Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Näin helposti rakennat portaat itse

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Kaksi reisilankkua, paljon MDF-levyn palasia ja muutama tammesta tehty askelma. Siinä on käytännössä kaikki, mitä portaiden rakentamiseen tarvitaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
550 euroa
Näin helposti rakennat portaat

Johdanto

Miten portaat rakennetaan?

Miten portaat rakennetaan alusta asti itse? Ja tuleeko portaista yhtä hyvät kuin valmisportaista?

Vastaus on, että portaat voi rakentaa kokonaan itse, ja niistä tulee yhtä hyvän näköiset kuin valmisportaista. Itse rakennetut portaat tulevat paljon valmisportaita halvemmiksi.

Rakenna portaat itse ja säästä vaivaa

Valmisportaat maksavat helposti 2500-3000 euroa, etenkin, jos portaat ovat umpimallia ja niiden askelmat on tehty tammesta.

Valmisportaat pitää koota ennen asentamista, joten niiden kokoaminen vie paljon tilaa, eikä askelmia ei ole helppo saada sopimaan reisilankkujen koloihin edes kahteen mieheen.

Tee Itsen ohjeissa kerrotaan, miten rakennat portaat ja vältät kaikki ongelmat.

Rakenna portaat itse helpolla tavalla

Itsetehtyjen portaiden askelmat sahataan 38 milliä paksusta tammilevystä. Askelmien väliset levyt ja portaiden sivulevyt sahataan 10 milliä paksusta MDF-levystä.

Rakentaminen aloitetaan reisilankkujen asentamisesta. Sen jälkeen kiinnitetään sivulevy, asennetaan yksi askelma ja jatketaan samassa järjestyksessä.

Lopuksi asennetaan askelmien väliset levyt sekä tasoitetaan ja maalataan pinnat. Sitten itse tehdyt portaat ovat jo valmiit. Ei voisi olla helpompaa.

Portaat rakennetaan pala kerrallaan. Niitä ei siis asenneta paikalleen valmiiksi koottuna valmisportaiden tapaan. Reisilankkuihin ei tarvitse jyrsiä askelmille sopivia koloja, joten portaiden rakentaminen sopii kaikille.

Lataa täydelliset ohjeet

On tärkeää, ettei portaista tule liian jyrkät ja askelkorkeus pysyy koko ajan samana. Voit laskea sopivan kulman helposti, jotta portaita pitkin on hyvä kävellä.

Portaiden kiinnitys

Kaksi reisilankkua, monta MDF-levypalaa ja joitakin tammisia askelmia. Siinä oikeastaan kaikki, mitä portaiden rakenta-misessa tarvitaan.

Portaiden kaksi reisilankkua kiinnite-tään sivulevyihin puuliimalla ja 4 x 40 mm ruuveilla. Sivulevyjen päälle asennetaan askelmat, jotka liimataan päistään ja kiinnitetään 5 x 80 mm ruuveilla kummastakin päästä. Taustalevyt ja listat kiinnite-tään 4 x 40 mm ruuveilla.

Kun portaat on koottu, pohja-maalaa reisilankut, sivu- ja taustale-vyt (muista suojata niitä leveällä maalarinteipillä) ja tasoita kaikki epätasaisuudet. Hio hienolla hiekka-paperilla ja pintamaalaa kahdesti akryylimaalilla. Jäljellä on enää askelmien hionta sekä valkopig-menttiöljykäsittely tai lakkaus.

 1. Alimpana MDF-levystä sahattu sivulevy.

 1. Taustalevyjen pohja- ja sivulistat sijoitetaan näin.

 1. Taustalevyt kiinnitetään listoihin etupuolelta.

  1. askelman liimaus ja ruuvikiinnitys reisilankkuun.

 1. Kokonaisesta MDF-levystä sahatun sivulevyn asennus.

 1. Uusi taustalevy asennetaan listalle samaan tapaan.

 1. Askelma liimataan ja kiinni-tetään ruuveilla päälle.

 1. Sivulevy liimataan ja kiinnitetään ruuveilla.

 1. Jatka tähän tapaan välipohjaan asti.

Ohjeet

Sahaa kaikki osat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Portaiden kaikki osat on sahattava hyvin tarkasti, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Sahaa ensin askelmat (B) 38 mm paksusta tammilevystä. Tämän jälkeen voit sahata askelmat 81 cm pituuteen. Kun ne asetetaan reisilankkujen väliin, portaista tulee tarkasti 90 cm leveät.

