Kiinnitä näkyvät ruuvit paremmin

Synlige søm slås bedre ned i de knirkende gulve 1

Iske näkyvät ruuvit tuurnan avulla paremmin kiinni palkkeihin narisevalla alueella.

Når gulvet knirker, lukkes sømhuller med lak 2

Täytä mahdolliset naulojen reiät lakalla. Se sulatetaan reikään ja hio-taan sileäksi. Lakkoja on monenvärisiä.

Iske näky- mättömiä

Piilonauloihin ei voi iskeä suoraan, mutta voit paikallistaa ne, jos hieman onnekkaasti saat ne näkyviin iskemällä lautaan, johon ne on kiinnitetty.

Når dit gulv knirker, finder du strøerne ude under fodlisterne 1

Paikallista kannattimet jalkalistan alta. Hyvällä tuu-rilla magneetti löytää piilonaulat.

Slå på brættet over sømmene i de knirkende gulve 2

Iske lautaan suoran naulan päällä. Laita väliin palikka lattiaa suojataksesi.

Kiinnitä laudat ruuveilla

Voit lyödä piilonaulat siihen syvyyteen, josta ne ovat irronneet, jolloin ratkaisu 3 tosin harvoin kestää pitkään. Seuraava vaihtoehto on ruuvata laudat kiinni palkkeihin.

Tehokasta, mutta ruuvien kannat näkyvät paremmin kuin uppokantanaulat. Peitä reiät siis tulpilla, jotka voit ostaa tai valmistaa itse.

Bor for til propperne til knirkende gulve 1

Esiporaa tulppia varten 10 mm:n syvyyteen tul-pan paksuisella poranteräl-lä. Esiporaa myös ruuveille.

Brædderne i gulv der knirker skrues fast med skruer 2

Ruuvaa laudat kiinni mahdollisimman läheltä irronneita nauloja osumatta kuitenkaan niihin.

Skruer i knirkende gulve dækkes af propper 3

Peitä ruuvit tulpilla, jotka liimaat ja katkaiset esim. terävällä taltalla ja hiot lattian tasoon.

3. Kelluva lattia

Lattia on voinut elää niin, että se hankaa jotakin vasten. Tällöin ongelma on helppo korjata.
Kelluvan lattian narina johtuu usein siitä, että lattia hankaa lämmitysputkea vasten, lattia on liian tiiviisti seinässä kiinni tai alustassa on kohoumia ja kuoppia, jolloin kelluva lattia joustaa, kun sen päällä kävellään. Narina johtuu siitä, että laudat hankaavat toisiaan vasten.

Laudat on hyvin helppo ottaa irti putkista ja seinistä, sen sijaan alustan kuntoon laittaminen on haastavampi tehtävä. Äänieristekankaan laskokset tai kantavan lattian epätasaisuudet voi useimmiten poistaa vain purkamalla kelluvan lattian. Näytämme tekniikan, jolla voit korjata ongelman varovasti vaahdolla.

Leikkaa lattia irti lämmitysputkista

1

Jätä putkien ympärille tilaa. Jos lattia hankaa putkea vasten, poista putken ympäriltä laudasta noin 5 mm taltalla tai monitoimi-työkalulla. Piirrä merkkiviivat, niin näet, miten leikata.

Tee seinän vierustalle ilmarako

Når gulvet knirker, skubbes gulvet fri af væggene 1

Yritä työntää lattia irti kaikista seinistä, jos se ottaa tiiviisti seiniin kiinni. Kelluvan lattian täytyy olla irrallaan, jotta se voi elää ja liikkua. Poista ensin jalkalistat.

Når det knirkende gulv ikke kan skubbes fri, skæres den yderste del af planken faf 2

Leikkaa uloin lauta, jos et saa työn-nettyä lattiaa irti. Joillakin upotussahoilla pystyy tekemään 10 mm:n raon seinustalle. Voit tehdä sen myös monitoimityökalulla.

Täytä syvennys vaahdolla

Jos lattian alla oleva painauma on niin syvä, että lattia painuu sitä vasten, syntyy narinaa, ja tällöin pontti ja ura saattavat murtua. Lattian voi tehdä uusiksi, mutta voit myös yrittää täyttää painauman laajenevalla vaahdolla. Menetelmää suositellaan yleensä vain ammattilaisille, koska he osaavat käyttää vaahtoa ja tietävät, miten välttää lattian nouseminen liikaa. Kokeile varovasti, mutta valmistaudu lattian purkuun.

1

Poraa painauman päälle reikä, joka on hieman suutti-men nokkaa isompi. Hae kohta, jossa lattia painuu eniten. Suojaa ympäristöä kelmulla ja teipillä.

Læg en solid plade med hul over lunken i gulv der knirker 2

Aseta vankka levy painauman reiän päälle ja pidä sitä lattiaa vasten laattojen tai kattoon tuetun tolpan avulla painamatta lattiaa alas.

Tryk lidt skum i hullet i knirkende trægulve 3

Paina suuttimesta hie-man vaahtoa reikään. Mie-lummin liian vähän kuin liikaa. Jos lattia joustaa, kun vaahto on kovet-tunut, toista tämä. Tulppaa reikä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puulattiat