Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Supernopea kipsilevykatto

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Oletko kyllästynyt korjaamaan vanhaa rapattua kattopintaa? Hyvä ja nopea vaihtoehto on levyttää katto kaikilta sivuiltaan viistetyillä kipsilevyillä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
25 €/m2

Käytimme uusia kipsilevyjä, joiden kaikki neljä sivua on viistetty. Tämä helpottaa ja nopeuttaa myöhemmin tehtävää tasoitusta.

Johdanto

Tavallisten kipsilevyjen pitkät sivureunat on viistetty, ja siksi ne on helppoa myöhemmin tasoittaa. Levyjen lyhyet sivut on kuitenkin leikattava taittoteräveitsellä viistoon, jotta niihin saadaan tasoitettava reuna.

LUE LISÄÄ: Kipsiruuvinväännin helpottaa työskentelyä

Helpommat kipsilevyt

Tämän voi välttää käyttämällä Knaufin kipsilevyjä, joiden kaikki neljä reunaa on jo valmiiksi viistetty. Levyjä on nopeampaa ja helpompaa käyttää, sillä reunojen tasoittaminen on vaivatonta. Samalla levyjen päätyreunoista saa entistä vahvemmat.

Levykoot ovat samat kuin tavallisissakin kipsilevyissä: leveys 90 cm ja pituus 240 cm. Uudet levyt ovat hieman tavallisia levyjä kalliimpia, mutta parannetun rakenteen tuoma ajansäästö kannattaa.

Me käytimme uutuuslevyjä vanhaan rapattuun sisäkattoon. Jotta saimme kattopinnasta täysin tasaisen, asensimme kattoon ensin kerroksen höylättyjä lautoja. Ne kiinnitettiin rapatun katon rakenteeseen kuuluviin koolauslautoihin.

LUE LISÄÄ: Levyhissi: Levynostin vain 20 eurolla

Kestävä vaihtoehto kuituvahvisteelle

Sisäkattoihin tarkoitetuilla kipsilevyillä katosta saa tasaisen, sileän ja halkeilemattoman. Levykatosta tulee vahvempi, helpompi ja hiljaisempi kuin täystasoitettu, hiottu ja kuituvahvistettu katto.

Ohjeet

Valmistele katto

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Vanhat kattolevyt poistetaan. Olivatpa ne ponttilautoja tai pehmeitä kovalevyjä, kuten tässä, näky voi olla täysin sama: kun levyt on poistettu, niiden alta paljastuu rapattu katto, joka on täynnä eriko-koisia reikiä ja halkeamia.

Vanhan rappauskerroksen alla on koolauslaudoitus. Siihen on tarkoitus kiinnittää uusien kattokipsilevyjen ruu-vit. Vanhaa rappausta ei poisteta.

1

Levyt on helppo purkaa työntä-mäl lä sorkkarauta levyn alla ja ve-tämällä levyä alaspäin. Tämän katon reu-nassa on puinen koristeprofiili. Se katetaan myö hem min, joten reunus saa vielä jäädä.

2

Katto on täynnä reikiä ja halkeamia. Niitä ei tarvitse täyttää ja tasoittaa, sillä verhoilemme myöhemmin koko katon uusilla kipsilevyillä.

Asenna koolaus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kattoon asennetaan ympäriinsä koo-lauslaudat, jotta kipsilevyt voidaan myö-hemmin kiinnittää katon kaikilta sivuilta. Laudat kiinnitetään 5 x 60 mm:n ruuveilla. Ne ovat tarpeeksi pitkät kiin-nittääkseen laudat rappauksen alle.

Käytämme höylättyjä koolauslautoja, sillä niiden paksuus on yhtenäisempi kuin sahapintaisten. Näin laudoista saa-daan tasainen alusta kipsilevyille.

Huoneen pitkällä sivulla koolauslau-dat kiinnitetään 30 cm:n välein (laudan reunasta reunaan). Ulkoreunoilla kipsile-vyjen viistereunat leikataan pois, joten ensimmäinen lauta kiinnitetään 75 cm:n päähän seinästä.

1

Kiinnitä ensin katon reunaan laudat koko huoneen ympäri.

VINKKI: Voit tasoittaa katon vinoudet kovalevyvälikkeillä ja kattohuovalla lautojen alta, ennen kuin kiinnität laudat. Muista kiinnittää ruuvit välikkeiden läpi.

2

Ota seinästä mitta (tässä 75 cm) ensimmäistä kipsilevyä varten. Nuoli osoittaa laudan reunakohdan.

TÄRKEÄÄ! Tarkista, että huoneen toiselle sivulle jää riittävän suuri kipsilevynpala. Muussa tapauksessa muuta suunnitelmaa.

3

Laita lauta merkin kohdalle ja kiinnitä se kattoon. Tässä 80 cm:n etäisyys laudan reunasta seinään oli sopiva. 80 cm vastaa kipsilevyn leveyttä, kun siitä on leikattu viistereuna pois.

4

Merkinnät tehdään tästä laudasta lähtien 30 cm:n välein. Piirrä merkit koko katon leveydelle. Kiinnitä laudat ja tarkista koko ajan, että ne tulevat suoraan ja samaan tasoon muiden lautojen kanssa.

Levyjen asennus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Tämä katto on asuinkerrosten välissä, joten siihen ei asenneta höyrynsulkua.

Ennen kuin asensimme levyt, vuok-rasimme kipsilevynostimen. Hinta oli noin 30 € päivältä, mutta vuokraus kannatti, sillä näin levyt sai huomatta-vasti helpommin paikoilleen.

Helpointa on aloittaa ensimmäisestä kokonaisesta levyrivistä, jonka pitkää sivua ei leikata. Kun se on paikallaan, on helppo ottaa mitat seuraavaa riviä var-ten, joka tulee seinää vasten (ja joista leikataan viiste pois).

Levyt kiinnitetään 35 mm:n kipsilevy-ruuveilla (kipsilevyn kiinnitys puuhun) noin 20 cm:n välein.

1

Ensimmäinen kokonainen levyrivi nostetaan paikalleen. Seinää vasten tulevista levyistä leikataan viisteet pois lyhyeltä sivulta. Säädä levyn paikkaa, kunnes reuna osuu keskelle muottilautaa.

2

Kiinnitä kipsilevyt lautoihin kuudella ruuvilla - yksi jokaiseen kulmaan ja yksi kummankin pitkän sivun keskelle. Tämän jälkeen le vy pysyy katossa itsestään, joten voit pois taa levynos ti men ja kiinnittää loput ruuvit.

3

Täytä seinän vastainen rako akryylisaumamassalla. Sitä on puristettava rakoon reilusti. Akryylisauma-massan etuna on sen joustavuus, sekä se, että sen voi maalata, kun se on kuivunut.

Tasoita

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Kiinnitä vahvikenauha tasoite-reunaan. Nauha kiinnittyy itsestään. Aloita levyjen lyhyistä sivuista, sillä niissä on syvimmät viisteet. Teippaa myöhemmin pitkät sivut. Lyhyiden sivujen saumoissa on tilaa nauhan limittämiselle.

2

Pidä lastaa saumaan nähden poikittain, niin saat painettua tasoitteen paremmin levyreunojen väliin. Täytä saumaa 0,5-1 metriä kerrallaan, ennen kuin poistat ylimääräisen tasoitteen.

3

Poista ylimääräinen tasoite leveällä ja jäykällä lastalla. Kun tasoite on kuivunut, tasoita uudelleen. Kun toinenkin tasoitekerros on kuivunut, voit hioa. Näin sait katostasi siistin ja tasaisen, ja voit nyt pohjustaa ja maalata sen.

Materiaalit

• 13 mm kipsilevyjä (Knaufin uudet Plan-4 levyt)
• 35 mm kipsilevyruuveja (puun päälle tulevaan kipsiin)
• Kipsitasoitemassaa
• Vahviketeippiä
• Akryylisaumamassaa
• 22 x 100 mm höylättyjä koolauslautoja
• 5 x 60 mm ruuveja (koolaukseen)

Erikoistyökalut

• Levynostin, telineet (vuokraa)
• Kipsiruuvinaulain (tarvittaessa)
• Kipsilevysuorakulma (tarvittaessa)

Vie aikaa

3-5 päivää/ 20 m2

Hinta

Noin 25 €/m2

Vaikeusaste

Vasta kun kattoalustana on tasainen koolauslaudoitus, levyt voi asentaa. Työ sujuu helpommin kuin halkeilleen rappauspinnan siistiminen.

Piirustus

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

VINKIT: Kotitekoinen levynostin

Vinkit & niksit

Näin leikkaat kipsilevyt oikein

Levyn voi leikata teräsviivain-ta pitkin, mutta paras tapa on käyttää kipsilevy-suorakulmaa. Sen avulla levyn reunasta saa varmasti suorakulmaisen.

Internetissä ja esitteissä näytetään usein, että levyn voi leikata takapuolelta varo-vasti taittoteräveitsellä, kun le vy on ensin napsautettu viil -tokohdasta. Näin ei kannata tehdä, koska levyn kantokyky heikkenee ja kartonki rispaan-tuu. Oikean tavan näet tässä.

Viillä levyn kartonki etupuolelta taittoteräveitsellä. Leikkaa sitten kipsilevysuorakulmalla (tai teräs-viivaimella). Näin jälki on siistein.

Aseta levy syrjälleen. Napauta polvella levyn taakse viiltokoh-taan. Levy taittuu viiltokohdasta, ja voit taivuttaa levyn.

Nyt voit leikata levyn toisen kartonkipinnan läpi levyn takapuolelta taittoteräveitsellä kartonkia repimättä.

Uusi koristereunus

Katto madaltuu vajaat 5 cm, kun kipsile-vyt asennetaan tässä näytettävällä tavalla. Jos katossa on koristereunus, se jää osittain kipsilevyjen peittoon. Tässä ratkaisimme ongelman asentamalla uu den polystyreenistä (sty roksista) tehdyn koristereunuksen. Se kiin -nitetään liimalla. Tämä on help po ja edullinen keino. Lisäksi reunus jous taa hieman, joten reunat eivät halkeile.

Reunuksen pinta on hyvin pehmeä, mutta tällä ei ole mitään merkitystä, koska siihen ei kosketa.

Reunus sahataan hienohampaisella sahalla jiirilaatikossa.

Se kiinnitetään stukkoliimalla. Paina reunus paikalleen katon ja seinän rajalle.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Supernopea kipsilevykatto
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin