Ilma-vesilämpöpumppu: Kuumaa vettä edullisesti

Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa lämmintä vettä suihkuun, lämpöpattereihin ja lattialämmitykseen. Katso tästä, miten se toimii ja olisiko se hyvä ratkaisu juuri sinulle.

Oletko kyllästynyt tuhlaamaan liikaa rahaa sähköön? Entä haluatko vähentää hiilidiok- sidipäästöjä? Silloinratkaisuvoi ollajuuri ilma-vesilämpöpumppu.

Aivan kuten ilma-ilmalämpöpumppu, myös ilma-vesilämpöpumppu käyttää ulkoilmaa lämmön tuottamiseen. Sen sijaan, että lämmin ilma puhallettaisiin yhteen huoneeseen, pumppu voi syöttää lämmintä vettä pattereihin, lattialämmitysputkiin ja lämminvesivaraajaan.

Ilma-vesilämpöpumppu on yleisesti ottaen yhtä tehokas kuin kalliimpi isoveljensä maa- tai kalliolämpöpumppu. Kal- liimmilla ratkaisuilla välttyy seinällä olevalta ulkoyksiköltä, mutta ne edellyttävät joko pihan kaivamista auki lämmi- tysputkien upottamiseksi tai poraamista syvälle kallioon lämmön saamiseksi sieltä.

Ennen kuin marssit lähimmän asentajan puheille investoimaan 10 000 euroa uuteen lämmitysjärjestelmään, kannattaa miettiä muutamia asioita varsinkin, jos lämmität taloa tällä hetkellä lämpöpattereiden avulla tai jos asut heikosti eristetyssä talossa. Lämpöpumpulla on myös omat rajoituksensa. Talossasi täytyy mahdollisesti tehdä pohjatöi- tä ennen ilmvesilämpöpumpun asentamista. Useimmille se on onneksi mahdollista, ja vaihto ympäristömyötäisem- pään ja halvempaan lämmitystapaan on kannattava.

LUE LISÄÄ: Löydä taloosi edullisin lämmönlähde

Siksi lämpöpumppu on niin tehokas

Lämpöpumppu hyödyntää ulkoilman ja pumpun sisällä kiertävän jäähdytysnes- teen välisen lämpötilaeron.

Jopa kovalla pakkasella ilmasta saa- daan lämpöä, ja pumpun sisällä lämpö saadaan kohoamaan paineen alaisena ja sitä voidaan käyttää patterien, lattialämmityksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumpun kompressori tarvitsee sähköä, mutta nykyaikaiset ilma-vesi- lämpöpumput ovat niin tehokkaita, että ne tuottavat jopa viisi wattia energiaa jokaista sähkön viemää wattia kohden.

Tai toisin sanoen: Kun sähköpatteriin syötetään yksi kilowatti sähköä, se lämmittää yhden kilowatin verran. Tehokas lämpö- pumppu voi kuitenkin muuntaa yhden kilowatin sähköenergiaa jopa viideksi kilo- watiksi lämmitysenergiaa – ja pienentää vastaavasti energialaskua. Varsin mukava laskelma, jos meiltä kysytään.

LUE LISÄÄ: Lämpöpumppu – muutakin kuin lämmintä ilmaa

NÄIN LÄMPÖPUMPPU TOIMII

Ennen kuin vesi voi lämmetä, lämpöpumpun sisällä tarvitaan oheinen prosessi. Siinä lämmitetään neste, joka luovuttaa sitten lämpöä lattialämmitykseen, lämpöpattereihin ja lämminvesivaraajaan.

1. HÖYRYSTIN
Lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen kiehumispiste on erittäin alhainen. Siksi ulkoilma kuumentuu nopeasti höyryksi.

2. KOMPRESSORI
Kylmäaineen höyry tiivistyy tässä, mikä nostaa lämpötilaa entisestään.

3.LAUHDUTIN
Lämpimän höyryn lämpö siirtyy lauhduttimeen. Näin kylmäaine jäähtyy ja sen luovuttamaa lämpöä käyte- tään lämmitysjärjestelmän veden lämmittämiseen (patterit, lattialämmitys ja lämminvesivaraaja). Tämän jälkeen kylmäaine voidaan palauttaa höyrystimeen.

4. PAINEENALENNUSVENTTIILI
Paineventtiili säätää kylmäaineen virtausta. Kun kylmäaine on luovuttanut lämpönsä, venttiili päästää sen takaisin järjestelmään, joka lämmittää sen uudelleen.

Ota naapurit huomioon

Tämä asia saattaa usein unohtua lämpöpumppua hankittaessa: Monien mallien ulkoyksikkö on melko äänekäs, ja jos useilla naapureilla on ulkoyksikön sisältävä lämpöpumppu, siitä muodostuu nopeasti naapurustoon keskeytyksetön konsertti.

Syynä on usein se, että hiljaisen mallin ostamisesta pitäisi pulittaa lisää riihikuivaa rahaa. Pihistely tässä asiassa alkaa kuitenkin ajan mittaan harmittaa sekä sinua että naapureitasi.

Tarkista melutason ilmaisevat desibelit (dB) lämpöpumpun energiamerkinnästä ja tuot- teen teknisistä tiedoista.

55 dB ilman kotelointia

Jos 55 dB melutasolla toimiva lämpöpumppu asen- netaan tässä tummakattoisen talon seinään, melu kantautuu naapurin pihalle. Periaatteessa pensasai- dan ylittävä melu ei pitäisi olla kovempaa kuin 35 dB – se on naapurin kohtuullista huomioonottamista. Hiljaisempi lämpöpumppu on tietysti hyvä ratkaisu, mutta myös äänenvaimennus voi auttaa.

 • Melutaso on 35 dB keskellä pihaa ilman lämpöpumpun kotelointia.

55 dB koteloinnin kanssa

Kun lämpöpumpun eteen asennetaan suoja, melu vähenee huomattavasti. Lämpöpumppu on kuiten- kin lähellä tontin rajaa, ja pumpusta kuuluu vielä jon- kin verran surinaa naapurille. Sen takia kannattaa ehkä etsiä toinen lämpöpumppu, jonka ulkoyksikkö on hiljaisempi.

 • Melutaso on 35 dB, joten ääntä kuuluu hieman naapurin pihaan.
 • Lähellä aitaa melu on äänekästä.

45 dB ilman kotelointia

Hiljainen lämpöpumppu, jonka melutaso on vain 45 dB, vähentää melun lähes olemattomaksi. Silloin ei edes tarvita kotelointia. Pumpusta pitää todennäköisesti maksaa hieman enemmän, mutta se on hyvä investointi naapurisovun säilyttämiseksi.

 • Melua ei pääsääntöisesti leviä naapureille asti.
 • Lämpöpumpun ääni kuuluu vain aivan pihaaidan vieressä.

Sopiiko tämä ratkaisu sinulle?

ONKO SINULLA PATTEREITA VAI LATTIALÄMMITYS?

Mitä matalampaa veden lämpötilaa pumpulla tuotetaan, sitä tehokkaammin se toimii. Lattialämmitys toimii hyvin lämpöpumpun kanssa, kun taas patterit on ehkä vaihdetta- va tehokkaampiin malleihin, jos ne on alun perin suunniteltu öljylämmitykselle.

Voit testata asian laskemalla menolämpötilaa esimerkiksi 50 asteeseen kylmänä päivänä. Jos talon lämpötila pysyy samana, pattereita ei tarvitse vaihtaa.

ONKO TALO HYVIN ERISTETTY?

Koska lämmitysveden lämpötila on matalampi, talon on oltava tiivis ja hyvin eristetty.

VOITKO VAIHTAA KAUKOLÄMPÖÖN?

Jos sinulla on mahdolli- suus nyt tai muutaman vuoden kuluttua liittää talosi kaukolämpö- verkkoon, kannattaa harkita ennemmin sitä vaihtoehtoa.

Näin valitset lämpöpumpun

 1. Tehokkuus
 2. Lämmöntuotto
 3. Melu

Tehokkuus, lämmöntuotto ja melu ovat tärkeitä tietoja lämpöpumppua valittaessa. Asennus on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi, joten valitse valtuutettu asentaja, joka voi myös antaa hyviä neuvoja.

Mutta itsekin on hyvä tietää yhtä ja toista ennen kuin investoi laitteeseen jopa 10 000 euroa.

1. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP-arvo ilmaisee, miten tehokkaasti lämpöpumppu pystyy tuottamaan lämpöä kokonai- sen vuoden aikana. Mitä suurempi tämä arvo on, sitä tehokkaampi on lämpöpumppu. SCOP-arvolle annetaan usein kaksi lukemaa: yksi lattialämmitykseen ja toinen patteriläm- mitykseen.

Lattialämmityksen SCOP-arvo on aina suurempi, koska silloin lämpöpumpulle riittää lämmitysputkissa käytettävän veden alhaisempi menolämpötila. SCOP-arvon tulisi olla yksi tärkeimmistä seikoista lämpöpumppua valittaessa.

ESIMERKKI
Lämpöpumppu, jonka SCOP-arvo on 5, tuottaa 5 kilowattia jokaista kulutettua kilowattia kohti. Muista, että suurempi SCOP-lukema koskee lattialämmitystä. Patterilämmityksen lukema on aina pienempi.

2. TEHO

Lämpöpumpun teho mitataan kilowatteina (kW). Lämpöpumpun riittävän tehon selvittä- miseksi on otettava huomioon talon koko, sen eristystaso ja se, onko talossa lattialämmitys vai lämpöpattereita.

ESIMERKKI
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että lämpöpumpun tulee tuottaa 40 wattia neliö- metriä kohti hyvin eristetyssä talossa.

150 neliömetrin kokoisessa talossa: 40 x 150 = 6 000 wattia eli 6 kilowattia.

Talon energia-arviointi on tehtävä aina ennen lämpöpumpun valitsemista. Keskus- tele asiasta energianeuvojan tai asentajan kanssa.

3. MELU

Tarkista itsesi ja naapureidesi vuoksi lämpöpumpun melutaso, joka ilmoitetaan desibeleinä (dB). Muista, että desibeliasteikko on logaritminen, joten 3 dB suurempi lukema vastaa melun kaksinkertaistumista. Esimerkiksi 45 ja 55 dB poikkeavat toisistaan paljon.

ESIMERKKI
40 dB: jääkaappi. 50 dB: hillitty keskus- telu. 60 dB: normaali keskustelu metrin etäisyydeltä.

LUE LISÄÄ: Näin hiljennät meluavan ilmalämpöpumpun

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Lämpöpumppu