Saunamökin alusta on valmis. Runkorakenne koostuu yhdeksästä pilarista, pilareille kiinnitetystä kehikosta sekä seitsemästä poikittaisesta runkopuusta.

Tontti sijaitsee keskellä erämaata kaukana yleisistä teistä. Lähimmät naapurit ovat kilometrien päässä.

Autotiekin loppuu hyvän matkaa ennen tontin rajaa. Rauhaa ja hiljaisuutta täällä on sen sijaan ylen määrin.Vain valtavien kuusien ja sorjien, valkorunkoisten koivujen humina ja järveltä kuuluva pikkuaaltojen liplatus täyttävät ilman.

Sijoita perustukset oikein

Tänne idyllin keskelle meidän on tarkoitus pystyttää puulämmitteinen sauna ja tynnyriallas, mieluiten niin lähelle järveä kuin mahdollista. Sijainti on valittava tarkoin, sillä näköala on mielestämme puolet elämyksestä yhtä hyvin saunoessa kuin tynnyrissä vilvoitellessa.

Seuraamme auringon kulkua päivän mittaan, ennen kuin teemme lopulta päätöksen saunan ja tynnyrin paikoista. Teemme koekaivauksia maaperän selvittämiseksi. Onko isoja kiviä? Onko maaperä märkää? Miten syvälle voi kaivaa?

Maaperän laatu on tärkeä, sillä se määrää minkälaiset perustukset saunalle ja tynnyrialtaalle pitää tehdä.

Hahmottele perustus

Saunamökin ja altaan paikan sovittamiseksi rakennuspaikalle katkaisimme muutaman laudan, jotka vastasivat saunan ja tynnyrialtaan mittoja. Niiden avulla kokeiltiin eri sijoituspaikkoja.

Kun löysimme hyvän paikan saunalle ja tynnyrille, merkitsimme paikat kepeillä. Suoran ja tasaisen paikan saamiseksi oli pakko kaataa joitakin puita. Juuret kaivoimme ylös, jotta ne eivät lähtisi uuteen kasvuun ja vahingoittaisi rakenteita.

Pintamaa pitää aina poistaa riippumatta siitä, minkä perustustavan valitsee. Perustuksen alla pitää olla kiinteä maa. Rakennusten alle jäävän maaperän pitäisi olla routimatonta. Routimissyvyys rakennusalueella on pieni, joten pilarit routasuojattiin aika kevyesti.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Vala maailman helpommat perustukset

Pisteperustus pilarikenkien varaan

Asettelimme mittalautoja rakennuspaikalle ja tarkistimme kallistukset, jolloin saimme selville pilareiden korkeudet. Pilarit voi valaa itse.

Tällöin aloitetaan kulmapilareista. Tartunnat ripustetaan muotteihin sidelangoilla. Näin pilarikengät jäävät oikeaan korkeuteen ja myös suoraan, kun betonia valetaan muotteihin.

Kuvatussa kohteessa käytimme valmiita pilareita, mikä on helppo ratkaisu.

Pilarit olisi järkevää upottaa routimattomaan syvyyteen, mutta niin ei tehty. Ne eristettiin ulkopuolelta noin 100 mm paksulla villaeristeellä.

Lataa koko artikkeli, niin saat työohjeet.

Kehikko puut lepäävät pilareiden päällä, jotta tuki olisi paras mahdollinen. Näin ollen pilarin teräksiset tartunnat pistävät esille ja ne pitää katkaista esim.

SARJA: Rakenna mökki, sauna ja ulkopalju

Rakensimme syvälle korpeen mökin. Muutimme mökin saunaksi ja rakensimme sen kylkeen paljun. Lue kaikki projektit tästäOSA 1: Rakenna mökin ja paljun perustukset keskelle metsää (tämä juttu)OSA 2: Rakenna mökki valmiista osista yhdessä päivässäOSA 3: Muuta mökki saunaksiOSA 4: Rakenna palju