Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Vinokattoinen huone voi olla hyvin kodikas mutta on aniharvoin kovin käytännöllinen. Usein seinänvierustalla olevat tilat jäävät hukkakäyttöön. Onneksi asian voi ratkaista rakentamalla itse hyllykön.