Tärkeää tietoa eristepaksuudesta

Rakennusmääräykset asettavat rajat sille, kuinka hyvää eristemateriaalia on käytettävä, kun eristetään uusi talo tai lisäeristetään talo niin, että vaatimukset täyttyisivät. Tästä artikkelista voit lukea lisää eristysvaatimuksista ja eristepaksuudesta.

Sopiva eristys

Kun talo rakennetaan tai vanha talo kunnostetaan rakennusmääräysten mukaisesti, rakennus on eristettävä oikein.

Rakennuksen osien eristysvaatimukset vaihtelevat sen mukaan, missä kohtaa eristetään.

Rakennusmääräyksien vähimmäisvaatimuksista voit lukea lisää täältä.

LUE MYÖS: Huono eristys voi tuhota talon

Eristyspaksuus

Eristeen paksuutta on vaikea määrittää tarkasti.

Eristyspaksuus riippuu nimittäin kolmesta seikasta:

  1. Eristettävästä rakennuksen osasta
  2. Eristemateriaalin luokasta eli lambda-arvosta.
  3. Rakenteen paksuudesta ja U-arvovaatimuksista

Eristepaksuus lasketaan eristysluokan eli lambda-arvon perusteella.

Lambda-arvo kuvaa materiaalin lämmönjohtavuutta ja kertoo siten, kuinka hyvin materiaali eristää.

LUE LISÄÄ: Mikä on lambda-arvo?

U-arvo ja eristyspaksuus

U-arvo on numero, joka kertoo, kuinka paljon lämpöä poistuu tietyn rakennuksen osan rakenteesta.

Kun eristemateriaalin paksuus on riittävä, voit pienentää U-arvoa ja vähentää lämpöhäviötä.

Mitä matalampi U-arvo on, sitä parempi eristys on – ja sitä pienempi on lämpöhäviö.

Kun lasket U-arvoa, sinun on pyydettävä asiantuntijaa auttamaan laskelmien tekemisessä.

LUE LISÄÄ: [Mikä on U-arvo?] (https://teeitse.com/saasta-energiaa/eristys/mika-on-u-arvo)

Ullakon eristyspaksuus

Jos aiot eristää ullakkoa, tarkista, onko höyrynsulku asennettava.

Höyrynsulku on lisättävä, jos ullakolla on yli 150 millin eristekerros.

Höyrynsulku varmistaa, että eristeeseen ei pääse kosteutta, joka voi aiheuttaa lahoamista ja hometta.

Hirsiseinien eristyspaksuus

Lämpöhäviön (U-arvo) minimivaatimukset ovat hieman pienemmät asunnoissa ja vapaa-ajan asunnoissa, joissa on hirsiset ulkoseinät.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Eristys