85 m² terassi ja 3 erilaista perustusta

Jättimäisen puuterassin alle tarvitaan tukevat perustukset. Tämä terassi rakennettiin laattojen, betonitolppakenkien ja ruuvipaalujen varaan. Komea terassi viimeistellään tyylikkäällä piiloruuvikiinnityksellä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
15 päivää
Hinta
4000 euroa

Johdanto

85 m² terassi ja 3 erilaista perustusta: TOLPPAKIVET

1. TOLPPAKIVET
Terassin pihan puoli rakennetaan betonitolppa­ kenkien varaan. Runkolankut asennetaan tolppa kenkiin kiinnitetyn palkin päälle. Palkki ja tolppakengät tekevät terassista tukevan.

85 m² terassi ja 3 erilaista perustusta: RUUVIPAALUT

2. RUUVIPAALUT
Iso osa terassin perustuksesta on ruuvipaalujen varassa. Ruuvit ovat erimittaisia, ja ne väänne­ tään maahan vahvalla iskuruuvinvääntimellä. Ruuvipaalut eivät ole halpoja, mutta niillä on helppo tehdä tukeva perustus.

85 m² terassi ja 3 erilaista perustusta: TOLPPAKIVET

3. LAATAT
Tämä terassi rakennetaan vanhan laattaterassin päälle. Puuterassi korotetaan irti vanhasta laatta­ terassista pinoamalla laattoja päällekkäin.

Ohjeet

01
Kiinnitä palkki­ kengät seinään 5 Vaihe

Talon vieressä olevaa vanhaa laatta­ terassia käytetään puuterassin keski­ osan perustuksena. Terassin runko­ lankut kiinnitetään toisesta päästä seinään palkkikengillä. Lähimpänä seinää olevat laatat otetaan pois, jotta palkkikengät mahtuvat tarpeeksi alas.

Palkkikengät asennetaan oikeaan korkeuteen välikapulan avulla. Palkki­ kengät kiinnitetään betoniruuveilla, joille porataan valmiit reiät 6 millin kiviterällä.

1

Tältä terassi näytti aluksi. Vanhoja terassilaattoja käytetään runkolankkujen tukemiseen. Muut perustukset tehdään betonitolppakivillä ja ruuvipaaluilla.

2

Merkitse korkeus. Laatat on nyt poistettu seinän vierestä. Merkitse terassin korkeus linjalangalla. Runkolankut ovat 10 senttiä korkeita. Terassilautojen pinnan on tarkoitus olla samassa linjassa alimpien tiilten kanssa.

3

Mittaa terassi. Varmista Pythagoraan lauseen avulla, että terassista tulee suora­ kulmainen. Tee laudoista iso kolmio, jonka sivujen suhde on 3:4:5, esimerkiksi 3, 4 ja 5 metriä.

4

Välikapulasta on apua. Palkkikengän koko on 51x94 milliä ja lankun 50x100 milliä, joten palkkikengät kiinnitetään 5 milliä sokkelin reunan alapuolelle. Käytä apuna viisi milliä paksua välikapulaa.

5

Asenna loput palkkikengät. Normaalisti lankut asennetaan 60 sentin välein. Tämän terassin lankut asennetaan paikotellen tiheämpään, jotta terassiin voi asentaa poikkilautoja.

02
Asenna runkolankut 5 Vaihe

Tähän terassiin tehdään poikki­ laudoitettu osuus, joka katkaisee pituussuuntaisen laudoituksen. Poikki­ lautojen vuoksi osa runkolankuista asennetaan tavallista tiheämmin.

Poikkilautojen runko tehdään kahdesta lankusta, jotka asennetaan 25 sentin päähän toisistaan. Lankkujen väliin kiinnitetään lyhyet lankunpätkät 40 sentin välein. Rakennelma muistut­ taa tikapuita.

1

Asenna runkolankut. Terassille asennetaan kaksi runkolankkua 25 sentin välein. Tiheää rakennetta tarvitaan poikkilautojen vuoksi. Jos haluat, voit tehdä terassiin useampia poikkilautaosuuksia.

2

Ruuvaa ”tikkaat” kiinni. Lankut ovat viisi senttiä paksuja, joten ”tikkaan” koko leveys on 35 senttiä. Kiinnitä tikkaat molemmilta puolilta kahdella 4,2x75 millin ruuvilla.

3

Kiilaa lankut oikeaan korkeuteen keskeltä laattojen avulla. Ulompi linjalanka näyttää valmiin terassin pituuden ja sisempi lanka päätypalkin paikan.

4

Kiilaa ”tikkaat” vaakasuoraan. Lankut tuetaan välikaisesti kiiloilla. Myöhemmin niiden alle asennetaan poikittainen palkki.

5

Varmista, että lankut ovat suorassa ja oikealla korkeudella. Sen jälkeen on aika upottaa tolppakivet maahan poikittaisen palkin kiinnittämistä varten.

03
Upota tolppakivet maahan 6 Vaihe

Runkolankut ovat nyt vaakatasossa oikealla korkeudella. On aika upottaa tolppakivet terassin päätyyn.

Tolppakiviin kiinnitetään palkki, joka tukee runkolankkujen päät ja vakauttaa koko terassin. Tolppakivien upottaminen on kovaa työtä, jossa kannattaa käyttää lapiota ja maakairaa. Vaivannäkö kannattaa, sillä perustuk-sesta tulee todella tukeva.

1

Merkitse tolppakivien paikat. Asenna kivet noin metrin välein, jotta palkki ei notku tai heilu.

2

Asenna tolppakivet. Kivet asennetaan metrin välein kaivettaviin kuoppiin. Käytä kaivamiseen maakairaa ja lapiota.

3

Kaiva linjalangan kohdalta. Merkitse linja langalla, jotta et kaiva väärästä paikasta. Tee reikien alut maakairalla, jos pintamaa on erittäin kovaa. Sen jälkeen maata on helpompi kaivaa lapiolla.

4

Tarkista kuoppien syvyys. Ota vatupassi ja tarkista, että tolppakivet ovat suunnilleen yhtä syvällä.

5

Upota kaikki tolppakivet maahan. Tolppa­ kivissä olevia tolppakenkiä voi säätää, joten poikittainen palkki on helppo säätää oikeaan korkeuteen.

6

Täytä kuopat. Lapioi kuopat täyteen hiekkaa, kun kaikki tolppakivet ovat oikealla korkeudella. Tiivistä maa kunnolla tolppa­ kivien ympärille.

04
Asenna palkit ja paaluruuvit 5 Vaihe

Tolppakivet ovat nyt paikoillaan, joten niiden päälle voi asentaa runkolankkuja tukevat palkit. Sen jälkeen on aika vääntää ruuvipaalut maahan.

Ruuvipaalujen asentaminen on lastenleikkiä betonitolppakivien upotta-miseen verrattuna. Voimakas iskumut-terinväännin upottaa ruuvin maahan alle puolessa minuutissa!

Ruuvipaalut asennetaan noin metrin välein samaan linjaan runkolankkujen kanssa.

1

Ruuvaa lankut yhteen. Tämän terassin päätypalkki tehdään kahdesta lankusta, jot- ka ruuvataan yhteen 4,2x75 millin ruuveilla. Purista lankut yhteen ruuvaamisen ajaksi.

2

Päätä ruuvipaalujen paikat. Palkki on nyt kiinnitetty, ja terassin pääty on tukeva. Asettele ruuvipaalut lankkujen viereen noin metrin välein.

3

Väännä ruuvipaalut maahan. Runkolankut ovat vaaka tasossa ja toisesta päästä kiinni tolppa - kivissä. Väännä ruuvipaalut maahan iskuruuvin- vääntimellä.

4

Kiinnitä kulmaraudat. Kun ruuvit ovat maassa, on aika kiinnittää aluslevyt ja kulmaraudat. Kiinnitä kulmarauta ruuvi-paaluun pultilla ja lankkuun 4,2x75 millin ruuveilla.

5

Asenna kaikki ruuvipaalut. Tämän terassin perustuksiin käytettiin kaikkiaan 15 ruuvipaalua. Ruuvien asentaminen on helppoa ja nopeaa.

Ruuvipaalut asennetaan noin metrin välein. 60 senttiä pitkät ruuvipaalut maksavat noin 30 euroa, metrin pituiset ruuvipaalut noin 40 euroa.

05
Asenna terassilaudat 5 Vaihe

Perustuksen tekeminen on iso osa terassin rakentamista. Vasta niiden jälkeen päästään työn näkyvään vaiheeseen.

Tämän terassin laudat kiinnitetään Camo Marksman Pro -piiloruuveilla. Ruuvit ruuvataan viistosti lautojen kylkeen asennustyökalun kahvan läpi.

Lautojen väliin jätetään viisi milliä leveät raot.

1

Asenna ensimmäinen lauta. Ensimmäinen lauta pitää asentaa tarkasti suoraan. Seinän viereisen laudan ruuvit on pakko asentaa suoraan laudan läpi. Käytä kiinnittämiseen tavallisia 5,0x60 millin ruuveja.

2

Öljyä laudat. Öljyä lautojen taustat ennen kiinnittämistä. Öljyä pinta vasta, kun terassi on valmis.

3

Jatka lautojen asentamista. Työ sujuu nopeasti sen jälkeen, kun ensimmäinen lauta on paikallaan. Käytä asentamiseen 4,0x60 millin Camo-erikoisruuveja, jotka sopivat työkalussa olevaan reikään.

4

Kiinnitä terassin poikkilaudat. Kuvassa näkyy, miten laudat sopivat tikkailta näyt- tävään runkoelementtiin. Pituussuuntaisten lautojen päät kiinnitetään poikkilautojen viereen.

5

Sahaa laudat poikki. Katkaise laudat upotussahalla ohjainkiskon avulla. Asenna terassin reunoille laudat, jotka peittävät lautojen päät.

Materiaalit

Puutavara:

 • 145x28 mm ruskeaa kestopuulautaa terassin kansilaudoiksi
 • 45x95 mm kestopuulankkua terassin runkolankuiksi
 • 50x100 mm kestopuulankkua

Ruuvit ja raudat:

 • 4,0x60 mm terassiruuveja C4
 • 5,0x35 mm kulmarautaruuveja,500 kpl
 • 4,2x75 mm NKT MontaFlex, 1500 kpl
 • 5,0x60 mm ruuveja, 500 kpl.
 • 7,5x72 mm betoniruuveja
 • M16x1000 mm, M16x750 mm, M12x600 mm ruuvipaaluja
 • Tolppakiviä, 13x19x64 cm, 40 kg
 • Palkkikenkiä, 51x94 mm, 45x97 mm
 • Naulalevyjä, 60x180x1,5 mm

Lisäksi:

 • Kuitukangasta
 • Kiiloja
 • Puuöljyä

Erikoistyökalut

 • Iskumutterinväännin
 • Camo Marksman Pro-asennustyökalu
 • Upotussaha ja ohjainkisko
 • Maakaira

Vie aikaa

Tämän 85-neliöisen terassin rakentaminen kesti 15 päivää.

Hinta

Tämä terassi maksoi yhteensä noin 4000 euroa.

Vaikeusaste

Jättiterassin ja kolmen erilaisen perustuksen tekeminen on iso muttei mahdoton urakka.

3D-malli

3D-malli

Puuterassi ja 3 perustusta

Jos terassin pohja on hankala, perustukset pitää tehdä huolellisesti.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Tolppakivet

Terassin pihan puoleisen reunan perustuksina käytetään tolppakiviä.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Ruuvipaalut

Ruuvipaalut on helppo asentaa oikeaan korkeuteen

Avaa 3D-malli

3D-malli

Laatat

Laatoista tehty pohja on hyvä ja tukeva ratkaisu, jota kannattaa käyttää aina, kun se on mahdollista.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Portaat

Etenkin korkealle terassille on helppo kulkea portaita pitkin.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Ruuvipaalujen asentaminen

Käytä vatupassia tiheästi, jotta ruuvi menee suoraan

Video

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Video

TEKNIIKAT: Terassilautojen katkaiseminen

Upotussahalla ja ohjainkiskolla reunasta tulee suora

Video

VINKIT: Selkeät merkit tummaan puuhun

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Puuterassi