Polta puita tehokkaasti

Jos käytät polttopuuta, kannattaa valita puulaji, josta saat eniten vastinetta rahoille – ja puuta on syytä hyödyntää optimaalisesti. Täältä löydät vinkkejä sekä ostamiseen, säilytykseen että sytyttämiseen.

Tulisija on varma tunnelmanluoja mutta myös tehokas lämmönlähde, jonka ansiosta vuosittaista lämmityslaskua voi merkittävästi pienentää.

Jos osaat käyttää kodin lämmönlähdettä oikein, huomaat kyllä hyödyt. Huolla siis myös tulisijaa säännöllisesti, jotta puut palavat parhaalla mahdollisella tavalla. Lue hyvät neuvot artikkelistamme.

Lämmityskausi on parhaillaan käynnissä, ja tulisijansa jo sytyttäneet saavat nauttia mukavasta lämmöstä ja kotoisasta rätinästä. Tulisija on varma tunnelmanluoja mutta myös tehokas lämmönlähde, joka voi tiputtaa vuosit-taista lämmityslaskua merkittävästi. Jos lämmönlähdettään osaa käyttää oikein, hyödyn huomaa varmasti. Tulisija kannattaa huoltaa säännöllisesti, jotta puut palavat parhaalla mahdollisella tavalla. Annamme muutamia hyviä neuvoja.

Tulisijassa pitää polttaa kuivaa ja puhdasta puuainesta ilman maalia ja muita lisäaineita. Puulajilla on vähemmän merkitystä, mutta niiden keskinäisissä paloarvoissa on eroja riippuen valitusta puupolttoaineesta. Hinnat vaihtelevat myös, joten tarkista hinnat ennen kuin tilaat tai ostat puuta tai pel-lettejä. Isoissa erissä ostaminen tulee yleensä halvemmaksi.

Jos ei osta valmiiksi kuivatettua puuta, säästää satoja euroja. Jos voi itse esim. säilyttää puut yhden lämmityskauden yli, puun kuutiohinta voi laskea puoleen. Jos puut pystyy itse kaatamaan, kuljettamaan, sahaamaan, pilkkomaan ja pinoa-maan, valmiiden klapien kuutiohinta laskee neljännekseen.

14 ohjeita polttamiseen ja polttopuihin

 1. Käyttöönotto vaatii luvan
  Tulisijan asentaminen ja muut tulisijaan kohdistuvat toimen-piteet vaativat rakennusluvan tai rakennussuunnitelman. Tulisijat tarkistaa palo-viranomainen.
 2. Käytetty tulisija
  Käytettynä ostetun tulisijan tulee täyttää samat palo-määräykset kuin uudenkin tulisijan. Ota yhteyttä kuntasi paloviranomaisiin tulisijan paloturvallisuuden varmistamiseksi.
 3. Tee tulisijalle huoltotarkistus
  Pidä tulisija hyvässä kunnossa. Luukun tiivisteiden täytyy olla hyväkuntoisia, sisäpintojen palolevyjen ehjiä, peltien ja muiden varusteiden toiminta-kuntoisia ja uunin ja hormin liitosten tiiviitä.
 4. Kuuntele klapeja
  Kun kaksi kuivaa klapia kolautetaan yhteen, ääni on kirkas ja korkea. Märistä puista lähtee tukkoinen ääni.
 5. Puut sisälle ajoissa
  Ota polttopuut kylmällä ilmalla sisään vähintään vuorokausi ennen käyt-töä, jotta ne ehtivät ilmas-toitua - muuten lämmin ilma kondensoituu puihin.
 6. Tarkista kosteus
  Kun mittaat puun kosteuspitoisuutta, halkaise puukappale, jotta voit mitata kosteuden sen keskeltä.
 7. Kosteusmittari
  Selvitys noin 10-500 € mak-savista kosteusmittareista osoittaa, että ne kaikki mit-taavat oikein noin 20 %:n kos-teuspitoisuuksia, mutta mi-kään niistä ei ole täy-dellinen ulkopinnoilla.
 8. Katso päätyjen halkeamat
  Halkeamat puun päädyssä ovat merkki siitä, että puun vesipitoisuus on alle 26 %, ja puu alkaa olla sopivan kuivaa tulisijassa polttoa varten.
 9. Optimoi sytytysvaihe
  Sytytyspalat ovat tarpeettomia, jos saatavilla on sopivan kuivia ja ohuita tikkuja sytykkeiksi. Mutta jos syttymistä haluaa vauhdittaa, se onnistuu varmuudella käyttämällä sytytyspaloja. Valitse ympäristöystävällisin tuote.
 10. Säästä tuhkaa
  Tulisija palaa parhaiten, jos siellä on pieni mää-rä tuhkaa. Älä tyhjennä koko palokammiota tuhkasta, vain tuhkalaatikko
 11. Optimoi savupiippu
  Pyydä nuohoojaa arvioimaan, onko piipun edessä korkeita esteitä, esim. puita tai taloja, jot-ka heikentävät piipun toimintaa.
 12. Pidä savua silmällä
  Mene ulos ja tarkista savun laatu, kun tulisija palaa tasaisesti. Savun pitää olla lähes näky-mätöntä ja hajutonta.
 13. Osta puut keväällä
  Puut kannattaa ostaa keväällä. Mitä kuivem-pia puita, sitä kalliimpia. Rahaa säästyy, kun sahaat, pilkot ja kuivatat puut itse.
 14. Tarkista kuorman koko
  1 irtokuutiometri vastaa 0,6:tta pinokuutiometriä ja 0,4 kiintokuutiometriä. Kysy, mitasta, kun tilaat polttopui-ta. Puita myydään myös säkeissä ja laatikoissa.

LUE LISÄÄ: Uudet tulitiililaat parantavat palamista

Kuivia faktoja polttopuista

Tulisijan hyötysuhde on parempi käytettäessä kuivia puita. Kosteat puut lisää-vät savukaasumäärää ja kasvattavat savukaasuhäviötä, mikä on suurin tulisijan hyötysuhteeseen vaikuttava tekijä. Polttopuiden hinnat vaihtelevat jonkin ver-ran lajeittain ja paikkakunnittain. Hintoja kannattaa verrata ennen tilaamista.

LUE LISÄÄ: Mikä polttopuu on parasta?

Leppä

Millaista puu on työstää? Helppo työstää (sekä terva- että harmaaleppä)
Haju- ja savuhaitat: Savuttaa hieman. Käytetään paljon saunan lämmitykseen.
Lämpöarvo: kWh/kg: Noin 4,10
Kuivumisaika (polttopuun kos- teus enint. 20 %): Kuivuu verrattain nopeasti.
Muut ominaisuudet: Lahoaa tuoreena nopeasti. Kestää kuivattuna ja halkaistuna hyvin.
Yhteenlaskettu arvosana: 4/5

Haapa

Millaista puu on työstää? Helppo työstää te- rävillä työkaluilla. Tylsyttää työkalut.
Haju- ja savuhaitat: Ei mitään, jos tuoh- ta on vähän. Jos pa- lolämpötila on al- hainen, tuohi tuo hormiin tervaa.
Lämpöarvo: kWh/kg: Noin 4,00
Kuivumisaika (polttopuun kos- teus enint. 20 %): Kuivuu varsin hitaasti.
Muut ominaisuudet: Räiskyy poltettaessa, joten tulisijassa on hyvä olla luukut.
Yhteenlaskettu arvosana: 4/5

Koivu

Millaista puu on työstää? Keskiraskas saha- ta. Oksatonta on helppo pilkkoa.
Haju- ja savuhaitat: Ei mitään.
Lämpöarvo: kWh/kg: Noin 4,15
Kuivumisaika (polttopuun kos- teus enint. 20 %): Vähintään vuosi pilkkomisesta.
Muut ominaisuudet: Koivuklapit näyttävät kauniilta pinottuina.
Yhteenlaskettu arvosana: 4/5

Mänty

Millaista puu on työstää? Helppo sahata. Kohtuullinen pilkkoa.
Haju- ja savuhaitat: Savun haju syntyy pihkasta ja tervasta. Palaa huonosti tuoreena.
Lämpöarvo: kWh/kg: Noin 4,15
Kuivumisaika (polttopuun kos- teus enint. 20 %): Vähintään vuosi pilkkomisesta.
Muut ominaisuudet: Voi rätistä ja paukahdella poltettaessa.
Yhteenlaskettu arvosana: 4/5

Kuusi

Millaista puu on työstää? Helppo sahata. Kohtuullinen pilkkoa.
Haju- ja savuhaitat: Savun haju syntyy pihkasta ja tervasta. Ei savuta kuivana.
Lämpöarvo: kWh/kg: Noin 4,10
Kuivumisaika (polttopuun kos- teus enint. 20 %): Vähintään vuosi pilkkomisesta.
Muut ominaisuudet: Voi rätistä ja paukahdella poltettaessa.
Yhteenlaskettu arvosana: 3/5

Briketit

Millaista puu on työstää? Riittää, kun kantaa sisään.
Haju- ja savuhaitat: Savuttaa paljon alhaisissa lämpötilossa.
Lämpöarvo: kWh/kg: Noin 4,80
Kuivumisaika (polttopuun kos- teus enint. 20 %): Ei mitään.
Muut ominaisuudet: Kokonaistalou- dellisin. helppo varastoida, ei vie tilaa.
Yhteenlaskettu arvosana: 5/5

Näin sytytät oikein

Kun puut sytytetään oikein, savupiipusta ei juuri tule hajua tai savua.

SYTYTÄ 8-10 sormenpaksuisella puupalalla tai sytytyspalalla.

LAITA TÄYSI VETO PÄÄLLE. Avaa ilma-aukot sekä alhaalta että luukun alapuolelta, jotta kaa-sut palavat sen sijaan että ne nousevat piippuun ja nokeentavat. Tulisijaan johdetaan ilmaa ensi-sijaisesti arinan kautta ja toissijaisesti suuluuk-kujen yläreunan aukkojen kautta. Ilman puute aiheuttaa häkää, joka on vaarallista ja saastuttaa paljon enemmän kuin hiilidioksidi, jota syntyy oikeaoppisessa poltossa.

LISÄÄ POLTTOPUITA, kun sytytyspuut ovat palaneet kekäleiksi. Älä lisää puita liian aikaisin, sillä isot puumäärät viilentävät tulipesää ja hei-kentävät palamisprosessia.

TÄRKEIN SÄÄNTÖ kaikista mahdollisista on se, että käyttää vain kuivaa puuta. Kosteus laskee tulipesän lämpötilaa, heikentää palamiste-hokkuutta ja saastuttaa. Polttopuiden kosteus saisi olla korkeintaan 18-20 %.

VÄHENNÄ ILMAMÄÄRÄÄ, jotta tulipesä ei pala liian nopeasti ja sitä on helpompi hallita. Salli luukusta tulla yhä sekunteja ilmaa uunin lämmittävien kaasujen polttamiseksi.

KUN KAASUT OVAT PALANEET, liekit hävinneet ja hehku hallinnassa, voit sytyttää uudel-leen noin kerran tunnissa tai antaa tulipesän sammua. Tuhka-astiaan kertynyt tuhka on lähes valkoista ja hiekkamaista. Tiedämme, että puita voi polttaa optimaalisesti.

ÄLÄ JÄtÄ TULTA PALAMAAN YÖN YLI. Ei ole järkevää polttaa tulisijaa yön yli polttopuilla ja pienellä vedolla. Nokea muodostuu liikaa, eikä tämä ole hyväksi ympäristölle eikä savupiipulle. Mikään tulisija ei toimi omin avuin eikä mikään automatiikka pysty ylläpitämään tulta koko yötä 850 asteessa, joka vaaditaan, että puu tai briketit palaisivat mahdollisimman tasaisesti saastutta-matta. Ei edes erikoisbrikettejä käyttämällä, vaikka useat brikettien myyjät saattavat näin väittää.

OPETA nyt koko perheesi polttamaan tulisijaa mahdollisimman oikeaoppisesti.

LUE LISÄÄ: 5 VINKKIÄ: Näin poltat lämmityspuut oikein

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Takka