Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Rakenna itse ulkosauna

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Ulkosauna on mökkiläisen unelma. Isotöiseltä kuulostava projekti on helpompi tehdä valmiista osista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
4000 euroa

Johdanto

Rakenna itse sauna

Tässä ulkosaunassa on tilaa 8-10 ihmiselle. Sauna lämpiää puilla. Sauna vie jonkin verran tilaa, mutta sen voi rakentaa itse.

Aloita saunamökin rakentamisella

Rakensimme aiemmin noin 10 neliön kokoisen pienen metsämökin. Mökki kasattiin valmiista osista. Nyt mökki muutetaan saunaksi, jossa on myös pukuhuone.

Mökki on kaukana vesijohtoverkosta, eikä tontilla ole kaivoa. Siitä on vain hyötyä, sillä vesijohdon puuttuminen helpottaa saunan rakentamista. Saunaan ei tehdä ollenkaan suihkua. Pieni ulkosuihku riittää.

Sauna vie suurimman osan tilasta

Ulkosaunaan ei tarvita vesieristeitä, putkia tai viemäriä. Sauna vie suurimman osan tilasta. Mökin toiseen päähän tehdään pieni pukuhuone.

Rakentaminen aloitetaan aluskatteesta, sen jälkeen rakennetaan seinät ja lopuksi jalkalistat, sokkelit sekä ovien ja ikkunoiden peitelistat.

Rakentamisen aikana on aikaa miettiä saunan sisustusta. Mihin lauteet kiinnitetään? Seinärakenteisiin kannattaa lisätä runkopuut, jotta lauteet pysyvät lujasti paikallaan.

LUE LISÄÄ: Rakenna siisti ulkosuihku

Helpompaa kuin miltä se näyttää

Ota huomioon, että saunajuttu on vuodelta 2005. Silloin osat piti sahata valmiiksi etukäteen, sillä rakennuspaikalle ei tullut sähköä. Nykyään samat työt voi tehdä paikan päällä akkutyökaluilla. Myös sirkkelit toimivat nykyään akuilla.

Sahatut laudat numeroidaan ja sidotaan sopiviin nippuihin. Saunan lopullinen sisustus kannattaa miettiä valmiiksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Näet mökin rakennustavan tältä sivulta. Markkinoilla ei välttämättä ole täsmälleen samanlaista rakennussarjaa, mutta kaikki ohjeet ja vinkit pätevät siitä huolimatta.

Muista turvallisuus

Tässä jutussa on paitsi perusteelliset saunan rakennusohjeet, myös vinkkejä uunin ja piipun asentamiseen. Puusauna tuntuu mukavalta, mutta sen kanssa pitää olla varovainen. Tulenkestävät levyt ovat yksi huomioon otettavista asioista.

SARJA: Rakenna mökki, sauna ja ulkopalju

Rakensimme syvälle korpeen mökin. Muutimme mökin saunaksi ja rakensimme sen kylkeen paljun. Lue kaikki projektit tästä.

OSA 1: Rakenna mökin ja paljun perustukset keskelle metsää
OSA 2: Rakenna mökki valmiista osista yhdessä päivässä
OSA 3: Muuta mökki saunaksi (tämä juttu)
OSA 4: Rakenna palju

OSA 3: Muuta mökki saunaksi

  • SAUNAMÖKIN SEINIEN PYSTYTYS
  • MÖKIN KATTAMINEN
  • IKKUNOIDEN JA OVEN ASENNUKSET
  • ERISTEIDEN ASENNUS JA LATTIAN TEKO

Ohjeet

Eristeitä paikoilleen pala palalta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Edellisessä artikkelissa kiinnitettiin tuulensuojapahvi kattoon yläkautta, joten näemme sen nyt alhaalta sei-niin, katonharjan alle ja harjan suun-taisesti kiinnitetyn rimoituksen kanssa. Tarkasta huonetilan halkai-sijamitat, jotta saat selville ensim-mäisen kattolaudan sijainnin. Sen tulee olla päätyseinän suuntainen, mutta saatat joutua säätämään, jos halkaisijamitat eivät ole yhtä suuret.

