5 perustusta piharakennuksille

Perustusten tekeminen kuulostaa raskaalta työltä, joka vie tee se itse -rakentajan voimat. Autotallin, katoksen tai pihavajan perustusten tekeminen ei ole kuitenkaan kovin vaikeaa. Tässä jutussa esitellään viisi erilaista perustusta, jotka sopivat pienille ja vähän isommillekin rakennuksille.

Perustusta piharakennuksille

Pilariperustus on vain yksi monista hyvistä vaihtoehdoista vajan tai pihamökin perustan rakentamiseen.

Perustuksen pitää olla tukeva, sillä se kantaa koko rakennuksen painon.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikille rakennuksille pitää tehdä samanlainen perustus, jossa vaihdetaan kymmeniä kuutioita maata ja tehdään laajat routaeristykset.

Pienille rakennuksille on muitakin vaihtoehtoja. Jotkut riittävät pienelle pihavajalle, toiset sopivat myös kahden auton tallille.

Ota huomioon, että kaikki perustukset pitää suunnitella huolellisesti ammattilaisten avustuksella sen mukaan, millainen rakennus niiden päälle rakennetaan.

Kantava pohja

Maaperä ja rakennuksen koko ratkaisevat, millainen perustus rakennukselle kannattaa tehdä. Esimerkiksi savimaalle ja isolle asuintalolle tarvitaan erilaiset perustukset kuin pienelle vajalle, joka rakennetaan kuivalle ja routimattomalle hiekkamaalle.

Myös sillä on väliä, kuinka hyvin maa johtaa vettä. Esimerkiksi savimaa ei ime vettä, ja se pitää ottaa huomioon pohjatöissä. Kuivalla ja routimattomalla hiekkamaalla voi käyttää kevyttä pisteperustusta.

Routaeristeet eivät ole välttämättömiä, jos jäätyvä maa ei nosta kiviä ja perustuksia ylöspäin.

Jos haluat rakentaa pienen rakennuksen, voit käyttää pieniä pisteperustuksia tai ruuvipaaluja. Se on usein helpoin vaihtoehto.

LUE LISÄÄ: Pysy roudasta erossa

5 perustusta piharakennuksille

Selvitä, mikä perustus sopii omaan rakennusprojektiisi. Kerromme perustusten toimintaperiaatteista, hyödyistä ja haitoista sekä siitä, minkälaiseen rakennukseen ne sopivat:

 1. Kouruperustus
 2. Laattaperustus
 3. Pisteperustus
 4. Ruuvipaaluperustus
 5. Eristetty sokkeli

1. Kouruperustus

Kouruperustusta voi käyttää routimattomalla maalla pienten ja keskikokoisten rakennusten perustuksena. Se on yksinkertainen ja helppo tehdä.

Kouruperustuksessa maahan kaivetaan kouru, joka täytetään betonilla. Sen päälle tehdään sokkeliesimerkiksi lecaharkoista.

Kouruperustusta käytetään yleisesti ilmastossa, jossa routa ei yllä kovin syvälle. Routarajan alapuolelle kaivettu kouru 1 täytetään betonilla, eikä ympärille tarvita routaeristelevyjä, sillä maa ei jäädy betonin alapuolelta.

Kouruperustusta voi periaatteessa käyttää myös Suomen oloissa routimattomalla maalla piharakennuksen pohjana. Noin 25 senttiä leveä ja metrin syvyinen kouru kestää pienen rakennuksen painon.

Kourun päälle tehdään sokkeli lecaharkoista 2 tai vastaavasta materiaalista, ja sokkelin päälle tehdään rakennuksen runko tavalliseen tapaan.

Hyödyt ja haitat

Kouruperustuksen hyvä puoli on,että se on helppo tehdä. Maahankaivetaan kouru, johon kaadetaan betonia. Jos maa on kiinteää ja routimatonta hiekkamaata, perustus kestää.

Huono puoli on, että kourun paikalta pitää siirtää pois paljon maata. Jokaisen metrin matkalta pitää poistaa neljäsosakuution verran hiekkaa.

Käyttökohde

 • Autotalli

Perustuksen rakenne

Kouru
Kourun er pitää yltää roudattomaan syvyyteen tai olla routimattomassa maassa. Kellarittomaan taloon ei kannata tehdä niin syvää kivijalkaa, että se yltäisi routarajan alapuolelle, joten kouruperustus sopii käytännössä routimattomalle maalle. Kourun pitää olla leveämpi kuin harkkojen, joita käytetään maan pinnalle tehtävän sokkelin rakentamiseen. Betoni kannattaa ostaa valmiina ja tilata tontille pumppuautolla. Voit sekoittaa betonin myös itse, jos rakennuspaikka on syrjäinen ja rakennus on pieni. Sekoita betoni 1 osasta sementtiä ja 7 osasta hiekkaa ja kiviä.

Lecaharkot
Betoniharkot , täytetään betonilla siinä vaiheessa, kun ne ovat paikoillaan. Lecaharkot ovat kevyempiä, eikä niitä täytetä, joten niiden käsittely on helpompaa. Osa harkoista on eristettyjä, ja niissä on styroksiydin.

Betonilaatta ja lattia
Kun olet rakentanut sokkelin esimerkiksi lecaharkoista, voit tehdä sokkelin sisäpuolelle käytännössä millaisen lattian haluat. Jos teet autotallin tai varaston, voit valaa lattian betonista. Jos käytät rakennusta esimerkiksi pihavajana, voit tehdä lattian helposti tavallisista pihalaatoista.

2. Laattaperustus

Laattaperustus on helppo ja tukeva perustus, joka sopii huonosti kantavalle maalle ja melko isoille rakennuksille.

Laattaperustus sopii huonosti kantavalle maalle tilanteisiin, joissa betonisokkelin alla oleva maa ei kestä rakennuksen painoa. Laattaperustus jakaa rakennuksen painon laajalle alueelle. Käytännössä laattaperustusta käytetään usein savimaalla isojen tai keskikokoisten rakennusten pohjana.  

Laattaperustuksen tekeminenaloitetaan kaivamalla pois kevytpintamaa rakennuksen kohdaltaja sen ympäriltä. Maata poistetaanpaikasta ja rakennuksesta riippuennoin puoli metriä. Sen jälkeenpohja tiivistetään tärylevyllä, jakuoppaan levitetään hiekkaa jamursketta 1 . Myös hiekka- jamurskekerrokset tiivistetääntärylevyllä. Sen jälkeen pohjaraudoitetaan 2 , ja rakennuksen pohjalle valetaan 15–20 senttiä paksu betonilaatta.

Hyödyt ja haitat

Laattaperustus on mahdollinen vaihtoehto isolle autotallille tai talon lisäsiivelle, jos kevyemmät perustukset eivät tule kysymykseen huonon maapohjan vuoksi.

Jos rakennuksesta tulee lämmin, laatan alle pitää asentaa styroksieristeet. Lisäksi rakennuksen ympäristö pitää salaojittaa hyvin, jotta vesi ei pääse talon alla olevaan maahan ja aiheuta routimista.

Salaojat pitää yleensä suojata routaeristeillä, jotta ne eivät jäädy talven aikana.

Käyttökohde

 • Lisäsiipi
 • Vaja
 • Autotalli

  Perustuksen rakenne

  Muurauskauha
  Laattaperustuksen alle tarvitaan kosteuden nousun katkaiseva kerros 1 eli kapillaarikatko. Se tehdään yleensä murskeesta. Murske on niin karkeaa, että kosteus ei nouse sitä pitkin betonilaattaanasti. Hyvin kostealla maalla voi käyttää myös lecasorarakeita. Ne ovat kalliimpia mutta rajoittavat kosteuden nousua mursketta tehokkaammin.

Murskekerroksen paksuus voi olla esimerkiksi 20 tai 30 senttiä, ja se tiivistetään 10–15 sentin kerroksissa.

Betonilaatta
15–20 senttiä paksu, raudoitettu betonilaatta 2 kestää rakennuksen ja autojen painon. Betoni kannattaa tilata valmiina pumppuautolla. Valmistaudu tasoittamaan laatta huolellisesti tai tilaa paikalle ammattitaitoinen liippari.

Betonilaatta ja lattia
Betonilaatta 3 toimii lattiana, mutta sen voi pinnoittaa rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Autotallin tai varaston lattian voi maalata, mutta lisäsiiven lattialle voi asentaa laminaatin.

3. Pisteperustus

Pilari- tai pisteperustus voi olla hyvä ratkaisu monille pienille rakennuksille. Sen tekeminen on helppoa, halpaa ja nopeaa.

Pilariperustus tai paikalla valettu pisteperustus on paras perustus monille pienille rakennuksille. Pilarit voi upottaa roudattomaan syvyyteen asti, ja valettuja pisteperustuksia voi käyttää routimattomalla maalla. Niiden tekemiseen ei tarvita useita kuutioita betonia kuten sokkelin valamiseen.

Valetut pisteperustukset tehdään kairaamalla tai kaivamalla maahan noin metrin syvyiset reiät sopivalle etäisyydelle toisistaan. Reikiin kaadetaan betonia 1 , johon upotetaan tolppakengät 2 . Niiden päälle asennetaan järeät palkit 3 , joiden varaan tehdään rakennuksen runko ja lattia.

Pisteiden välinen etäisyys riippuu rakennuksen koosta ja siitä, kuinka järeitä puita alapalkkeina käytetään.

Pisteperustuksia voi käyttää myös yksittäisten tolppien kohdalla esimerkiksi autokatoksen teossa. Pisteperustuksiin tarvittava betoni on helppo sekoittaa itse kuivabetonista. Säkki kuivabetonia maksaa alle viisi euroa, ja jauheen voi sekoittaa veteen paljussa vispilän ja porakoneen avulla. Sen jälkeen massa on helppo kaataa reikään.

Yksi vaihtoehto on käyttää valmiita tolppakiviä, joihin on kiinnitetty tolppakenkä jo tehtaalla. Ne pitää vain upottaa oikeaan syvyyteen.

Hyödyt ja haitat

Pisteperustusten valaminen on helppoa ja halpaa, mutta ne sopivat lähinnä pienille rakennuksille kuten vajoille ja katoksille. Niiden varaan ei voi rakentaa kovin kestävää lattiaa.

Käyttökohde

 • Autokatos
 • Vaja

Perustuksen rakenne

Betoni
Pisteperustusten kuopat on helpointa tehdä maakairalla. Siten niistä tulee samanlaisia ja melko kapeita. Se säästää betonia.

Sekoita kuivabetoni veteen, kaada massa reikään 1 ja asenna märkään betoniin tolppakenkä 2 . Voit kiinnittää tolppakengät lautaan tai lankkuun ja tukea ne helposti vaakasuoraan ja samalle tasolle.

Yksi vaihtoehto on valaa itse tolppakivet 3 muotissa ja upottaa ne maahan. Se vaatii enemmän kaivamista eikä ole yhtään helpompaa kuin valaminen maassa oleviin reikiin, vaikka siltä saattaa tuntua.

Tolppakengät
Jos valat pisteperustukset itse, voit asentaa niihin millaiset tolppakengät 2 tahansa sen mukaan, millainen rakenne niihin on tarkoitus kiinnittää. Voit käyttää esimerkiksi kulmaraudan muotoisia tai kaksipuoleisia tolppakenkiä. Markkinoilla on myös säädettäviä tolppakenkiä, jotka voi puristaa erikokoisten palkkien tai tolppien ympärille.

Valmiiksi valettujen tolppakivien ja niihin kiinnitettyjen tolppakenkien valikoima on rajallisempi.

Betonilaatta ja lattia
Tavallinen pohjarakenne koostuu tolppakenkien väliin asennetuista palkeista 4 ja niiden välille asennettavista lankuista. Niiden päälle tehdään lattia laudoista tai raakapontista eli pontatuista sahapintaisista laudoista.

4. Ruuvipaaluperustus

Mikään ei voisi olla helpompaa. Ruuvaa vain maahan muutama jättimäinen ruuvi ja rakenna niiden päälle. Et joudu kaivamaan etkä valamaan, mutta toisaalta joudut maksamaan enemmän.

Ruuvipaalujen 1 käyttö on yleistynyt viime vuosina. Ne ovat periaatteessa samanlaisia kuin pisteperustukset, mutta ruuveja on helpompi käyttää. Isot ruuvit väännetään maahan, ja niiden päälle voi rakentaa melkein mitä tahansa.

Ruuvipaaluilla on kaksi loistavaa ominaisuutta: ne voi vääntää syvälle kantavaan maahan asti savisen pintamaan läpi. Lisäksi pisimmät ruuvipaalut yltävät roudattomaan syvyyteen asti.

Markkinoilla on eripituisia ja eripaksuisia ruuvipaaluja, joista pienimmät sopivat esimerkiksi pyykkitelineelle tai roskakatokselle, isommat vajalle tai autotallille. Suurimpien ruuvipaalujen varaan voi tehdä vaikka talon. Ruuvipaalun päähän voi asentaa erilaisia tolppakenkiä 2 . Alapalkkeihin voi kiinnittää lankut, joiden varaan voi tehdä lattian 3 .

Hyödyt ja haitat

Ruuvipaalujen asentaminen on nopeaa, kun betonin kuivumista ei tarvitse odotella. Lisäksi ruuvien korkeutta on helppo säätää. Toisaaltane ovat aika kalliita.

Käyttökohde

 • Autokatos
 • Lisäsiipi
 • Vaja

  Perustuksen rakenne

  Ruuvi
  Markkinoilla on paljon erikokoisia ruuvipaaluja 1 . Selvitä tarkasti, minkä kokoiset ruuvipaalut sopivat omalle rakennuksellesi.

Ruuvipaalujen laadussa on eroja, joten ole tarkkana pintakäsittelyn kanssa. Kaikki ruuvipaalut eivät kestä vuosia kosteassa maassa. Kiinnitä huomiota myös siihen, millaiset takuut valmistaja antaa ruuvipaaluille.

Tolppakenkä
Jokaisen ruuvipaalun päähän asennetaan jonkinlainen kiinnike 2 . Se voi olla levy, joka on tarkoitettu lankkua varten tai tolppakenkä, joka sopii esimerkiksi tolpalle tai syrjälleen käännetylle palkille. Tarkista, että kiinnikkeen koko sopii puutavaran kokoon. Mieti myös, saatko väännettyä ruuvit niin suoraan linjaan, että selviät kiinteillä tolppakengillä vai kannattaako ruuvin päähän asentaa säädettävät tolppakengät.

Lattia
Ruuvipaalujen väliin asennetaan yleensä syrjälleen käännetyt palkit tai lankut 3 , ja rakennuksen runko tehdään niiden varaan. Pohjapalkkien väliin asennetaan syrjälleen käännetyt poikittaiset lankut, joiden päälle tehdään lautalattia.

5. Eristetty sokkeli

Betonista valettu ja routaeristetty sokkeli on perinteinen ja yleinen valinta lämpimän rakennuksen pohjaksi.

Suurin osa lämpimistä rakennuksista routasuojataan styroksilla sokkelin sisäpuolelta. Styroksit asennetaan pystyyn sokkelia vasten ja vaakatasoon betonilattian alle. Betonilattian alla on styroksin lisäksi hiekkaa ja mursketta 1 , joka katkaisee veden kapillaarisen nousun.

Sokkelin ulkopuolelle asennettavat, ulospäin kallistuvat routasuojauslevyt estävät salaojaputkien jäätymisen ja pakkasen pääsemisen sokkelin alle sekä ohjaavat sade- ja sulamisvedet pois talon vierestä.

Joissakin tilanteissa käytetään eristystapaa, jossa myös sokkelin ulkopuolelle asennetaan pystysuora routaeriste 2 , ja routaeriste asennetaan myös sokkelin alle.

Sokkelin sisäpuolelle valettavan betonilattian 3 voi pinnoittaa miten tahansa, sillä maassa oleva kosteus ei nouse betonilaattaan kapillaarikatkon ja styroksin läpi.

Hyödyt ja haitat

Styroksista tehdyt routaeristeet ovat varma valinta, sillä ne pitävät lattian ja perustukset varmasti lämpiminä.Lisäksi betonisokkeli on todellatukeva ja mittatarkka perustus, jonkapäälle voi rakentaa mitä tahansa. Jos maata vaihdetaan tarpeeksi ja kerrokset tehdään oikein, betonisokkeli ja -lattia eivät kastu ajan kuluessa. Toisaalta betonisokkelin valaminen on raskasta työtä, jossa tarvitaan ammattitaitoa.

Käyttökohde

 • Lisäsiipi

  Perustuksen rakenne

  Hiekka- ja murskepatja
  Betonisokkelin alle tarvitaan tukeva pohja. Multainen pintamaa pitää poistaa, ja sen tilalle pitää levittää mursketta ja hiekkaa. Hiekka- ja murskepatjan pitää ulottua muutaman metrin verran rakennuksen ulkopuolelle. Alla oleva maapohja pitää tiivistää ennen hiekan levittämistä, ja myös hiekka pitää tiivistää kahdessa tai kolmessa kerroksessa tärylevyllä. Myös murskekerros kannattaa tiivistää kahdessa osassa. Sokkelin sisäpuolelle lisättävää hiekkaa ei saa tiivistää liikaa, sillä sokkeli voi pahimmassa tapauksessa kaatua tärylevyn voimasta. Hiekka on tarpeeksi tiivistä, kun tärylevy alkaa pomppia.

Routaeristeet
EPS-levyjen eli routaeristeiden 2 paksuus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Sokkelin sisäpuolelle pystyyn asennetaan yleensä ohuet levyt, ja niitä käytetään myös rakennuksen ulkopuolella vaakasuunnassa. Lattiaan asennetaan yleensä kaksi kymmenen sentin levyä.

Lattia
Sokkelin sisäpuolelle asennettavien styroksieristeiden päälle valetaan betonilaatta 3 , joka raudoitetaan keskeltä valuverkoilla. Yleensä betoniin asennetaan myös lattialämmitysletku. Betonilaatan voi maalata epoksimaalilla tai pinnoittaa muovimatolla, laminaatilla ja parketilla. Lattian voi myös laatoittaa esimerkiksi keittiön, eteisen, kodinhoitohuoneen ja pesuhuoneen kohdalta.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Perustus