Sivulevyjen korkeuden pitää olla tarkka, jotta nousukorkeudesta tulee oikea. Säädä katkaisu-/jiirisaha niin, että saat kaikista sivulevyistä yhdenmukai-set. Kun kaltevuus on vähemmän kuin 45°, voit hyödyntää “apulevyä”.

1

Sahaa tammipöytälevyt ensin pituussuunnassa 30 cm leveiksi kappaleiksi. Käytä pyörösahaa ja ohjainkiskoa. Sahaa askelmat (B) 81 cm pituuteen katkaisu-/jiirisahalla.

2

Pyöristä askelmien etureunat yläjyrsimen pyöristysterällä. Voit käyttää myös karkeaa hiomapaperia, mutta se on työlästä eikä yhtä tarkkaa.

3

Sahaa 10 mm:n MDF-levyt taustalevyiksi (F), joiden mitat ovat 18 x 79 cm. Sahaa sivulevyiksi (G) 15,1 cm leveät kappaleet.

4

Valmista apulevy. Aseta levypala katkaisu- /jiirisahalle ja kiinnitä se ruuvipuristimilla. Säädä saha 45 asteen kulmaan ja sahaa noin 30 cm pitkä viilto levyn kulmasta sisäänpäin.

5

Hyödynnä A4-arkkiin piirtämääsi viivaa (Z). Aseta arkki levylle niin, että viiva on tarkasti 45°:n linjassa. Aseta apulista arkin reunaan ja kiinnitä se levyyn. Nyt käytössäsi on tarkka kulma, johon sivulevyt tulee sahata.

6

Leikkaa sivulevyt (G) 15,9 cm leveistä MDF-levypaloista. Kiinnitä palikka niin, että sivulevyjen toisesta reunasta tulee 19,5 cm pitkä, mikä vastaa reisilankun leveyttä.

7

Liimaa ja ruuvaa sivulevy (G) kiinni reisilankun (A) eteen. Vedä viiva sivulevyn alareunaa pitkin lattian kohdalle ja suorassa kulmassa yläreunaan, jotta etuosasta tulee pystysuora.

8

Sahaa viivaa pitkin sivulevyn kulmasta lähtien ja suorassa kulmassa yläreunasta. Sahaa myös kolmio irti sahaamalla sivulevyn alareunaa pitkin. Toista vaiheet peilinä toisessa reisilankussa.

9

Sijoita nyt askelmat ja sivulevyt (G) vuorotellen reisilankulle. Kiinnitä jokainen sivulevy ruuvilla (älä liimaa vielä). Numeroi sivulevyt jälkikäteen. Piirrä reisilankun merkkiviivat kaikkien sivu-levyjen yläreunaa pitkin.

10

Merkitse, missä kohtaa reisi-lankku osuu seinään väli-pohjan kohdalla. Kun ylin askelma on asetettu, sivulevy ruuvataan sen päälle. Pidä suorakulmaa sivulevyn yläreunaa ja askelman takareunaa vasten ja piirrä, miten reisilankku on sahattava.

11

Sahaa nyt sivulevy ja reisi-lankku viivaa pitkin. Sahaa myös sivulevystä ylijäänyt pieni kolmio. Irrota levy ja aseta se muiden sivulevyjen jouk-koon. Toista samat vaiheet askelmien ja sivulevyjen kanssa toisessa reisilankussa.

Rakenna portaat sijoituspaikalla

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Porrasaukon teko voi olla viisainta jättää kirvesmiehelle. Usein aukkoa joutuu suurentamaan enemmän kuin palkkien välissä on tilaa. Välipohjan kantavan rakenteen muutostyöt eivät ole koti-nikkarin töitä.

Kun aukko on tehty, voidaan reisilan-kut ruuvata kiinni ylhäällä, ja sen jäl-keen voidaan ruuvata sivulevyt, listat ja askelmat kiinni samalla, kun portaita työstetään ylöspäin.

1

Aloita pitämällä reisilankkua (A) sijoituspaikkaa vasten. Aseta tarvittaessa askelma lattialle, jotta saat etäisyydestä oikean.

2

Ruuvaa ja liimaa ensin tausta-levy (H) reisilankkuihin (A) 81 cm:n mitoituksella. Käytä 5 x 80 mm ruuveja. Taustalevy kiinnitetään lattiapalkkeihin. Ylin askelma (C) tulee lattian tasoon.

3

Aseta alin askelma (B) reisi-lankuille ja aseta vesivaaka askelman päälle. Säädä askelmaa reisilankkujen alta puupalikoilla, jotka liimataan paikoilleen niin, että ne eivät pääse siirtymään.

4

Kiinnitä tukilistat (D ja E) lattiaan ja reisilankkuihin. Sijoita ne 6 cm:n päähän reisilankkujen etureunasta. Käännä askelma alapuoli ylöspäin ja asenna askel-maan tukilista 6 cm:n päähän etureunasta. Käytä liimaa ja 4 x 40 mm ruuveja.

5

Liimaa ensimmäinen askelma (B) ja ensimmäiset sivulevyt (G). Laita askelmien päätyihin liimaa ja aseta ne pai-koilleen. Paina reisilankkuja askelmaa vasten seinän väliin tulevalla kiilalla. Sivele sivulevyihin liimaa. Älä säästele liimaa.

6

Paina sivulevyä askelmaa vasten, kun kiinnität sitä reisilankkuun viidellä 4 x 40 mm ruuvilla. Etureunan tulee myötäillä reisilankkua. Yläreunan pitää seurata reisilankkujen merkkiviivoja.

7

Aseta askelma paikalleen liimaamalla sen päätypinnat. Aseta reisilankun ja seinän väliin kiilat, jos reisilankkuja ei mahdu ruuvaamaan askel-miin kiinni niiden ulkopinnalta. Tarkista, ettet paina portaita vinoon.

8

Kiinnitä askelmat ulkopinnasta. Poraa ensin reisilankkujen sisäpintaan 5 mm reiät. Sijoita askelmat lankuille ja kiin-nitä ne 5 x 80 mm ruuveilla ulkopuolelta. Käytä tarvitt. porakoneen kulmauspäätä.

9

Jatka sivulevyillä ja askelmilla vuorotellen alhaalta ylös. Kun asennat alimpia askelmia, seiso lattialla. Seuraavasta askelmasta selviät helposti seisomalla asentamallasi ala-askelmalla.

10

Laita portaat umpeen tausta-levyillä (F) ja tukilistoilla (D, E). Taustalevy (F) kiinnitetään paikalleen liimalla ja 4 x 40 mm ruuveilla. Ruuvaa taustalevy tukilistaan (E) etupuolelta. Viimeistele sivureunat tukilistoilla (D).

11

Viimeistele tasoitteella ja maalilla. Hio portaat ja käsittele ne akryylipohjusteella. Tasoita ruuvienreiät ja liitokset akryylitasoitteeella. Hio jälleen ja maalaa lopuksi kaksi kerrosta akryylimaalia.

Materiaalit

45 x 195 mm soiroa:
• 2 reisilankkua (A) á 450 cm

38 mm tammipöytälevyä:
• 15 askelmaa (B) á 30 x 81 cm
• 1 kynnysaskelma (C), 12 cm x porrasaukon leveys

21 x 21 mm höylättyä mäntylistaa:
• 15 tukilistaa (D) á 78 cm
• 30 tukilistaa (E) á 13 cm

10 mm MDF-levyä:
• 15 taustalevyä (F) á 18 x 79 cm
• 30 sivulevyä (G) á 15,1 cm

22 mm MDF-levyä:
• 1 ylin taustalevy (H), sovita aukkoon

Lisäksi:
• 4 x 40 mm ja 5 x 80 mm ruuveja,
puusepänliimaa, apulista,
akryylipohjustetta, akryylit

Vie aikaa

Portaiden rakentaminen vie 3-4 päivää, lisäksi maalausja kuivumisajat.

Hinta

Noin 550 € sisältäen maalit.

Vaikeusaste

Et joudu jyrsimään reisi-lankkuihin tilaa askelmia varten, joten tämä työ ei ole lainkaan hankala.

Piirustus

Helppokulkuiset portaat

Portaat eivät saa olla liian jyrkät, ja nousukorkeuden pitää olla mukava. Esimerkin portaiden kaltevuus, nousukorkeus ja -leveys on mitoitettu sellaisten portaiden mukaan, joiden pituus lattiasta välipohjaan on 283 cm.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Näin löydät sivulevyjen oikean kulman

Ota A4-arkki, ja merkitse siihen mitat X ja Y. Tässä X = 18,9 cm ja Y = 25 cm. Yhdistä uloimmat pisteet viivalla Z, jolloin saat kulman, johon sivulevyt pitää leikata. Käytä paperia siinä vaiheessa, kun säädät sahasi sivulevyjen (G) sahausta varten.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Portaiden rakenne

Lähennä kuvaa ja katso, miten portaat on rakennettu.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Vähennä lämpöä, kun maalaat

VINKIT: Estä nukan irtoaminen telasta

VINKIT: Tarkista vatupassin kunto

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Näin helposti rakennat portaat itse
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
  • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
  • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
  • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin