Pysy roudasta erossa

Kun rakentaa, kannattaa kaivaa riittävän syvälle routavaurioiden välttämiseksi. Helpoimmalla pääsee, kun kaivaa roudattomaan maahan ja eristää huolella. Näin syvälle ei kuitenkaan aina tarvitse kaivaa – tarve riippuu olosuhteista.

Kannattaa kaivaa roudattomaan syvyyteen saakka, jotta routavaurioilta vältytään, sanovat ammattilaiset. Mutta eihän sitä voi kaivaa aivan Kiinaan asti, sitä miettii, kun seisoo 150 cm syvässä kuopassa, johon mökin perustukset on myöhemmin tarkoitus upottaa. Ammattilaiset kehottavat upottamaan myös vesi- ja viemäriputket roudattomaan syvyyteen, jotta ne eivät halkeaisi tai jäätyisi pakkasten saapuessa. Kyse on roudasta. Routa on jäätynyttä maavettä. Routiminen aiheuttaa tilavuuden muutoksia maaperässä, jolloin rakenteet voivat siirtyä ylös- tai alaspäin ja maanpinta kohota, kun jäätynyt vesi vie laajentuessaan enemmän tilaa. Kun paine on riittävän suuri, maa saattaa liikkua useita senttimetrejä, joskus jopa enemmän. Useimmiten kyse on vain muutamasta millimetristä, mutta silläkin on seurauksensa.

Jos yksikin mökkirakenteiden alla olevista laatoista nousee, osa kehäpalkeista ja katosta pyrkii työntymään ylöspäin. Rakenteiden väliin syntyy halkeamia, joihin kulkeutuu vettä, mikä vuorostaan johtaa kosteusvaurioihin. Jos mökki on perustettu laatalle, laattaan saattaa muodostua halkeamia, joita pitkin pohjavesi pääsee nousemaan ylös.

Varmaan maaperään

Missä routaraja sitten kulkee? Kuinka syvälle on kaivettava, jotta perustukset saadaan roudattomaan syvyyteen?

Suomessa routasyvyys vaihtelee etelän noin 180 cm:stä pohjoisen 260 cm:iin. Myös maalaji vaikuttaa routasyvyyteen. Alla esimerkkejä siitä, miten vesi käyttäytyy eri maalajeissa:

• Soramaa: vesi jäätyy nopeasti, ja maaperästä tulee koostumukseltaan ”yhtenäisempi”. Pieni routavaurioriski.
• Savimaa: sisältää runsaasti vettä, ja kun vesi jäätyy, sen luulisi synnyttävän routavaurioita. Näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä vesi ei kulkeudu saven mukana. Maasta muodostuu sen sijaan jääkimpale, eikä routavaurioita synny.
• Hietamoreeni tms.: vesi liikkuu maa-aineksen sisällä ja läpi. Mitä enemmän vesi liikkuu, sitä enemmän jäätä muodostuu ja sitä suurempi routavaurioriski, sillä jää painaa rakenteita ylöspäin.

Kaiva syvälle tai eristä, jotta vältät routavauriot

Rakennukset

Yleensä pitäisi kaivaa roudattomaan syvyyteen, jos aikoo rakentaa talon betonilaatalle. Jos rakennus, esim. autotalli, perustetaan sokkelin päälle ilman laattaperustusta, on sokkeli syytä kaivaa roudattomaan syvyyteen (väh. 180 cm).

Vaihtoehdot: Betonilaatta, joka asennetaan kapillaarikatkaisusta huolehtivan katteen päälle, voidaan tehdä niin vahvaksi ja vakaaksi (varsinkin jos sitä lujitetaan raudoituksella), että laatta kestää maaperän jäätymisen. Jos haluat varmistaa asian, eristä lisäksi betonilaatan alta ja talon ympäriltä.

Piha-altaat

Altaiden pitäisi kestää suuren vesimäärän jäätyminen. Kylmimmillä alueilla, joissa vaarana on veden jäätyminen aina pohjaa myöten, kalat on ongittava talvehtimisen ajaksi turvaan. Jos kalat halutaan jättää altaaseen talveksi, allas on kaivettava roudattomaan syvyyteen (väh. 180 cm).

Vaihtoehdot: Pidä vesi sulana ja virtaavana antamalla pumpun käydä vuorokauden ympäri. Pumppua voi täydentää lämmitysjohdoilla.

Vapaasti seisovat muurit

Puutarhamuuriin syntyy halkeamia, jos routa nostaa sitä vähänkin. Jos muurin halutaan kestävän routa-alueella, se pitää routaeristää ja varustaa vakaalla betoniperustalla. Syvyys: 120-180 cm.

Vaihtoehdot: Lyhyet muurit eivät ole yhtä herkkiä kuin pitkät. Rakenna tarvitt. osista tai raudoita koko perusta. Jos eristät, sinun ei tarvitse kaivaa niin syvälle.

Terassit

Valettu terassi kiinteästi asennetuin klinkkerein on erityisen haavoittuvainen maan jäätymiselle ja nousemiselle. Klinkkerit halkeavat tai irtoavat. Jos aiot valaa, kaiva riittävästi tilaa myös maapohjaa, kantavaa sorakerrosta ja pintasoraa varten eli noin 100-180 cm:n syvyyteen.

Vaihtoehdot: Raudoitusverkolla voi vahvistaa yksinkertaista, pientä terassia, mutta ilman salaojitusta ja eristystä työ on tuomittu epäonnistumaan. Perinteinen soralle kivistä tehty terassi, jonka saumat on täytetty hiekalla, on parempi. Muista riittävä kaato.

Kaiteet ja aidat

Jotta kaiteet ja aidat pysyisivät suorassa, niiden tolpat on turvattava roudalta. Tämä merkitsee sitä, että ne on kaivettava roudattomaan syvyyteen (noin 100-180 cm) hieman maaperästä riippuen. Lauta-aita on jäykistä osioistaan huolimatta hyvin haavoittuvainen, sillä siihen kohdistuu roudan lisäksi myös tuuli, joka painaa tolppia sivuun.

Vaihtoehdot: Tolpat voi ankkuroida betoniin niiden vakauttamiseksi, tai ne voi varustaa poikkituin, jotka pitävät tolpat tukevammin maassa kiinni. Kosteaan maaperään pystytetty aita on aina altis talven haasteille.

Putket ja säiliöt

Vesi- ja viemäriputket on asennettava syvälle, jotta ne eivät jäädy. Näiden asentaminen kuuluu ammattilaiselle. Vesisäiliöt ja lokasäiliöt voi kaivaa maahan itse, ja jotta niiden vesi ei jäätyisi, ne on syytä kaivaa roudattomaan syvyyteen.

Vaihtoehdot: Kaikenlaiset lokasäiliöt pitäisi kaivaa maahan vain, jos ne sijaitsevat alueella, jossa routa- ja jäätymisvaara on ilmeinen.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Talo