Tämän takia nykyaikainen takka on niin tekokas

Nykyaikainen takka säätelee ilmanottoa tehokkaasti ja levittää lämpöä huoneeseen paljon vanhanaikaista takkaa tehokkaammin. Parhaat takat vähentävät polttopuun menekkiä jopa 40 prosenttia entisestä.

Ylimääräinen palokammio parantaa palamistehokkuutta ja vähentää savun hiukkaspäästöjä.

Nykyaikainen takka säätelee tarkasti liekkeihin tulevan ilman määrää. Testasimme nykyaikaisen takan ja tutkimme, miten takka levittää lämpöä ja vähentää polttopuun menekkiä.

Paraskaan puulämmittäjä ei pysty kilpailemaan tehokkuudessa nykytekniikan kanssa.

Lue lisää: Uusi tulisija antaa paremman lämmön

Näin fiksuja parhaat takat ovat

Tehokas polttopuun käyttö on mahdollista vain, jos ilmaa virtaa takkaan juuri sopivasti. Parhaat takat säätelevät ilman virtausta automaattisesti joko ajan, lämpötilan tai hapen määrän mukaan.
Tärkeintä on, että takkaan pääsee juuri niin paljon tai vähän ilmaa kuin palamiseen tarvitaan. Siten polttopuuta menee vähemmän, päästöt pysyvät pienempinä ja lämpötila pysyy sopivana.

Tekniikka ei paranna vain ulkoimaa. Myös sisäilma pysyy parempana ja puu palaa puhtaammin, kun luukkua auotaan harvemmin.

Vähemmän polttopuuta

Useimpien mielestä tärkeintä on kuitenkin se, että polttopuuta kuluu vähemmän. Tekniikka voi vähentää polttopuun menekkiä jopa 40 prosenttia.

Savupiippu hukkaa lämpöä joka tapauksessa, joten noin 80 prosentin tehokkuutta voi pitää hyvänä. Perintesen takan energiatehokkuus on noin 60 prosentin luokkaa.

LUE LISÄÄ: Siirrä lämpöä kylmään tilaan

Takan ilman kierto alkaa olla oma tieteenalansa, jonka tarkoitus on saada polttopuista niin paljon lämpöä kuin mahdollista.

Näin nykyaikainen takka toimii

Nykyaikaista takkaa sanotaan myös konvektio- eli kiertoilmatakaksi. Kiertoilmatakka jakaa lämmön huoneeseen perinteistä takkaa paremmin ilman kautta.

Ilma kiertää joko takan sisällä olevassa putkessa tai takan päällä olevassa kuoressa. Kuoren ja takan sisäosan väliin virtaa alhaalta kylmää ilmaa, joka muuttuu lämpimäksi ja nousee ulos takan päältä.

Lämpö voi levitä naapurihuoneeseen asti. Kiertoilmatakka ei myöskään lämpene yhtä kuumaksi kuin tavallinen takka, joten se on turvallisempi lapsille.

Näin kiertoilma toimii

Konvektio- eli kiertoilmatakat ovat uuden sukupolven takkoja, joiden tuottama lämpö leviää kierto ilman avulla. Ilma kiertää ja lämpenee joko takan sisällä olevissa putkissa tai takan ympärille rakennetun kuoren alla. Kylmä ilma tulee sisään takan alaosasta ja lämpenee kuoren ja takan ytimen välissä. Lämminnyt ilma virtaa huoneeseen uunin yläosasta, nousee kohti kattoa ja jatkaa kiertoaan huoneessa. Konvektiotakka on suhteellisen turvallinen valinta myös lapsi-perheeseen, sillä sen pintalämpötila on perinteistä takkaa matalampi.

SÄTEILYLÄMPÖ.
Uunin vieressä on todella kuuma, mutta ilma jäähtyy nopeasti, mitä kauempana ollaan.

KONVEKTIOLÄMPÖ.
Lämpö jakaantuu huoneeseen kiertoilman avulla. Lämpö on tasaista ja miellyttävää.

Ilma kiertää kolmeen kertaan

Kiertoilmatakkojen toiminta on kehittynyt melkein omaksi tieteenalakseen. Valmistajien tavoite on kehittää takkoja, jotka tuottavat polttopuista mah-dollisimman paljon lämpöä.

Sytytysvaiheessa liekkien pitää saada tarpeeksi ilmaa, jota virtaa tulipesään takan alaosassa olevan lisäluukun kautta. Luukku sulkeutuu automaatti-sesti tai se pitää sulkea käsin heti, kun puut palavat kunnolla.

Lämmittämisen aikana tulipesään ohjataan niin sanottua sekundääristä eli toisioilmaa. Toisioilma nousee tulipesään luukun sisäpintaa pitkin ja pitää lasin puhtaana noesta.

Monet kiertoilmatakat hyödyntävät palamisessa myös niin sanottua tertiääri- eli kolmannen vaiheen ilmaa. Tulipesän takaseinän pie-nistä rei’istä puhaltava tertiääri-ilma saa aikaan turbulenssia ja parantaa palamistehokkuutta.

Ylimpänä kiertoilmatakassa ovat niin sanotut tulenohjaus-levyt. Levyt palauttavat yhdis-teitä sisältävän savun takaisin tulipesään, jotta palaminen olisi mahdollisimman puhdasta. Levyjen tehtävä on myös viivyttää savun nousua ja imeä mahdollisimman paljon lämpöä, ennen kuin savu nousee piippuun.

Multimedia

Fiksu tekniikka säätelee tuloilmaa

Täydellinen palaminen on mahdollista vain, jos liekit saavat juuri sopivasti ilmaa. Takkatehtaat kehittävät koko ajan uusia, fiksuja ratkaisuja korvausilman säätelemiseksi ja takkojen automatiikkaa parannellaan, jotta palamista ei tarvitse valvoa jatkuvasti. Valmistajat ovat keksineet erilaisia ratkaisuja, jotka toimivat joko ajastuksella, lämpötilaohjauksella tai happitunnistimella.

AJASTETTU PALAMINEN

Ajastus on selvästi yksinkertaisin tapa säädellä tuloilman määrää. Ajastin ei tarvitse sähköä, mutta se ei myöskään säätele palolämpötilaa eikä estä lasin nokeentumista. Ajastimella toimiva ilmanottojärjestelmä on yksinkertainen ja helppo pitää kunnossa.

Ajastin käynnistyy ulosvedettä-västä luukusta. