Lämpöpumpun suojakotelo: Rakenna se alle 100 eurolla

Rakenna lämpöpumpun suojakatos ja maalaa se talon väriseksi. Silloin lämpöpumpusta tulee käytännöllisesti katsoen näkymätön. Täältä saat rakennusohjeet yksinkertaiseen ja edulliseen suojakatokseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
8 tuntia
Hinta
110 euroa
Ilmalämpöpumpun suojakotelon rakentaminen

Alaviistoon asetetuin sälelistoin viimeistelty suojus on lähes valmis. Jäljellä on enää katon kiinnitys ja suojuksen maalaus.

Johdanto

Lämpöpumppu voi olla hyvä lämmönlähde, mutta se ei varsinaisesti korista talon seinää. Voit rakentaa itse suojan lämpöpumpulle varsin edullisesti. Lämpöpumppu ei pistä silmään talon seinästä, jos maalaat suojan talon väriseksi.

Tee itse lämpöpumpun suoja

Ilmalämpöpumpuista on tullut suosit-tuja lämmöntehostajia. Niitä näkee yhä useamman talon seinustalla. Mutta onpa yksikkö ripustettu mille seinälle tahansa, harvoin se näyttää kovin kauniilta. Ongelman voi ratkaista rakentamalla pumpun ulkoyksikölle puusta siistin suojuksen.

Ennen hihojen käärimistä kannattaa miettiä hetki suojuksen tyyliä. Parasta olisi, jos suojus istuisi mahdollisimman hyvin talon muuhuun tyyliin.

Tässä esittelemämme talo on raken-nettu 1920-luvulla mutta remontoitu myöhemmin alkuperäistyyliin ja ver-hoiltu uudelleen vaakalaudoituksin. Päätimme hyödyntää vaakalinjoja myös ilmalämpöpumpun suojuksen teossa, jolloin se istuu kauniisti vanhan talon tyyliin.

Suojuksen ulkonäön lisäksi on poh-dittava ulkoyksikön rakennetta. Jos yksi-kön ja talon välissä esimerkiksi kulkee putki, se on otettava huomioon suojusta rakennettaessa. Luonnollisesti suojuk-sen rakenteen on oltava avonainen, jotta ilmalämpöpumppu pystyy imemään toiminnalleen elintärkeää raikasta ulkoilmaa ja poistamaan talosta ottamaansa lämmintä ilmaa.

Ohjeet

Ennen

Ilmalämpöpumppu on sijoitettu sisäänkäynnin viereiselle seinustalle. Se ei juuri korista taloa.

jälkeen

Puinen suojus, joka on maalattu talon väriseksi, tekee pumpusta vähemmän silmiinpistävän.

Ennen kuin aloitat: mittaa huolellisesti

Ole huolellinen, kun otat mittoja, niin vältät mahdolliset ongelmat projektin myöhemmissä vaiheissa. Tässä yksikössä on esimerkiksi putkiliitos, joka on otettava huomioon myös suojuksen rakenteessa.

Mieti myös suojuksen kiinnitysta-paa. Jos yksikkö on kiinnitetty pitkillä, ulos työntyvillä kannattimilla, kuten tässä, voit ehkä hyödyntää niitä myös suojuksen kiinnittämisessä.

Ulkoyksikön ja talon välissä oleva putkiliitos voi olla tiellä, kun yksikölle rakennetaan suojusta.

Yksikkö on kiinnitetty pitkin kannattimin. Niitä voi hyödyntää myös suojuksen kiinnityksessä.

Sahaa listat

Suojus koostuu kolmesta puulistoin ver-hoillusta sivusta. Listat on asetettu säleovien lamellien tapaan viistoon nel-jän senttimetrin etäisyyksin. Vaakalistat (G ja H) kiinnitetään kahteen pystylis-taan ja kahteen kulmalistaan (A) sahaa-malla tarkat viistolovet pystylistoihin. Vaakalistat asetetaan loviin kiinni.

Kulmalistat kannattaa sovittaa pareittain, jotta niistä tulee varmasti samanlaiset. Suojukseen tarvitaan kolme paria kulmalistoja: kaksi paria etupuolelle ja yhdet listat molempiin takakulmiin. Sivut tehdään samaan tapaan kuin etupuolikin, mutta puulistat ja vaakaraami ovat lyhyempiä.

Lämpöpumpun suoja: Mittaa pystykulmalistat (A) ja sahaa ne pituuteen. 1

Mittaa pystykulmalistat (A) ja sahaa ne pituuteen. Suojukseen tarvitaan yhteensä 6 kulmalistaa. Ne tehdään 21 x 45 mm:n listoista.

Lämpöpumpun suoja: Aseta kulmalista (A) syrjälleen ja tee siihen viistomerkinnät. 2

Aseta kulmalista (A) syrjälleen ja tee siihen viistomerkinnät. Listojen väliin jätetään 4 cm. Aloita ylhäältä ja piirrä ensimmäinen merkki 4 cm:n päähän listan yläpäästä. Merkitse kaikkien 13 listan paikat.

Lämpöpumpun suoja: Sahaa urat raamin kulmalistoihin (A). 3

Sahaa urat raamin kulmalistoihin (A). Tee urista 8 mm leveät ja 20 mm syvät. Sahaa jiiri/katkaisusahalla muutamia viiltoja vieretysten, kunnes uran leveys on oikea. Säädä sahan syvyydenrajoitin niin, että kaikista urista tulee yhtä syvät.

Lämpöpumpun suoja: Tarkista puulistan (G) avulla, että lista sopii jokaiseen sahaamaasi kulmalistan (A) uraan. 4

Tarkista puulistan (G) avulla, että lista sopii jokaiseen sahaamaasi kulmalistan (A) uraan. Listan on asetuttava tiukasti uraan. Liitos ei kuitenkaan saa olla niin tiukka, että joudut lyömään listan uraan, sillä tälloin lista saattaa haljeta.

Lämpöpumpun suoja: Sahaa kaikki listat (G ja H). 5

Sahaa kaikki listat (G ja H). Tähän rakenteeseen tarvitaan 13 pitkää listaa (etupuolelle) ja 26 lyhyttä listaa (sivuille). Aseta terä jiiriin ja sahaa lopuksi listojen kulmat, jotta ne eivät ole niin teräviä.

Kokoa raami

Lämpöpumpun suoja: Kun kaikki kulmalistat (A) ovat valmiita, liimaa etukulmien listat yhteen (kaksi listaa molempiin kulmiin). 1

Kun kaikki kulmalistat (A) ovat valmiita, liimaa etukulmien listat yhteen (kaksi listaa molempiin kulmiin). Käännä listat niin, että molempien sivujen urat tulevat oikeinpäin. Sivele PU-liimaa, kostuta vedellä ja paina osat yhteen.

Lämpöpumpun suoja: Liimaa ja ruuvaa kulmalistat (A) suoraan kulmaan yhteen. 2

Liimaa ja ruuvaa kulmalistat (A) suoraan kulmaan yhteen. Käytä ulkokäyttöön soveltuvia ruuveja ja esiporaa varmuuden vuoksi, jotta listat eivät halkea. PU-liima laajenee aina hieman kovettuessaan.

Lämpöpumpun suoja: Selvitä vaakasuorien raaminosien (B) tarvittava pituus mittaamalla kahden kulmalistan (A) etäisyys toisistaan. 3

Selvitä vaakasuorien raaminosien (B) tarvittava pituus mittaamalla kahden kulmalistan (A) etäisyys toisistaan. Sahaa etusivun vaakalistat. Takasivun vaakalistat (D, E ja F) ovat hieman pidem-mät kuin etusivun vaakalistat.

Täysin tarkan pituus-mitan selvittämiseksi ylä- ja alareunoihin kiinnitetään listat. Purista kulmat tiiviisti toisiinsa.

Lämpöpumpun suoja: Liimaa vaakalistat (B) kulma-listoihin (A) kiinni. 4

Liimaa vaakalistat (B) kulma-listoihin (A) kiinni. Vahvista liitosta ylhäältä alaspäin viistoon poratulla ruuvilla, niin saat listat todella tiukasti kiinni.

Listat ja sivut

Kun suojuksen eturaami on valmis, kiin-nitetään puulistat (”säleet”). Sen jälkeen rakennetaan päätysivut samaan tapaan. Ensin kootaan raaminsivut, ja lyhyet puulistat asetetaan vinoloviin kiinni.

Suojuksen takareunaan päätysivujen väliin asetetaan kaksi poikittaistukea. Muista asettaa päätysivut tarkasti suo-raan kulmaan eturaamiin nähden, kun mittaat takareunan poikittaistukien pituuden.

Aluksi kiinnitetään vain takaraamin ylimmäinen poikittaistuki. Pumpun putki sijoittuu lähelle suojuksen alaosaa, joten alalista kiinnitetään vasta sitten, kun suojusta sovitetaan paikoilleen.

Lämpöpumpun suoja: Aseta listat (G) kulmalistoihin (A) kiinni. 1

Aseta listat (G) kulmalistoihin (A) kiinni. Käännä kulmalistaa niin, että saat listat (G) loviinsa. Naulaa listat takareunasta listanauloilla kiinni. Esiporaa, niin puu ei halkea. Kannat voit upottaa tuurnalla.

Lämpöpumpun suoja: Kiinnitä poikkilista (D) ruuveilla takimmaiseen kulmalistaan (A), kun olet koonnut päätysivut etusivun tapaan. 2

Kiinnitä poikkilista (D) ruuveilla takimmaiseen kulmalistaan (A), kun olet koonnut päätysivut etusivun tapaan. Mittaa poikkilistojen pituus, kun päätysivut seisovat suorassa kulmassa raamin etuosaan nähden.

Tee katto

Suojus tarvitsee myös katon. Se on leikattu ristivanerilevystä ja asetettu lepäämään kahden kiilan päälle. Kiilat on tehty laudasta ja sahattu suorakulmaisiksi kolmioiksi. Niiden pituus on sama kuin suojuksen päätysivujen syvyys. Kiilat kiinnitetään sivuihin niin, että kattolevy voidaan kiinnittää talosta ulospäin kallistuvaan asentoon. Jos kii-lojen kiinnittäminen tuntuu hankalalta, voit kiinnittää raamin sisäreunaan muutaman listan, jotka yltävät pari senttiä raaminreunan yli. Niiden avulla saat kii-lat helpommin tukevasti paikoilleen.

Suojuksen taakse kiinnitetään vielä yksi poikkilista, joka kiinnitetään kiiloi-hin. Katto lepää poikkilistan päällä.

Lämpöpumpun suoja: Sahaa kiilat (J) höylätystä laudasta. 1

Sahaa kiilat (J) höylätystä laudasta. Kiilojen pituuden on oltava sama kuin päätysivujen syvyyden. Sahaa 21 x 145 mm:n kokoinen lauta diagonaalisesti kulmasta kulmaan, niin saat kaksi samankokoista kappaletta.

Lämpöpumpun suoja: Sivele kiiloihin (J) liimaa ja ruuvaa ne sivuihin kiinni. 2

Sivele kiiloihin (J) liimaa ja ruuvaa ne sivuihin kiinni. Kiilojen kapeisiin päätyihin voi ruuvata yläpuolelta. Kiilojen leveään päähän voi ruuvata vinosti ylhäältä takareunan sivujen läpi.

Lämpöpumpun suoja: Aseta poikkilista (E) takareunassa kiilojen väliin. 3

Aseta poikkilista (E) takareunassa kiilojen väliin. Lista tukevoittaa takareunaa ja estää kattolevyn reunaa painumasta. Poikkilista tehdään samasta 21 x 45 mm:n listasta kuin raamikin.

Lämpöpumpun suoja: Sahaa kattolevy (K). 4

Sahaa kattolevy (K). Se on tavallista ristivaneria. Vanerilevy kestää hyvin, jos pohjustat levyn ja maalaat sen kahdesti öljymaalilla. Muista, että katto vaatii huol-toa tiheämpään tahtiin kuin muu suojus.

Lämpöpumpun suoja: Poista tarvittaessa katon terävät kulmat merkitsemällä ja sahaamalla ne pois. 5

Poista tarvittaessa katon terävät kulmat merkitsemällä ja sahaamalla ne pois. Hio levy kevyesti hiomapaperilla (karkeus esim. 80) ennen maalausta.

Näin maalaat suojuksen

Suojus maalataan samanväriseksi kuin talo, jotta siitä tulee mahdolli-simman huomaamaton. Ennen kuin ryhdyt maalaamaan, käsittele suojus oksalakalla. Se estää oksakohtia näkymistä maalin alta.

Suojus maalataan ensin kertaal-leen pohjamaalilla ja sen jälkeen kahteen kertaan öljymaalilla. Kattoon voi vetää ylimääräisen maalikerrok-sen, niin se on mahdollisimman hyvin suojattu säitä vastaan.

Täysinpeittävää puunsuojaa käy-tettäessä pinnan voi ensin käsitellä kirkkaalla pohjustusöljyllä.

Lämpöpumpun suoja: Pohjamaalin päälle sivellään öljymaali. 1

Pohjamaalin päälle sivellään öljymaali. Öljymaalikerroksia tarvitaan vähintään kaksi.

Asentaminen

Ilmalämpöpumpun suojakotelon rakentaminen

Alaviistoon asetetuin sälelistoin viimeistelty suojus on lähes valmis. Jäljellä on enää katon kiinnitys ja suojuksen maalaus.

Lämpöpumpun suoja: Suojus asennetaan paikoilleen pumpun ympärille. 1

Suojus asennetaan paikoilleen pumpun ympärille. Koska pumpun alaosasta lähtee putki taloon, suojuksen alin poikkilista (F) voidaan kiinnittää vasta tässä vaiheessa. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja ruuveja.

Lämpöpumpun suoja: Alin poikkilista (F) lepää kahden kannattimen päällä, ja pumppu on kiinnitetty kannattimien varaan seinään. 2

Alin poikkilista (F) lepää kahden kannattimen päällä, ja pumppu on kiinnitetty kannattimien varaan seinään. TÄRKEÄÄ! Suojuksen taakse on jäätävä avointa tilaa, jotta ilmalämpöpumppu voi toimia kunnolla.

Lämpöpumpun suoja: Suojus kiinnitetään teräskannat-timiin ruostumattomilla ruuveilla. 3

Suojus kiinnitetään teräskannat-timiin ruostumattomilla ruuveilla. Kiinnitä ruuvit kannattimien läpi puurun-koon (kaksi ruuvia molempiin kannattimiin).

Lämpöpumpun suoja: Maalaa lopuksi putket ja sähköjohdot peittävä valkoinen kaapelikotelo. 4

Maalaa lopuksi putket ja sähköjohdot peittävä valkoinen kaapelikotelo. Puhdista kotelo ensin ja maalaa se sen jälkeen samalla värillä kuin talo ja ilmalämpöpumpun suojus.

Materiaalit

Puulistoja, 21 x 45 mm:
• 6 kpl kulmalistoiksi (A), à 59 cm
• 2 kpl raamin etuosaan (B), à 86,5 cm
• 4 kpl raamin sivuihin (C), pituus 35 cm
• 3 kpl poikkilistoiksi (takaosaan) (D), (E) ja (F), à 91,5 cm

Puulistoja (lamelleja), 8 x 45 mm:
• 13 kpl etuosaan (G), pituus 90 cm
• 26 kpl sivuihin (H), pituus 39 cm

Lisäksi:
• 1 lauta (J), 21 x 145 mm:n höylättyä mäntyä, kahta kattokiilaa varten, à 46 cm
• 1 ristivanerilevy (K), 1,2 x 54 x 106 cm
• Ruostumattomia ruuveja, 3,9 x 55 mm, (ulkokäyttöön tarkoitettuja)
• Ruostumattomia ruuveja 4,2 x 30 mm
• Hiomapaperia, karkeus 80
• PU-liimaa
• Pohjamaalia ja öljymaalia

Vie aikaa

6-8 tuntia (+ kuivumisaika)

Hinta

Noin 110 €. Suojuksen hinta nousee, jos joudut ostamaan kokonaisen levyn kattoa varten. Kysele rakennustarvi-keliikkeistä pieniä levypaloja.

Vaikeusaste

Verhoiluun käytettävien säle-puulistojen sahaus ja asenta-minen vaatii tarkkuutta.

Piirustus

Suojuksen rakenne

Suojus koostuu kolmesta sivusta, joihin puulistat on asetettu viistoon säleovien lamellien tapaan. Suojus on takasivulta täysin avonainen. Se takaa, että pumppu pystyy poistamaan ja imemään ilmaa hyvin.

Suojuksen kattona (K) on ristivanerilevy. Se on asetettu viistoon kahden kattokiilan (J) avulla. Kiilojen väliin on kiinnitetty poikittaistuki (E).

Suojuksen molemmissa takakulmissa on yksi kulmalista (A). Vaakalistat (C) ovat osa suojuksen raamia, johon lyhyet listat (H) kiinni-tetään. Takasivun kulma-listojen (A) väliin kiinnitetään poikittaistuet (D ja F).

Raamin vaaka-listat (B ja C) kiinnitetään kulmalistoihin (A) liimalla ja vinoon poratulla ruuvilla.

Suojuksen rakenne

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Video

VINKIT: Estä sahanterän juuttuminen

Video

VINKIT: Levitä liima pensselillä

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Lämpöpumppu