Mikä on U-arvo?

Onko talossasi vetoa ja kylmyyttä sisällä? Silloin kannattaa ehkä lisäeristää. Eristämisen jälkeen lämmön hävikki vähenee ja siten U-arvo pienenee. Tästä artikkelista voit lukea lisää U-arvosta ja U-arvon laskemisesta.

Mitä U-arvo kertoo?

U-arvo kuvaa sitä, kuinka paljon lämpöä poistuu tietyn rakennuksen osan läpi.

Tunnetko sisällä vetoa ja kylmyyttä, ja vaikuttaako se myös lämmityskustannuksiin? Silloin talosi saattaa kaivata parempaa eristystä.

Voit helposti eristää talon itse sisä- ja ulkopuolelta.

Jos talosi lisäeristetään jälkikäteen, rakennuksen eri osien eristysominaisuudet paranevat, ja se vaikuttaa lämmityskustannuksiin.

Kun eristyskyky paranee, U-arvo pienenee ja lämpöhäviö pienenee.

U-arvo on tärkeä myös uusia ikkunoita suunniteltaessa.

Mikä on U-arvo?

U-arvo on numero, joka kuvaa sitä, kuinka paljon lämpöä karkaa ulos tietystä rakennuksen osasta. Mitä pienempi U-arvo on, sitä pienempi on myös lämpöhäviö.

U-arvoa kutsutaan myös lämmönläpäisykertoimeksi, ja se siis kertoo rakennuksen tietyn osan lämmöneriskyvyn.

U-arvovaatimukset

Uusimpien rakennusmääräysten mukaan eristettävien rakennusten on täytettävä useita niiden eri osien U-arvoja koskevia vaatimuksia.

Vaatimukset ovat erilaisia riippuen siitä, eristetäänkö lattia, seinä, ikkuna vai katto.

Lue lisää voimassa olevista vaatimuksista täältä.

Miten U-arvo lasketaan?

U-arvo lasketaan sen perusteella, kuinka paljon lämpöä häviää yhden neliömetrin alueelta, kun lämpötilaeroa rakennuksen kylmän ja lämpimän puolen välillä on yksi aste.

Mitä matalampi U-arvo, sitä parempi eristys rakennuksen osassa – ja sitä vähemmän lämpöä häviää.

U-arvo mitataan watteina yhtä neliömetriä ja kelvin-astetta kohti. Kaava on seuraava: W/m2 * K.

Rakennuksen osa koostuu usein useista eri elementeistä, joiden paksuus vaihtelee. Sen vuoksi eri materiaalien U-arvot on laskettava erikseen.

Rakennuksen suuri lämmönvastus antaa matalan U-arvon ja siten hyvän eristyskyvyn.

Rakennusmääräyksissä ilmoitetaan rakennuksen kokonaisen osan U-arvovaatimukset, jotta saadaan laskettua koko lämpöhäviö.

Esimerkiksi seinien koolausten välisen eristyksen U-arvo on paljon matalampi kuin itse koolauksen. U-arvon on osoitettava koko seinän lämpöhäviö mukaan lukien koolaukset ja muut kylmäsillat.

U-arvon laskenta

U-arvolaskelman tekeminen itse on vaikeaa, joten tarkkojen laskelmien tekemiseen tarvitaan pätevä henkilö.

Saatavilla on kuitenkin suuntaa antavia laskimia, joiden avulla näet, millaisia eri rakennusten osien U-arvot ovat suunnilleen. Tässä on esimerkiksi Huntonin laskuri.

Rakennusmääräysten vaatimukset rakennuksen osille löytyvät täältä.