Ullakkon käyttöönotto voi tuoda paljon lisää tilaa

Kylmän ullakon käyttöönotto voi tuoda paljon lisää asuinneliöitä. Lue perusteelliset ohjeet eristämiseen, höyrynsulkuun ja kipsilevyjen asentamiseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 viikkoa
Hinta
50 €/m2

Johdanto

Kylmän ullakon eristämisestä on paljon etua. Vanhan ullakon hyödyntäminen on halvempaa kuin talon laajentaminen, ja koska työn voi tehdä sisätiloissa, säästä ei tarvitse välittää eikä pihakaan näytä rakennustyömaalta hankkeen aikana.

Jos siis suunnittelette yläkerrokseen vanhempien makuuhuonetta tai oleskeluhuonetta, josta on komeat maisemat, ja haluatte vinkkejä rakennustöiden aloittamiseen, tämä artikkeli vastaa kysymyksiin – sekä niihin, joita olette jo miettineet, että niihin, joihin todennäköisesti törmäätte hankkeen edetessä.

Artikkelista saatte käsityksen hankkeen laajuudesta ja siitä, soveltuuko teidän ullakkonne eristettäväksi, ja jos, niin miten.

Aluksi pitää selvittää, paljonko huonekorkeus on eristyksen jälkeen, kuinka monta neliömetriä asuintilaa syntyy, saako yläkerrosta edes muuttaa asuintilaksi, ja kuinka paksu eristekerros tilaan tarvitaan. Lain vaatimusten täyttäminen erityisesti viimeksi mainitun kohdalla vaatii ammattiapua.

Esimerkkitalossa eristevaatimukseksi tuli 240 mm mineraalivillaa. Tämän talon kattotuolien koko on 245 mm, mutta koska eristeen ja katon välissä on oltava 50 mm:n tuuletusväli, tilaa on vain 195 mm:n eristeelle. Jotta eristemäärää voitiin kasvattaa, kiinnitettiin kattotuolien sisäpintaan teräsprofiilit. Niiden väliin asennettiin 45 mm:n eristekerros, jolloin eristepaksuudeksi tuli yhteensä 240 mm.

Eristekerroksen päälle kiinnitettiin höyrysulku. Tämän jälkeen teräsprofiilien sisäpintaan kiinnitettiin kaksi 13 mm:n kipsilevykerrosta. Tämän jälkeen uusi ullakkotila oli valmis maalattavaksi. Asukkaat saivat käyttöönsä monta tarpeellista lisäneliötä.

Asuinhuonetta koskevat ohjeet

Ennen kuin ryhdyt remontoimaan ja eristämään ullakkoasi asuinkäyttöön soveltuvaksi, tutustu asuinhuoneita koskeviin rakentamismääräyksiin (kts. Suomen rakentamismääräyskokoelma G1; asuntosuunnittelu).

Ohjeissa määritellään asuinhuone huonetilaksi, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan asumiskäyttöön. Asuinhuoneena ei pidetä esimerkiksi eteistä, käytävää, kylpyhuonetta tai muuta sellaista huonetta.

Huonealaksi puolestaan määritellään huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivien seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Asuinhuoneen huonealan tulee aina olla vähintään 7 m2. Huonealaan ei kuitenkaan lueta 1600 mm matalampaa tilaa. Huonekorkeus on kohtisuora mitta huoneen lattiapinnasta sen kattoon. Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee olla vähintään 2500 mm. Pientalossa mainittu vähimmäiskorkeus on 2400 mm. Asuinhuoneen vähäisen osan huonekorkeus voi olla tätä pienempikin, ei kuitenkaan alle 2200 mm. Jos huoneen sisäkatto poikeaa vaakasuorasta, huonekorkeus määritetään huonealan keskikorkeutena. Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähintään 1/10 huonealasta. Ikkunan tai osan siitä tulee olla avattavissa.

Ohjeet

01
Eristeet 5 Vaihe

Eristeitä ei saa kiinnittää suoraan aluskattoon, jotta katon sisäpintaan ei kerry kondenssia. Katon ja eristeen väliin on tehtävä 50 mm:n tuuletusväli esimerkiksi teräslangasta, kuten tässä, tai kiinnittämällä tukilautoja kattotuolien sivuihin, joilla eristeet voidaan pitää irti aluskaton pinnasta.

195 mm:n eristekerros muodostuu kattotuolien väliin asetettavasta 150 mm:n eristekerroksesta ja sen alle asetettavasta 45 mm:n eristekerroksesta. Sen jälkeen tulee höyrysulku ja toinen 45 mm:n eristekerros. Näin höyrysulku jää tarpeeksi syvälle eikä vahingoitu, kun kipsilevyihin kiinnitetään ruuveja.

Käyttöullakko: Piirrä viiva kattotuolien sivuun 50 mm:n päähän aluskatosta 1

Piirrä viiva kattotuolien sivuun 50 mm:n päähän aluskatosta. Vedä 1 mm:n paksuista sinkittyä teräslankaa ristiin rastiin palkkien väliin. Kiinnitä lanka sinkilöillä.

Teräslanka pitää eristeen ja aluskaton välillä 50 mm:n välin.

Käyttöullakko: Aseta seuraavaksi eristeet kattotuolien väleihin 2

Aseta seuraavaksi eristeet kattotuolien väleihin. Kattotuolien väliin asetetaan paksuin 150 mm:n villalevy. Sitä ei kiinnitetä tuoleihin erikseen, vaan se jää paikoilleen ilman tukea.

Käyttöullakko: Työnnä 45 mm:n eristelevy paksumman levyn taakse 3

Työnnä 45 mm:n eristelevy paksumman levyn taakse niin, että levyjen saumat eivät osu samaan kohtaan. Jos teräslanka ei pysy paikallaan, työnnä sitä vasten pahvi tai kovalevy, ja vedä se pois, kun olet saanut eristeen paikoilleen.

Tarkista, että 50 mm:n tuuletusväli säilyy ennallaan. Käytä apuna peiliä.

Käyttöullakko: Aseta höyrysulku 20 cm:n saumalimityksin ja kiinnitä se nitomapistoolilla 4

Aseta höyrysulku 20 cm:n saumalimityksin ja kiinnitä se nitomapistoolilla kattotuoleihin. Muista tiivistää kaikki saumat ja läpiviennit höyrysulkuteipillä.

LUE LISÄÄ: Tämän takia höyrynsulku on tärkeä

Ullakon sivutilojen eristäminen

Eristä katto mahdollisimman pitkälle alaosaan saakka ennen väliseinän rakentamista. Silloin vesi- ja lämpöputket eivät jää kylmään tilaan, ja vältyt pakkasen aiheuttamilta vaurioilta. Muista myös vetää höyrysulku lattian läpi ulkoseinään asti.

Höyrysulku on vedetty ullakon lattian läpi ja kiinnitetty tiiviisti ulkoseinään tiivisteteipillä. Jos tilassa kulkee myös putkia, suojaa höyrysulku kipsilevyllä, jottei sulkuun tule vahingossa tehtyä reikiä muussa yhteydessä.

02
Teräsprofiilit 6 Vaihe

Käyttöullakko: Teräsprofiilit asennetaan pitkittäin kattotuoleihin 45 cm:n c/c-etäisyyksin 1

Teräsprofiilit asennetaan pitkittäin kattotuoleihin 45 cm:n c/c-etäisyyksin. Piirrä tussilla merkit molemmille puolille ja ruuvaa profiilit kiinni itseporautuvilla ruuveilla.

Käyttöullakko: Ruuvaa muutama teräsprofiili myös ullakon sivutilaan, viistokaton alaosaan 2

Ruuvaa muutama teräsprofiili myös ullakon sivutilaan, viistokaton alaosaan. Suojaa putket ja kaapelit kipsilevyllä, jotta höyrysulkuun ei pääse vahingossa tulemaan reikiä.

Käyttöullakko: Ruuvaa teräsprofiilit myös keskelle oleviin tolppiin ja lattianrajaan 3

Ruuvaa teräsprofiilit myös keskelle oleviin tolppiin ja lattianrajaan. Alaprofiili toimii jalkalistan kiinnitysprofiilina. Yläreunaan tulee säädettävä kulma, joka estää kipsin halkeamisen saumakohdassa.

Käyttöullakko: Ruuvaa lattiaan rima parin senttimetrin etäisyydelle päätyseinästä 4

Ruuvaa lattiaan rima parin senttimetrin etäisyydelle päätyseinästä, jotta sähköjohdoille jää tilaa höyrysulun ulkopuolelle. Kiinnitä profiili myös viistokattoon.

Käyttöullakko: Yhdistä lattiaprofiili ja kattoprofiili 5

Yhdistä lattiaprofiili ja kattoprofiili pystyrimalla. Aloita keskeltä. Oven kohdalla riman on oltava tasossa karmin kanssa. Ruuvaa alapää kiinni, tarkista riman suoruus ja kiinnitä yläpää.

Käyttöullakko: Kiinnitä loput rimat päätyseinään 6

Kiinnitä loput rimat päätyseinään. Leikkaa rimat mittaan ja asenna ne pystysuoraan 45 cm:n päähän toisistaan. Mittaa etäisyys rimojen keskikohdasta (45 cm).

03
Ovet ja ikkunat 6 Vaihe

Kun eristyksen sisin kerros ja höyrysulku ovat paikoillaan, asennetaan profiilit, joihin kipsilevyt kiinnitetään. Ne pitävät paikoillaan myös viimeisen eristekerroksen. Seinäpintojen keskivaiheella työ käy helposti, mutta ovien ja ikkunoiden kohdalla pitää olla tarkkana.

Oven- ja ikkunankarmia vasten kiinnitetään reunaprofiili. Se pingottaa höyrysulkukalvon tiukasti karmiin ja toimii ensimmäisen kipsilevyn kiinnityspintana, sillä kipsiähän ei voi ruuvata kiinni mineraalivillaan.

Käyttöullakko: Ikkunan- ja ovenkarmien sivuille ja yläpuolelle kiinnitetään reunaprofiilit 1

Ikkunan- ja ovenkarmien sivuille ja yläpuolelle kiinnitetään reunaprofiilit. Höyrysulku kiinnitetään tiukasti profiilin ja karmin väliin.

Käyttöullakko: Aseta suorakulmain karmia vasten ja tue se reunaprofiiliin 2

Aseta suorakulmain karmia vasten ja tue se reunaprofiiliin. Kiinnitä kulmatolppa 13 mm:n päähän suorakulmaimesta. Näin jää tilaa ensimmäiselle kipsilevylle.

Käyttöullakko: Leikkaa kipsilevyt aukkoon sopiviksi 3

Leikkaa kipsilevyt aukkoon sopiviksi. Viistä reunat takapuolelta, niin levyt voi painaa reunaprofiileihin. Toinen levykerros peittää reunaprofiilit.

Nyt asentaja voi vetää putket ja kaapelit seiniin ja lattianrajaan vahingoittamatta höyrysulkua.

Käyttöullakko: Viimeinen eristekerros kiinnitetään 4

Viimeinen eristekerros kiinnitetään, kun sähkökaapelit on asennettu. 45 mm:n eristelevyt sopivat teräsprofiilien väleihin.

TÄRKEÄÄ! Pyydä asentajalta kaavio sähköasennuksista. Viiden vuoden päästä kukaan ei enää muista, missä ne kulkevat.

Käyttöullakko: Kiinnitä viimeinen eristekerros 5

Kiinnitä viimeinen eristekerros pakkausteipillä, niin se ei putoa, ennen kuin kipsilevyt on ruuvattu kiinni. Puhdista metalliprofiilit öljystä, jotta teippi tarttuu metalliin.

Höyrysulku ikkuna-aukoissa

Anna seinän höyrysulun (A) tulla hieman ikkuna-aukon päälle. Asenna leveä höyrysulkukaistale (B) koko ikkuna-aukon ympärille niin, että kaisteleen reunat limittyvät 20 cm kalvon (A) kanssa päällekkäin. Teippaa saumat. Työnnä höyrysulkukaistale (B) karmin alle ja taakse. Pursota karmin reunoihin tiivistemassaa ennen viimeisen eristekerroksen asentamista.

04
Tarkastusluukku väliseinään 4 Vaihe

Ullakon sivutiloja ei voi vain sulkea seinän taakse, varsinkaan jos siellä on putkia tai kaapeleita. Siksi asennamme tarkastusluukun, josta mahtuu tarvittaessa kurkistamaan taskulampun kanssa, missä mahdollinen ongelmakohta sijaitsee. Esimerkissä on ostettu valmis, eristetty luukku, jonka koko on 50 x 50 cm. Se on helpompaa kuin eristetyn luukun rakentaminen itse.

Käyttöullakko: Väliseinään asennetaan tarkastusluukku 1

Väliseinään asennetaan tarkastusluukku, jonka aukon koko on 50 x 50 cm. Merkitse aukon paikka lattiaan ja leikkaa 60 cm:n aukko keskimmäiseen profiiliin.

Käyttöullakko: Ruuvaa kipsilevyt väliseinään 2

Ruuvaa kipsilevyt väliseinään, sen jälkeen kun olet kiinnittänyt kaikki muut levyt.

Käyttöullakko: Piirrä 50 x 50 cm:n aukko väliseinään tarkastusluukun kohdalle 3

Piirrä 50 x 50 cm:n aukko väliseinään tarkastusluukun kohdalle. Poraa kulmiin 8 mm:n reiät ja sahaa aukko pistosahalla.

Käyttöullakko: Tarkista, että luukku sopii kipsilevyyn sahattuun aukkoon 4

Tarkista, että luukku sopii kipsilevyyn sahattuun aukkoon. Asenna luukku, kun olet tasoittanut ja maalannut seinän.

Luukku kiinnitetään mukana tulevaan kehikkoon, ja se avautuu painamalla.

05
Kipsilevyt 6 Vaihe

Käyttöullakko: Kiinnitä päätyseinän jälkeen kipsilevyt viistokaton profiileihin 1

Kiinnitä päätyseinän jälkeen kipsilevyt viistokaton profiileihin. Aloita alhaalta koko levyllä. Jätä saumamassaa varten 5 mm:n rako päätyseinän vastaiseen nurkkaan. Kiinnitä kipsilevyt sivutilan erottavaan väliseinään.

Käyttöullakko: Kun olet kiinnittänyt ensimmäisen kipsilevykerroksen, saumaa reunat 2

Kun olet kiinnittänyt ensimmäisen kipsilevykerroksen, saumaa reunat. Purista akryylisaumamassaa saumat täyteen, jotta niistä tulee tasaiset ja varmasti tiiviit.

Käyttöullakko: Asenna toinen kipsikerros päätyseinään 3

Asenna toinen kipsikerros päätyseinään. Aloita kokonaisella levyllä oven vierestä. Kiinnitä ruuvit 20 cm:n välein pitkiin reunoihin ja keskelle 30 cm:n välein. Varo, ettet ruuvaa ruuveja liian syvälle.

Käyttöullakko: Asenna toinen kipsilevykerros sivutilan väliseinään 4

Asenna toinen kipsilevykerros sivutilan väliseinään. Yläreunan on oltava niin alhaalla, että viistokaton levyt voivat levätä sen päällä. Jos pystysauman takana ei ole tolppaa, saumakohta on vahvistettava teräsnauhalla.

Käyttöullakko: Viiistokaton toinen kipsilevykerros aloitetaan alhaalta puolikkaalla levyllä 5

Viiistokaton toinen kipsilevykerros aloitetaan alhaalta puolikkaalla levyllä. Asenna päätysaumat lomittain ja vahvista ne teräsnauhalla.

Käyttöullakko: Ulkokulmiin kiinnitetään kulmasuojat 6

Ulkokulmiin kiinnitetään kulmasuojat. Voit ruuvata ne kiinni tai käyttää erikoistyökalua. Sitten onkin enää vuorossa upouusien kipsiseinien tasoitus, hionta ja maalaus.

Materiaalit

 • Eristelevyjä, 45 mm ja 150 mm
 • Teräslankaa ja sinkilöitä
 • Höyrysulkua
 • Höyrysulkuteippiä
 • Niittejä
 • 35 mm:n kipsiruuveja
 • 13 mm:n levyruuveja
 • 45 mm:n kiinnitysprofiileja
 • 45 mm:n seinäkiskoja
 • 45 mm:n tolppia
 • Reunaprofiileja
 • Vahvistusteippiä
 • Tasoitetta
 • 50 x 50 mm:n joustavia kulmaprofiileja
 • Kulmasuojia
 • Lautaa ja ruuveja kattotuoleihin
 • Rakennusteippiä kiinnittämiseen
 • Mahdollinen tarkastusluukku
 • Akryylitiivistettä
 • Teräsnauhaa

Erikoistyökalut

 • Metallisakset profiileita varten

Vie aikaa

Ullakkokerros 2–4 viikkoa

Hinta

Noin 50 euroa/m2

Vaikeusaste

Noudata artikkelin yksityiskohtaisia ohjeita huolellisesti.

Video

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen asentaminen

Kaksikerroksinen kipsilevyseinä on kestävin

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

Video

TYÖKALUT: Näin käytät nauharuuvinväännintä

Nauharuuvinväännin sopii vain yhteen tarkoitukseen, mutta siihen se on täydellinen. Nauharuuvinvääntimen avulla kipsilevyjen asentaminen sujuu nopeasti, sillä kone upottaa ruuvit tarkasti oikeaan syvyyteen. Tällä videolla näytetään, miten konetta käytetään ja säädetään.

Video

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

Video

Vinkit & niksit

3 tapaa tehdä höyrysulkusaumat

Höyrysulku on kestävää muovia, joka asennetaan koko huoneeseen. Jos kalvoon tulee reikiä tai kohtia, jotka eivät ole tiiviitä, huoneesta höyrystyvä kosteus tunkeutuu kalvon läpi ja tiivistyy eristekerrokseen. Lopulta kosteus pääsee aluskattoon saakka. Kosteus aiheuttaa hometta, mikä saattaa johtaa aluskaton uusimiseen. Höyrysulkukalvot pitää saumata toisiinsa huolellisesti teipillä tai kattaa listoilla, tai jos se ei onnistu, saumat on tiivistettävä butyylinauhalla.

LUE MYOS: Tiivis höyrynsulku - 3 vaikeaa paikkaa

Käyttöullakko: Teippi 1

Kalvot asetetaan 20 cm päällekkäin, ja saumakohdat tiivistetään höyrysulkuteipillä.

Käyttöullakko: Lista 2

Teippiä ei tarvita, jos saumakohta tulee tolpan kohdalle ja saumakohdan päälle tulee vielä lista.

Käyttöullakko: Höyrysulun reunat 3

Tässä höyrysulku jatkuu hieman seinän puolelle. Muovin reunat tiivistetaan butyylinauhalla. Varjolista pitää höyrysulun tiiviisti paikoillaan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Sisäkatto