Kiinnitä seuraavaksi 5-6 lautaa katonharjan molemmin puolin ja työnnä eriste paneelien päälle.

Jatka sitten lisäämällä paneeleja ja eristettä, kunnes pääset toiseen päätyyn. Jos viimeinen kattopaneeli ei ulotu aivan päätyseinään saakka, se ei ole ongelma, koska eristettävä seinä on niin paksu, että se peittää myöhemmin kattopaneelin ja päädyn väliset mahdolliset raot.

1

Mittaa, merkitse ja niputa kotona hyvillä välineillä sahattu puutavaraa. Koska mökki toimitetaan puuvalmiina ilman sisäverhousta, joudut itse laske-maan verhouspuutavaran menekin. Tilaa puutavara hyvissä ajoin. Valitse mieluiten vähä- ja kaunisoksaista lautaa sisäverhoukseen.

2

Työnnä eristelevyjä kattopaneeleiden päälle, kun olet kiinnittänyt 5-6 lautaa. Käytä suojakäsineitä ja mielellään myös suojanaamaria. Kiinnitä lisää lautoja, työnnä lisää eristettä jne., kunnes olet päässyt toiseen päätyyn saakka. Jos mökkiä käytetään asumiseen, siihen pitää asentaa höyrynsulku ja paksumpi lämmöneriste.

Paneelit kiinni näkyvin nauloin

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Saunan seinien sisäverhoukseksi valit-tiin pystypaneeli kahdestakin syystä. Ensinnäkin sen kiinnitys on helppoa, koska suurin osa paneeleista voidaan sahata samaan 240 cm mittaan. Vesiroiskeet valuvat hyvin pois seinältä erilaisiin levyverhouksiin verrattuna.

Pystypanelointi tarvitsee vaakarimoi-tuksen, joka naulataan seinään 600 mm välein k/k. Silloin 575 mm leveät eristeet sopivat passelisti rimojen väleihin. Ylin rima kiinnitetään heti kattopaneelin alle ja alin lattianrajaan.

Mallityönä kootun saunanmökin sei-nien eristepaksuus on vain 50 mm. Sei-näpaneelien kiinnitysrimat ovat 45 x 45 mm tavaraa.

Sisäpaneelit kuuluivat tarviketoimi-tukseen ja ne oli sahattu valmiiksi mit-toihinsa, joten niiden naulaus sujui melko nopeasti. Viimeisen päätyseinän puo-leisen laudan ei tarvitse sopia tarkalleen päätyseinää vasten. Päätyseinän eriste ja kulmalista peittävät valmistuttuaan mahdollisen raon.

Kun pitkät seinät on paneloitu, pääty-seiniin kiinnitetään paneelien alusrimoi-tus. Kaksi ensimmäistä naulataan sisä-katon rajaan ja sen jälkeen kiinnitetään neljä rimaa alhaalta 600 mm etäisyyksin keskeltä keskelle mitattuna.

1

Naulaa sisäverhouksen alusrimoitus 600 mm välein k/k. Kiinnitä yksi rima aivan lattian tuntumaan ja toinen ylös katon-rajaan sekä kaksi rimaa niiden väliin. Älä rimoita päätyseiniä vielä, vaan vasta sitten kun pitkät seinät on paneloitu. Siten saat helpoimmin siistit nurkat.

2

Asettele eristeet paikoilleen. Villaeriste on parikymmentä milliä leveämpää kuin sen nimellinen asennusväli, mutta se on tarkoi-tuskin. Kun koko seinä on eristetty, on aika naulata paneelit kiinni.

3

Teimme kiinnitykset koristekantaisilla pa-neelinauloilla, jotka saavat jäädä näkyviin. Nauloja voi upottaa pari millimetriä lyönti-puikolla, mutta se ei ole lainkaan tarpeellis-ta. Yksi naula lautaa kohti riittää, mutta kahdella naulaaminen on tavallisempaa.

4

Päätyseinän paneelien kiinnitysrimat naulataan 8-10 mm päähän pitkien seinien paneeleista. Rimojen ei tarvitse ulottua katon rajassa aivan laipiosta toiseen. Pystypaneelit kiinnitetään kuitenkin myös neljään muuhun rimaan.

5

Toinen päätyseinä laudoituksen alus-rimat ja eriste paikallaan. Seuraavaksi naulataan pystypanelointi. Katon ja pitkien seinien paneelit on jo naulattu kiinni. Kuvasta nähdään selkeästi päätyseinien rimoituksen sijoitus.

6

Viimeisten paneelilautojen kiinnitys helpottuu, kun työnnät jäljellä olevaan aukkoon 2-3 lautaa yhtä aikaa pontit löysästi toisissaan. Usein viimeistä lautaa täytyy kaventaa sahaamalla, jotta sen saisi tiiviisti. Jos käytössä ei ole sähkösahaa, halkaisu käy hyvin käsisahallakin.

Rantanäköala lauteilta

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Lauteet oli tilattu koko päätyseinän mit-taisina ja siksi ne oli pakko kantaa si-sään ennen lasisen väliseinän asennusta. Lauteet kiinnitettiin kuitenkin lopul-lisesti vasta myöhemmin.

Sauna sijaitsee aivan järven rannalla, joten omistajat halusivat nauttia ranta-maisemasta myös saunoessaan. Siksi löylyhuoneen ja pukuhuoneen välinen seinä päätettiin tehdä lasista. Vaikutelma luonnon läheisyydestä korostuu, kun lauteilta näkee suoraan ulos.

Lasiseinät tilattiin, Ruotsissa kun ol-laan, Tylöltä. Samanmerkkisiä ovat lauteet ja kiuaskin. Lasiseinät kuuluvat sarjaan nimeltä Alu Line Edition. Tila-simme kuitenkin pientä lisämaksua vas-taan mittojen mukaan valmistetut, jotta ne sopivat mökin sisämittoihin. Kustannukset alenevat rajusti, kun Tylön tuot-teiden tilalle ostetaan vakiolasia tai lasiovi lasiliikkeestä.

Aloitimme merkitsemällä lasiseinän sijainnin. Sitten mittasimme lasiosan korkeuden ja rimoitimme sen yläpuolel-le kolmiomaisen väliseinäosan eristei-neen ja paneeleineen.

Sekä vaakarima että kaksi kattoon tulevaa rimaa sahattiin päistään jiiriin. Kun rimat oli naulattu kattoon, liima-simme ja naulasimme kiinni vaakariman niin, että saimme aikaan eräänlai-sen kattotuolin.

Seinälasit asetettiin paikoilleen ja kiinnitettiin tilapäisesti puristimilla se-kä toisiinsa että vaakarimaan ylhäällä ja tilapäiseen lattiassa olevaan kohdistus-rimaan. Sen jälkeen lasiosat ruuvattiin kiinni mökin pitkiin seiniin sekä seinien väliseen vaakarimaan.

Sitten oli aika eristää lasiseinän ylä-puolinen kolmio sekä naulata siihen ver-houspaneeli. Veimme paneelit muutaman millimetrin lasiseinän kehysten päälle, ja lopuksi naulasimme kulmalistan laudanpäiden peitteeksi. Lattiaan kiinnitettiin lasiseinän kehyslistoja vas-taan kolmiolistat.

1

Lasiseinän paikka merkittiin tarkasti pystysuoraan pitkän vesivaa’an avulla. Samaan tarkoitukseen sopivat myös muu hyvä vesivaaka ja mikä tahansa suora lauta tai lista. Merkkiviiva vedettiin seinään lattiasta kattoon. Sitten merkkiviiva siirretään mahdollisimman tarkasti vastakkaiseen seinään, johon lasiseinän toinen reuna kiinnitetään.

2

Naulaa rimat kattoon kiinni ja sahaa kolmion kaikkien rimojen päät jiiriin niin, että voit naulata ja liimata ne paikoilleen. Iske vaakariman läpi naula vinosti niin, että se ottaa kiinni siihen rimaan, johon kattopaneeli on naulattu.

3

Asenna lattiaan tilapäinen rima ja kiinnitä sitten lasiosat puristimilla rimoihin ja toisiinsa. Säädä lasiseinä niin, että se on ehdottoman tarkasti pystysuorassa.

4

Poraa lasin kiinnitysprofiileihin reiät kiinnitysruuveja varten, jos niissä ei reikiä vielä ole. Samalla tavalla porataan rei’ät eri lasiosien välisiä ruuvikiinnityksiä varten. Jos olet valinnut vakiomittaiset lasiseinät, niissä on ruuvinrei'ät valmiina.

5

Ruuvi pysyy taltan kärjessä joko muovi-putken pätkän avulla tai erikoisruuvitaltan kärjessä pidinjousien muodostamassa haarukassa (kuvassa). On ärsyttävää pudottaa ruuveja onttoon profiiliin. Profiilin reiät peitetään lopuksi muovitulpilla.

6

Ruuvaa paneelualaudat kiinni vaaka-rimaan seinästä seinään. Tee kiinnitys erityisen huolellisesti oven yläpuolella. Seinä jäykistyy, kun yläosan molemmin puolin kiinnitetään laudat.

7

Eristä seinä lasiosan yläpuolella ja nau-laa sitten pystypanelointi rimoihin. Anna paneelien tulla muutama millimetri alumii-niprofiilien päälle. Paneelilautojen sovituk-seen katonrajassa menee hieman aikaa, mutta sahauksissa kannattaa olla tarkka.

8

Peitä lautojen päät reunalistalla (L-muotoinen peitelista). Kiinnitä tämän lista pienikantaisilla nauloilla tai asennusliimalla. Lattialle lasin tukiprofiilia vasten kiinni-timme kolmiolistat.

9

Katon ja seinän väliin kiinnitimme suorakulmaisen 8 x 21 mm listan. Sen ulospäin jäävää kulmaa voi ensin pyöristää hieman pienellä silotushöylällä tai hiomapaperilla hiomalla. Sopivaa peitelistaa saa ostaa puutavaraliikkeistä valmiinakin.

Monta jalkaa lauteiden alle

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Lauteet tilattiin valmiina ja tie-tysti Tylöltä. Niiden mukana toi-mitettiin tukijalkarakenteet, jot-ka ruuvataan kiinni seiniin. Mutta koska lauteet ovat aika pitkät ulottuessaan mökin seinästä sei-nään, tarvittiin parit tukijalat li-sää. Pituuden ansiosta lauteilla mahtuu istumaan aika montakin saunojaa yhtä aikaa.

Sahasimme viisi rimanpätkää, jotka asennettiin lauteiden seinä-tukien väleihin niin, että tuet ta-vallaan ulottuivat lattiaan saakka. Sitten nikkaroimme samoilla mitoilla pari jalkaa, jotka kiinni-tettiin lauteiden alle. Sitten lauteet voitiin nostaa paikoilleen.

1

Lauteiden mukana tulleet tuet (A ja B) ruuvataan seiniin yhdessä pidikepalikoiden (C) kanssa. Ne pitä-vät huolen siitä, etteivät lauteet putoa alas. Tukien väleihin kiinni-timme viisi lisälistaa (D), jotka myös ruuvattiin seiniin. Vastaava tukijal-karakenne koottiin ja kiinnitettiin seinien keskiväliin.

2

Lauteet täytyy kiinnittää, etteivät ne luista pois tukien päältä. Se käy helpoimmin parin palikan (C) avulla. Ne kiinnitetään tukiin (A). Näin luki-taan kiinni yksi tai kaksi lauteiden istuinlautojen (F) alla kulkevista pituussuuntaisista tukirimoista (E).

Kiukaan ja savuhormin asennustapa

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Puulämmitteisen kiukaan valintaan sähkökiukaan sijasta saattaa olla monta syytä. Ehkä savun tuoksu tuntuu miel-lyttävältä tai muuten pidetään perintei-sestä ratkaisusta. Meidän tapauksessamme valinta oli helppo. Tontilla ei ole sähköä, joten kiukaan lämmitykseen ei ole muuta keinoa kuin puut.

Asennus edellyttää keskittymistä pa-loturvallisuuteen. Vaikka kiukaan mukana tulivat perusteelliset asennusoh-jeet, otimme yhteyden nuohoojaan (palo-tarkastaja hoitaa samoja asioita). Nuo-hoojaan ainakin täytyy ottaa yhteys, kun aiotaan tehdä tulisija. Pitäähän hänen tietää, missä uusia tehtäviä töitä on.

Perussäännön mukaan kiukaan ja palava-aineisen rakenteen väliin täytyy jäädä yksi metri. Etäisyyttä voidaan pie-nentää, jos tulenarka materiaali suoja-taan esim. palamattomalla levyllä, jonka taakse jää eristävä ilmarako.

Me valitsimme eristeeksi kuituse-menttilevyn, joka tunnetaan yleisesti mi-neriittilevynä. Sitä myyvät rakennustarvikeliikkeet. Levyä voi sahata kovame-tallihampaisella tai karkaistulla sahalla ja sen voi haluttaessa maalata.Yhden le-vyn kiinnitimme lattiaan ja toisen kiukaan taakse seinään. Levyjen koko riip-puu kiukaan etäisyydestä syttyviin ma-teriaaleihin.

Levy kiinnitetään seinään aika pitkil-lä ruuveilla käyttäen korokepaloina 40 mm pitkiä alumiini- tai kupariputken pätkiä. Levy on raskas, joten pelkät ruu-vit eivät pitemmän päälle jaksaisi kannatella sitä. Siksi laskimme levyä alas, jolloin se saa tukea lattiaan asennetusta levystä. Jotta ilma kiertäisi seinälevyn taakse, porasimme levyyn paljon reikiä pitkin alareunaa.

1

Kiukaanvoi asentaa esimerkiksi tulitii-lille. Aseta kiuas paikalleen ja mittaa tiilien sijainti. Nosta kiuas pois ja kiinnitä tiilet sementti- tai tulilaastilla. Anna laastin kuivua vuorokausi (ohjeen mukaan) ennen kuin nostat kiukaan paikalleen.

2

Pitele luotilankaa katossa niin, että luoti osoittaa tarkalleen kiukaassa olevan savuhormin liitosputken keskelle. Odota, kunnes luoti lakkaa heilumasta ja tee merkki kattoon.

3

Poraa katon läpi reikä pitkällä poralla tar-kalleen merkin kohdalta. Pitele poraa aivan pystysuorassa. Pyydä avustajaa kertomaan, kun pora on tullut vesikaton läpi.

4

Leikkaa savuhormin kokoinen malli ja lisää mittaan noin 20 mm. Vaikka hormi olisi eristetty, sen ympärille täytyy jäädä ilma-rako. Jos mukana tulee asennumalli, käytä sitä. Mallin avulla merkitset aukot sisä- ja ulkokattoon. Tarkasta, että mallin keskipiste on poranreiän keskellä.

5

Kattoon sahataan hormin reikä. Tarkoi-tukseen sopii vaikka tällainen halpahallin pistosaha. Jos pistosahaa ei ole käytettävis-sä, voit porata reikiä vierekkäin ja sahata välit auki käsipistosahalla.

