Näin vaimennat asunnon melun


Melusta on mahdotonta päästä kokonaan eroon, mutta oikeat rakenteet, fiksut materiaalit ja sisustus auttavat pitkälle. Lue ohjeet siihen, miten ratkaiset 11 tavallista meluongelmaa.

Määritelmän mukaan melu on ääntä, joka koetaan häiritseväksi. Kyse voi olla vaikkapa lähitien tai naapurin television aiheuttamasta taustamelusta, mutta se voi olla peräisin myös omasta kodista, jopa huoneesta, jossa parhaillaan oleskellaan.

Olemme väistämättä jatkuvasti erilaisten äänilähteiden ympäröiminä niin kotona kuin työpaikalla. Vietämme yhä enemmän aikaa isoissa, niukasti kalustetuissa tiloissa, joiden sileistä seinäpinnoista ääni sinkoaa takaisin.

Melu, jota ei kuule

Johonkin meluun tottuu. Yleensä kyse on yksitoikkoisesta äänestä, esimerkiksi jatkuvan liikenteen, öljypannun tai ilmalämpöpumpun aiheuttamasta hurinasta. Tämänkaltaisen melun havaitsee vasta sitten, kun se yhtäkkiä loppuu. Äänimatto kuitenkin vaikuttaa hyvinvointiin, huomasipa sitä tai ei.

Puutu häiritsevään meluun

Melua voi olla vaikea poistaa kokonaan. Tästä jutusta ja oheisesta artikkelista löydät kuitenkin useita esimerkkejä siitä, miten voit erityisrakenteiden, materiaalivalintojen ja uusien sisustusratkaisujen avulla vähentää sekä sisällä että ulkona olevaa niin, että melutaso laskee hyväksyttävälle tasolle.

Melun 3 reittiä korviisi

1. Ilman kuljettama melu

Ilman kuljettama melu, joka saapuu ulkoa esim. naapureiden kaiuttimista tai aiheutuu lähitien autoliikenteestä kulkee vauhdilla: noin 340 metriä sekunnissa. Onneksi ääni leviää kuin rengas vedenpinnassa: mitä pidemmällä olet äänilähteestä, sitä pienempi osa melusta saavuttaa sinut. Tarpeeksi kova ääni kuitenkin ärsyttää.

RATKAISU
Ilman kuljettama melu tunkeutuu siitä läpi, mistä se parhaiten onnistuu. Jos ovessa on avaimenreikä, ikkunan vierustalla halkeama tai lämpöpatte-rin vieressä lattiassa ilmarako, ääni tunkeutuu helposti sisään. Ilman kuljettama melu voi kulkeutua myös ohuiden, värähtelevien materiaalien läpi (esim. telttakangas).

Ilman kuljettaman melun ehkäisemiseksi ääniaallot on pysäytettävä, ja tämä onnistuu parhaiten kovilla, elottomilla materiaaleilla, jotka eivät värähtele helposti. Raskaat materiaalit, kuten betoni, kipsi ja kivi, vaimentavat hyvin ilman kuljettamaa melua.

2. Materiaalin kuljettama melu

Jos naputat ikkunaruutuun tai ohueen paloseinään, sen kuulee rakenteen toiselta puolelta. Jos naputat kovaa betoniseinään, myös se kuuluu toiselta puolelta, koska koputus saa materiaalin värähtelemään. Ääni syntyy nimittäin materiaalissa, johon kosket, ja ääni heijastuu sen läpi koko-naan. Ääni kulkee 10 kertaa nopeammin betoniseinän läpi kuin vapaassa ilmatilassa. On ongelmallista, että kovat materiaalit johtavat hyvin materiaalin kuljettamaa ääntä, mutta ovat toisaalta hyviä jarruttamaan ilman kuljettamaa ääntä.

RATKAISU
Jotta äänen kulkeutumisen talon kovien osien läpi voisi pysäyttää, kulkureitit on katkaistava pehmeämmillä osilla tai ilmalla - mieluiten molemmilla. Varmista, että kovat rakennusosat eivät ole kontaktissa toisiinsa, jolloin ääni katkeaa, ja asenna ontelotilaan ääntä imevää materiaalia, niin ääni leviää.

3. Huoneakustiikka

Kotona törmää harvoin akustiikkaongelmiin, koska kotona käytetään mattoja, verhoil-tuja huonekaluja, ikkunaverhoja ja seinille ripustettuja esineitä. Sitä mukaan kun sisustustyylimme yhä yksinkertaistuu, lisäkoristelutarve vähenee, lattioita uusitaan ja ikkunaverhojen käyttö vähenee, äänistä muodostuu hiljalleen ongelma myös kotona.

Ääni, joka syntyy huoneessa, heijastuu takaisin kovista, sileistä pinnoista. Tätä kutsutaan huoneen akustiikaksi. Se voi olla hyvin häiritsevä, koska äänet heijastuvat edestakaisin hyvinkin pitkään.

Tiedät varmasti ravintoloita, joissa musiikki ja muu mekaaninen melu sekoittuvat puheeseen. Jotta muut kuulisivat sinua, puhut kovempaa. Samoin tekevät muissa pöydissä istuvat ja lopuksi kaikki puoliksi huutavat, eivätkä kuitenkaan onnistu kuule-maan, mitä pöydässä puhutaan. Syntyy valtavasti melua, mikä on hyvin väsyttävää. Samoin käy nykykodissa, jossa on paljon sileitä, kovia pintoja ja musiikki, televisio ja puhe kilpailevat huomiosta.

RATKAISU
Jos et halua muuttaa sisustusta melun takia, voit tehdä jotakin yläpohjalle. Voit esim. hankkia kattolevyt, jotka on kehitetty erityisesti akustiikan paranta-miseen. Ne muistuttavat tavallisia kipsilevyjä, mutta ovat täynnä mikroskooppisia rei-kiä, jotka imevät osan äänestä, joka muutoin heijastuisi takaisin. Levyjä ei saa maalata tavallisella maalilla, sillä se peittää reiät ja ongelma palautuu. Tar jolla on myös karkeita kattolevyjä, joita voi maalata. Puristettua selluvillaa muis tuttavat levyt ratkaise-vat meluongelman ja voivat imeä ja haihduttaa kosteutta, mikä parantaa sisäilmaa.

Liikenteen melu voi estää myyntiä

ONGELMA
Jos asut vilkkaasti liikennöidyn tien lähellä, kuulet autojen ääntä jatkuvasti. Sama koskee junaradan lähellä asuvia. Meluun tottuu ajan myötä, jopa niin, että sitä ei lä-hestulkoon huomaa. Melu voi kuitenkin aiheuttaa stressiä. Jos myöhemmin aiot myydä talosi, mahdolliset ostajat kiin-nittävät yleensä ensimmäiseksi huomiota meluun. Se voi olla niin luotaantyöntävää, että kauppaa ei synny.

RATKAISU
Jos et voi poistaa melua, voit taivuttaa sitä niin, että se ei enää häiritse pihalla eikä sisällä. Ratkaisu edellyttää jonkinlaisen meluaidan rakentamista. Vaihtoehtoja on todella monia.

Siistein ja helpoin ratkaisu on korkea ja leveä pen-sasaita. Oksisto saa melun taittumaan niin, että et huomaa sitä yhtä paljon. Aidan tulee olla ikivihreä, jotta siitä on hyö-tyä ympäri vuoden. Aita imee paljon ääntä kuljettamatta sitä eteenpäin.

Jos pihassasi on jo pensasaita, eikä se mielestäsi vaimenna ääntä tarpeeksi, voit rakentaa lauta-aidan, joka muodostuu puutolpista ja kahdesta laudoitussivusta, joiden välissä on mineraalivillaa. Mineraalivilla toimii äänieristeenä, kunhan vain muistat, että sen teho on paras, jos eristeen ja verhoilun välissä on rakoa. Ratkaisun ongel-mana on se, että ääni taittuu ja voi haitata lähinaapureita, joilla ei aiemmin ole ollut meluongelmia.

Voit myös rakentaa ”oikean” lauta-aidan, joka on verhoiltu vain toiselta puolelta, mutta jossa on melun puolella pehmeä eriste. Ratkaisu on tehokas, sillä se imee ääntä. Aita ei kuitenkaan ole kovin kaunis, joten keskustele asiasta ensin naapuriesi kanssa.

Jos haluat ratkaisun, joka ei koskaan vaadi huoltoa, ja kestää monta vuotta, rakenna meluaita isoista, teräs-koreihin asetetuista kivistä. Ratkaisu ei ole kovin edulli-nen ja vaatii jonkin verran työtä. Toisaalta sitä ei tarvitse hoitaa ja se kestää varmasti pitkään.

Katto unohtuu usein

ONGELMA
Harjakattoisen talon vinoseinustat ja lämmittä-mättömät ullakot suoraan katon alla ovat kohtia, joihin melu yleensä talossa lukkiutuu. Ilmaraot, ilmanvaihtoaukot ja muut epätiiviydet ovat mainioita sisäänkäyntejä melulle.

RATKAISU
Et voi sulkea ilmarakoja ja muita tuuletusaukkoja, mutta voit helpottaa ongelmaa eristämällä ullakon ja yläkerran välipohjan ylimääräisellä eristekerrok-sella. Mineraalivillalevyt ovat käytetyin ratkaisu, ja ne ovat edullisia ja helppoja asentaa, mutta puhallusvilla eristää ääntä vieläkin paremmin. Eriste voi olla mineraalivillaa, selluvillaa, puukuitua - ne kaikki työntyvät kaikkiin nurkkiin ja tiivistävät rakenteet. Näin voit pitää kylmän ulkona ja lämmön sisällä ja estää tehokkaasti melun sisäänpääsyä.

Asunnon melun: Katto unohtuu usein

Eriste Puhallusvilla vaimentaa tehokkaasti ääntä, eikä siihen muodostu halkeamia tai rakoja.

Ulko-ovi pitää melun ulkona

ONGELMA
Suurin meluongelma ulko-ovella ei yleensä ole itse ovi, vaan epätiiviys, joka ovea ympäröi. Jos ovi ei sulkeudu tiiviisti, se voi paukkua ja melu pääsee kaikista raoista läpi. Jos ovessa on sivulla lasiosa, ääni voi kulkeutua myös siitä kohdin sisään.

RATKAISU
Jos haluat säilyttää vanhan oven, tiivistä kaikki raot tiivistenauhalla. Ovenkarmiin, parin millimetrin etäisyydelle ovesta, kannattaa asentaa puulistat ja kiinnittää niihin tiivistenauhat.

Jos ovessa on lasi, vaihda se äänieristettyyn lasiin. Jos ovi on vaihdettava uuteen, harkitse erityisen äänieristetyn oven (ja karmin) hankkimista. Äänieristystasoja - ja hinta-luokkia - on useita, mutta tästä kannattaa hieman maksaa.

Asunnon melun: Ulko-ovi pitää melun ulkona

Ulko-ovi Huomaat suuren eron, kun vaihdat vanhan ulko-oven uuteen äänieristettyyn oveen.

Ulkoseinät imevät melua

ONGELMA
Ulkoseinät ovat paksuja ja ne on eristetty lämmöltä ja kylmältä, mikä jarruttaa paljon myös ääntä. Meluongelmista voi kuitenkin kärsiä, jos seinässä on ns. kylmäsiltoja kohdissa, joissa kiinteät rakennusosat ovat suorassa kontaktissa muihin yhtä kiinteisiin osiin.

RATKAISU
Voi olla hyvin vaikeaa selvittää, miten ja mihin ääni kulkee talon sisällä. Usein on helpompaa ja edullisem-paa vain äänieristää ko. ulkoseinä. Voit helpottaa ongelmaa rakentamalla ylimääräisen äänieristetyn sisäseinän 4-5 cm ulkoseinän sisäpuolelle. Uusi seinä rakennetaan soiroista, jotka eivät saa koskettaa ulkoseinää, mutta jotka kiinnitetään yläpohjaan ja lattiaan. Muista äänieristää kohdat, joihin soirot osuvat yläpohjassa ja lattiassa.

Seinä eristetään mineraalivillalla, soiroihin kiinnitetään kaksi kuitukipsilevyä ja levyt saumataan yläpohjan ja lattian vastaisista saumoista. Kaksi levykerrosta limitetään toisiinsa nähden ja saumataan. Näin syntyy tehokas melujarru, jonka myönteinen vaikutus näkyy varmasti myös lämmityslaskussa.

Voit eristää ulkoseinän myös ulkopuolelta mineraali-villalevyillä ja rappauksella, mutta tämä on iso hanke, joka edellyttää, että talo on muiltakin osin rapattu. Jos puu miellyttää enemmän, voit eristää talon ulkopuolelta ja asentaa puuverhoilun eristyksen päälle.

Asunnon melun: Ulkoseinät imevät melua

Ulkoseinä Ulkoseinät on yleensä eristetty sisäpuolelta. Jos tämä ei riitä, voit lisä-eristää ne ulko- tai sisäpuolelta.

Sisäseinä vaimentaa melua

ONGELMA
Sisäseinät erottavat huoneita toisistaan, ja rivi-talossa ne erottavat myös asunnot toisistaan. Sisäseinien ongelmana on, että nämä kevyet väliseinät päästävät äänen läpi lähes esteittä. Irtoväliseinä voi myös olla sivuista epätiivis seinien, välipohjan ja lattian rajapin-noissa, ja näistä raoista ääni pääsee pujahtamaan läpi.

Raskaat, kantavat seinät päästävät materiaalin kuljettaman melun lävitseen, jolloin ei jää epäselväksi, mitä seinän toisella puolella tapahtuu. Seinät ovat nimittäin kovaa, paloturvallista materiaalia, joka ei vangitse ääntä vaan päästää sen etenemään.

RATKAISU
Aivan kuten ulkoseinissäkin, voit vaimentaa ääntä rakentamalla ylimääräisen seinän olemassa olevan sisäseinän yhdelle tai molemmille puolille. Jätä 4-5 cm:n etäisyys olemassa olevaan seinään ja asenna eriste, kuitukipsi ja saumaus kaikkiin reunoihin.

Asunnon melun: Sisäseinä vaimentaa melua

Sisäseinä Kaksi kipsilevyä limitetyin saumoin ja reunojen saumaus vaimentavat tehokkaasti melua.

Äänieristyslasit vaimentavat

ONGELMA
Suurin osa ulkomelusta tulee taloon ikkunoi-den ja ovien kautta. Talossasi saattaa jo olla 3-lasiset lämpö-lasit, jotka pitävät erinomaisesti lämpöä, mutta ne eivät pidä esimerkiksi urheilukentän tai paljon liikennöidyn tien ääniä ulkona. Lasi on kovaa ja siirtää ääntä, kun se värähtelee. Näin käy myös ikkunapuitteille, mikäli ne eivät ole puuta. Ikkunan ja karmin välissä olevat raot päästävät myös äänet sisään. Melu voi olla niin voimakasta, ettet voi kunnolla keskustella sisätiloissa.

RATKAISU
Jotta äänet eivät tulisi siään, voit vaihtaa ikkunoihisi äänieristyslasit. Ne on valmistettu erityisesti jarruttamaan ääntä, mihin tavalliset lämpölasit eivät pysty.

Äänieristyslasit on asennettu puitteeseen ja karmiin, jotka myös ovat äänieristettyjä, ja raot on eristetty tiivisteillä. Kun työ on tehty oikein, voit kokea, että ulkoa ei kuulu minkäänlaista meteliä. Ja vaikka kyseessä on lähiliikenteen linja-auto, joka pysähtyy 5 metrin päähän ikkunastasi joka 10. minuutti. Tämä on KULLAN arvoinen ratkaisu sekä asunnon nykyiselle asukkaalle että sille, joka mahdollisesti ostaa sen.

Vanhat ikkunat voi äänieristää

ONGELMA
Talon ikkunoiden vaihto äänieristyslaseihin on melko hintava hanke, mutta onneksi ongelmasta voi selvitä vähemmälläkin. Riippumatta siitä, onko rahaa käytettävissä vai ei, on ongelmallista, jos ei voi kuulla televisiota tai radiota, koska ulkoa tuleva melu on niin voimakasta.

RATKAISU
Sen sijaan, että vaihdat ikkunat äänieristys-laseihin (äänieristetyt lasit, puitteet ja karmi), voit vaihtaa pelkän lasin äänieristyslasiin ja säilyttää itse ikkunan. Näin voit säästää paljon. Muista myös pehmeät tiivisteet ikkunoiden ja karmin väliin. Ne eristävät sekä kylmältä että ääniltä. Jos tiivisteet ovat jo paikoillaan, tarkista, että ne ovat yhä pehmeitä. Jos ei, niin vaihda ne uusiin. Ne on uusittava 5-6 vuoden välein, jotta ne säilyttävät eristyskyvynsä.

Voit myös asentaa ikkunaan ylimääräisen lasin, lisälasin, joka ehkäisee paljon ääniä, jos myös tiivistät sen ympäryksen huolellisesti. Lisälasi ja etäisyys itse ikkunaan vaimentavat ääntä.

Vain sisäikkunan ympärille tulee tiivisteet, koska muussa tapaukssessa ne synnyttävät kondenssia lisäikkunan ja ulkoikkunan väliin.

Asunnon melun: Vanhat ikkunat voi äänieristää

Tiivisteet Raot ja halkeamat saadaan tehokkaasti suljettua tiivisteillä.

Sisäovet pitäisi äänieristää

ONGELMA
Ei riitä, että äänieristät sisäseinät, jos ne ovat ohutta kuin paperi ja kauttaaltaan epätiiviitä. Ääni käyttäy-tyy kuin vesi, se löytää reitin sisään (tai ulos), kunhan rakenteessa on reikä. Ohut, kevyt ovi, joka ei sulkeudu tiiviisti, alkaa paukkua, päästä ääntä ohuen levyn läpi ja sallii äänen kulkeutua korviisi oven ja ovenkarmin ja seinän välissä olevista raoista.

RATKAISU
Vaihda kevyt kenno-ovi tukevaan ja tiivii-seen oveen, mielellään oikeaan äänieristysoveen, joka on sisäpuolelta eristetty ja saumaa karmin ja seinän väli ja kynnyksen alapuoli tiiviiksi joustavalla saumamassalla. Jos haluat säilyttää vanhan karmin ja tyydyt vaihtamaan vain oven, saumaa silti karmin ympäriltä ja asenna kunnolliset tiivistelistat oven ja karmin väliin.

Karmin ympärillä oleva sauma on avattava, jotta rako voidaan täyttää tiivistysmateriaalilla ennen uutta saumausta. Älä unohda avaimenreikää. Jos se on vanhanaikaista mallia ja voit katsoa siitä läpi, osta uusi lukkohela, jossa on peitelevy, jonka voi kääntää eteen, kun avain on otettu pois avaimenreiästä. Tämä vähentää vetoa ja vaimentää ääniä.

LUE MYÖS: Näin saat äänieristetyn oven

Ääni laskeutuu alas katon läpi

ONGELMA
Välipohjan läpi kulkevat kantavat palkit ovat usein syynä sille, että yläkerran asukkaan kävely tai teinin hypyt kuuluvat selvästi myös alakertaan. Myös putkien ja kaapeleiden ympärillä voi olla epätiiviitä kohtia, jotka jatkuvat kerrosten läpi. Yleensä lämpöputkien ympä-rillä on ilmaa, jotta ne eivät narise ja kolise lämmetessään ja viilentyessään. Näistä kohdista ääni kulkeutuu läpi.

RATKAISU
Ensinnäkin kaikki raot ja halkeamat on täy-tettävä, jotta ääni ei pääse niiden kautta alas. Askeläänistä, jotka johtuvat kävelystä yläkerrassa, ei kuitenkaan voi päästä eroon tiivistämällä, vaan tämä vaatii ylimääräisen, ään-täeristävän, madalletun välikaton rakentamista oikean katon alapuolelle. Välikatto on ripustettava kiinnikkeistä mahdollisimman vapaasti kelluvaksi, jotta kahden katto-kerroksen väliin ei synny kiinteitä kontaktipintoja, joita pitkin ääni voi siirtyä.

Madallettu katto rakennetaan yhdestä puu- tai teräs-rungosta, joka ripustetaan olemassa olevan katon alle joustavilla kiinnikkeillä tai erityisillä teräskannakkeilla. Ontelotila eristetään mineraalivillalla, mutta vain 3/4 korkeuteen, jotta eristeen päälle jää yhä ilmatilaa. Välikaton ala pintaan kiinnitetään kipsilevyt, jotka saumataan kauttaaltaan reunojen ympäriltä, ennen kuin toinen kipsilevykerros kiinnitetään sen päälle niin, että kerrosten saumat limittyvät.

LUE MYÖS: Näin saat äänieristetyn katon

Melu jää ilmanvaihtokanaviin

ONGELMA
Ilmanvaihtokanavat ja tuulettimet ovat luonteensa mukaisesti avoimia reikiä suoraan ulko-ilmaan. Tämän vuoksi ne ovat avoinna myös melulle.

RATKAISU
Ilmanvaihdolla on suuri merkitys, joten sitä ei voi sulkea. Tarjolla on muita vaihtoehtoja. Voit joko vaihtaa ilmanvaihtokanavan sellaiseen malliin, joka pitää melun ulkona sallien kuitenkin yhä ilmavirtaukset. Tämä helpottaa ongelmaa hieman.

Voit myös hankkia ilmalämpöjärjestelmän, joka imee raikasta ilmaa taloosi. Talosta poistuva sisäilma lämmittää raittiin ulkoilman. Tarjolla on myös äänettömiä ratkaisuja, joita käyttämällä voit lisäksi säätää sekä kotisi lämpötilaa että ilmankosteutta.

Asunnon melun: Melu jää ilmanvaihtokanaviin

Ilmanvaihtokanava Äänieristetyn ilman-vaihtokanavan avulla voi välttää osan melusta.

Lattia on melunlähde

ONGELMA
On olemassa kahdenlaista lattiamelua. Ensinnäkin voit huomata, että melu siirtyy alakerrok-sesta ylös halkeamien ja lattiassa olevien rakojen kautta huoneeseen, jossa olet. Usein raot liittyvät putkien läpivien-teihin, mutta vanhemmissa taloissa voi olla halkeamia ja rakoja myös seinustalla jalkalistojen takana.

Toinen melutyyppi on se, jonka askeleesi aiheutta-vat kulkiessasi lattian poikki. Tämä voi osin johtua siitä, että lattia on erityisen kova, ja toisaalta siitä, että lattia on asennettu hyvin kovan alustan päälle, esimerkiksi betonille.

RATKAISU
Äänestä, joka nousee alakerrasta ylös hal-keamien ja rakojen kautta selviää tiivistämisellä. Voit myös äänieristää alapuolella olevan huoneen katon kuten välipohjista kertovassa osiossa on kuvattu.

Askeläänet ovat hankalampi asia. Voit tietysti valita nopean ratkaisun ja sisustaa huoneen seinästä seinään yltävällä paksulla matolla, mutta jos tämä ei miellytä, vaihtoehtoja on kaksi.

Voit joko avata koko lattian ja eristää sen alakerran kattoa vasten tulevilta osin. Jos asut vanhemmassa talossa, lattian alta voi löytyä jopa noin 50 mm:n savikerros. Sitä käytettiin ennen ääni- ja paloeristeenä. Savi poistetaan samalla kun poistetaan saven alla oleva lautakerros. Tämän jälkeen voit asentaa ääntävaimentavia materiaaleja välipohjaan, ennen kuin asennat uuden lattian. Asenna tarvittaes sa kuitukipsilevyt, ennen kuin asennat lattian. Eris teen ja lattian väliin on jäätävä ilmaa, joka myös jarruttaa osaa äänistä.

Lopulta voi valita myös ns. sekalattian asennuksen olemassa olevan lattian päälle. Kyse on ylimääräisestä lattiasta, jonka välissä on ääntäeristävää eristysmateriaalia. Tämä ratkaisu vaatii jonkin verran työtä, koska se yleensä nostaa lattiatasoa 30-40 mm, mikä voi aiheutttaa ongelmia oviin ja rakenteisiin upotetuille kaapeille. Tällöin kaappeja on pystyttävä siirtämään ja seinille on tehtävä tilaa niin, että ovia ja ovenkarmeja voidaan nostaa ylöspäin.

Asunnon melun: Lattia on melunlähde

Lattia Lattian voi äänieristää tehokkaasti erityisellä äänieristysalustalla.

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Äänieristys