Sahaa oikein joka kerta

Sahaa viivan oikealta puolelta. Saat oikean kokoiset puut joka kerta.

Sahaa viivan oikealta puolelta

Tämän yksinkertaisen niksin avulla sahaat millintarkasti joka kerta.

Kuinka pitkiä lautoja saat, jos sahaat kolmemetrisen laudan kolmeen yhtä pitkään osaan? Metri EI OLE oikea vastaus, sillä sahan terä syö muutaman millin puuta.

Laudoista tulee väärän mittaisia, ellei terän paksuutta oteta huomioon. Mittaa puut huolellisesti ja sahaa viivan oikealta puolelta, jotta puista tulee oikean pituisia.

Tarkat ja selkeät merkinnät ovat kaiken perusta
Tarkkuus voi kärsiä jo mittaus- ja merkintävaiheessa. Mitan päähän tehty viiva ei osu nollan kohdalle vaan millin päähän siitä. Esimerkiksi puuliitosten osat pitää mitata millintarkasti. Varmista, että mitan pää on oikeassa kohdassa ja piirrä merkit ohuella ja terävällä lyijykynällä.

Käsisaha
Päätä, kummalta puolelta viivaa sahaat. Älä yritä sahata merkkiviivan keskeltä, sillä viivan vierestä sahaaminen on tarkempaa. Oikeakätisen kannattaa sahata viivan oikealta puolelta. Ota tavaksi sahata aina oikealta puolelta, jotta et joudu miettimään asiaa erikseen joka kerta. Jäykkäteräinen käsisaha on helppo pitää suorassa linjassa.

Pistosaha
Käännä pistosaha ympäri, jotta näet terän. Pistosahan edessä olevaa merkkiviivaa voi olla vaikea nähdä sahan takaa. Viiva näkyy paljon paremmin ja sitä on helppo seurata, kun saha käännetään ympäri ja lauta sahataan alapuolelta. Päätä etukäteen, kummalta puolelta viivaa sahaat ja sahaa siltä puolelta, jota et tarvitse.

Katkaisusirkkeli
Valitse parempi puoli jos se on mahdollsta. Useimmat [katkaisu- ja jiirisirkkelit] (https://teeitse.com/tyokalut/sahkosaha/katkaisu-ja-jiirisirkkeli/katkaisu-ja-jiirisirkkeli-iso-opas) on suunniteltu oikeakätisille, joten vasenkätisen ei ole helppo sahata viivan vasemmalta puolelta. Aseta terä puun päälle, ENNEN kuin käynnistät sahan. Katso tarkasti, mistä kohdasta terä sahaa ja siirrä puuta hieman tarpeen vaatiessa.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Saha