Ammattilaisen oma pizzauuni

Tämän pizzauunin tekijä on ammatiltaan uunimuurari, ja uuni on tehty viimeisen päälle. Näissä rakennusohjeissa näytetään, miten voit tehdä saman.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
600 euroa

Johdanto

Haaveiletko kotona tehdystä pizzasta, joka maistuu vähintään yhtä hyvältä kuin iltalialaisen pizzerian pizza? Nyt saat ohjeet aidon pizzauunin tekoon. Värväsimme avuksi kokeneen uunintekijän ja näytämme, miten uuni rakennetaan.

Yksi hyvän pizzan paistamisen salaisuuksista on takalämpötila: sen tulee olla 350–450 astetta. Tässä uunissa se saavutetaan, joten uskallamme luvata makutakuun. Hyvää ruokahalua!

LUE LISÄÄ: Paras savustusuuni itse tekemällä

Ohjeet

01
Valmistelut 5 Vaihe

Kun alusta on vankka, voit ryhtyä rakentamaan kiviuunia. Se on muurattava tulenkestävistä tiilistä, sillä uuni voi lämmetä jopa 500-asteiseksi, kun se palaa hyvin. Myös laastin on oltava tulenkestävää. Se on kalliimpaa kuin tavallinen laasti, mutta toisaalta sitä on helppo työstää, sillä kivien asetteluun on käytettävissä enemmän aikaa.

Kannattaa valmistaa uunin mittojen kokoinen kaava, jonka voi piirtää alustan mukaan. Näin uunin sisä- ja ulkomitat on helppo piirtää, ja samalla saat käyttöösi pari hyvää ja suoraa linjaa, joiden mukaan voit ryhtyä muuraamaan.

Ole yhteydessä palo- ja rakennustarkastajaan, ennen kuin ryhdyt työhön.

1

Uuni rakennetaan kolmen kokoisista tulitiilistä. Suurimmat vaakatiilet ovat vakiokokoisia tiiliä, joita käytetään pohjalla ja suorilla sivuilla. Pienemmät vaaka tiilet ovat kaaria varten. Viistot tiilet tulevat seinään ja ne helpottavat kupolin muurausta.

2

Uuni rakennetaan vankalle alustalle. Varmista, että alusta on täysin tasainen, sillä uuni muurataan suoraan sen päälle.

3

Valmista kaava, jonka mukaan voit piirtää uunin. Kaavan koko vastaa uunin sisämittoja. Tässä halkaisija on 45 cm. Kiinnitä kaavaan kierrettävä tikku. Sitä käyte täään etäisyyksien mittaamiseen j a kivien tukemiseen.

4

Piirrä uunin muoto alustalle kaavan mukaan. Ympyräosa vastaa uunin sisämittaa. Kaavan suora osa, joka tukeutuu ympyrään, on uunin aukko ja vastaa tässä uunin ulkomittaa.

5

Piirrä kaavan ympyrää pitkin puolikkaalla tiilellä, niin saat piirrettyä uunin ulkomitat. Nyt käytössäsi on muu tama hyödyllinen apuviiva, joiden mukaan voit myöhemmin muurata.

02
Rakenna pohja 7 Vaihe

Nyt työstämme uunin pohjan. Se koostuu litteistä tulitiilistä ja graniittilevystä. Uloimmat tiilet leikataan viistoon, jotta ne myötäilevät viivoja, jotka piirsit uunin mittojen mukaan. Seuraa uunin ulkomi-tat osoittavia viivoja, kun muuraat sivuja uunin pohjan päälle.

On tärkeää, että pohjasta saadaan täysin tasainen, joten tarkista säännöllisesti, että tiilet asettuvat suoraan, kun muuraat pohjaa. Tiilet muurataan tulenkestävällä laastilla.

Tätä uunia varten on leikattava monta tiiltä, ja tulitiilet ovat kovia, joten tarvitset märkäleikkurin. Voit vuokrata sen noin 30-40 €:n vuorokausihintaan.

1

Aseta graniittikivikappaleet, jotka tulevat uunin aukkokohtaan. Kun ne on asennettu oikein, tiedät, mihin ensimmäiset tiilet on asennettava. Älä vielä muuraa graniittikiveä kiinni.

2

Sivele tulenkestävää laastia tiiliin ja ryhdy muuraamaan uunia. Kokonaiset tiilet katetaan ohuella laastikerroksella. Älä käytä enempää laastia kuin on välttämätöntä. Tulilaasti on kallista, joten tässä voi yrittää hieman säästää.

3

Ensimmäinen tiilirivi on asennettu. Rivi sopii myöhemmin muurattavan graniittikiven linjaan. Koko piirretty alue muurataan täyteen tiiliä, ja siitä syntyy uunin lattia.

4

Aseta ensimmäinen viisto tiili ympyrän reunaan. Leikkaa tiili viistoon ja aseta se ensimmäistä tiiliriviä vasten. Sen ei tarvitse myötäillä ympyrän reunaa täysin tarkasti, sillä uuni verhoillaan lopuksi villalla ja betonilla.

5

Aseta seuraavat pohjan tiilet. Myös näiden tiilien sivuihin sivellään laastia. Tarkista jatkuvasti, että tiilet ovat suorassa, jotta uunin pohjasta tulee täysin tasainen.

6

Leikkaa tiilet märkäleikkurilla. Leikattavia tiiliä on paljon, joten kannattaa vuokrata ammattilaismallinen märkäleikkuri.

7

Nyt uunin pohja on valmis. Kun kaikki tulitiilet on asennettu, muurataan isot, aukkoa osoittavat graniittikivet kiinni.

03
Muuraa sivut 5 Vaihe

1

Aseta kaava pohjalle, jotta voit merkitä, mihin ensimmäiset uunin seinän tiilirivit tulevat. Ensimmäiseen riviin käytetään suoria kiviä, jotka puolitetaan ja leikataan viistoon, jotta laastia säästyy. Seuraavaan riviin käytetään viistoja tiiliä.

2

Kiinnitä pohjalle mittatikku. Irrota se kaavalevystä ja kiinnitä se nyt sijaan keskelle ympyrää. Siitä on paljon apua etäisyyttä osoittavana tikkuna ja tiilien tukena seinää muurattaessa.

3

Muuraa ensimmäinen tiilirivi. Au kon kohdalla oleviin suoriin osuuksiin ja ympyrän ensimmäiseen riviin käy tetään suoria tiiliä. Loppuympyrään käyte tään puolikkaita, viistoja tiiliä. Kierrä tikkua muurauksen edetessä, niin saat tiilet yhtä etäälle.

4

Poista ylimääräinen laasti kostealla sienellä muuraustyön aikana. Muurattaessa on tärkeää puhdistaa pintoja työn edetessä, sillä puhdistustyö vaikeutuu muurattujen rivimäärien lisääntyessä.

5

Sivuja muurattaessa viistot tiilet on käännettävä hieman sisäänpäin, jotta uunin muodosta tulee iglumainen.

04
Kaari ja savupiippu 8 Vaihe

Tämän uunin aukko koostuu kahdesta suorasta sivusta ja niiden päällä olevasta puolikaaresta. Kaari tehdään puisen kaavan mukaan. Kaava sijoitetaan aukkoon parin välikkeen varaan, jotta se saadaan lopuksi helposti pois. Kaari muurataan syrjälleen asetuista tiilistä ja tuetaan kaavalla laastin kuivumisen ajaksi. Kaareen työstetään aukko, jotta savupiipun osille on tilaa. Piippu valetaan kiinni uuniin.

Joudut myös valamaan uunin päällä olevat viimeiset tiilet kiinni. Jäljelle jää pieni reikä. Se täytetään tulenkestävällä valumassalla, johon tiili valetaan kiinni.

1

Aseta kaava aukkoon, jotta voit muurata aukon kaaren. Tässä sivujen korkeudeksi on valittu kolmea tiiliriviä vastaava korkeus työn helpottamiseksi. Kaava tukee tiiliä, jotka muurataan syrjälleen kaaren päälle.

2

Jatka muuraamalla seraavat rivit. Käytä mittatikkua tukena, kun olet asentanut tiilen. Tulilaastia on helppo työstää ja se kuivuu nopeasti, joten kivet kiinnittyvät jo muutamassa sekunnissa.

3

Asenna piipunliitos. Se sijoitetaan aukon kaarelle, johon sille tehdään kolo. Aseta pahvinpala kolon alle, jotta laasti ei putoa uuniin, kun valat piippua kiinni. Paina valumassa tiukasti kiinni.

4

Leikkaa piipunputki kaarevaksi, ennen kuin muuraat sen kiinni. Putken kaari käännetään sisään päin uunin keskikohtaa kohti. Näin savu hakeutuu helpommin piippuun ja siitä ulos.

5

Muuraa seuraavat rivit niin lähelle piippua kuin vain pystyt. Jälleen tarvitaan mittatikkua.

6

Kiinnitä yllä olevaan reikään pahvi, jotta voit täyttää reiän tulenkestävällä valumassalla ja valaa loput tiilet kiinni. Tukeva pahvi estää keskelle tehdyn valun alas valumista. Käytä mittatikkua mieluummin liian usein kuin liian harvoin.

7

Täytä reikä puoliksi tulibetonilla ja aseta tiilet siihen. Tiilet leikataan niin, että ne täyttävät reiän mahdollisimman hyvin. Ole tarkkana, että saat laastia kaikkialle ja se tiivistyy kunnolla.

8

Sulje aukko päältä, kun tiilet on asennettu. Silota pinta, jotta saat kupolista mahdollisimman pyöreän. Levitä tulenkestävää valumassaa myös savupiipun putkea vasten aukon vierustalle.

05
Uunin eristys 5 Vaihe

Kun uuni on muurattu, se verhoillaan kerroksella korkeisiin lämpötiloihin soveltuvalla eristevillalla. Se eristää, jolloin uuni pitää paremmin lämpöä. Eristevillan päälle kiinnitetään kanaverkko, joka pitää villan paikallaan. Kanaverkon avulla saadaan myös ensimmäinen uunin rappaukseen käytettävä betonikerros hyvin kiinni.

Uuni rapataan kahdella betonikerroksella, jotka silotetaan niin, että pinnasta tulee mahdollisimman tasainen. Kun uuni on valmis, sen annetaan kuivua hitaasti. Viikon kuluttua voit ryhtyä pitämään uunissa pientä tulta, jotta se kovettuu täysin.

1

Uuni eristetään kerroksella korkeiden lämpötilojen eristevillaa. Villa pysyy paikal laan kanaverkon avualla. Verkkoa käytetään apuna myös uunin rappauksessa. Uuni voidaan eristää heti muurauksen päätteeksi.

2

Levitä ensimmäinen betoni-kerros. Työstä betonisekoitus semen-tistä ja hiekasta ja rappaa uuni. Vedä massa pitkin vedoin uunin pintaan alhaalta ylös.

3

Työstä betonia kunnolla kanaverkkoon, jotta se kiinnittyy hyvin. Betonikerros on noin 2 cm paksu. Kun ensimmäinen betonikerros on levitetty, odota vähintään pari tuntia, ennen kuin levität toisen kerroksen.

4

Työstä betonista aukon kohdalle reuna. Tässä se tehtiin siistin ilmeen takaamiseksi. Betonikerros päättyy 2 cm aukon reunasta. Pidä muurauslastaa syrjällään reunaa vasten, kun painat betonia kauhalla.

5

Uuniin on työstetty ensim -mäinen betoni kerros ja sen muoto alkaa hamottua. Vielä toinen kerros, jonka jälkeen betoni saa kovettua.

Materiaalit

• Tulitiiliä, 60 pohjalle, 80 seiniin
• Tulenkestävää laastia, 15 litraa
• Tulenkestävää valumassaa, 5 litraa
• Graniittilevy
• Kanaverkkoa
• Erikoiseristevillaa, 25 mm
• Sementtiä ja muuraussoraa
• Savupiippu + pelti

Lisäksi:
• Levy kaavaa varten
• Mittatikku + sarana
• Välikkeitä

Erikoistyökalut

• Märkäleikkuri

Vie aikaa

Varaudu vähintään kahteen pitkään työpäivään. Apulaiselle on käyttöä.

Hinta

Noin 600 €

Vaikeusaste

Jos et ole ennen muurannut, tehtävä on keskivaikea. Kivet on leikattava erittäin tarkasti.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Pizzauuni