Uuden takan asennus

Jos takkasi on vanhahko, sen korvaaminen uudella ja tehokkaammalla mallilla on lähes aina kannattavaa. Saat tässä siihen yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
1.500 euroa

Johdanto

Lehtien uutiset nokipaloista saivat tämän perheen harkitsemaan uuden valmistakan hankintaa. Vanhan tulisijan savuputki kulki tulisijan takaa suoraan hormiin.

Talossa kaivattiin tulisijaa, joka hyödyntäisi polttoaineen eli puusta saatavan lämmön paljon nykyistä tehokkaammin. Lisäksi tulisijaan tarvittiin pidempi savuputki, jolloin suurempi osa lämmöstä jäisi huoneeseen ennen savun kulkeutumista piipun kautta ulos piippuun.

EDUT

  • Uuden tulisijan hyötysuhde on korkeampi
  • Pidempi savuputki tuottaa enemmän lämpöä
  • Pienempi hormipalon riski

LUE LISÄÄ: Nerokas hybriditakka

Ohjeet

01
Savuputkelle aukko 7 Vaihe

Uuden tulisijan savunpoistoputki on kyt -kettävä hormiin aiempaa ylempää, joten sille tehdään uusi reikä. Tässä tulisijassa savunpoistoputken liitoskohta on tulisi-jan päällä. Kun tulisijan ylälevyä nostaa, tulisijan päällä olevaan liitoskappaleeseen voi asentaa itsestään kiinnittyvää tiivistettä. Liitoskappale kiinnitetään nel-jällä ruuvilla ja mutterilla. Kaikki tarvikkeet tulevat uuden tulisijan mukana.

Muuratun piipun ulkokuoren ja kes-kellä olevan, eristettävän Isokern-putken väli on tässä kohteessa täytetty leca-soralla. Sora pääsee valumaan ulos uutta reikää tehtäessä, joten soraan pur-sotetaan PU-vaahtoa, joka sitoo soran niin, että se pysyy varmasti aloillaan.

1

Vedä vanhaa tulisijaa ulospäin niin pitkälle, että se irtoaa vanhasta savun-poisto putkesta. Kun tulisija on poistettu, voit kitkutella putken irti seinästä.

VINKKI: Pidä savunpoistoputkea vaakaasennossa, jottet sotke lattiaa noella.

2

Voit valita jomman kumman kahdesta putken liitos paikasta. Voit johtaa putken takaa tai päältä ulos. Työnnä vain iso ruuvitaltta uraan ja murra peitelevy kohdasta, johon haluat asentaa savunpoistoputken.

3

Nyt voit tehdä merkinnät uutta savunpoistoputkea varten. Työnnä käsi vanhasta putken reiästä sisään. Merkitse, sijoittuuko se keskelle hormiaukkoa. Jos näin on, voit piirtää seinään reiän reuna-linjat vesivaa’an avulla. Jos ei, korjaa linjaa.

4

Kokeile asennusta. Säädä tulisija paikalleen, ja merkitse, mistä kohdin uusi savunpoistoputki työntyy seinään.

TÄRKEÄÄ! Reikä voi olla mu utaman milli-metrin liian alhaalla mutta ei liian ylhääl lä. Putkea voi lyhentää, mutta ei jatkaa.

5

Pidä liitoskappaletta keskellä merkkiviivoja ja piirrä viiva koko liitoskappaleen ympäri. Työnnä tulisija sivuun reiän tekemisen ajaksi.

6

Poraa reiät 8 mm:n kiviseinä-poralla (esim. 8 reikää) merkintöjen ympärille. Jätä noin 3 cm etäisyyttä merkki-viivaan, kun poraat, äläkä poraa syvem-mälle kuin juuri ja juuri tiilien läpi.

7

Täytä reiät PU-vaahdolla. Työn nä suuttimen putki vuorotellen kaikkiin reikiin ja purista jokaiseen reilusti vaahtoa.

VINKKI: Älä poista ylimääräistä vaahtoa, ennen kuin se on jähmettynyt. Kostea vaahto tarttuu kaikkeen ja sotkee paikkoja.

02
Paikkaa vanha reikä 5 Vaihe

Sillä aikaa kun PU-vaahto kovettuu uu -den reiän ympärille, voit paikata vanhan. Jos työn haluaa tehdä kunnolla, aukkoa pitää naputella isommaksi niin, että sen voi täyttää tiilillä, jotka muurataan limit-täen seinään. Käytä rappauslaastia KS 50/50/750, raekokoa 0-2. Sitä voi käyttää tiilien välien täyttämiseen ja myös muurauksen jälkeiseen rappaukseen.

Kuten aina muuratessa, aukossa olevat tiilet ja laasti on kostutettava, en nen kuin ne asennetaan aukkoon. Näin kos-teus ei imeydy laastista liian nopeasti, eikä tiilien ja laastin vä liin ilmesty halkeamia. Hormin eristettyyn ytimeen tehty reikä paikataan ensin.

1

Vanha liitoskappale naputellaan irti vasaralla ja taltalla. Se on tiukasti kiinni seinässä. Kun olet saanut sen irti seinästä, voit yleensä vetää sen ulos yksillä tai kaksilla pihdeillä.

2

Naputtele laastia ja kiviseinää reiän ympäriltä pois. Naputtele reiästä niin iso, että näet tiilien limittymisen ja niitä ympäröivät saumat. Puhdista reikä laastista ja imuroi se. Kostuta sumutinpul-lolla seinässä olevia saumoja ja tiiliä.

3

Pane reiän pohjalle ja ensimmäi-sen tiilen päälle laastia. Sekoita laas tista kiinteää (ei laihaa). Kitkuttele tiili niin syvälle reikään, että myö hemmin teh-tä välle rappaukselle jää tilaa. Asenna tiilet ripeästi, sillä laasti jähmettyy nopeasti.

4

Kitkuta viimeinen tiili paikalleen ja paina se laastiin. Täytä tämän jälkeen kaikki saumat saumaraudalla. Kaikki pysty- ja vaakasaumat täytetään kokonaan laastilla.

5

Täytä rappauskerroksen reikä laastilla. Käytä teräslastaa ja paina laastia tiiviisti pohjaan asti. Anna sen aset-tua 10-15 min, ennen kuin kaavit ylimääräi-sen laastin pois. Puolen tunnin kuluttua voit viimeistellä pinnan kostealla hiertimellä.

03
Uusi reikä 4 Vaihe

Varmistaaksesi, että PU-vaahto on ehti-nyt kovettua, työstä reikä vasta seuraa-vana päivänä. Uuden reiän liitoskappaleen on istuttava tiiviisti seinään, ja sen taakse on siloteltava laastia, jotta savu kohtaa mahdollisimman vähän vastusta kulkeutuessaan savupiippuun.

Liitoskappaleen kiinnimuuraukseen ei saa käyttää kalkkipitoista laastia. Kappale on terästä ja vaurioituu syövyttävän kalkin kosketuksesta. Käytä sementtilaastia S100/400.

VINKKI: Voit sekoittaa laastin itse (1:4 sementtiä ja hiekkaa) sen sijaan, että os -tai sit sen valmiina. Jos sinulla on tallella hiukan sementtiä, selviät vielä hal vemmal la, sillä laastia tarvitaan vain vähän.

1

Poraa piirtämäsi ympyrän viivalle paljon reikiä. Käytä poravasaraa ja pitkää 10 mm:n kiviseinäporaa. Poraa reikiä niin tiiviisti kuin voit ilman, että pora lipsah-taa takaisin viereiseen reikään.

2

Levitä reiän reunoille kunnon kerros laastia. Laasti pitää sekoittaa kiinteäksi, sillä jos se on liian laihaa, et saa sitä pysymään reiän yläreunassa. Pane laastia myös syvemmälle reikään koko liitoskappaleen pituudelta.

3

Paina liitoskappale reikään. Sen pitää sijoittua keskelle reikää ja sitä käännetään niin, että se leikkaa tiensä laastin läpi. Kuvan keskellä näkyy laastia, jonka liitokskappale on leikannut irti.

4

Poista laastia liitoskappaleen keskeltä. Työnnä tämän jälkeen käsi sisään ja paina laastia liitoskappaleen ta kana reiän ja kappaleen takareunan väli-tilaan. Laastin täytyy sulkea reikä ja silottaa sen ympärys mahdollisimman hyvin.

04
Asenna tulisija 3 Vaihe

Ennen kuin asennat tulisijan paikalleen, sen takana oleva seinä kannattaa maalata, ja tulisijan alle on laitettava valmiiksi rautalevy.

Kun tämä on tehty, voit koeasettaa tulisijan, jotta olet varma, että tulisija ja rautalevy sijoittuvat oikein. Jos näin on, voit liittää tulisijan.

VINKKI: Älä naarmuta rautalevyä, kun työnnät tulisijaa ympäriinsä. Aseta mieluusti muutama paksu pahvinpala rautalevyn päälle. Tämä tulisija on varustettu muovisin jalkatapein, joten se ei naarmuta rautalevyä.

1

Kierrä itse kiinnittyvää lasikuitu-tiivistettä savunpoistoputken liitos-kohdan yläreunaan. Jos tiiviiste ei ole tar-peeksi paksua, kierrä sitä useampi kerros. Myöhem min lii toskohtaan asennettava savuputki on saatava täysin tiiviisti kiinni.

2

Kierrä lasikuitutiivistettä myös sen savuputken ympärille, joka työnnetään liitoskappaleeseen. Vaihto-ehtoi sesti voit painaa pyöreän lasikuitu-tiivisteen rakoon sen jälkeen, kun tulisija on asennettu paikalleen.

3

Tulisija on nyt paikal laan ja valmis täytettä väksi polttopuilla.

Materiaalit

• Uusi tulisija (tässä Scan 62)
• Savuputki
• Liitoskappale
• Lasikuitutiivistettä
• Rautalevy puulattiaan
• Sementtilaastia S100/400, koko 0-2 mm
• Tarvittaessa PU-vaahtoa

Vanhan reiän paikkaamiseen

• Pari tiiltä
• Rappauslaastia – esim. KS 50/50/750, koko 0-2 mm

Vie aikaa

Noin 2 päivää + kuivumisajat

Hinta

Tässä asennettava tulisija maksoi noin 1 500 €.

Vaikeusaste

Savuputken sijoittaminen hyvin hormiin nähden vaatii tarkkuutta. Muut työvaiheet ovat verrattain helpot.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Takka