Lämpöpumpun asentaminen

VIDEOLEIKKEITÄ Lämpöpumpun asennus vaatii valtuutetun asentajan, mutta esimerkiksi reiät seinään voi tehdä itse. Katso tästä, kuinka se onnistuu.

Lämpöpumppu on tehokas lämmityskeino. Sen toiminta perustuu lämmönvaihtoperiaatteeseen. Pumppu kerää ulkoilmasta lämpöenergiaa, joka vapautuu järjestelmään ilmaiseksi.

Tähän lämmönvaihtoon tarvitaan melko vähän energiaa, ja lämpöpumpun sanotaan tuottavan 3–4 kertaa enemmän lämpöenergiaa kuin se kuluttaa sähköä. Lämpöpumppu kuluttaa vain 35 % sähköpatterin tarvitsemasta energiasta saman lämpömäärän tuottamiseen.

Lämpöpumpun käyttöön ottaminen vaatii asiantuntemusta ja erikoistyökaluja. Siksi järjestelmän saa kytkeä vain hyväksytty ammattilainen, mutta valmistelutyöt, kuten reiän poraamisen seinään ja osien kokoamisen, voi tehdä helposti itsekin.

Laitteen sisäpuolelle tuleva osa kannattaa aina sijoittaa huoneen keskelle. Koska sisäpuolelle tuleva osa on puhallin, se kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa puhallus ei häiritse ketään.

Kun puhaltimelle on löydetty sopiva paikka sisältä, tarkistetaan, että pumpun toisen osan voi asentaa samaan paikkaan ulkoseinään. Puhallin asennetaan metallilevyyn, joka asetetaan seinää vasten ja keskimmäisen reiän kohdalle tehdään merkintä.

Sitten seinään ruuvataan ruuvi, jolla levy kiinnitetään. Nyt levyn voi asettaa kaikessa rauhassa suoraan ja merkitä, mihin kohtaan porataan ulkopuolelle tulevaa osaa varten tehtävä aukko.

Tähän käytetään erityistä pitkää reikäsahaa. Aukon läpimitaksi tulee 50 millimetriä, niin että siihen jää tilaa sekä putkelle, johdolle ja vedenpoistoputkelle. Aukko porataan hieman alaspäin viettäväksi, niin että vesi pääsee valumaan ulos poistoputkesta.

Reikää porattaessa käytetään aluksi imuria, jotta sisälle ei pääse pölyä. Tällaisissa seinissä sähköjohdot ja putket ovat yleensä seinän yläosassa. Siksi keskelle seinää on yleensä turvallista porata.

Nyt on porattu reikä seinän ensimmäisen osan läpi, joka on kevytbetonia. Nyt jäljellä on enää hieman eristystä ja tiilistä muurattu ulkoseinä. Sitten porataan eristeen läpi, joka irrotetaan sitten porasta. Sen jälkeen porataan tiiliseinän läpi. Se on seinän kovin osa, ja poraamiseen kuluu sekä aikaa että voimia.

Koska tiilet voivat irtoilla, jos aukko porataan kerralla koko seinän läpi, on syytä tarkistaa, miten pitkälle on porattu. Tällainen seinä on yleensä noin ###30-35 senttimetrin paksuinen.

Aukkoa porataan vielä jonkin matkaa, ja nyt näkyy, että keskitinterä on tullut läpi ulkopuolelta. Jotta tiilet eivät lohkeile ulkopuolelta, aukko porataan loppuun ulkoapäin keskitinterän reiän avulla. Nyt loput voi porata kaikessa rauhassa ilman että tarvitsee pelätä tiilten lohkeilevan ruman näköisesti.

LUE LISÄÄ: Näin hiljennät meluavan ilmalämpöpumpun

Aukko on nyt valmis, ja sen voi imuroida puhtaaksi. Metallilevy asetetaan paikalleen ja ruuvataan kiinni niin, että se tulee aivan suoraan. Levy kiinnitetään yhdellä ruuvilla.

Sitten merkitään, mihin levyn kiinnitysruuvit tulevat. Ruuvit tulevat tasaisin välein koko levyn ympärille. Metallilevy poistetaan ja ruuveille porataan reiät, joihin työnnetään kiinnitystulpat. Nyt metallilevyn voi ruuvata kiinni.

Puhaltimen putkiin on juotettu kiristysrenkaat kupariputkien liittämistä varten. Ammattilainen suosittelee kuitenkin irrottamaan nämä liitoskappaleet ja mieluummin juottamaan putket yhteen.

Näin liitoksesta tulee varmasti tiivis. Sitten otetaan kaksi ylimääräistä putkea, jotka leikataan siististi putkileikkurilla. Sama tehdään tuulettimen putkille. Kaikkien putkien päät siistitään, niin ettei leikkauksesta jää metallilastuja.

Putket voi nyt liittää yhteen pienellä liitoskappaleella, ja ne voi juottaa kiinni. Juotettaessa on tärkeää, että liitoksesta tulee aivan tiivis. Sitten putkien päälle vedetään eristeet, jotka kiinnitetään toisiinsa erityisellä eristysteipillä.

Sitten asennetaan sähköjohto kiinni lämpöpumpun sisälle tulevaan osaan. Tuuletin avataan, pieni luukku irrotetaan ja asennuskaapeli vedetään läpi alhaalta päin. Sininen nollajohto kiinnitetään N-kohtaan.

Ruskea vaihejohto kiinnitetään L-kohtaan, musta niin sanottu välijohto, joka on yhteydessä ulkopuolelle tulevaan osaan, kiinnitetään aivan vasempaan reunaan, ja keltavihreä maajohto asennetaan taaimmaseksi. Pieni luukku ruuvataan kiinni ja tuuletin suljetaan.

Putket ja johto vedetään suoriksi, niin että ne on helpompi vetää seinässä olevasta aukosta. Seinän läpi työnnettävien putkien päät suljetaan teipillä, jottei niihin pääse likaa.Nyt putket voi viedä seinän läpi.

Tähän tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, niin että toinen on ulkopuolella ottamassa niitä vastaan. Loppuosa voi olla hieman hankala saada läpi, koska myös poistoputkelle pitää jäädä tilaa. Sitten ei tarvitse kuin kiinnittää tuuletin metallilevyyn. Lämpöpumpun sisäpuolelle tuleva osa on nyt asennettu.

Pistoke on helppo kytkeä pistorasiaan, ja nyt koko pumppu saa virtaa. Seuraavaksi asennetaan ulkopuolelle tuleva osa. Se mitataan, ja mittojen avulla merkitään, mihin pakkauksen mukana tulleet pidikkeet kiinnitetään.

Sitten porataan reiät ruuveja varten, ja reikiin työnnetään kiinnitystulpat. Nyt metallipidikkeen voi ruuvata kiinni. Sama tehdään toiselle pidikkeelle. Tärinän vähentämiseksi laitteen alle asennetaan ruuveilla pienet kumijalat. Niitä ei saa ruuvata liian tiukasti.

Kun laitteen sivussa oleva kansi avataan, sen alla ovat kaikki liitännät. Seinän läpi vedetyt putket asennetaan kahteen alhaalla olevaan liittimeen ja niiden yläpuolelta avataan kansi, jonka alle asennuskaapelin voi asentaa samalla tavalla kuin sisäpuolelle tulevaan osaan.

Kupariputket taivutetaan, niin että ne tulevat sopivassa kulmassa liittimiin. Niitä pitää kuitenkin lyhentää putkileikkurilla, minkä jälkeen leikkauspinta siistitään. Putken ympärille asetetaan kiinnitysmutteri ja levitystyökalu asetetaan kohdalleen.

LUE LISÄÄ: Lämpöpumppu – muutakin kuin lämmintä ilmaa

Nyt työkalun voi kiristää, niin että putki laajenee torvimaisesti 45 asteen kulmassa. Nyt mutteri ei pääse irtoamaan, ja putken voi ruuvata kiinni laitteessa oleviin liittimiin.

Liitin voidellaan erityisellä tiivistemassalla ennen kuin putket voi ruuvata kiinni. Kun putket on ruuvattu kiinni, järjestelmästä poistetaan ilma, niin että syntyy tyhjiö. Se tehdään liittimen toisessa päässä olevalla tyhjiöpumpulla, ja sen jälkeen paine tarkistetaan painemittarilla.

Sen jälkeen järjestelmään suljetaan valmiiksi täytetty freonineste. Koska tähän työvaiheeseen tarvitaan erikoistyökaluja, on suositeltavaa, että hyväksytty ammattilainen suorittaa työn loppuun.

On myös tärkeää, että kaikki liitokset ovat ehdottoman tiiviitä ja että järjestelmään ei pääse kosteutta, koska pahimmassa tapauksessa se haittaa koko lämpöpumpun toimintaa. Poistoputkesta valuva vesi saa valua maahan.

Neste on nimittäin puhdasta vettä, ja sitä syntyy vain silloin, kun laitetta käytetään ilmastointiin. Lämpöpumppu on nyt asennettu, ja laitteen mukana tulevalla kaukosäätimellä on helppo säädellä lämpötilaa. Lämpöpumpun käyttäminen on edullista, ja sen kuluttama sähkö maksaa itsensä nelinkertaisesti lämmityslaskussa.

LUE LISÄÄ: Lämpöpumpun suoja: Näin teet sen itse

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Lämpöpumppu