6

Hormiputki katkaistaan oikeaan mittaan-sa. Merkitse katkaisukohta tussikynällä tai liidulla. Jos kierrät putken ympärille paperin ja huolehdit siitä, että paperin reunat mene-vät päällekkäin, saat aivan kohtisuoran viivan putken ympäri.

7

Kun savuhormi on paikallaan, tiiviste työnnetään putken ympärille. Tiiviste on paksu kumikangas, joka tulee hormiputken mukana. Kumikangas tiivistetään kattoa vastaan bitumimassalla.

8

Kun kattokermiin on tehty aukko, kattoon sahataan hormiputkea suurempi reikä, koska hormin ympärillä täytyy olla pieni ilmarako. Sillä ei ole väliä, että katteen aluslaudoitus tulee näkyviin, koska ne suoja-taan hormin juureen tulevalla kumikankaal-la, joka kiinnitetään bitumimassalla.

9

Sahaa sisäkaton mineriittilevyyn aukko. Kiinnitä levy sitten kattoon pitkillä ruuveilla ja 40 mm mittaisilla alumiini- tai kupariput-kesta sahatuilla korokepaloilla niin, että levyn ja katon väliin jää tuuletusrako.

Jalkalistojen sovitus on tarkkaa puuhaa

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Saunan sisustus päätetään jalkalis-tojen asennuksella. Jos kyseessä olisi ollut ympäri vuoden käytettävä mök-ki, kaikki listojen päät olisi voitu sahata siististi jiiriin.

Saunassa listat sen sijaan kastuvat ja kuivuvat vuoron perään ja kui-vuessaan ne kutistuvat, jolloin liitokset alkavat rakoilla. Siksi valitsimme toisen ratkaisun, jota voi käyttää sei-nämateriaalin eläessä ja puutavaran tuntuessa kostealta.

1

Asenna ensimmäinen jalkalista sahaa-malla sen molemmat päät suoraan kulmaan. Mitoita lista aivan seinästä seinään.

2

Seuraava jalkalista katkaistaan 45° kulmassa. Aseta pää listaa vasten ja merkitse kohdat, joissa mutkitteleva reuna kohtaa palan. Muotoile jiiriin sahattu pää pistosa-halla ja sovita lopuksi terävällä puukolla.

3

Muotoiltu jalkalista sahataan niin pitkäk-si, että siihen jää pieni jännitys. Se kuitenkin kutistuu hieman jonkin ajan kuluttua. Jalka-listat ovat tiiviisti toisissaan kiinni nurkissa eikä niiden väliin muodostu rakoa.

Sauna odottaa ensilöyly-jen heittoa. Pitkille lauteille mahtuu 8-10 henkilöä. Sen vuoksi lauteet on varustettu molempiin päihin ja keskelle asennetuilla jaloilla. Puu-kiuas on tulitiilien ja mine-riittilevyn päällä. Kiukaan lähellä seinä ja katto on suojattu mineriittilevyllä, jonka takana on ilmarako. Koko löylyhuoneen yksi seinä on lasia, joten lauteilta on suora näköala viereiselle järvelle.

Materiaalit

SISÄKATTO

• 12 x 120 mm lautapaneelia, noin 12 neliömetriä
• lämmöneristettä (paksuus 50 mm), noin 12 neliömetriä

SEINÄVERHOUKSET

• 12 x 95 mm lautapaneeli, noin 20 neliömetriä
• lämmöneriste (paksuus 50 mm), noin 20 neliömetriä

LÖYLYHUONEEN SISUSTUS

• 2 laudetta
• puulämitteinen kiuas
• 6 mm mineriittilevyä
noin 4,2 neliömetriä
• noin 15 kpl tulitiiliä
• kupariputkea
• ruuveja
• 3 m savuhormi tarvittavine palonsuojaeristyksineen

LASISEINÄ

• lasia lasiliikkeestä tai lasiovi
• 45 x 45 mm rimaa, noin 10 m
• noin 2 m2 lautapaneelia
• 21 x 21 mm listaa, noin 6 m

Lisäksi

• 16 x 45 mm jalkalistaa, noin 15 m
• listoja ja rimanpätkiä
• akryylitiivistemassaa
• 50 ja 70 mm yleisruuveja
• pienikantaisia 40 ja 55 mm nauloja
• laattalaastia

TYÖKALUT

• ruuvinväännin/porakone
• käsisaha
• jiirisaha
• käsipora
• vasara
• veitsiä, puukkoja
• eristevillaveitsi
• kalkkilanka
• lyöntipuikko
• mitta ja vesivaaka
Lisäksi hengityssuojain tai puolinaamari ja tarvittavat suojavaatteet.

Jälleenmyyjä: Kaikkia osia ja tarpeita voi tilata kaikista rakenustarvikeliikkeistä ja rautakaupoista.

Hintoja

Kiukaat alkaen noin 150 euroa
Lauteet alkaen noin 100 euroa
Savuhormi (valmishormi), 100–200 euroa
Lautapaneeli, eristeet, muu materiaali, noin 1000 euroa.
Mallisauna noin 4000 euroa.

Piirustus

Tulenkestää levyä

Mineriitti on sementtiperusteinen levy, joka on tulenkestävä ja sopiva meidän eristystarkoituksiimme. Asensimme puulämmitteisen kiukaan tulenkestäville tiilille, jotka kiinnitettiin mineriittilevyyn laattaliimalla. Seinällä kiukaan takana on mineriittilevy, jonka alareunassa on ilmareikiä. Levy kiinnitettiin 40 mm irti seinästä ruuveilla ja 40 mm pitkillä putkenpätkillä. Näin aikaansaatu tuule-tusväli on tärkeä. Se estää puuseinän liian kuumenemisen. Myös katossa on mineriittilevy samalla tavalla kiinnitet-tynä. Kattolevyn reikä sahataan hormin valmistajan asennusohjeen mukaan.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

VINKIT: Asenna eristeet tiiviisti

Vinkit & niksit

Neuvottele nuohoojan kanssa
Jos aiot asentaa puulämmitteisen kiukaan, takan tai muun tulisijan rakennuk-seen, sinun täytyy ottaa yhteys palotar-kastajaan tai nuohoojaan. Yhteydenotto onnistuu myös rakennusvalvontatoimis-ton kautta. Nuohoojakin tarkastaa, että asennus on tehty määräysten mukaan. Tulisijan käyttö on kielletty siihen saakka, kunnes tarkastaja on sen hyväksynyt.

Puutavaran ilmastointi
Jos olet sahauttanut puutavaraa tontin puustosta, sahatavara pitäisi saada rakennuspaikalle kolmisen kuukautta ennen käyttöä. Tontilla sahatavara tapuloidaan hyvin tuulettuvaan paikkaan ja tapuliin tehdään katto.

Lämmöneristyksen taso
Jos aiot sisustaa mökin lämmitettäväksi ja talviasuttavaksi, montakin seikkaa täytyy ottaa silloin huomioon.

Tuulensuoja. Mökin saamiseksi vedottomaksi ulkoseiniin pitää asentaa norminmukainen tuulensuoja. Nykyään tuulensuojaksi valitaan yleisesti 25 mm huokoinen kuitulevy.

Eristäminen. Mallimökin eristepak-suus on vain 50 mm. Se ei riitä, jos aiot käyttää mökkiä talvisin. Tilapäiskäytössä-kin eristepaksuuden pitäisi olla 150 mm.

Höyrynsulku. Talviasuttava mökki täytyy varustaa myös höyrynsululla, joka asennetaan sisäverhouksen alle. Sen tarkoitus on estää lämpimän ja kostean sisäilman tunkeutuminen eristeeseen.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin