Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Rakenna pitsauuni yhdessä viikonlopussa

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Hyvin eristetyssä kiviuunissa voi valmistaa kaikenlaisia ruokia ulkona. Näytämme, miten rakennat kiviuunin, joka pitää erinomaisesti lämpöä. Sen ehdit muurata jo viikonlopun aikana.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
700 euroa
Pitsauuni: Rakenna pitsauuni yhdessä viikonlopussa

Johdanto

Ulkona on nautinto laittaa ruokaa, ja jos ulkoilmakokkaukseen ihastuu toden teolla, kiviuuni on ehdoton hankinta. Siinä voi valmistaa kaikkea alkaen tuoreesta leivästä aina kotitekoiseen pitsaan, joka varmasti maistuu kaikille.

Rakenna tukevalle alustalle

Hyvin toimivan ja tehokkaan kiviuunin salaisuutena on, että se on todella hyvin eristetty. Ruuanlaittoon tarkoitetun uunin on nimittäin pidettävä erityisen hyvin lämpöä. Tämän vuoksi uunin eristykseen tarvitaan mineraalivillakerros. Älä kuitenkaan pelästy eristämistä, sillä tehtävä ei ole mitenkään vaikea. Muuraustyövaihekaan ei ole hankala, sillä uuni muurataan kaavaa apuna käyttäen. Teemme jaloilla seisovan uuninalustan, ja itse pöytälevy on valmistettu vahvistetusta betonista. Vaihtoehtoisesti voit muurata jalustan/pöydän tiilistä tai kevytbetonista.

Rakenna kiviuuni viikonlopussa

Tärkeintä on, että alusta kestää lämpöä ja sen päälle tulevan uunin kuormitusta. Kaikki muut uunin teossa tarvittavat materiaalit voi hakea – tai tilata – tavallisesta rakennustarvikeliikkeestä. Kaarevaa suuaukkoa ja uunin kuppimaista muotoa varten valmistetaan kaksi kaavaa, joita vasten muuraus tehdään. Kaavat rakennetaan puusta ja kovalevystä. Seuraavalta aukeamalla löydät ohjeet niiden tekoon.

TÄRKEÄÄ: Peitä uuni talveksi

Uloimpaan betonikerrokseen saattaa ilmestyä pakkasen aiheuttamia halkeamia talven aikana. Ne ovat vain kosmeettisia vaurioita, mutta ne on kuitenkin tärkeä korjata, jotta ne eivät pääse leviämään enempää. Tämän takia suosittelemme, että kiviuuni peitetään talven ajaksi esimerkiksi suojapeitteellä.

Ohjeet

Uunin pohja ja 1. kivikerros

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Päätimme valaa vahvistetun betoni-levyn, jonka varustamme jaloilla. Jos haluat rakentaa omasi samaan tapaan, löydät www.teeitse.com -verkkosivuilta useita artikkeleita, joissa kerrotaan betoniraudoituksesta. Voit kuitenkin yhtä hyvin rakentaa alustan tiilistä tai kevytbetonista, kunhan materiaalit vain kestävät lämpöä.

Asetamme betonilevylle ensin kanaverkon, joka saa työntyä hieman reunojen yli. Tämän jälkeen levitämme verkon päälle hammaslastalla tulisija-laastin, jolle asettelemme tiilet.

1

Aloitamme asentamalla raudoitetun betonilevyn tolppien päälle. Tolpat on va-lettu maahan valubetonilla (1 osa sementtiä, 3 osaa vettä) roudattomaan syvyyteen.

2

Sekoitamme tulisijalaastin ensimmäisen kerran. Laastia valmistetaan vain vähän, sillä riittää, että laasti peittää betonilevyn ja kanaverkon ohuena kerroksena.

3

Laastin päälle laitetaan kanaverkko ja sen päälle tulisijalaastia ohuena kerrokse-na hammaslastalla. Kanaverkko saa ylettyä noin 5 cm reunojen yli, jotta sitä voi myö-hemmin käyttää kupolin verkon sitomiseen.

4

Asettelemme tulenkestävät tiilet laastiin. Ne on asetettava vaateriin ja ilman saumoja. Tiilien kesken ei saisi olla selviä korkeuseroja. Jos reunoja kuitenkin on, nii-den kaadon tulee olla uuninsuulta poispäin.

5

Kun tiilet on asennettu, loput epätasai-suudet voi naputella pois palikalla ja va sa -ralla. Aukossa on 6 tiiltä ja sen jälkeen 7 tiiltä jokaisessa kolmessa rivissä aukon takana. Lopuksi laitamme 2 tiiltä sivuille ja 2 taakse.

Kaavat ja uunin suuaukko

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kuten piirroksesta näkyy, nyt on raken nettava kaavat, ennen kuin työtä voidaan jatkaa. Kun kaavat ovat valmiit, ne asennetaan uunin pohjalle, minkä jälkeen uunin suuaukon muuraaminen voidaan aloittaa. Käytämme jälleen tuli-sijalaastia, joka kiinnittyy erinomaisesti tulenkestäviin tiiliin, ja joka on kuin luo-tu käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa.

1

Tältä valmis kupolikaava näyttää. 3 mm paksua kovalevyä voi hyvin taivuttaa kaarel-le, ja se kestää kuitenkin myös tiilien painon kupolia muurattaessa.

2

Aseta kaavat uunin pohjatiilille. Suuaukon kaava asetetaan eteen keskelle, noin 8 cm:n päähän etureunasta. Kupolikaava sijoite-taan sen taakse niin, että se vain koskettaa aukkokaavaa.

3

Sekoita puoli säkkiä tulisijalaastia ja aloita muuraaminen. Aloita muuraamalla kolme tiiltä toiseen sivuun. Tulisijalaasti jähmettyy nopeasti, joten epätasaisuudet on oikaistava saman tien.

4

Aseta kolmen tiilen päälle iso viisto-mainen laastikasa, jonka oikea sivu on suurinpiirtein tiilen korkuinen. Aseta tämän jälkeen seuraava tiili. Käytä vastaavaa etemistapaa tulisijan toisessa sivussa.

5

Kun molemmat sivut ovat valmiit, voit muurata aukon yläosan. Me käytämme 8 tiiltä. Kummankin sivun kahteen uloimmai-seen tiileen tarvitaan jälleen iso kasa laastia, jotta ne saadaan oikeaan kulmaan.

Uunin kupolin muuraus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun uunin suuaukko on valmis, voidaan siirtyä kupolin muuraukseen. Tässä vaiheessa muutamia tiiliä on leikattava pienemmiksi paloiksi, jotta ne saadaan sopimaan. Paras työkalu tähän tehtä-vään on muurarinvasara.

Koska muurauksesta syntyy käytän-nössä uunin sisäpuoli, sen ei tarvitse näyttää erityisen kauniilta. Tärkeintä on itse asiassa, että tiilien väliin ei jää onteloita. Älä siis säästele laastia, ja paina sitä kunnolla kaikkiin tiilien ja tiilinpalo-jen välisiin saumoihin.

1

Kupolin muuraus. Tähän tarvitaan vielä puoli säkkiä sekoitettua tulisijalaastia. Tiilet muurataan niin, että ne myötäilevät kupolin kaavaa (lepäävät kaavaa vasten).

2

Varmista, että tiilien ympärillä on tar-peeksi tulisijalaastia. Kun etenet työssä ylöspäin. joudut sovittamaan (leikkaamaan) joitakin tiiliä saadaksesi ne sopimaan.

3

Leikkaa tiiliä muurarinvasaralla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös vasaraa ja talttaa.

4

Kun asennat tiilet niin, että ne lepäävät kaarevaa kovalevykaavaa vasten, saat uuniin automaattisesti oikean kupolin muo-don. Tiilien väliin syntyviä rakoja ja onteloita tulee välttää, joten älä säästele laastia.

5

Aseta hormiputki ennen kuin muuraat ylös asti. Putki asetetaan suoraan suuaukon taakse ja se lepää kupolikaavaa vas ten. Kaksi tähän sovitettua tiiltä putken molem-min puolin pitävät putken aluksi paikallaan.

6

Kun hormiputki on paikallaan, muurausta voidaan jatkaa. Kuten kuvasta näkyy, tiilien sovituksen ei tarvitse näyttää erityisen kauniilta. Tärkeintä on, että saumoissa on tarpeeksi laastia.

7

Yläosa muurataan valmiiksi laittamal-la reilu kerros laastia kupolin päälle. Tarkista, että saumat, halkeamat ja raot on täytetty kaikkialta kupolin ympäriltä.

8

Valmis tältä päivältä. Nyt laasti saa luvan kovettua. Vettä täynnä oleva laastisaavi saa seistä kupolin päällä painona yön yli.

Eristys, verkko ja rappaus

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun sisäpinta on saanut kovettua yön yli, voidaan aloittaa uunin eris-tävän kapan työstäminen. Tämä tehdään foliolla ja 50 mm:n eristeel-lä, jotka kiinnitetään kanaverkolla.

Kanaverkko asetetaan kaksinker-roin niin, että kaksi eri laastikerros-ta saadaan kiinni johonkin. Kupolin päälle tuleva verkko pidetään paikal-laan taittamalla se yhteen pohjatii-lien yli työntyvän raudoitusverkon kanssa.

1

Seuraavana päivänä työtä voidaan jatkaa. Aukon muurattu kaari kannattalee nyt oman painonsa ja kaava voidaan poistaa.

2

Kupoli verhoillaan tavallisella foliolla. Kun uuni otetaan käyttöön, folio estää lämpösäteilyä karkaamasta.

3

Kupolin päälle asetetaan 50 mm eristettä. Sahaa tai leikkaa eriste niin, että se yltää hormille asti ja alareuna osuu tiili pohjan päälle.

4

Eriste verhoillaan kanaverkolla. Aseta verkko kaksinkerroin ja paina sitä hiukan alaspäin, jotta se pitää eristeen paikallaan ja kaarevassa muodossa. Alareunassa verkko kiinnitetään raudoitusverkkoon.

5

Nyt kupoli rapataan, ja työ aloitetaan pohjalta. Ensimmäiseen kerrokseen käyte-tään hieman karkeampaa laastia, joka on sekoitettu sementistä ja tasoitussorasta suhteessa 1:3.

6

Rappaa koko kupoli karkealla laastilla. Ole tarkkana, että saat karkean laastin tukemaan uunin pyöreää muotoa. Yritä siis levittää laasti mahdollisimman kaarevaan muotoon jo nyt.

7

Kun laasti on kuivunut tunnin, aloitetaan ulomman laastikerroksen teko. Nyt tarvi-taan hienompaa laastia, joka on sekoitettu sementistä ja hiekasta suhteessa 1:3.

Viimeinen hiertokerta

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Uunin uloin pintarappaus tehdään siis hiukan hienommasta sementin ja hiekan seoksesta. Näin saadaan aikaan säätä kestävä betonikerros. Tätä kerros-ta on helppo työstää märällä sienellä.

Pinta tasoitetaan sienellä rauhallisesti ja tasaisesti. Tässä vaiheessa kannattaa olla erityisen energinen ja kärsivällinen. Kupolin viimeistely nimittäin kruunaa uunin lopullisen ilmeen.

1

Uloin betonikerros työstetään märällä sienellä. Sientä liikutetaan pienin pyörein liikkein lähes painamatta lainkaan pintaa vasten. Sienen sopiva kosteus selviää kokeilemalla.

2

Varaa pinnan viimeistelyyn tarpeeksi aikaa. Kun työstät tasaisesti ja rauhalli-sesti koko hienorapatun pinnan, voit siistiä uunin niin, että se lopulta muistuttaa täysin ammattilaisen muurausjälkeä.

Pitsauuni: Rakenna pitsauuni yhdessä viikonlopussa 3

Laastin pitää kovettua tarpeeksi pitkään. Tämän takia suosittelemme, että odotat kolme viikkoa ja aloitat lämmittämisen tämän jälkeen pienellä tulella.

Jos jossakin vaiheessa kyllästyt uunin harmaaseen betoniilmeeseen, voit vuoden kuluttua kalkita tai maalata uunin erikoismaalilla.

Materiaalit

Tarvitset nämä:

 • 90 kpl tulitiiliä
 • 3 säkkiä tulisijalaastia (á 25 kg)
 • 10 m kanaverkkoa
 • 2 m2 mineraalivillaa (50 mm)
 • 2 säkkiä sementtiä (á 25 kg)
 • 6 säkkiä hiekkaa (á 15 litraa)
 • 5 säkkiä tasoitesoraa (á 15 litraa)
 • Kupolin ja aukon kaavamateriaali
 • Hormiputki

Vie aikaa

Työstä selviää 2 päivässä.

Hinta

Hormilla varustetun uunin materi-aalikustannukset ovat noin 700 €.

Vaikeusaste

Kiviuunia ei ole vaikea rakentaa, kunhan kaavat saa ensin kunnolla paikoilleen.

Piirustus

Suuaukon kaava

Kaksi vanerilevyä sahataan 45 cm:n leveyteen ja 26 cm:n kor-keuteen. Tämän jälkeen sahataan kaareva muoto sivuja kohti, kts. piirros. Käytä kaavaan materiaalia, joka ei ime liikaa kosteutta. Jos kaava nimittäin laajenee paljon muurausvaiheessa, sitä voi olla vaikea vetää ulos työn päätteeksi. Levyt asetetaan yhteen 6 palikalla, jotka ovat 5 cm paksuja. Poraa etummai-seen levyyn 2 reikää, niin saat kaavasta kiinni, kun poistat sen.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Kupolin kaava:

 • Puulevy pohjalle
 • 1 x 80 cm:n keppi ja 6 x 35 cm:n kepit
 • 1 pystykeppi, joka mitoitetaan niin, että kaavan kokonaiskorkeudeksi tulee 40 cm.
 • 4 kovalevyä (3 mm) 15 x 120 cm
 • Kepit naulataan pohjaan kiinni ja kovalevyt naulataan niin, että niistä muodostuu kupoli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Pizzauuni valmiista osista

Tässä rakennetaan Luego-kiviuuni.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Kiviuunin pohja ja jalat

Aluksi jalat pitää valaa lujasti kiinni maahan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Uunin suuaukon muuraaminen

Aukon muuraamiseen käytetään tulilaastia, joka tarttuu kiinni sapluunan ympärillä oleviin tulenkestäviin tiiliin.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Uunin kupolin muuraus

Kupoli on tehty muotoon sahatuista kivistä ja tulilaastista.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Eristeet, verkko ja rappaus

Kupolin päälle levitetään foliota, eristettä, kanaverkkoa ja laastia.

Avaa 3D-malli

Video

VINKIT: Vältä syövytysvauriot

TEKNIIKAT: Maahan valetut tolpat

Tuki pitää ne suorassa betonin kovettumisen ajan

VINKIT: Pelasta liian vetelä laasti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Rakenna pitsauuni yhdessä viikonlopussa
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
  • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
  • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
  • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin