Pystytä mökki yhdessä päivässä

Elementeistä koottavat rakennukset valmistuvat nopeasti. Rakennuksen kokoamisessa elementeistä tai puolivalmisteista ei tarvita myöskään täyttä valikoimaa työkaluja. Noin 10 neliön saunamökki valmistuu suunnilleen päivän mittaisella aherruksella kahden tekijän voimin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
2200 euroa

Johdanto

Työn onnistumisen keskeiset edellytykset ovat, että rakennuksen pohja on valmis ja tasainen. Perustana voi olla valettu laatta, sokkeli tai mallimökin tapaan pilarit.

Perustan päälle asennetaan aluskehikko, jonka varaan rakennus nousee. Lattian runko naulataan aluskehikkoon 600 mm (k/k) välein. Tästä eteenpäin mökin teko sujuu nopeasti.

Paksut hirsimökin periaatetta noudattelevat seinälaudat ladotaan kerros kerrokselta.

Mökkiin tarvitaan yksi naula joka nurkkaan!

Lähes kaikki tämänkaltaisten pikkumökkien valmistajat sahaavat rakennusaineet asennusvalmiiksi ja kokoamisperiaate on hyvin yksinkertainen.

Seinälautoja joutuu pakottamaan paikalleen lyömällä. Laudan syrjään ei saa lyödä ilman välikappaletta, ettei pontti mene rikki.Kokoamistapa ei ole vakuuttavan tuntuinen, mutta yksi 100 mm naula jokaisen kerroksen kussakin kulmassa riittää. Tästä seuraa, että et tarvitse mökin kokoamiseen oikeastaan muita työkaluja kuin vasaran ja sahan.

Seinät nousevat parissa tunnissa

Tottumaton rakentaja voi alkaa hermostua vaiheessa, jossa seinälaudat on asennettu päällekkäin, naulattu kiinni ja rakennus on noussut ikkunoiden tasalle. Ikkunoiden sivut tuntuvat sekä kieroilta että huterilta.

Ei syytä huoleen! Osat jäykistyvät ja oikenevat heti, kun ikkunoiden yli kulkevat, yhtenäiset laudat on asennettu.

Muutaman tunnin kuluttua seinät on saatu valmiiksi ja kurkihirsikin on paikallaan ja kiinni. Kurkihirsikin oli tehtaalla valmiiksi mittaansa sahattu.

Viimeisiä työvaiheita ovat katon teko sekä ikkunoiden ja oven asennus.

SARJA: Rakenna mökki, sauna ja ulkopalju

Rakensimme syvälle korpeen mökin. Muutimme mökin saunaksi ja rakensimme sen kylkeen paljun. Lue kaikki projektit tästä:

OSA 1: Rakenna mökin ja paljun perustukset keskelle metsää

OSA 2: Rakenna mökki valmiista osista yhdessä päivässä (tämä juttu)

OSA 3: Muuta mökki saunaksi

OSA 4: Rakenna palju

Pikkumökki

OSA 2: Rakenna mökki valmiista osista yhdessä päivässä

  • SAUNAMÖKIN SEINIEN PYSTYTYS
  • MÖKIN KATTAMINEN
  • IKKUNOIDEN JA OVEN ASENNUKSET
  • ERISTEIDEN ASENNUS JA LATTIAN TEKO

Ohjeet

01
Seinät nousevat 4 Vaihe

Rakenna mökki: Runkorakenne on saatu valmiiksi 1

Runkorakenne on saatu valmiiksi ja vaakatasoon, joten nyt voi kiinnittää lattian runkopuut, jotka naulataan kiinni aluskehikkoon. Tarkista rakennus-ohjeista, että sijoitat varmasti oikeat osat tarkoitettuihin paikkoihin.

Rakenna mökki: Seinälaudat nostellaan päällekkäin 2

Seinälaudat nostellaan päällekkäin kuin hirsirakennuksen hirret. Yksittäiset laudat on sahattu muotoon, joka lukit-see ne lujasti toisiinsa, joten yksi naula kulmaa kohti riittää pitämään nurkka-liitoksen paikallaan.

Rakenna mökki: Seinä tuntuu notkuvan pahasti 3

Seinä tuntuu notkuvan pahasti, kun ehdit ikkunoiden ja oven kohdalle! Voit vaikka nojata keskeneräiseen seinään hengähdystauon aikana, vaikka ikkunoiden yli kulkeva lauta ei vielä olekaan tukemassa rakennetta.

Rakenna mökki: Rakennus on noussut 4

Rakennus on noussut harjakorkeu-teen. Pientä kuistia ympäröivät kaiteet muodostuvat pääosin muutaman seinä-laudan jatkeista. Lattian tekeminen sekä sisätilaan että kuistille on tarkoituksella jätetty seuraavaan rakennusvaiheeseen.

02
Vesikaton tuuletusrako 7 Vaihe

Vesikatteen alle pitää järjestää tuuletus. Se on helpointa tehdä ennen kuin katto tehdään valmiiksi. Tuuletus järjestyy helpoiten päätyjen kautta, joten kum-paankin päätyyn porataan reikiä.

Naulaa 50 x 50 mm rima sen päädyn osan alapuolelle, jossa tuuletusreikä on. Rimat kiertävät kehänä koko rakennuk-sen ympäri. Sisäkatto kiinnitetään myö-hemmin näihin rimoihin ja ne myös antavat eristeiden tarvitseman tilan. Ri-mojen päälle kiinnitetään tuulensuoja.

Vesikaton alusta tehtiin paketin muka tulleesta laudasta. Vesikatteeksi va-littiin bitumikermikate eli kattohuopa. Seuraavaksi kiinnitetään räystäslaudat, mutta ennen niitä asennetaan päätyihin kolmiolistat. Niiden avulla kattohuovan saa asennettua ilman teräviä taitteita räystäslautoja vasten ja samalla saa-daan myös tukevampi tausta räystäs-lautojen kiinnitystä varten.

Kattohuopa alhaalta aloittaen

Kattohuoparullalla avataan pitkin katon alaräystästä. Se katkaistaan muutama sentti katon kummankin päätyräystään ulkopuolelta. Näin räystäslaudat pysy-vät paremmin kuivina.Vedä kattohuopa päädyissä ylös kolmiolistojen pintoja ja räystäslautoja vasten ja kiinnitä katto-huopa kolmiolistoihin.Viimeistele reuna listalla, joka peittää sekä räystäslaudan että kolmiolistan. Räystään kulman voi peittää myös teräsohutlevystä taivute-tulla muotolistalla.

Asenna seuraava kattohuopakaistale 10-15 cm limityksellä ja naulaa se kiin-ni.Viimeinen vuota tulee keskelle harjaa ja peittää katon molempien lappeiden yläosan.

Rakenna mökki: Kumpaankin päätyyn hieman katon alapuo-lelle 1

Kumpaankin päätyyn hieman katon alapuo-lelle porataan neljä 22 mm tuuletus-reikää. Poraa ulkopuolelta, ettei seinälau-dan ulkopinta lohkeile. HUOM! Kiinnitä sisäpinnalle hyttysverkko, niin hyönteiset eivät pääse sisäpuolelle.

Rakenna mökki: Päätyjen sisäpuolelle 2

Päätyjen sisäpuolelle, 50 mm päädyn reu-nan alle kiinnitetään 50 x 50 mm tukirimat, kuten päätyjen väliinkin on kiinnitetty. Näitä rimoja tarvitaan sisäkaton ja tuulen-suojan kiinnittämistä varten.

Rakenna mökki: Katon aluslaudat naulataan kiinni 3

Katon aluslaudat naulataan kiinni kolmesta kohtaa: kurkihirteen, tukiparruun kunkin katonpuoliskon keskellä ja katon reunaan. Kuvasta näet selkeästi, miten lau-tojen ja tuulensuojan väliin jää tuuletusrako.

Rakenna mökki: Katto syntyy nopeasti ja pian on 4

Katto syntyy nopeasti ja pian on vii-meinenkin katon aluslauta naulattu kiinni. Käytä kenkiä, joissa on luistamattomat kumipohjat ja liiku varoen. HUOM! Turvaköyttä kannattaa käyttää.

Rakenna mökki: Katon reunalaudat on halkaistava 5

Katon reunalaudat on halkaistava, jotta katon reunan saa seinälautojen päiden tasalle. Käytössä ei ollut sähköä, joten naulasimme ensin laudat kiinni ja saha-simme ne sitten halki halkisahaussahalla.

Rakenna mökki: Kattohuopa kiinnitetään 6

Kattohuopa kiinnitetään katon alareu-nasta alkaen. Huovan reunan pitää ulottua muutama sentti räystään yli, jotta se pysyy kuivana. Kermikaistat kiinnitetään 10-15 cm limittäin ja naulataan noin 15 cm välein.

Rakenna mökki: Viimeinen vuota tulee 7

Viimeinen vuota tulee harjapuun koh-dalle ja se peittää molempien lappeiden yläosan. Huopa kiinnitetään päädyissä kolmiolistoihin. Viimeistele päätyjen reunat peitelaudalla tai peltisellä muotolistalla.

03
Räystäslautojen asennustapa 2 Vaihe

Räystäslauta voi muodostua yh-destä kahdesta tai kolmesta lau-dasta. Valitsimme kaksi lautaa, jotka asennetaan porrastaen.

Tarkoitus on kiinnittää laudan päälle muotopelti, jolloin on eduk-si, että räystäslauta nousee hieman ylös katon tasosta. Tietysti tämä onnistuu myös käyttäen yh-tä, leveämpää lautaa, mutta kah-desta laudasta tehty reuna on hauskemman näköinen.

Räystäslauta ei kastu niin pa-hoin, kun sen päälle kiinnitetään painekyllästetty lista. Tämän ti-lalla voi yhtä hyvin olla te-räsohutlevystä valmistettu muo-tolista.

Rakenna mökki: Aseta laudat ensin päällekkäin 1

Aseta laudat ensin päällekkäin ja kiinnitä ne sitten tilapäisesti parilla naulalla (lyömättä naulojen kantoja puuhun asti). Piirrä vesivaakaa käyttäen keskilinja ja sahaa sitten linjaa pitkin molempien lautojen läpi niitä irrottamatta.

Rakenna mökki: Kaksinkertaisten räystäslautojen 2

Kaksinkertaisten räystäslautojen neljä lautaa kiinnitetään kevyesti toisiinsa ja yläpäät sahataan maassa kerralla valmiiksi. Molemmissa tapauksissa räystäslaudat irrotetaan, painetaan vastakkain ja naulataan yhteen. Lopuksi katkaistaan alapäät.

04
Lattian eristys ja lautojen kiinnitys 3 Vaihe

Kuistin lattiaa ei tarvitse eristää, joten sen voi laudoittaa saman tien. Kiinnitä laudat hyvin tiiviisti. Jätä lattian ja kuistin kaiteen väliin pieni rako, jotta sinne ei pääse kertymään kosteutta.

Naulat voivat kohota hieman ylös puun pinnasta, kun puu kuivuessaan kutistuu. Upota kuistilautojen naulat sen vuoksi tuurnalla.

Kiinnitimme lattian teon yhteydessä kehikon ja kaikkien runkopuiden ala-reunoihin painekyllästetyt laudat. Ne toimivat tuulensuojan ja eristeen kan-nattimina. Kiinnitä tuulensuoja ja sen päälle eriste, joka ulottuu runkopuiden yläreunaan.

Lattialaudatkin ovat määrämittaiset, joten niitä ei tarvitse sahata. Huoneen suorakulmaisuus tarkastetaan ristimit-tauksella. Huolellisuus edellisten työvai-heiden aikana palkitaan nyt, kun huone on täysin suorakulmainen. Lattian asen-nus voi alkaa.Aseta ensimmäinen ja vii-meinen lauta 10-20 mm päähän seinäs-tä, niin lattialaudoitus voi elää kosteu-den vaihdellessa. Raot jäävät sisäseinän pintalaudoituksen ja jalkalistojen alle.

Asennustyötä helpottaa, kun pingotat pari apunarua suorakulmaisesti seinäs-tä seinään. Narut auttavat tarkista-maan, että ensimmäiset 5-6 lautaa tulevat täysin suoraan.

Lattian läpileikkaus

Jokaisen runkopuun alle naulataan 21 x 100 mm painekyllästetyt laudat. Runkopuut ovat 45 mm levyiset, jolloin laudat pistävät esiin noin 27 mm niiden puun molemmilta puolil-ta. Tuulensuojalevy asennetaan lautareunus-ten varaan. Voit kiinnittää alimmaksi hieno-silmäisen metalliverkon, jos pelkäät hiirien vierailuja. Eristelevyt asennetaan runkopui-den välisiin tiloihin.

Rakenna mökki: Eristettä on helpointa leikata 1

Eristettä on helpointa leikata villaveitsel-lä, joka on paljon vanhaa leipäveistä tehok-kaampi. Leikkaa eristeenpala aina pari sent-tiä ylimittaan niin se täyttää tilansa tiukasti. Tämä työ tehdään ulkona ja raikkaissa ilma-virroissa, joten hengityssuojainta ei tarvita. Käsineet ovat välttämättömät, sillä tuskin mikään kutittaa pahemmin, kuin eristeen kuitupöly.

2

Ensimmäinen ja viimeinen lauta naula-taan 10-20 mm päähän seinästä, jotta lattialaudoilla olisi tilaa elää. Vedimme merkkinarun noin 50 cm päähän seinästä, jotta sillä voi tarkistaa ensimmäisten 5-6 laudan päästä etäisyydet seinästä.

Rakenna mökki: Emme halunneet nähdä nauloja 3

Emme halunneet nähdä nauloja valmiis-sa lattiassa, joten löimme naulat vinosti pontin yläkulman läpi. Naulat eivät ole seuraavan laudan tiellä. HUOM! Upota naulojen kannat tuurnalla, jolla saat jokaisen naulan riittävän syvälle. Lyö viimeiset lyönnit muuallakin tuurnan avulla, niin vasara ei vahingoita lautoja.

05
Ikkunasta avautuu järvinäköala 2 Vaihe

Seinät vaikuttivat kovin hennoilta juuri ikkunoiden ja ovien ympärillä, kun niitä pystytettiin.Tilanne korjautui, kun auk-koihin kiinnitettiin tarviketoimituksessa olevat kehyslaudat. Niillä reunustettiin kaikki ikkunat ja ovet. Ikkunat ja ovet on helppo kiinnittää näihin kehyslautoi-hin, jotka samalla tukevat ja vahvistavat aukkojen rakenteen.

Ikkunan puitteet asennetaan eriste-suikaleiden päälle. Ulkopinnalle kiinni-tetään vastalauta, etteivät karmit pääse kaatumaan ulospäin. Karmit oikaistaan ja kiristetään kiilojen avulla ja kiinnite-tään esiporattuihin reikiin kierrettävillä ruuveilla. Näin pieniin ikkunoihin riittää kaksi ruuvia joka sivulle.

Oven karmi kiinnitetään neljällä ruu-villa kultakin sivultaan. Varmista lukko ja saranatkin molemmilta puolilta, jotta kutsumattomat vieraat eivät pysty vään-tämään karmia irti.

Ristimittaus kulmasta kulmaan on tärkeä osa oven asennusta ja muutama ylimääräinen tarkistus vesivaa´alla ta-kaa, ettei mökissä tarvitse myöhemmin ruveta tuskailemaan liian väljän tai kiinni juuttuvan oven kanssa.

Karmin asennuksen viimeinen vaihe on peitelistojen naulaaminen. Ne eivät sisälly tarviketoimitukseen, mutta niitä saa puutavaraliikkeistä. Valitsimme yk-sinkertaiset, suorakulmaiset listat, jotka päättyvät 10-20 mm ennen lattiaa.

Tiivisteet kiinnitetään sisäpuolelle ja tiivistenauhat jatketaan pitkillä sivuilla noin 15 cm päällekkäisyyksin.Tiivisteen jatkokset eivät saa olla kulmissa.

Rakenna mökki: Ikkuna- ja oviaukot viimeistellään kehys- laudoilla 1

Ikkuna- ja oviaukot viimeistellään kehys- laudoilla, jotka olisi hyvä lakata etukäteen. Kiinnitä ensin ylä- ja alareunan vaakalaudat. Asenna pystylaudat vasta, kun olet saanut vaakalaudat suoriksi. Tarkista ristimittauksin, että aukko on täysin suorakulmainen ja naulaa laudat vasta sitten kiinni.

Rakenna mökki: Ikkuna nostetaan saranoiltaan 2

Ikkuna nostetaan saranoiltaan ja tiiviste-suikaleet asennetaan. Ulkoseinän puolelle ruuvaa vastalauta, jotta karmit pysyvät pys-tyssä, kun ne nostetaan aukkoon. Tarkista puitteiden vaaka- ja pystysuoruus ja ruuvaa ne kiinni sekä nosta kehys saranoilleen. Lopuksi varmistetaan, että ikkuna avautuu ja sulkeutuu karmeja hankaamatta.

Materiaalit

RAKENNUSTARVIKKEITA MÖKKIPAKETIN SISÄLLÖN LISÄKSI

• noin 35 metriä 21 x 100 mm painekyllästettyä lautaa (lattian tuulensuoja- ja eristelevyjen kannattimiksi)
• tuulensuojalevyä, noin 10 m2
• 120 mm lämmöneristettä, noin 10 m2

Lisäksi
• sinkittyjä 100 mm nauloja
• huopanauloja
• karmiruuveja tai pitkiä puuruuveja
• kiiloja ikkunoihin ja oveen
• tuulensuojalevyä
• hyönteisverkkoa

Tarvikkeiden hinta: noin 160 euroa.

MÖKKIPAKETTI

• Nya Alpen, toimitetaan asennusvalmiina ikkunoineen ja ovineen. Eristeet ja kattohuopa eivät sisälly toimitukseen.

Nya Alpen on Ruotsissa paikallisen valmistajan pikku saunamökki, jota ei ole Suomen markkinoilla. Paikallinen hinta on noin 20000 kruunua eli noin 2200 euroa. Suomessa vastaavia myyvät eri puolilla maata sijaitsevat leikkimökkien ja huvimajojen valmistajat.

TYÖKALUT

• 22 mm pora
• porakone (ruuvinväännin)
• käsipora (ellei porakonetta ole)
• käsisaha
• vasara
• askarteluveitsi
• nitoja
• eristevillaveitsi
• linjalanka
• naulaustuurna
• mitta
• vesivaaka

HUOM: Lisäksi kannattaa hankkia
hengityssuojain ja käsineet, sisäasennuksia varten myös tiiviit työpukineet.

Vie aikaa

1 päivä

Piirustus

Vinkit & niksit

KATSO RAKENNUSOHJEET: Rakenna laavu

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Piharakennukset