Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Erinomainen tyynylaatikko

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Unohda huono laatu ja kosteusongelmat. Nyt teemme tyynylaatikon, joka kestää.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
105 euroa
Säilytyslaatikko ulos tee itse

Laatikko palvelee sekä pöytänä että penkkinä, ja sinne voi mainiosti varastoida tavaroita.

Johdanto

Tyynyille ja pehmusteille tarkoitetut laatikot ovat käteviä mutta harvoin kestäviä. Huonot kokemukset saivat meidät etsimään huonekaluliikkeistä kunnollista tyynylaatikkoa.

Valmiit laatikot ovat kuitenkin harvoin riittävän tukevia ja tiiviitä, jotta ne voisi täyttää pehmusteilla, leluilla tai muilla esineillä ja jättää ulos terassille ulos koko vuodeksi.

Päätimme siis rakentaa terassille täydellisen pehmuste- ja säilytyslaatikon. Se on tukeva, säänkestävä, helppo rakentaa ja edullinen. Tässä se on – ole hyvä!

Ohjeet

Valmistele osat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Sahaamme ensin kaikki osat mittaan. Tämän jälkeen meillä on melko yksinkertainen, koottava sarja, jota on helppo lähteä työstämään eteenpäin. Koesovitamme osia sahausvaiheessa ja oikaisemme niitä, jos niissä ilmenee vinoutta.

Tolppiin (A) tehdään pari viiltoa. Tarkka viilto syntyy helpoimmin, kun sen te kee ennen kuin tolppa katkaistaan oikeaan pituuteen. Tehokkain työväline on pyörösaha ja suuntaisohjain (kts. vaihe 1). Voit käyttää myös pöytäpyörösahaa.

Ota tolpista sahaamasi listat talteen ja halkaise ne leveimmästä kohdasta pyörösahalla. Niitä käytetään myöhemmin pohjan tukilistoina.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Sahaa ensin kulmatolpat (A) pyörösahalla. 1

Sahaa ensin kulmatolpat (A) pyörösahalla. Tee viillot 50 mm:n päähän kahden sivun reunasta ja 30 mm:n päähän kahden muun sivun reunasta. Irtisahatut listat halkaistaan myöhemmin ja käytetään pohjan tukilistoina (D).

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Sahaa tolpat (A) oikeaan pituuteen. 2

Sahaa tolpat (A) oikeaan pituuteen. Hankkeessa, jossa työstetään useita, samanpituisia puukap pa leita, pituusrajoittimella varustettu kat kaisusaha on hyvä väline. Myös käsisaha käy, kunhan sahataan tarkasti ja suoraan kulmaan.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Esiporaa lautoihin ruuveille reiät 3,5 mm:n poralla, kun olet sahannut tolpat (A) ja laudat (B ja C). 3

Esiporaa lautoihin ruuveille reiät 3,5 mm:n poralla, kun olet sahannut tolpat (A) ja laudat (B ja C). Poraa reiät 30 mm:n etäisyydelle reunasta. Tee merkki yhteen lyhyistä laudoista ja käytä sitä mitta-apuna muita lautoja poratessasi.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Maalaa. 4

Maalaa. Kun olet sahannut kaikki puuosat, ne kannattaa käsitellä kertaalleen pohjustusöljyllä ja puunsuojal-la. Voit tehdä sen myös koottuasi laatikon, mutta tällöin maalaaminen on hankalam-paa, eikä onnistu yhtä perusteellisesti.

Kokoa laatikko

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nyt tehtävänäsi on käytännössä vain koota osat yhteen, mikäli olet sahautta-nut pohjan ja kannen mittaan jo etukä-teen rakennustarvikeliikkeessä ja teräs-levyn peltisepällä, kuten me teimme.

Kokoa ensin tolpista (A) ja lyhyistä laudoista (C) päädyt.

Kiinnitä vain yksi ruuvi jokaiseen lii-tokseen, niin voit myöhemmin vielä sää-tää päätyjen kulmaa, ennen kuin lukit-set ne lopullisesti. Ota suorakulman lisäksi ristimitat: kehyksen ristikkäis-mittojen (kulmasta kulmaan) on oltava yhtä suuret. Käytä ulkokäyttöön tarkoi-tettuja ruuveja. Ruostumattomat A4-ruuvit kestävät ulko-oloissa.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Kokoa päädyt, kun maali on kuivunut. 1

Kokoa päädyt, kun maali on kuivunut. Aseta tolpat (A) tasaiselle alustalle ja kiinnitä ylin lauta (C) yhdellä ruuvilla. Mittaa sitten 11 cm pohjasta ylöspäin ja kiinnitä alin lauta (C). Kiinnitä aluksi vain yksi ruuvi kuhunkin sivuun.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Aseta muut laudat (C) ja oikaise ne silmämääräisesti. 2

Aseta muut laudat (C) ja oikaise ne silmämääräisesti. Terassilaudat ovat hienohöylättyjä, mutta niiden leveys voi hieman vaihdella. Tämän vuoksi näinkin vähäisen lautamäärän saa parhaiten asetel-tua tasavälein käyttämällä silmämittaa.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Tarkista, että kulmat ovat suorat. 3

Tarkista, että kulmat ovat suorat. Pane kehikolle suorakulma ja iske pää-tyä varovasti puu nuijalla tai lyö kehikon ja vasaran väliin laitettuun puupalikkaan. Kiin-nitä loput ruuvit, kun kulmat ovat suorat.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Toista vaiheet pitkillä sivuilla. 4

Toista vaiheet pitkillä sivuilla. Aloita ylimmästä laudasta (B), jatka alimpaan ja kiinnitä lopuksi keskimmäiset laudat. Tarkistusmittaa ja säädä tarvittaessa, ennen kuin kiinnität loput ruuvit.

Asenna pohja

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Valmistele tukilistat (D). 1

Valmistele tukilistat (D). Ne on sahattava pituussuunnassa ja niihin on esiporattava 3,5 mm:n poralla reiät kolmea ruuvia varten: yksi keskelle ja yhdet 10 cm:n päähän listan päädyistä. Näin laatikon pohja saadaan hyvin tuettua.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Ruuvaa tukilistat (D) laatikon sisälle alimpien pitkien lautojen (B) sisäpintaan niin, että ne myötäilevät alimman laudan alareunaa. 2

Ruuvaa tukilistat (D) laatikon sisälle alimpien pitkien lautojen (B) sisäpintaan niin, että ne myötäilevät alimman laudan alareunaa. Käytä jälleen 4 x 40 mm:n ruostumattomia A4-ruuveja.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Leikkaa pohjalevyyn (E) kolot kulma tolpille. 3

Leikkaa pohjalevyyn (E) kolot kulma tolpille. Tähän laatikkoon sopivat hyvin 55 x 55 mm:n kokoiset kolot, mutta ota mitat ja säädä viiltoja, mikäli tolpat eivät ole täysin suoria.

Pane kansi päälle

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Sinkitty teräskansi on vankan ja sään-kestävän laatikon tärkeimpiä osia. Sin-kitty teräslevy kestää jopa 100 vuotta ja on varmasti vesitiivis. Peltiseppä sahasi, taivutti ja juotti teräslevyn reunat puo-les tamme. Itse tehden työ vaatii eri kois-työkaluja. Teräslevyn on sovittava va ne-rikannen (F) päälle. Tarkista tämä, en nen kuin liimaat nämä kaksi osaa toisiinsa.

Lopuksi kiinnitämme saranat, ensin kannen sisäpuolelle ja sitten alas laatik-koon. Kannen tulee istua niin, että se yltää kauttaaltaan hieman laatikon reu-nan yli, jotta laatikkoon ei tipu vettä. Kansi toimii myös pienen tippanokan tavoin suojaten laatikon puuverhoilua.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Levitä kannelle (F) asennusliimaa. 1

Levitä kannelle (F) asennusliimaa. Tarkista ensin, että teräslevy yl tää puule vyn yli, ennen kuin liimaat sen kiinni. Puun reunat kannattaa suojata kos teu del ta. Me käytämme kirkasta lakkaa, mu tta ta valli nen puunsuoja-aine toimii yhtä hyvin.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Kiinnitä valmis kansi kahdella 50 x 20 mm:n lehtisaranalla. 2

Kiinnitä valmis kansi kahdella 50 x 20 mm:n lehtisaranalla. Ruuvaa ensin sarana kiinni kanteen. Sijoita saranat 3 mm:n päähän puulevyn reunasta ja 15 cm sen päädyistä sisäänpäin.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Kiinnitä saranat laatikkoon. 3

Kiinnitä saranat laatikkoon. Nyt apu laisesta on iloa: hän voi pidellä kant ta, kun kiinnität ensimmäisiä ruuveja. Jos kulmatolpat ovat tiellä, voit höylätä tai hioa niiden yläreunaa, joka tukeutuu kantta vasten.

Säilytyslaatikko ulos tee itse: Nyt tyynylaatikko voidaan ottaa käyttöön. 4

Nyt tyynylaatikko voidaan ottaa käyttöön. Sinne voi varastoida tyynyjä, tai kuten tässä, lasten rullaluistimet, tennismailat ja muut kesälelut talven ajaksi. Nyt kun olet vauhdissa, rakenna toinenkin laatikko!

Materiaalit

25 x 95 mm:n terassilautoja:
• 10 lautaa (B) á 100 cm
• 10 lautaa (C) á 35 cm

12 mm:n vedenkestävää vaneria:
• Kansi (F), 110 x 45 cm
• Pohja (E), 90 x 38,5 cm

Lisäksi:
• 4 kpl 100 x 100 mm:n tolppia (A) á 60 cm
• 0,6 mm:n sinkitty teräslevy, 112,5 x 47,5 cm (taitetaan 12 mm kaikista reunoista )
• Asennusliimaa
• 2 saranaa á 50 x 20 mm
• 2 listaa á 85 cm pohjaan (D) (tolpista sahatut kappaleet)
• 4 x 40 mm:n ruostumatt. ruuveja (A4)
• Pohjustusöljyä ja puunsuojaa

Vie aikaa

Varaa työhön pari päivää (muista kuivumisajat) ja rakenna kaksi laatikkoa, kun kerran olet vauhdissa.

Hinta

Puutavara: noin 40 € Sinkitty teräslevy (taivu tettu ja juotettu): noin 65 €

Vaikeusaste

Helppo tehtävä, joka on myös mukava toteuttaa.

Piirustus

Säilytyslaatikko ulos tee itse

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Yksinkertainen koirankoppi

Läheltä näet yksinkertaisen rakenteen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Tolppien sahaaminen

Huomaa, että tolpat on sahattu melkein epäsymmetrisen näköisiksi.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet 3D-malli

Asenna luukku

Luukku kiinnitetään kahdella lehtisaranalla.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät käsisirkkeliä

Videolla kerrotaan käsisirkkelin käyttömahdollisuuksista, teristä ja toiminnoista. Käsisirkkeli on väkivahva työkalu, jolla voi tehdä sekä siistiä että karkeaa työtä ja sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa. Eri terillä voi sahata puuta, metallia, kevytbetonia ja muovia.

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

VINKIT: Merkitse mitta tarkasti

VINKIT: Estä sahanterän juuttuminen

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Säilytyslaatikko ulos tee itse
Säilytyslaatikko ulos
Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Erinomainen tyynylaatikko
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin