Näin rakennat perustukset luontoon

Vankka ja suora alusta on välttämätön olipa tarkoitus rakentaa terassi, puuvaja tai vaikkapa ikioma tanssilava järven rannalle. Perustuksen voi tehdä monella tavalla. Esittelemme nyt kaksi kevyttä, mutta moneen paikkaan riittävän hyvää ratkaisua.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
250 euroa

Saunamökin alusta on valmis. Runkorakenne koostuu yhdeksästä pilarista, pilareille kiinnitetystä kehikosta sekä seitsemästä poikittaisesta runkopuusta.

Johdanto

Tontti sijaitsee keskellä erämaata kaukana yleisistä teistä. Lähimmät naapurit ovat kilometrien päässä.

Autotiekin loppuu hyvän matkaa ennen tontin rajaa. Rauhaa ja hiljaisuutta täällä on sen sijaan ylen määrin.Vain valtavien kuusien ja sorjien, valkorunkoisten koivujen humina ja järveltä kuuluva pikkuaaltojen liplatus täyttävät ilman.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Vala maailman helpommat perustukset

Sijoita perustukset oikein

Tänne idyllin keskelle meidän on tarkoitus pystyttää puulämmitteinen sauna ja tynnyriallas, mieluiten niin lähelle järveä kuin mahdollista. Sijainti on valittava tarkoin, sillä näköala on mielestämme puolet elämyksestä yhtä hyvin saunoessa kuin tynnyrissä vilvoitellessa.

Seuraamme auringon kulkua päivän mittaan, ennen kuin teemme lopulta päätöksen saunan ja tynnyrin paikoista. Teemme koekaivauksia maaperän selvittämiseksi. Onko isoja kiviä? Onko maaperä märkää? Miten syvälle voi kaivaa?

Maaperän laatu on tärkeä, sillä se määrää minkälaiset perustukset saunalle ja tynnyrialtaalle pitää tehdä.

SARJA: Rakenna mökki, sauna ja ulkopalju

Rakensimme syvälle korpeen mökin. Muutimme mökin saunaksi ja rakensimme sen kylkeen paljun. Lue kaikki projektit tästä:

OSA 1: Rakenna mökin ja paljun perustukset keskelle metsää (tämä juttu)

OSA 2: Rakenna mökki valmiista osista yhdessä päivässä

OSA 3: Muuta mökki saunaksi

OSA 4: Rakenna palju

Vankka ja suora alusta on välttämätön olipa tarkoitus rakentaa terassi, puuvaja tai vaikkapa ikioma tanssilava järven rannalle. Perustuksen voi tehdä monella tavalla. Esittelemme nyt kaksi kevyttä, mutta moneen paikkaan riittävän hyvää ratkaisua.

Ohjeet

01
Rakennuspaikan mittaukset 3 Vaihe

Saunamökin ja altaan paikan sovittamiseksi rakennuspaikalle katkaisimme muutaman laudan, jotka vastasivat saunan ja tynnyrialtaan mittoja. Niiden avulla kokeiltiin eri sijoituspaikkoja.

Kun löysimme hyvän paikan saunalle ja tynnyrille, merkitsimme paikat kepeillä.

Suoran ja tasaisen paikan saamiseksi oli pakko kaataa joitakin puita. Juuret kaivoimme ylös, jotta ne eivät lähtisi uuteen kasvuun ja vahingoittaisi rakenteita.

Pintamaa pitää aina poistaa riippumatta siitä, minkä perustustavan valitsee. Perustuksen alla pitää olla kiinteä maa. Rakennusten alle jäävän maaperän pitäisi olla routimatonta. Routimissyvyys rakennusalueella on pieni, joten pilarit routasuojattiin aika kevyesti.

1

Rakennuspaikka merkitään kepein. Tontin mahdollisia paikkoja kokeiltiin rakenteiden mittaisilla laudoilla. Niiden avulla näkee helposti, miten suuren tilan tuleva rakennus tai rakenne vie.

2

Kasvillisuus poistetaan ja samoin pintamaa perustuksen alta. Nurmimättäitä sekä puolukan- ja mustikanvarpuja, otettiin talteen, jotta maan pinta voitaisiin entistää mahdollisimman hyvin.

3

Kaada pikkupuut ja poista pensaat. Pienet pensaat revittiin juurineen irti maasta. Pajunsukuisten puiden ja pensaisen juuret pitää poistaa tarkasti, etteivät ne lähde uuteen kasvuun.

02
Pilariperustus saunan alle 11 Vaihe

Asettelimme mittalautoja rakennuspaikalle ja tarkistimme kallistukset, jolloin saimme selville pilareiden korkeudet.

Pilarit voi valaa itse. Tällöin aloitetaan kulmapilareista. Tartunnat ripustetaan muotteihin sidelangoilla. Näin pilarikengät jäävät oikeaan korkeuteen ja myös suoraan, kun betonia valetaan muotteihin. Kuvatussa kohteessa käytimme valmiita pilareita, mikä on helppo ratkaisu.

Pilarit olisi järkevää upottaa routimattomaan syvyyteen, mutta niin ei tehty. Ne eristettiin ulkopuolelta noin 100 mm paksulla villaeristeellä.

Pilareille tehtiin kantavat alustat kivimurskeesta, harjateräksestä ja betonista. Pilareiden välit tulee tarkastaa huolellisesti ja niiden päät täytyy sovittaa samalle korkeudelle.

Itse valettavat pilarit tulevat oikealle korkeudelle, kun muotit vain tehdään oikein. Valmiita pilareita joutuu ehkä hieman säätämään lisäämällä alle betonia, junttaamalla niitä tarvittaessa syvemmälle tai asettelemalla kiiloja pilarien ja alavaakapuiden väliin.

1

Kaiva noin 50 cm syvä ja noin 60 cm leveä kuoppa, johon kaadat jonkin verran kantavaa mursketta. Murskeen karkea kiviaines tukee ja vahvistaa rakennetta, kun kuoppaan myöhemmin valetaan betonia. Märkä paikka pitäisi salaojittaa ja routasuojata tehokkaasti.

2

Lisää kuoppaan karkeaa kivimursketta ja aseta päälle raudoitusteräksiä. Kaada soran sekaan betonia, jossa on 1 osa sementtiä ja 2 osaa kiviainesta sekä niin paljon vettä, että sementti ja kivimurske voidaan sekoittaa keskenään. Sullo betoni kepillä tiiviiksi, jotta ilmakuplat poistuvat siitä.

3

Paina pilari betoniin, mittaa etäisyys seuraavaan pilariin ja tarkista pilarin pään korkeusasema. Käytä ylimääräistä betonia pilarin muotoilemiseen siten, että sadevesi valuu pois. Anna betonin kovettua vähintään vuorokausi ja asenna routaeriste rakennuspaikan vaatimusten mukaan.

4

Täytä kuoppa pilarin ympäriltä ensin kivimurskeella ja sitten soralla. Aseta pinnalle hieman alkuvaiheessa poistamaasi maata ja mielellään joitakin nurmimättäitä. Näin voit siistiä maaperän lähes entiselleen.

5

Kulmapilarien asennuksen jälkeen niiden välille pantiin soirot muiden pilareiden sijoittamisen helpottamiseksi. Mittasoiron vaakasuunta tarkistetaan vesivaa’alla.

6

Kaikki yhdeksän pilaria ovat nyt paikoillaan ja niiden suoruus on tarkistettu. Alavaakapuut kiinnitetään pilareihin. Sitten ovat vuorossa lattian runkopalkit.

7

Alavaakapuista muodostuvan kehikon ristimitat mitataan ennen kuin alavaakapuut kiinnitetään lopullisesti. Mittojen pitää olla täsmälleen yhtä pitkät kulmasta kulmaan, jotta kehikko olisi suorakulmainen. Kehikko on kiinnitetty väliaikaisesti kuvausta varten.

8

Kokoa kehikko naulaamalla tai pitkillä ruuveilla. Poraa ruuveille mielellään alkureiät, ettei puu halkea. Valmistajan tavaratoimituksessa alavaakapuut olivat 45 x 120 mm soiroa, joihin oli sahattu huullokset lattian runkopuiden kiinnitystä varten.

9

Kehikkopuut lepäävät pilareiden päällä, jotta tuki olisi paras mahdollinen. Näin ollen pilarin teräksiset tartunnat pistävät esille ja ne pitää katkaista esim. rautasahalla. Aseta liuska bitumikermiä puun ja pilarin väliin, ettei puu ime kosteutta pilarista.

10

Naulaa kehikon ja lattian runkopuiden alle painekyllästetyt laudat. Ne piti ostaa erikseen, sillä niitä ei ollut saunapaketin puutavaran joukossa. Nämä laudat toimivat tuulensuojan ja eristeen kannattimina. Huomaa, että pilarikenkä on sisäpuolelta ulkopuolta korkeampi, jotta se sopisi mittoihin. Kehikko kiinnitetään ruuveilla pilarikenkiin.

11

Saunamökin alusta on valmis. Runkorakenne koostuu yhdeksästä pilarista, pilareille kiinnitetystä kehikosta sekä seitsemästä poikittaisesta runkopuusta.

03
Tynnyrialtaan alusrakenne 5 Vaihe

Tynnyrialtaan paikaksi valitsimme järvenrannan. Maa siellä oli niin märkää ja upottavaa, ettei pilariperustusta voitu tehdä. Täytettynä tynnyri painaa pari tonnia, joten alustan pitää olla hyvin vankka ja maaperän kantavuuden suhteellisen tasainen. Altaan alusta tehtiin maan päälle ratapölkkyjä vastaavista painekyllästetyistä parruista.

Kaivoimme ensin noin 30 cm pintamaata pois. Sitten kaivettiin kolme vakoa, jotka täytimme karkealla murskeella (16-32 mm).

Tiivistimme ja tasasimme murskeen ja sovitimme sitten parrut paikoilleen. Tarkistimme parrujen yläpinnan vaakasuunnat.

Seuraavaksi asensimme runkopuut kolmen parrun päälle eikä pilareille kuten saunamökin alustaa tehtäessä. Rakentaminen käy helpommin ja alustasta tulee yhtä vankka kuin pilariperustuksesta.

1

Alusparruille kaivettiin 30 cm syvät vaot. Ne täytettiin karkealla murskeella. Alusta tasataan ja kolmen parrun yläsivujen vaakasuunnat tarkistetaan vesivaa’alla ja suoralla laudalla. Laudan avulla tarkistetaan myös, että parrut ovat vaakasuorassa myös toiseen suuntaan.

2

Lautalavan runkopuut ovat painekyllästettyä 45 x 120 mm soiroa, joiden asennu-väli on 50 cm k/k. Ne kiinnitettiin 100 mm nauloilla vinosti molemmilta puolilta naulaten. Tämä riittää, sillä lattia ja altaan paino pitävät runkopuut paikallaan. Rungon vaakasuuntaa seurataan työn aikana.

3

Alustan laudoitus tukee ammetta ja sillä on hyvä kävellä. Laudoitus on 28 x 95 mm painekyllästettyä, pyöreäkulmaista ns. laiturilautaa. Laudat naulataan tai kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla. Lautojen väliin jätetään noin 5-10 mm suuruiset raot, jotta vesi valuu pois.

4

Ammeen alusta on valmis. Kun kaikki laudat on ruuvattu kiinni, reunat siistitään sahalla. Sähköpyörösaha olisi omiaan tähän työhön, mutta timpurinsahallakin pärjää hyvin.

5

Saunasta suoraan tynnyriin. Kuuman löylyn jälkeen on mukavaa vilvoitella isossa tynnyrialtaassa, johon koko perhe mahtuu kerralla. Talvellakin pääsee pulahtamaan veteen. Sitä varten ei tarvitse edes tehdä avantoa järven jäähän. Ammeen vesi ei ole kylmää, sillä se lämmitetään puilla.

Materiaalit

ALTAAN ALUSTA

Alustan koko noin 3 x 3 metriä
• 3 parrua (mielellään enemmän)
• 7 painekyllästettyä 45 x 120 mm soiroa, noin 3 m (väli 500 mm k/k)
• 30 painekyllästettyä laiturilautaa, 28 x 95 mm, pituus noin 3 m
• ruostumattomia (A2) 55 mm ruuveja
• sinkittyjä 100 mm nauloja

Hinta: noin 250 euroa

PILARIPERUSTUS

Saunamökille, jonka mitat 296 x 417 cm

Alustan koko noin 3 x 4,2 metriä
• 9 betonipilaria pilarikenkineen, pituus 50 cm (mieluiten 70 cm pilarit, jotka voi upottaa syvempään)
• 9 painekyllästettyä 45 x 120 mm soiroa, pituus noin 3 m
• 2 painekyllästettyä 45 x 100 mm soiroa, pituus 4,2 m
• 10–15 kpl 21 x 95 mm painekyllästettyä lautoja pohjan tuulensuojalevyn ja eristeen kannattimiksi
• noin 12 m2 tuulensuojalevyä
• noin 12 m2 eristettä, 120 mm
• ruostumattomia 45 mm ruuveja tai 65 mm sinkittyjä nauloja
• sinkittyjä 75 ja 100 mm nauloja

*Nauloista ja ruuveista osa käytetään vasta työn myöhemmässä vaiheessa artikkelin toisessa osassa.

Lisäksi
• sementtiä
• kantavaa mursketta
• muutama pyörötanko

Hinta: noin 200 euroa

TYÖKALUT

• käsisaha
• vasara
• rautasaha
• pitkä mitta
• ruuvausvälineet tai akkuporakone
• hylsyavainsarja tai jakoavain
• vesivaaka
• lapio
• laastiämpäri
• muurauskauha

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Perustus