Näin saat äänieristetyn katon

Jos ripustat uuden katot vanhan katon alapuolelle, vaimennat tehokkaasti pääosan yläpuolelta tulevasta melusta. Madallettu kipsilevykatto vaimentaa melua ja parantaa paloturvallisuutta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
40 €/m2
Näin saat äänieristetyn katon

Eristeet jarruttavat melua vaimentamalla ilman värinää uuden katon päällä.

Johdanto

Suurimman osan yläkerrasta kuuluvasta melusta voi vaimentaa ilman, että yläkerran asukkaiden tarvitsee hiljentää ääntään.

Äänieristys kannattaa vaikka yläkerran väki olisi omaa perhettäsi. Jo jatkuva askelten ääni voi häiritä, puhumattakaan yläkerrassa olevan pesukoneen käyntiäänistä. Valtaosan yläkerrasta tulevasta melusta voi vaimentaa rakentamalla mineraalivillasta ja kahdesta kipsilevykerroksesta madallettu, ääntä eristävän katto. Urakan bonuksena saat täysin uuden ja kauniin katon.

Kipsilevykatto parantaa myös paloturvallisuutta

Lisäksi uusi katto hidastaa tulipalon etenemistä niin paljon, että perheesi ehtii turvaan, vaikka yläkerta olisi jo tulessa. Madallettu, ääntä eristävä katto ehkäisee melua monella eri tavalla. Rakennetyypit vaihtelevat täysin ilmatiiviistä ratkaisuista kantavuuteen perustuviin malleihin. Äänieristyksen kannalta on välttämätöntä, että uusi katto on osittain irti vanhasta. Ratkaisu verottaa hieman huonekorkeutta, joten on hyvä ensin tarkistaa, onko vanha katto niin korkealla, että uusi kattoratkaisu on järkevä ja vaatimusten mukainen.

LUE LISÄÄ: Levyhissi: Levynostin vain 20 eurolla

Erilaista melua poistetaan eri tavoin

Äänieristetty katto voi vaimentaa yläpuolelta tulevaa musiikin ja puheen melua - sekä korkeiden korkojen ja ympäriinsä konttaavien lasten ääniä, vaikka äänet ovat ääni-teknisesti erilaisia ja niitä jarrutetaan eri tavoin.

Kun haluat poistaa huoneesta melua, tutustu erilaisiin melutyyp-peihin: ilmaääneen, askelääneen ja jälkikaikuun, sillä niitä rajoitetaan erilaisin tavoin. Jälkikaiusta heti alkuun, vaikka se ei olekaan sellaista melua, johon ääntä eristävällä katolla voi vaikuttaa: Jälkikaiku on melua, joka syntyy huoneessa. Sitä vaimennetaan pehmeillä matoilla ja kalusteilla, verhoilla ymv. Jos haluat vaimentaa melua kattoratkaisulla, sisustuksella ei ole huonetilassa ratkaisevaa merkitystä. Tällöin voit kattaa katon pehmeillä tai muotoilluilla levyillä aivan kuten muitakin kovia pintoja.

Äänieristeinen katto sen sijaan jarruttaa yläpuolella olevista huoneesta kulkeutuvaa melua.

Musiikkilaitteista tuleva melu, puhelu tai koiran haukkuminen on osin ilmaääntä. Osittain askelääntä ovat kenkien kopinan ja tassutuksen lisäksi vaikkapa pesukoneen linkousääni tai lattiaa pitkin vedettävästä tuolista lähtevä melu.

Ilmamelua voi tehokkaimmin rajoittaa tekemällä katosta ilmatiiviin. Jos putkien ympärillä on pienikin rako, joka menee kerros-ten läpi, reiän läpi kulkeutuu enemmän ilmamelua kuin koko muusta katosta yhteensä.

Askelmelun voi pysäyttää estämällä materiaaleja johta-masta ääntä eteenpäin. Painolla on tällöin paljon merkitystä. Melua on yksinkertaisesti syytä olla huomattavasti enemmän, jos asennetaan kolme kipsilevykerrosta limittäin kuin siinä ta pauksessa, että asennetaan vain ohut, yksittäinen lautakerros. Seu raava keino on vähentää pintojen välistä yhteyttä - kuten asennettaessa reikänauhoja välipohjan ja katon väliin. Kolmas tärkeä vaimennuskeino on ehkäistä ilman värinää pintojen välissä mineraalivillalla tmv.

Askelmelua voi myös ehkäistä esimerkiksi asentamalla mattoja ja ääntäeristävä kerros lattiaan, huopatassut kalusteiden alla ja välttämällä kovapohjaisten kenkien käyttöä.

LUE MYÖS: Näin vaimennat asunnon melun

Ohjeet

01
Uuden katon runko 9 Vaihe

Teemme ensin rungon, johon uudet kip-silevyt kiinnitetään. Kipsilevyt ruuva-taan kiinni reunakiskoihin. Sisemmällä huoneessa ne kiinnitetään asennuslis-toihin, jotka sijoitetaan 45 cm:n välein. Näin levyt voidaan kiinnittää sekä reu-nasta että keskilinjasta.

Asennuslistat kiinnitetään vain muutamiin kantaviin kiskoihin, jotka roikku-vat reikänauhoista. Asen nus listojen ala-reuna ja seinäkiskot ovat samassa lin-jassa ja kantavat kiskot sijoittuvat reuna-kiskojen yläreunan linjaan.

Pientaloissa huonekorkeuden tulee olla vähintään 240 cm, kerrostaloissa vähintään 250 cm.

Äänieristys kattoo: Merkitse reunakiskon alareuna 1

Merkitse reunakiskon (A) alareuna seiniin. Katon alareuna sijoittuu 3 cm mata lammalle. Merkitse ensin väliaikainen kor-keus kaikkiin kulmiin, esim. laservesivaa’alla. Merkitse näistä merkeistä oikea korkeus kaikkiin kulmiin ja vedä linjat merkkien väliin.

Äänieristys kattoo: Kiinnitä reunakisko, jossa on vaahtomuovi takapinnassa 2

Kiinnitä reunakisko (A), jossa on vaahtomuovi takapinnassa, suo-raan viivan päälle kaikille seinille. Asenna 4,5 x 50 mm:n ruuvit esiporattuihin reikiin. Kiviseinässä voit käyttää 6 mm:n tulppia.

Äänieristys kattoo: Kiinnitä tukevat laudat vanhaan kattoon 3

Kiinnitä tukevat laudat (K) vanhaan kattoon 5 x 60 mm:n ruuveilla, jotta reikänauhat saadaan kiinni rapatun katto-pinnan alla olevaan koolaukseen.

TÄRKEÄÄ! Pontti- tai kipsilevy katoissa laudat kiinnitetään kattopalkkeihin.

Äänieristys kattoo: Kiinnitä reikänauhat lautoihin 4

Kiinnitä reikänauhat (J) lautoihin (K) 5 x 60 mm:n ruuveilla. Nauhat leikataan reikänauhasta ja taivutetaan, ennen kuin ne ripustetaan. Oikaise ne narun mukaan, jotta ne ovat kantavien kiskojen asennuslinjassa.

Äänieristys kattoo: Kiristä huoneen keskelle naru 5

Kiristä huoneen keskelle naru seinäkiskojen (A) väliin poikittaissuun-taan, kantavat kiskot (B) ripustetaan tähän linjaan. Narun avulla pitkät kantavat kiskot voidaan ripustaa ensin keskelle, jolloin työ-tä on helpompi ohjata yksin toimittaessa.

Äänieristys kattoo: Kiinnitä ensimmäinen kantava kis ko teräsnauhaan 6

Kiinnitä ensimmäinen kantava kis ko (B) teräsnauhaan (J) tiiviisti narun linjaan 13 mm:n levyruuveilla. Yläreunan tulee myötäillä reunakiskoa (A), joten tilaa on oltava myös välikkeelle (X). Se poistetaan heti, jotta naru saa roikkua vapaasti.

Äänieristys kattoo: Kiinnitä kantava kisko päädyistään 7

Kiinnitä kantava kisko (B) päädyistään. Molemmat päädyt kiilataan reunakiskon (A) ylälaippaa vasten. Aseta 35 mm:n kipsilevyruuvit reunakiskon ja kiilan läpi kantavaa kiskoa vasten. Kiinnitä muut reikänauhat ja kantavat kiskot.

Äänieristys kattoo: Kiinnitä asennuslistat kanta viin kiskoihin 8

Kiinnitä asennuslistat (C) kanta viin kiskoihin (B) 13 mm:n levyruu veil la. Listat asennetaan 45 cm:n välein, jotta ne sopivat 90 cm leveille levyille. Uloim mat listat sijoitetaan enint. 45 cm:n pää hän sei-nästä siten kuin parhaiten sopii mol. sivuissa.

Äänieristys kattoo: Asenna mineraalivillalevyt asennuslistojen päälle 9

Asenna mineraalivillalevyt (G) asennuslistojen (C) päälle. Käyttä-mällä 45,5 x 100 cm:n levyjä voit asentaa ne niin, että saumat osuvat keskellä listaa. Tällöin joudut leikkaamaan vain muutamia levyjä ja hukkapaloja syntyy vähemmän.

02
2 kipsilevykerrosta 9 Vaihe

Asennamme kaksi 13 mm:n kipsilevy-kerrosta limittäin teräsrunkoon.

Ensimmäiseen levykerrokseen käyte-tään tavallisia 90 cm leveitä levyjä (E). Toiseen kerrokseen käytetään hieman kalliimpia kattolevyjä (F), joiden kaikki neljä sivua on valmiiksi viistetty. Tämä helpottaa saumojen tasoittamista lähes huomaamattomiksi.

Levykerrokset limitetään. Siinä missä viistereunat on helppo tasoittaa levyjen sau makohdissa, seinää vasten asen-nettu viistetty levyreuna on vaikea tasoittaa. Tämän vuoksi uloim massa kerroksessa seinää vasten on aina asennettava reunasovitettu levy.

Äänieristys kattoo: Nosta ja kiinnitä ensimmäiset kipsilevyt paikoilleen 1

Nosta ja kiinnitä ensimmäiset kipsilevyt (E) paikoilleen. Säilytä 8-10 mm:n rako seinään koko matkal ta, jotta seinän ja levyyn väliin mahtuu ak ryylisauma. Seuraavan limitettävän levy ker roksen seinää vasten tulevan levyreunan tulee olla leikattu.

Äänieristys kattoo: Levyä ei tarvitse leikata erityi-sen hienosti putkien ympäriltä 2

Levyä (E) ei tarvitse leikata erityi-sen hienosti putkien ympäriltä, kunhan seuraavalle kipsilevykerrokselle saa-daan hyvä alusta. Kiinnitämme vahvikelevyn (D) seinäkiskoon (A) putkien taakse ja asennamme pienen levypalan putken ympärille.

Äänieristys kattoo: Täytä kipsilevyjen ja seinän välinen rako akryylisauma massalla 3

Täytä kipsilevyjen (E) ja seinän välinen rako akryylisauma massalla (H), kun kaikki ensimmäisen kerroksen levyt ovat paikoillaan. Sauma täytyy täyttää kokonaan ja massan oltava hyvää ja jousta -vaa, jotta se ei kutistu ja menetä otettaan.

Äänieristys kattoo: Asenna toinen kipsilevykerros 4

Asenna toinen kipsilevykerros (F) ja limitä levyt puoli levyn mittaa 1. ker-rok seen nähden - ja asenna leikattu reunaa sei nää vasten. Limitä päätysaumoja vähin-tään 20 cm 1. levykerrokseen nähden.

Äänieristys kattoo: Levyjen päädyt voi kiinnittää vahvikelevyllä 5

Levyjen päädyt voi kiinnittää vahvikelevyllä (D), vaikka niiden takana ei olekaan asennuslistoja. Leikkaa 70 cm:n pala 8 cm leveästä levystä ja työnnä se puoliksi kipsilevyn alle.

Äänieristys kattoo: Nyt voit kiinnittää ruuvit 20 cm:n välein kaikkiin reunoihin 6

Nyt voit kiinnittää ruuvit 20 cm:n välein kaikkiin reunoihin. Levyn keskilinjalla ruuvit sijoitetaan 30 cm:n välein.

TÄRKEÄÄ! Seinässä voi 1. levykerroksessa säästää ruuveja, mutta katossa tarvitaan palo-turval li suussyistä kaikki ruuvit, pl. levypäädyt.

Äänieristys kattoo: Putkien takaosa suljetaan nyt tarkemmin kuin 1. levykerrok-sessa 7

Putkien takaosa suljetaan nyt tarkemmin kuin 1. levykerrok-sessa. Jätä jälleen putkien ympärille 8-10 mm rakoa joustavaa akryylisaumaa varten. Viistä levyreunat, jotta voit täyttää levyjen väliset saumat hyvin kipsilevytasoitteella.

Äänieristys kattoo: Äänieristetty katto vaatii enää viimeistelyä 8

Äänieristetty katto vaatii enää viimeistelyä: akryylisauman sei nää vasten, levysaumojen vahvistamisen kartongilla tai verkolla, tasoittamisen useam paan kertaan, ruuvien tasoittamisen ja pintojen hiomisen sileiksi.

Äänieristys kattoo: Valmiiksi tasoitettu katto maala-taan 9

Valmiiksi tasoitettu katto maala-taan. Helpotat työtä ja työnjäljestä tulee siistimpi, kun pohjustat ensin koko levyn akryylipohjusteella. Tämän jälkeen 2-3 maalikerroksella syntyy upea ja siisti katto, joka poistaa ylhäältä tulevan melun.

Materiaalit

Knauf/Danoline:
• Seinäkiskot (A) (MSKP 70)
• Kantavat kiskot (B) (P45)
• Asennuslistat (C) (S25)
• 80 mm:n vahvikelevyä (D)
• 13 mm:n kipsilevyjä (E), 90 cm
• 13 mm:n Plan-4 Board (F), 90 x 240 cm
• 35 mm:n kipsilevyruuveja teräkseen
• 13 mm:n levyruuveja
• Kipsilevytasoitetta

Lisäksi:
• Miner.villaa (G), 45 x 455 x 1000 mm
• Ruuveja: 4,5 x 50 mm, 5 x 60 mm
• Akryylisaumamassaa (H)
• Akryylipohjustetta
• Akryylimaalia
• Vahviketeippiä
• Kiinnikkeet (J) (1,5 x 20 mm reikänauha)
• 25 x 100 mm lautoja (K) (tarv.)
• 6 mm:n kiviseinä-/naulatulppia (tarv.)

Erikoistyökalut

• Levyhissi (vuokrattavissa)
• Levysakset
• Kipsilevyruuvinväännin tai syvyysrajoitin

Vie aikaa

2-3 päivää/huone + kuivumisaika

Hinta

Noin 40 €/m2

Vaikeusaste

Katosta on melko helppo saada siisti, sillä teräsprofiilit ovat täysin suoria. Tasoitus-vaihe on kuitenkin tehtävä huolella.

Piirustus

3D-malli

Äänieristys kattoo: Alaslaskettu kipsilevykatto
3D-malli

Alaslaskettu kipsilevykatto

Tässä näkyy alaslasketun kipsilevykaton rakenne.

Avaa 3D-malli

Äänieristys kattoo: Roikkuu lenkeissä
3D-malli

Roikkuu lenkeissä

Lenkit on tehty reikävanteesta. Ne vaimentavat yläkerrasta tulevaa tärinää.

Avaa 3D-malli

Äänieristys kattoo: Eristeiden asennus
3D-malli

Eristeiden asennus

Eristeet asennetaan asennusrimojen päälle.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

TYÖKALUT: Näin käytät nauharuuvinväännintä

Nauharuuvinväännin sopii vain yhteen tarkoitukseen, mutta siihen se on täydellinen. Nauharuuvinvääntimen avulla kipsilevyjen asentaminen sujuu nopeasti, sillä kone upottaa ruuvit tarkasti oikeaan syvyyteen. Tällä videolla näytetään, miten konetta käytetään ja säädetään.

VINKIT: Kotitekoinen levynostin

VINKIT: Oikaise kipsilevyn reuna höylällä

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

Vinkit & niksit

Kiinnikkeet eivät verota huonekorkeutta

Teräsnauhoin lasketulle katolle ei aina ole tilaa, sillä nauhat vaativat vähintään 10 cm korkeustilaa, ja ovat tehokkaimmillaan vasta sitten, kun vanhan ja uuden katon väliin jää 17 cm rakoa. Mm. Knauf/Dano linella on kuitenkin taipuisia kiin-nikkeitä, joita käyttämällä ei tarvitse liiaksi tinkiä huonekorkeudesta. 1-kerroksises sa talossa (toisin kuin tässä) ääni eristetystä katosta saa rungon ja kiinnikkeiden avulla vain 7 cm korkean.

Yhteen tasoon kiinnitetyillä teräsprofiileilla voi säästää huone-kor keutta. Ratkaisu vaatii kiinnikkeet, jotka vähentävät värinää.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Äänieristys