Sileä ja lämmin seinä yhdellä levyllä

Kylmien seinien kattaminen lämpöä eristävillä seinälevyillä sujuu helposti ja nopeasti. Yksi ja sama levy eristää ja sen avulla tilaan saadaan kaunis ja kiinteä seinäpinta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
85 €/m2

Johdanto

Helpoin ja tehokkain tapa lisäeristää ulkoseinä sisältä on käyttää lämpöseinälevyjä. Yksi ja sama levy eristää hyvin ja sen avulla saa pinnan, jonka voi maalata ja johon voi kiinnittää ruuveja. Materiaalit on liimattu yhteen tehtaalla.

Levyjä käyttämällä välttyy kokonaan koolauksen rakentamiselta levyjen taakse, mikä on tarpeen silloin, jos seinien sisäpinnat lisäeristetään normaaliin tapaan mineraalivillalla ja 2–3 kipsilevykerroksella. Tämän sijaan voit kiinnittää eristävät kuitukipsilevyt seinään ja erikoistolppiin, jotka itsessään eristävät tehokkaasti. Tämän jälkeen levyt tasoitetaan saumoista ja saumataan reunasta, minkä jälkeen ne voidaan maalata.

Hyvä lisä myös nykyisen eristeen päälle

Lämpöseinälevyt ovat hieman kalliimpia kuin perinteinen ratkaisu, ja ne on suunniteltu täydentämään nykyistä eristystä. Yksinkertainen rakenne hyödyntää vaatimansa tilan täysin ja katkaisee kylmäsillat, jotka voisivat ajan myötä synnyttää mustia läikkiä ulkoseiniin.

Eristys ja lujuus yhdistettynä

250 cm pitkät lämpöseinälevyt ovat 10 mm paksua kuitukipsiä, jonka takapintaan on liimattu kovaa eristävää vaahtoa. Levyjen mukana toimitetaan 12 mm:n vanerikaistaleista valmistetut tolpat, joiden takapinta on eristevaahtoa.

Asennettaessa tolpat ruuvataan ensin kiinni seinään, jonka jälkeen levyt kiinnitetään tolppiin. Tuloksena on yksinkertainen rakenne, jossa kylmäsiltojen mahdollisuus on minimoitu ja seinän paloturvallisuus taattu.

LUE LISÄÄ: Näin pääset eroon kylmäsilloista

Levyistä on kaksi eristevaihtoehtoa, 30 mm ja 60 mm, jolloin levyjen paksuus on vastaavasti 40 ja 70 mm. Koska InontanPUR-erikoisvaahto eristää noin 40 prosenttia tehokkaammin kuin tavallinen polystyreenivaahto tai mineraalivilla, levyt vastaavat noin 40/80 mm:n tavanomaista eristepaksuutta. Kovilla kuitukipsilevyillä saavutetaan hyvä lujuus jo yhdessä levykerroksessa, jolloin rakenteen sallima tila saadaan mahdollisimman tehokkaasti eristettyä. Lämpöseinälevyt eivät sovellu märkätiloihin eivätkä kellarin ulkoseiniin.

Ohjeet

01
Mittaa ja suunnittele tarkasti 3 Vaihe

Jotta seinä päättyisi tasaisesti, ota työn aloituspisteeksi vanhasta seinästä kohta, joka työntyy uloimmaksi huoneeseen. Tolppien taakse asennettavalla eristeellä voi peittää pienet epätasaisuudet, mutta yli 5-10 mm:n erot vaativat tolppien koolausta.

Levyjen leveys on 60 cm. Mittaa seinä ja suunnittele työ niin, että kulmiin jää vähintään puolikas levy. Älä kos kaan asenna levyn viistereunaa kulmaa vasten.

Lämpöeristelevy: Tutki seinä 1

Tutki seinä vesivaa'alla. jotta saat käsityk sen, kuinka pystysuora ja sileä seinä on. Merkitse kohoumat, sillä koolausta lähdetään raken tamaan niiden mukaan. Syvem mälle työntyvän seinän tolpat on koolattava.

Lämpöeristelevy: Jaa seinä 60 cm:n alueisiin 2

Jaa seinä 60 cm:n alueisiin. Varmista, että molempien päätyjen viimei nen levy on vähintään puolik kaan levyn levyinen. 250 cm:n levykorkeus yleensä riittää. Jos ei, niin yhdistä kaksi levyä korkeussuunnassa.

Lämpöeristelevy: Siisti seinä puhtaaksi 3

Siisti seinä puhtaaksi nauloista, ruuveista, kiinnikkeistä, jalka- ja kattolistoista, tapetista yms.

TÄRKEÄÄ: Jos seinässä on sähköasennuksia, tilaa sähköasentaja siirtämään ne.

02
Sahaa tolpat ja levyt 6 Vaihe

250 cm pitkät tolpat ja levyt sahataan korkeusmittaan niin, että niiden ylä- ja alapuolelle jää 8-10 mm rakoa akryylisaumaa varten.

Jos levyjä on leikattava leveyssuunnassa, on takapuolen eristepinta sovitettava niin, että se tarttuu tolppaan kipsipinnan kanssa. Jos työn tekee tarkasti, välttyy avonaisilta raoilta.

Lämpöeristelevy: Ota mitat ensimmäisiä tolppia varten 1

Ota mitat ensimmäisiä tolppia varten. Vähennä mitasta 5-10 mm, jotta tolppa ei jää puristuksiin. Tässä kohteessa mitta otetaan katonrajan leveään reunaan asti, johon tolppien yläreuna sijoittuu.

Lämpöeristelevy: Sahaa tolpat pistosahalla 2

Sahaa tolpat pistosahalla. Huonekorkeus voi vaihdella, joten sahaa vain muutama tolppa kerrallaan.

Lämpöeristelevy: Sahaa ensimmäinen levy 3

Sahaa ensimmäinen levy korkeus- ja leveysmit-taan upotus- tai pyörösahalla.

VINKKI: Käytä vanhaa terää. Kipsilevyt, erityisesti kuitukipsilevyt, kuluttavat terää paljon.

Lämpöeristelevy: Leikkaa levyn takapinnan eriste niin 4

Leikkaa levyn takapinnan eriste niin, että se kiinnittyy tolppaan, mitä se ei normaalisti tee. Käytä terävää taittoteräveistä ja ohjaa sitä tolppalinjaa pitkin.

Lämpöeristelevy: Mittaa putkien, kaapelien 5

Mittaa putkien, kaapelien ja muiden elementtien paikat, sillä niille on varattava tilaa. Usein kyse on eristeestä. Tässä katonrajassa on ulkonema, joka on huomioitava.

Lämpöeristelevy: Leikkaa eristevaahto 6

Leikkaa eristevaahto mittaustesi perusteella. Kiinteää vaahtoa, jossa on pal-jon pieniä huokosia, on paljon helpompi leikata kuin perinteistä polystyreenivaahtoa.

03
Asenna tolpat ja levyt 7 Vaihe

Vaneriset ja takapinnaltaan eristetyt tolpat on helppo kiinnittää seinään. Usein yleisruuvit riittävät, tai voit tarvittaessa valita myös kuormitusta kestävät ruuvitulpat.

Levyjen eristeen on sovit-tava tarkasti tolppien väliin, jotta eristeeseen ei jää rakoja. Tämän vuoksi tolpat kannattaa asentaa samaan tahtiin levyjen kanssa.

Lämpöeristelevy: Asenna ensimmäinen tolppa 1

Asenna ensimmäinen tolppa tiiviisti kulmaan. Esiporaa ja upota ruuvit. Poraa ruuvit korkeintaan 40 cm välein. Me kiinnitämme tolpat karmiruuveilla ilman tulppia.

Lämpöeristelevy: Asenna seuraava tolp-pa 2

Asenna seuraava tolp-pa niin, että etäisyys sopii tarkasti levyn vaahtoeristeen leveyteen. Aseta tolppa pystysuoraan ja kiinnitä se seinään samaan tapaan kuin ensimmäinen.

Lämpöeristelevy: Paina levy paikalleen ja kiinnitä se 3

Paina levy paikalleen ja kiinnitä se molem mista reunoista 30 mm:n kipsiruuveilla 20 cm:n välein. Kovaan kipsilevyyn tarkoitetuissa erikois ruuveissa on pie nempi kan ta kuin tavallisissa kipsilevyruuveissa.

Lämpöeristelevy: Asenna seuraavat tolpat yksi kerrallaan 4

Asenna seuraavat tolpat yksi kerrallaan levyjen asennustahtiin. Etäisyyden tulee olla tarkka, ja on kätevää käyttää levykaistaletta ohjaimena tolppia asennettaessa.

Lämpöeristelevy: Asenna tolppa ikkunareunaan 5

Asenna tolppa ikkunareunaan niin, että se myötäilee ikkuna-aukon reunaa. Eristeelle ei ole tilaa, joten reuna sulje taan yhdellä kipsi levyl lä ilman eristettä. Kulmia koskevat ohjeet näet piirroksestamme.

Lämpöeristelevy: Aukko tiivistetään liimaamalla kipsilevy kiinni 6

Aukko tiivistetään liimaamalla kipsilevy kiinni. Poistamme kuitukipsilevypalasta eristeen. Levyyn sivellään asennusliimaa, mutta sauma tiivistetään Fermacellin saumaliimalla.

Lämpöeristelevy: Aukon sivuun tuleva levynpala painetaan 7

Aukon sivuun tuleva levynpala painetaan liimaan ja ruuvataan kiinni tolpan sivupintaan. Merkitse ruuvien paikat 15 mm:n päähän reunasta. Kun saumaliima on kuivunut, leikkaa ylijäämä pois.

04
Silota levyjen saumat 6 Vaihe

Kun levyt on asennettu toisiaan vasten, väliin jää leveä viistepinta, joka tasoitetaan ja vahvistetaan vahvikenauhalla, jotta saumasta tulee yhtä vahva kuin seinästä.

Levyt on liimattu yh teen ulkokulmissa erikoisliimalla. Pinta tasoitetaan ja hiotaan. Kuitukipsilevyissä on jo itsessään tukevat kulmat, joten niitä ei tarvitse suojata kulmaprofiileilla.

Lämpöeristelevy: Ota tasoite ja vahvikenauha esille 1

Ota tasoite ja vahvikenauha esille. Erikoistasoite, jota käytetään kuitukipsilevyihin, on vahvem paa kuin tavallinen kipsilevyta soite. Sitä on kova työ hioa, joten vältä sen liiallista käyttöä.

Lämpöeristelevy: Paina kerros tasoitetta tiiviisti 2

Paina kerros tasoitetta tiiviisti levyjen väliseen saumaan niin, että levyt sitoutuvat toisiinsa. Levitä tasoitetta tasaisesti viisteeseen.

Lämpöeristelevy: Kiinnitä vahvikenauha tasoitteeseen 3

Kiinnitä vahvikenauha tasoitteeseen. Nauhan taakse ei saa jäädä taitoksia tai ilmakuplia. Käytä puolileveää lastaa nauhan painamiseen ja pinnan silottamiseen.

Lämpöeristelevy: Lisää seuraava tasoite-kerros 4

Lisää seuraava tasoite-kerros ja silota pinta levyjen tasoon, kun ensim mäi nen tasoitekerros on täysin kuivunut. Anna tasoitteen kui vua ja täytä saumaa 1-2 kertaa rakentamatta kohtaa liikaa.

Lämpöeristelevy: Hio saumat levyjen tasoon 5

Hio saumat levyjen tasoon, kun tasoite on täysin kuivaa. Käytä kovaa ja isoa hiomapalikkaa, jotta et vahingossa tee tasoitteeseen reikiä.

Lämpöeristelevy: Sulje katon-, lattian- ja seinäpintojen rajat akryylisaumallaa 6

Sulje katon-, lattian- ja seinäpintojen rajat akryylisaumalla. Saumaa rajat vasta hiottuasi, sillä akryyli saumaa ei voi hioa. Nyt voit pohjustaa levyt ja maalata ne pariin kertaan.

Materiaalit

Fermacellin levyjärjestelmä:

  • Lämpöseinäelementtejä, 40 mm
  • Lämpöseinätolpat 40 mm:n levyille
  • 30 mm kipsiruuveja (kuitukipsikiinnitys)
  • Tasoitetta ja hienotasoitetta
  • Vahvikenauhaa levysaumoihin
  • Saumaliimaa

Fermacellin lämpöseinälevyjä ei toistaiseksi ole myynnissä Suomessa. Lisätietoja: fermacell.fi. Muita lämpö seinä levy valmistajia, mm.: Kingspan Insulation Oy, lisätietoja: spu.fi.

Lisäksi:

  • Karmiruuveja, 112 mm
  • Asennusliimaa, akryylisaumamassaa

Vie aikaa

2–3 päivää/pieni huone.

Hinta

Noin 85 €/m2

Vaikeusaste

Lämpöseinälevyjä on helppo käyttää. Kunhan käytät valmistajan suosittelemia tasoitteita ja liimoja, niin tuloksesta tulee hyvä.

Piirustus

Seinän rakenne

Lämpöseinälevyt asennetaan eristettyjen pystytolppien avulla. Tolpat kiinnitetään ensin seinään siihen sopivilla ruuveilla. Tämän jälkeen levyt kiinnitetään tolppiin kuitukipsiruuveilla 20 cm:n välein.

Piirros kuvaa tavanomaisimpia asennustilanteita, ja näyttää, miten levyjä sovitetaan niin, että ne saadaan tiiviisti tolppien ympärille.

Eriste päättyy levyn pitkien sivujen viistereunan takana puolen tolppaleveyden päähän reunasta. Tämän ansiosta kaksi levyä (A1 ja A2) sopivat tiiviisti toisiinsa, kun ne yhdistetään tolppaan (B2).

Muissa tilanteissa eriste- ja kipsipinnat on leikattava niin, että kipsilevyn takana oleva huullos asettuu hyvin tolpan ympärille. Esimerkiksi asennettaessa levyä eristämätöntä (B1) seinää vasten, ulkokulmaan (B3) ja sisäkulmaan, joissa molemmat seinät (B4 ja B5) eristetään.

Viistereunojen saumat tasoitetaan ja vahvistetaan nauhalla, leikatut saumareunat käsitellään erikoisliimalla.

Seinän rakenne

Vinkit & niksit

LUE LISÄÄ: Lisäeristäminen

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Seinien eristys