Helposti tasoitettavat kattokipsilevyt

Aiotko peittää rapatun katon kipsilevyillä? Voit käyttää neljältä puolelta reunaohennettuja kipsilevyjä. Säästät paljon aikaa ja vaivaa!

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
25 €/m2

Johdanto

Tavallisten kipsilevyjen pitkät sivureunat on viistetty, ja siksi ne on helppoa myöhemmin tasoittaa. Levyjen lyhyet sivut on kuitenkin leikattava taittoteräveitsellä viistoon, jotta niihin saadaan tasoitettava reuna.

LUE LISÄÄ: Kipsiruuvinväännin helpottaa työskentelyä

Helpommat kipsilevyt

Tämän voi välttää käyttämällä Knaufin kipsilevyjä, joiden kaikki neljä reunaa on jo valmiiksi viistetty. Levyjä on nopeampaa ja helpompaa käyttää, sillä reunojen tasoittaminen on vaivatonta. Samalla levyjen päätyreunoista saa entistä vahvemmat.

Levykoot ovat samat kuin tavallisissakin kipsilevyissä: leveys 90 cm ja pituus 240 cm. Uudet levyt ovat hieman tavallisia levyjä kalliimpia, mutta parannetun rakenteen tuoma ajansäästö kannattaa.

Me käytimme uutuuslevyjä vanhaan rapattuun sisäkattoon. Jotta saimme kattopinnasta täysin tasaisen, asensimme kattoon ensin kerroksen höylättyjä lautoja. Ne kiinnitettiin rapatun katon rakenteeseen kuuluviin koolauslautoihin.

LUE LISÄÄ: Levyhissi: Levynostin vain 20 eurolla

Kestävä vaihtoehto kuituvahvisteelle

Sisäkattoihin tarkoitetuilla kipsilevyillä katosta saa tasaisen, sileän ja halkeilemattoman. Levykatosta tulee vahvempi, helpompi ja hiljaisempi kuin täystasoitettu, hiottu ja kuituvahvistettu katto.

Ohjeet

01
Valmistele katto 2 Vaihe

Vanhat kattolevyt poistetaan. Olivatpa ne ponttilautoja tai pehmeitä kovalevyjä, kuten tässä, näky voi olla täysin sama: kun levyt on poistettu, niiden alta paljastuu rapattu katto, joka on täynnä eriko-koisia reikiä ja halkeamia.

Vanhan rappauskerroksen alla on koolauslaudoitus. Siihen on tarkoitus kiinnittää uusien kattokipsilevyjen ruu-vit. Vanhaa rappausta ei poisteta.

Kipsilevy kattoon: Levyt on helppo purkaa työntä-mäl lä sorkkarauta levyn alla 1

Levyt on helppo purkaa työntä-mäl lä sorkkarauta levyn alla ja ve-tämällä levyä alaspäin. Tämän katon reu-nassa on puinen koristeprofiili. Se katetaan myö hem min, joten reunus saa vielä jäädä.

Kipsilevy kattoon: Katto on täynnä reikiä ja halkeamia 2

Katto on täynnä reikiä ja halkeamia. Niitä ei tarvitse täyttää ja tasoittaa, sillä verhoilemme myöhemmin koko katon uusilla kipsilevyillä.

02
Asenna koolaus 4 Vaihe

Kattoon asennetaan ympäriinsä koo-lauslaudat, jotta kipsilevyt voidaan myö-hemmin kiinnittää katon kaikilta sivuilta. Laudat kiinnitetään 5 x 60 mm:n ruuveilla. Ne ovat tarpeeksi pitkät kiin-nittääkseen laudat rappauksen alle.

Käytämme höylättyjä koolauslautoja, sillä niiden paksuus on yhtenäisempi kuin sahapintaisten. Näin laudoista saa-daan tasainen alusta kipsilevyille.

Huoneen pitkällä sivulla koolauslau-dat kiinnitetään 30 cm:n välein (laudan reunasta reunaan). Ulkoreunoilla kipsile-vyjen viistereunat leikataan pois, joten ensimmäinen lauta kiinnitetään 75 cm:n päähän seinästä.

Kipsilevy kattoon: Kiinnitä ensin katon reunaan laudat 1

Kiinnitä ensin katon reunaan laudat koko huoneen ympäri.

VINKKI: Voit tasoittaa katon vinoudet kovalevyvälikkeillä ja kattohuovalla lautojen alta, ennen kuin kiinnität laudat. Muista kiinnittää ruuvit välikkeiden läpi.

Kipsilevy kattoon: Ota seinästä mitta (tässä 75 cm) ensimmäistä kipsilevyä 2

Ota seinästä mitta (tässä 75 cm) ensimmäistä kipsilevyä varten. Nuoli osoittaa laudan reunakohdan.

TÄRKEÄÄ! Tarkista, että huoneen toiselle sivulle jää riittävän suuri kipsilevynpala. Muussa tapauksessa muuta suunnitelmaa.

Kipsilevy kattoon: Laita lauta merkin kohdalle ja kiinnitä se kattoon 3

Laita lauta merkin kohdalle ja kiinnitä se kattoon. Tässä 80 cm:n etäisyys laudan reunasta seinään oli sopiva. 80 cm vastaa kipsilevyn leveyttä, kun siitä on leikattu viistereuna pois.

Kipsilevy kattoon: Merkinnät tehdään tästä laudasta lähtien 30 cm:n välein 4

Merkinnät tehdään tästä laudasta lähtien 30 cm:n välein. Piirrä merkit koko katon leveydelle. Kiinnitä laudat ja tarkista koko ajan, että ne tulevat suoraan ja samaan tasoon muiden lautojen kanssa.

03
Levyjen asennus 3 Vaihe

Tämä katto on asuinkerrosten välissä, joten siihen ei asenneta höyrynsulkua.

Ennen kuin asensimme levyt, vuok-rasimme kipsilevynostimen. Hinta oli noin 30 € päivältä, mutta vuokraus kannatti, sillä näin levyt sai huomatta-vasti helpommin paikoilleen.

Helpointa on aloittaa ensimmäisestä kokonaisesta levyrivistä, jonka pitkää sivua ei leikata. Kun se on paikallaan, on helppo ottaa mitat seuraavaa riviä var-ten, joka tulee seinää vasten (ja joista leikataan viiste pois).

Levyt kiinnitetään 35 mm:n kipsilevy-ruuveilla (kipsilevyn kiinnitys puuhun) noin 20 cm:n välein.

Kipsilevy kattoon: Ensimmäinen kokonainen levyrivi nostetaan paikalleen 1

Ensimmäinen kokonainen levyrivi nostetaan paikalleen. Seinää vasten tulevista levyistä leikataan viisteet pois lyhyeltä sivulta. Säädä levyn paikkaa, kunnes reuna osuu keskelle muottilautaa.

Kipsilevy kattoon: Kiinnitä kipsilevyt lautoihin kuudella ruuvilla 2

Kiinnitä kipsilevyt lautoihin kuudella ruuvilla - yksi jokaiseen kulmaan ja yksi kummankin pitkän sivun keskelle. Tämän jälkeen le vy pysyy katossa itsestään, joten voit pois taa levynos ti men ja kiinnittää loput ruuvit.

Kipsilevy kattoon: Täytä seinän vastainen rako akryylisaumamassalla 3

Täytä seinän vastainen rako akryylisaumamassalla. Sitä on puristettava rakoon reilusti. Akryylisauma-massan etuna on sen joustavuus, sekä se, että sen voi maalata, kun se on kuivunut.

04
Tasoita 3 Vaihe

Kipsilevy kattoon: Kiinnitä vahvikenauha tasoite-reunaan 1

Kiinnitä vahvikenauha tasoite-reunaan. Nauha kiinnittyy itsestään. Aloita levyjen lyhyistä sivuista, sillä niissä on syvimmät viisteet. Teippaa myöhemmin pitkät sivut. Lyhyiden sivujen saumoissa on tilaa nauhan limittämiselle.

Kipsilevy kattoon: Pidä lastaa saumaan nähden 2

Pidä lastaa saumaan nähden poikittain, niin saat painettua tasoitteen paremmin levyreunojen väliin. Täytä saumaa 0,5-1 metriä kerrallaan, ennen kuin poistat ylimääräisen tasoitteen.

Kipsilevy kattoon: Poista ylimääräinen tasoite leveällä ja jäykällä lastalla 3

Poista ylimääräinen tasoite leveällä ja jäykällä lastalla. Kun tasoite on kuivunut, tasoita uudelleen. Kun toinenkin tasoitekerros on kuivunut, voit hioa. Näin sait katostasi siistin ja tasaisen, ja voit nyt pohjustaa ja maalata sen.

Materiaalit

• 13 mm kipsilevyjä (Knaufin uudet Plan-4 levyt)
• 35 mm kipsilevyruuveja (puun päälle tulevaan kipsiin)
• Kipsitasoitemassaa
• Vahviketeippiä
• Akryylisaumamassaa
• 22 x 100 mm höylättyjä koolauslautoja
• 5 x 60 mm ruuveja (koolaukseen)

Erikoistyökalut

• Levynostin, telineet (vuokraa)
• Kipsiruuvinaulain (tarvittaessa)
• Kipsilevysuorakulma (tarvittaessa)

Vie aikaa

3-5 päivää/ 20 m2

Hinta

Noin 25 €/m2

Vaikeusaste

Vasta kun kattoalustana on tasainen koolauslaudoitus, levyt voi asentaa. Työ sujuu helpommin kuin halkeilleen rappauspinnan siistiminen.

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

Video

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

Video

VINKIT: Kotitekoinen levynostin

Video

Vinkit & niksit

Näin leikkaat kipsilevyt oikein

Levyn voi leikata teräsviivain-ta pitkin, mutta paras tapa on käyttää kipsilevy-suorakulmaa. Sen avulla levyn reunasta saa varmasti suorakulmaisen.

Internetissä ja esitteissä näytetään usein, että levyn voi leikata takapuolelta varo-vasti taittoteräveitsellä, kun le vy on ensin napsautettu viil -tokohdasta. Näin ei kannata tehdä, koska levyn kantokyky heikkenee ja kartonki rispaan-tuu. Oikean tavan näet tässä.

Viillä levyn kartonki etupuolelta taittoteräveitsellä. Leikkaa sitten kipsilevysuorakulmalla (tai teräs-viivaimella). Näin jälki on siistein.

Aseta levy syrjälleen. Napauta polvella levyn taakse viiltokoh-taan. Levy taittuu viiltokohdasta, ja voit taivuttaa levyn.

Nyt voit leikata levyn toisen kartonkipinnan läpi levyn takapuolelta taittoteräveitsellä kartonkia repimättä.

Uusi koristereunus

Katto madaltuu vajaat 5 cm, kun kipsile-vyt asennetaan tässä näytettävällä tavalla. Jos katossa on koristereunus, se jää osittain kipsilevyjen peittoon. Tässä ratkaisimme ongelman asentamalla uu den polystyreenistä (sty roksista) tehdyn koristereunuksen. Se kiin -nitetään liimalla. Tämä on help po ja edullinen keino. Lisäksi reunus jous taa hieman, joten reunat eivät halkeile.

Reunuksen pinta on hyvin pehmeä, mutta tällä ei ole mitään merkitystä, koska siihen ei kosketa.

Reunus sahataan hienohampaisella sahalla jiirilaatikossa.

Se kiinnitetään stukkoliimalla. Paina reunus paikalleen katon ja seinän rajalle.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kipsilevykatto