Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

13 myyttiä ilmanvaihdosta

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Ikkunat huurussa ja mustia läiskiä seinillä – nämä ovat varmoja merkkejä kosteusvaurioista. Miten niistä pääsee eroon? Miten ilmastoinnin saa toimimaan ihanteellisesti? Asiantuntijamme kertovat, mikä on oikein ja mikä väärin.

ventilation_kaelder3

Sisäilmakosteus on ongelma, joka on usein pääasiassa meidän itsemme syytä. Hikoilemme, valmistamme ruokaa, peseydymme ja keitämme vettä. Kosteutta nousee myös talon alta maasta, sillä talon alapuolta ei ole tapana tiivistää.

Lue lisää: Kosteus ulos kylpyhuoneesta

Jotta kosteudesta päästään eroon, talo pitää tuulettaa. Ammattilaiset puhuvat ilmanvaihdosta. Se voidaan toteuttaa kolmella tavalla: painovoimaisella, koneellisella tai lämmön talteenotolla varustetulla ilmanvaihdolla.

Päästä raitis ilma sisään

Painovoimaisen eli luonnollisen ilmanvaih-don periaatteena on, että märkätiloihin, kuten keittiöön, kodinhoitohuoneeseen ja kylpyhuoneisiin johdetaan raitista ilmaa. Ilmaa ei kuitenkaan saa johtaa suoraan märkätiloihin, vaan se tulee ottaa makuu- ja olohuoneiden seinissä tai ikkunoissa olleista venttiileistä, jotta ilma ehtii lämmetä. Märkä-tiloista imetään ilmaa pystysuorien eristetty-jen katolle vievien ilmastointikanavien kautta, jotka sijoitetaan talon harjaan.

Märkätilan ja viereisen huoneen välissä tulee aina olla vähintään 100 cm2 aukko, jotta ilmanvaihto toimii. Kaikki talon ovet pitää jättää hieman raolleen, kun niiden ei ole välttämätöntä olla suljettuja.

Auta ilmaa

Jos painovoimainen ilmanvaihto ei riitä, on asennettava koneellinen ilmanvaihto eli ilmanvaihtolaitteisto. Kylpyhuoneissa käyte-tään usein sähköilmanvaihtolaitteita, joiden toiminta perustuu kosteuteen tai tilan valais-tukseen perustuvaan aikaohjaukseen. Peri-aatteessa tällaisten ilmanvaihtolaitteiden tulee olla aina käynnissä ja poistaa rakennus-määräyksissä ilmoitettu ilmamäärä, mutta tällainen käyttö on hyvin harvinaista. Laite pitää ääntä, sillä se sijaitsee ullakolla.

Tuuletus voi tuottaa lämpöä

Parasta talosi ja sisäilman kannalta on asentaa laitteisto, joka tuo raitista ilmaa sisään ja lämmittää sen ulos imettävän ilman sisältä-mällä lämmöllä. Näitä laitteita kutsutaan lämmönvaihtimiksi. Sisäilman kosteus-pitoisuus laskee mutta ilmanvaihto ei aiheuta lämpötilan laskemista. Laitetta voidaan käyt-tää lämmittämiseen, joten tuulettaminen säästää lämmityskuluissa.

Ryömintätilassa ei tarvita ilmanvaihtoventtiilejä!

VÄÄRIN

Ryömintätilan ilmanvaihdosta on tärkeää huolehtia, ja mitä paremmin talon alapohja on eristetty, sitä tehokkaampiilmanvaihdon tulee olla, sillä hyvin eristettyyn ryömintätilaan ei hukkalämpöä juuri pääse. Ryömintätilankosteutta ei oikein voi välttää, joten tehokkaan ilmanvaihdon lisäksi on tärkeää huolehtia alapohjan eristämisestä ja höyrysulusta. Maahan voi olla tarpeen asentaa radonsulku, joka estää kosteutta nousemasta maasta.

Mikäli mahdollista, poistoilmaputki voidaan johtaa talon katolle, jolloin syntyy savupiippuefekti, joka imee kosteanilman ryömintätilasta. Vaihtoehtoisesti voi joutua asentamaan kosteudenpoistolaitteen, joka käynnistyy automaattisesti ilmankosteuden noustessa tietylle tasolle. Ryömintätilaan tulee kuitenkin aina asentaa raitisilmaventtiilit vähintään 10 cm:n korkeudelle maanpinnasta, ja niiden tulee aina olla auki.

Tuuletus kerran päivässä riittää!

VÄÄRIN

Tuuletus kerran päivässä ei riitä, vaan on tuuletettava vähintään kaksi tai kolme kertaa päivässä 5–10 minuuttiakerrallaan. Jos tuuletat pidempään, syntyy vain turhaa lämmönhukkaa, joten sulje lämpöpatterit tuuletuksen ajaksi. Tuuleta aamulla ennen töihin lähtöä, iltapäivällätöistä palatessasi ja illalla ennen nukkumaanmenoa

Jos ikkunoissa on ilmanvaihtoventtiilit, ei tarvitse tuulettaa!

VÄÄRIN

Ehdottomasti pitää. Ikkunoiden ilmanvaihtoventtiilit huolehtivat vain siitä, että taloon tulee riittävästi korvausilmaa, jotta kostea ilma tulee imetyksimärkätilojen pystysuorista venttiileistä. Jos ilmaa ei tule sisään, sitä ei myöskään imetä pois. Jos korvausilmaa ei saada riittävästi, ikkunoiden alareunaan voimuodostua huurua. Ratkaisuna on joko ilmanvaihtolaitteisto tai kunnon tuuletus vähintään kolme kertaa päivässä. Ilman kosteuspitoisuutta on tarkkailtavaerityisesti talvella, jolloin ikkunoita ei voi jättää raolleen jatkuvasti. Kun ilmankosteus nousee liian suureksi, on tuuletettava. Hanki kosteusmittari ja seuraailman kosteuspitoisuutta. Talvisin sen tulee olla 35–55 %.

Muina vuodenaikoina ilmankosteuden tulisi olla mahdollisimman pieni ja aina alle 75 %, jotta taloon ei tule homekasvustoa.

Keittiön ikkunan on oltava auki, kun liesituuletin on päällä!

OIKEIN

Liesituulettimen tehtävänä on imeä ruoanvalmistuk-sesta syntyvät käryt ja kosteus pois liedeltä, jotta ne eivät leviä muualle taloon. Kun ilmaa imetään pois, tilalle pitää saada uutta. Korvausilma voi tulla seinä- tai ikkunaventtiileistä tai muista talon epätiiviyksistä. Jos talo on kuitenkin kovin tiivis, kuten uudet talot usein ovat, liesituuletin saattaa imeä savut takasta sisälle huoneisiin. Muuten riskinä on, ettei sisälle tule riittävästi korvausilmaa, eikä ruoankäryjä pystytä imemään pois. Kun siis avaat keittiön ikkunan, vältät ruoankäryn ja takan savut sisällä.

Lämmitys pitää kytkeä pois tuule-tuksen ajaksi!

OIKEIN

Itse asiassa pitää paikkansa, että lämpöpatterit on kyt-kettävä pois päältä tuuletuksen ajaksi. Kuten aiemmin todettiin, talo on tuuletettava kol-mesti päivässä. Tarkalleen ottaen termos-taattien tulisi olla auki sillä puolella taloa, josta kylmä ilma tulee sisään. Näin ilma läm-penee kulkiessaan talon läpi, imee kosteu-den itseensä ja poistuu toiselta puolelta taloa, jossa termostaattien tulee olla kiinni.

Jos tämä menettely tuntuu hankalalta, sulje kaikki termostaatit mutta vain tuuletuk-sen ajaksi. Kun joskus tulee eteen termos-taattien vaihto, ne kannattaa vaihtaa sellaisiin, jotka sulkeutuvat automaattisesti läm-pötilan pudotessa äkisti.

Älä pudota lämpötilaa ennen tuuletusta, sillä tuuletuksessa lämmin ja kostea pitää saada ulos ja kylmä ja kuiva ulko-ilma sisään.

Kellari vaatii paljon tuuletusta!

OIKEIN

Kellarin ilmanvaihtoon on kiinnitettävä enemmän huomiota kuin asuinker-rosten. Ennen vanhaan tiedettiin, että kellarissa on kosteaa, ja tilaa käytettiin sen mukaan. Nyt kellareita käytetään toisin, joten niiden kosteus-tasonkin pitää olla erilainen. Esimerkiksi öljy-lämmityksen vaihtamisesta kaukolämpöön on aiheutunut monille ongelmia. Kellarin lämmi-tyksestä ja ilmanvaihdosta huolehtinut öljykat-tila onkin poissa. Tilaa on lämmitettävä ja ilman-vaihdosta on huolehdittava raitisilmaventtiilien avulla, aivan kuten uudisrakennusten kellareita.

Kylpyhuoneen ikkuna pitää avata peseytymisen jälkeen!

OSITTAIN OIKEIN

Ikkunan avaaminen on huono idea, sillä kylmä ulkoilma saa kylpy-huoneessa olevan kosteuden tiivistymään pinnoille. Jos muuta tuuletuskeinoa ei ole, ikkuna on avattava.

Kylpyhuoneessa tulee kuitenkin olla vähintään yksi katon läpi katon harjalle menevä poistoilmaventtiili (15 × 15 cm), jonka tulee aina olla auki. Poistoilmaventtiilin lisäksi tulee olla ilmanvaihtoaukko muihin huoneisiin. Ei siis ulos johtavaa ikkunaa. Korvausilma voi tulla oviaukon, oven alla olevan tuuletusraon tai seinässä olevan venttiilin kautta.

Jos huomaat, ettei kylpyhuoneen ilmanvaihto ole riittävä, voit asentaa tilaan kosteusohjatun ilmanvaihtolaitteen. Useimmat valitsevat laitteen, joka käynnistyy, kun valot sytytetään, ja kytkeytyy pois, kun ilmankosteus on laskenut.

Ihanteellinen ratkaisu on koko talon kattava koneellinen lämmön tal-teenotolla varustettu tasapainotettu ilmanvaihtojärjestelmä, joka on säädetty kunkin huoneen ilmamäärien mukaan.

Pölypunkit viihtyvät kuivassa ja pölyisessä!

VÄÄRIN

Pölypunkit viihtyvät parhaiten lämpimässä ja kosteassa ympäristössä. Kun pidät talosi suhteellisen kosteuden enintään 45 prosentissa, pölypunkit kuolevat.

Kun lämpötila nousee, ilman kosteuspitoisuus vastaavasti pienenee. Jos siis nukut paremmin viileässä, kannattaa makuuhuoneen lämpötilaa nostaa päiväksi ja tuulettaa kunnolla ennen nukkumaanmenoa. Hyvä ilmanvaihto ja pieni ilman kosteuspitoisuus pitävät pölypunkit loitolla.

Sulje kylpyhuoneen ovi, kun ilmanvaihto on päällä!

OSITTAIN OIKEIN

Jos asunto on rakennettu oikein, voit sulkea oven, sillä kylpyhuoneeseen tulee korvausilmaa seinässä tai ovessa olevan venttiilin kautta. Aukon tulee olla vähintään 100 cm².

Monissa asunnoissa korvausilmaa ei kuiten kaan saa kuin avaamalla ikkunan tai oven. Tällöin ovi kannattaa jättää auki poistoimun toiminnan ajaksi. Ikkuna ei ole hyvä vaihtoehto, sillä silloin kyl-pyhuoneeseen tulee kyl-mää ulkoilmaa, joka saa kosteuden tiivistymään kaikkialle nopeasti.

Asunnon ilman-vaihdon kannalta olisi hyvä antaa kaikkien ovien olla hieman raollaan, jos ikkunoissa on ilmanvaihtoventtiilit. Niiden kautta makuu- ja olohuoneisiin tulee raitista ilmaa, ilma lämpenee ja poistuu märkätilojen poisto-ilmaventtiilien kautta.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Artikkeli (tilaus): 13 myyttiä ilmanvaihdosta
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin