Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Rakenna itse kasvihuone

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Puusta, lasista ja laatoista tehty kasvihuone pidentää kesäkautta monella viikolla tai jopa kuukausilla. Kasvihuoneessa on tilaa sekä kasveille että perheenjäsenille. Jos sinulla on kokemusta rakentamisesta, voit rakentaa itsellesi ainutlaatuisen kasvihuoneen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 viikkoa
Hinta
Noin 2.000-2.500 €

Johdanto

Kasvihuone

Jos rakennat kasvihuoneen alusta asti, tee siitä juuri sellainen kuin olet aina haaveillut. Aloita rakentamalla hyvät perustukset ja jatka eteenpäin.

Kasvihuoneen voi rakentaa ensisijaisesti oleskeluun tai sekä ihmisiä ja kasveja varten. Itse rakennettavaan kasvihuoneeseen voi tehdä hienouksia, joita valmiskasvihuoneissa ei ole. Samalla kasvihuoneesta tulee kestävämpi kuin kaupoissa myytävistä kasvihuoneista.

Rakenna kasvihuone puusta

Kasvihuoneen voi rakentaa puusta ja lasit voi asentaa itse tehtyihin huulloksiin. Kasvihuoneen rakentaminen kannattaa kuitenkin aloittaa rakentamalla kestävä perustus esimerkiksi leca-harkoista. Lattia on helpointa tehdä laatoista. Voit tehdä lattiasta persoonallisen latomalla siihen tiiliä tai hienoja luonnonkiviä.

Lämmitetty kasvihuone

Jos haluat pidentää kesäkautta kunnolla, voit asentaa kasvihuoneeseen kamiinan ja vetää savupiipun katon läpi. Tulisijan tarkoitus ei ole pitää kasvihuonetta lämpimänä vaan pitää kylmyys loitolla sen ajan, kun koko perhe istuu kasvihuoneessa iltapalalla.

Katso ideat ja rakenna kasvihuone

Näissä ohjeissa näytetään, millaisen kasvihuoneen kokenut kirvesmies rakensi itselleen. Hän rakensi perustuksen leca-harkoista, teki lattian laatoista ja kasvihuoneen osat puulistoista ja lasista.

Sinun ei tarvitse rakentaa kasvihuoneestasi täysin samanlaista. Käytä ohjetta ideoimiseen ja muuta suunnitelmia tarpeen mukaan, jotta saat kasvihuoneen, joka sopii juuri sinulle. Esittelemme toisin sanoen hyvän perustan jatkosuunnitelmillesi.

Puurunkoinen katto katetaan lasilla ja alumiinilistoilla

Matalan valuanturan päälle rakennetaan sokkeli. Anturan sisäpuoli laatoitetaan.

Lasitalon seinät rakennetaan puulankuista, joihin lasit kitataan kiinni.

Ohjeet

Rapattu sokkeli

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Rapattu sokkeli antaa kasvihuoneelle ilmettä ja muodostaa valetun anturan kanssa vakaan perustan lasipinnoille.

Kasvihuoneeseen kohdistuvat vaatimukset riippuvat paljon sekä maaperästä että ilmastosta, johon rakennus perustetaan. Tässä kohteessa maa on hiekkapitoinen ja vettä hyvin suodattava, joten riittää, että kasvihuoneelle valetaan matala antura ja sen sisälle jäävä alue täytetään sepelillä ja myöhemmin laatoilla. Sokkeli tehdään anturan päälle. Jos maaperä on savista tai kosteaa, perustus tulisi kaivaa routimattomaan syvyyteen (noin metriin).

1

Talon alta poistetaan 40 cm maata. Ensin kaivetaan reunalinjat teräviksi käsin ja loput vuokrakaivurilla. Alue katetaan kuitukankaalla ja 25 cm:n sepeli­ tai sorakerroksella.

2

Antura valetaan muottiin (e). Betonia vahvistetaan 8 mm:n raudoitusteräksellä (f), joka sidotaan yhteen ja nos te taan muotin keskelle. Valettu betoni tärytetään.

3

Anturan sisälle jäävä alue täytetään asennussoralla (c) tai kivituhkalla (d), tiivistetään levytäryttimellä ja oikaistaan anturan ylälinjaan. Alue kate­ taan myöhemmin laatoilla (m).

4

Sokkelin koko mitataan anturavalusta. Varmistamme, että kaikki ele mentit sopivat myöhemmin yh teen ottamalla mitat sokkelin päälle tulevasta alasidepuusta (A).

5

Kulmaharkot asennetaan hyvin tarkasti sokkelin ulko­ reunojen mukaan kiristettyjen narujen linjaan. Käytä kulmissa kokonaisia harkkoa, ja sovita niitä talon sisäsivun linjassa.

6

Sokkeli tehdään leca-harkoista. Harkkojen väliin levitetään ohut laastikerros (j); sen verran, että sokkeli saadaan va kaaksi ja harkkojen yläpinta vaateriin. Tarkista korkeus huolellisesti.

7

Ovea vastapäätä olevan umpiseinän sokkeli porras-tetaan. Umpiseinän muuraus­ ta voi olla hyvä vahvistaa vaakasaumoihin asennettavilla raudoitusteräksillä (F).

8

Sokkeli rapataan kahteen ker-taan. Ensin karkealla laastilla (j), jolla saadaan siisti ja tasainen pinta ja lopuksi hienommalla laastilla (k), jolla pinnasta saadaan sileä.

Sivut puuta ja lasia

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Kasvihuoneen seinät rakennetaan puurunkoina, joihin lasit kitataan kiinni. Vaakalautoja limitetään, jotta ilmeeseen saadaan hieman vaihtelua.

Seinärunko rakennetaan vakiokokoisesta puutavarasta, mutta laseja ympäröivien pystytolppien ja vaakapienojen ulkopintaan työstetään huullokset ikkunalaseja varten. Tämä on iso työ, mutta vaihtoehtona on käyttää listoja, jotka maksavat ja vähentävät valoa. Sisäreunoihin jyrsitään koristeprofiilit. Tähän ei mene kohtuuttomasti aikaa. Kasvihuone henkii jo taitavan käsityön tuntua. Koko urakka vie aikaa - tämän kasvihuoneen puutavara on jyrsitty, maalattu ja sahattu valmiiksi jo talviiltoina.

1

Alasidepuu rakennetaan kol mikerroksiseksi: ensin bitumihuopa (L), sen päälle kiin-nitetään nauloilla alin kestopui-nen alasidepuu (A) ja sen päälle ylin alasidepuu (G).

2

Kaikki neljä kulmatolppaa rakennetaan kahdesta 45 x 120 mm:n höylätystä rakennesaha-tavarasta (D). Ne kiinnitetään alasidepuuhun (G ja A) tukevilla kulmaheloilla.

3

Kulmatolppien (N) sisäpuolelle asennetaan lauta, jonka yhteen sivuun on jyrsitty huul-los ja profiili samaan tapaan kuin pystytolppiin (D). Pitkän si-vun yläsidepuu (J) kiinnitetään.

4

Pystytolpat (H) kiinnitetään ala- (G) ja yläsidepuihin (J) viistoon ruuvaten (tai heloil-la). Ohjaamme tolpat tarkasti paikoilleen parin valmiin vaaka-pienan (M) avulla.

5

Vaakapienat (M) asennetaan tolppien (H) väliin. Käytämme jälleen valmiiksi sahattuja kappaleita ohjainapuna ja kiinni-tämme pienat puristimilla.

6

Pienan (M) toinen pää on usein helppo ruuvata kiinni, sillä ruuvit voi kiinnittää tolpan ulkopinnasta (H) pienan pää-dystä sisään.

7

Pienan (M) toinen pää on jois-sakin kohdin hiukan vaikeampi kiinnittää, sillä tolpan toisella puolella on jo piena. Tällöin ruuvit tai naulat voi kiinnittää viistoon.

8

Päätyjen yläpalkit (E) kiin ni-tetään kulmatolppien (D) pääl le. Päätypalkit tulevat ker rosta ylemmäksi kuin sivujen yläside-puut (J) ja ne asetetaan 45 mm tolppareunasta sisäänpäin.

9

Päätyjen lyhyet alasidepuut kootaan samaan tapaan kuin sivuilla. Ensin tulee bitumihuopa (L), joka nostetaan pystysivuille, sitten kestopuu (A) ja päällim-mäiseksi höylätty lauta (G).

10

Tolpat (H) ja pienat (M) kiinni-tetään päätyihin kuten sivuilla tehtiin. Huomaa vaakaura ylim-mässä alasidepuussa (G). Uraan asennetaan ikkunapelti (U), joka kiinnitetään ruuveilla.

Lasi kiinnitetään huullokseen kitillä

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Kasvihuonetta varten on leikattava paljon lasia - ellei laseja ole hankittu valmiina ja rungon mittoihin sovitettuina niin, että niissä on pari millimetriä ”pelivaraa”. Ennen kuin lasit voidaan asentaa, ala- ja yläsidepuut (G ja J) varustetaan huulloksella. Huullos tehdään kapeasta listasta (T), joka kiinnitetään tolppien (H) ja kulmatolppien laudan (P) huulloslinjaan. Tämän jälkeen lasit asennetaan nykyaikaisella kitillä, jota voi ostaa Biltemasta. Se on perinteisen pellavaöljykitin ja nykyaikaisen polymeerikitin välimuoto, ja kun ostat sitä saumapistooliin sopivissa patruunoissa, saat pikku harjoittelun jälkeen lasit nopeasti paikoilleen.

1

Huullokseen pursotetaan vana kittiä.

2

Lasi painetaan vanaan ja se kiinnitetään lyhyillä naulaimen nauloilla.

3

Kaikkien reunojen ympärille pursotetaan paksu vana kittiä.

4

Kitti silotetaan saippuavedessä kostutetulla sormella. Saimme hyvää harjoitusta, ennen kuin pääsimme kiinnittämään 110. lasia.

Katto puuta ja lasia

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Kasvihuoneen katto rakennetaan seinien tapaan puiseksi rungoksi, joka kannattelee ikkunoita. Räystäslauta kannattelee räystästä ja vesikouruja.

Kasvihuoneen katto muistuttaa ensialkuun seiniä, joissa lasit on asennettu puurungon huulloksiin. Näin kirvesmiehemme olisi myös voinut rakentaa, mutta seistessään ison, karkaistusta lasista mittaan leikatun lasipinon äärellä hän päätti asentaa lasit puurungon päälle silikonivanoihin ja kattaa lasien reunat alumiiniprofiileilla. Sadevesi valuu lasia pitkin räystäspellille, josta se kulkeutuu räystäslautaan kiinnitettyyn sadevesikouruun.

1

Harjapalkki (B) asetetaan pää dyissä keskitolppien (F) päälle. Puu on niin järeää, että osat voi hyvin nostaa ja ruuvata yhteen, vaikka rakennetta ei vielä ole jäykistetty.

2

Kannattimet (K) asennetaan ja niiden sahauslinja merkitään. Uloimmat jatkuvat keskitol pan (F), kattopalkin (B) ja yläside­ puun (E) yli. Tämän vuoksi yläsi­ depuuta vedettiin sisäänpäin.

3

Kannattimet (K) kiinnitetään alareunasta yläsidepuuhun (J) kulmaheloilla, kun ne on tuettu kiilalla. Kannattimet jätetään ylipitkiksi, jotta ne voidaan kat­ kaista mittaan vasta koottuina.

4

Kannattimet (K) kiinnitetään ylhäällä harjapalkkiin (B) kulmaheloilla tai viistoon ruu­ vaten. Tarkista säännöllisesti, että kannattimet eivät työnnä harjapalkkia paikaltaan.

9

Päädyt varmistetaan harja­ palkkiin kiinnitettävällä (B) erikoishelalla, jotta tuuli ei horjuta kattoa ja taloa. Asenna palkin (B) ja tolpan (F) väliin tarvittaessa vinojäykiste (C).

5

Rimat (N) kiinnitetään kan nattimiin (K) niin, että ne jäävät 5 mm niiden yläreunasta. Osa rimapäädyistä kiinnitetään kan­ nattimien läpi (kuten pienat) ja toiset viistoon ruuvaamalla.

6

Vaakarimojen (N) väliin kiin nitetään kapeat listat (T) kannattimiin (K). Kun rimat sijoittuvat 5 mm kannattimien yläpinnasta, kannattimiin saa­ daan huullos laseja varten.

7

Kannattimet (K) sahataan edestä niin, että räystäslauta saadaan niihin kiinni. Palkkien yläpinnasta sahataan 10 mm pois räystäspeltiä varten, jotta sen pinta tulee huullostasoon.

8

Räystäslauta (R) kiinnitetään kannattimien päätyyn ja räystäspelti (V) ruuvataan kiinni. Räystäslautaan kiinnitetään sadevesikouru (Z) kiinnikkeineen.

10

Lasit asennetaan, kun kaikkiin huulloksiin on pursotettu silikonia. Alas on kiinnitetty kolme muovialuslevyllistä ruuvia, jotta lasit eivät liu’u alaspäin. Reunat katetaan alumiiniprofiileilla (X).

Tulisija vaatii kiinteän katon

Lukittu sisältö

Kirjaudu tai hanki pääsy jaksoon

Katon viimeinen osa katetaan vanerilevyillä ja verhoillaan kattohuovalla lasin sijaan. Näin tulisijan teräshormi voidaan viedä katon läpi. Nyt kasvihuonetta voidaan lämmit-tää hyvillä mielin, jos tilaa halutaan käyttää myös talvisaikaan.

1

Aukko peitetään vedenkestävällä vanerilla, joka katetaan itsekiiinnittyvällä katto-huovalla.

2

Kattohuovan päälle asennetaan kattopaanut.

3

Lopuksi kasvihuoneeseen asennetaan tulisija ja teräshormi vedetään katon läpi. Teräshormeja voi ostaa peitelis-toineen, vuorauksineen ja tarvikkeineen rakennustarvikeliikkeistä.

Materiaalit

Perusta ja sokkeli

 • Kuitukangas (a)
 • Sepeliä/soraa (b)
 • Asennussoraa (c)
 • Kivituhkaa (tarvitt.) (d)
 • Muottilautoja (e)
 • Raudoitusterästä, 8 mm (f)
 • Valmiiksi sekoitettua betonia (g)
 • Leca-harkkoja (h)
 • Harkkolaastia, 2-4 mm (j)
 • Sokkelilaastia, 0-2 mm (k)
 • Laattoja tai betonikiviä (m)

Seinät ja katto

21 x 120 mm:n kestopuuta

 • Alin alasidepuu (A)

45 x 145 mm:n rakennepuutavaraa

 • Kattopalkit (B)
 • Vinojäykisteet (C)

45 x 120 mm:n rakennepuutavaraa

 • Kulmatolpat (D)
 • Katon päätypalkki (E)
 • Keskitolppa (F)

45 x 95 mm:n puutavaraa

 • Ylin alasidepuu (G)
 • Tolpat (H)
 • Sivujen yläsidepuut (J)
 • Kattokannattimet (K)

45 x 70 mm:n puutavaraa

 • Vaakapienat (M)

45 x 45 mm:n höylätt. puutavaraa

 • Kattoruoteet (N)

21 x 95 mm:n höylätt. puutavaraa

 • Kulmatolpan lauta (P)
 • Räystäslauta (R)
 • Tuulilaudat (S)

21 x 33 mm:n höylätt. puutavaraa

 • Ikkunalasian huulloslistat (T)

Alumiini- tai muovipinnoitettuja teräsprofiileja

 • Vesipenkki (U)
 • Räystäät (V)
 • Räystäslautojen profiililistat (W)
 • Peite- (X) ja harjaprofiili (Y)

Lisäksi

 • Kattohuopaa (L)
 • Vesikourut (Z), kourukiinnikkeet
 • Lasia
 • Kulmaheloja ja ruuveja
 • Betoninauloja
 • Ruostumattomia puuruuveja
 • Naulain ja nauloja
 • Ikkunakittiä patruunoittain
 • Silikonia (sis. homeensuoja-aine)
 • Muovialuslevyllisiä ruuveja
 • Kattohuopaa ja -paanuja
 • Tarvitt. ikkunat ja ikkunahelat
 • Lasinen pariovi

Ovet tilataan mittaan tai rakennetaan itse. Voit myös kunnostaa vanhat ovet, kuten kirvesmiehemme tekee.

Vie aikaa

Työ vie lähes koko kesän, jos urakkaan on valmistautunut etukäteen.

Hinta

Noin 2 000-2 500 €

Vaikeusaste

Työvaiheet ovat melko yksin­ kertaisia, mutta urakka on iso. Haasteena työn huolellinen suun­ nittelu ja tarkka toteutus.

Piirustus

Talo on kooltaan 3 x 5 metriä ja sovitettu jo olemassa olevien ikku-noiden mittoihin. Käytä piirustusta inspiraati-on lähteenä ja mitoita se esim. vakiokokoisten ikkunoiden mukaan.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Rimat (N) ja listat (T) asetetaan 5 mm kannattimien (K) yläpintaa alemmaksi, jolloin laseille muo dos tuu huullos. Räystäspelti (V) upotetaan kannattimiin, jotta sadevesi valuu lasilta pellille. Lasien välit katetaan alumiiniprofiileilla (X) ja lasien alareunat katetaan lopuksi räystäspellillä.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

3D-malli

3D-malli

Rakentajan kasvihuone

Kasvihuone kamiinalla

Avaa 3D-malli

3D-malli

Rapattu sokkeli

Sokkeli ja antura muodostavat tukevan pohjan laseille.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kasvihuoneen runko

Kiinnitä huomiota korotettuun sokkeliin.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Lasien asentaminen

Lasit kiinnitetään huulloksiin kitillä.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Lieden katto

Kiukaan yläpuolelle on asennettu kiinteä katto, joka estää ikkunoiden murtumisen.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

TEKNIIKAT: Lasin leikkaaminen

Alle 15 euron hintainen lasileikkuri riittää

VINKIT: Suojaa ikkunalasi kuljetuksen ajaksi

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

TEKNIIKAT: Huopapaanujen asentaminen

Huopakatto on helppo tehdä pienistä paloista

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin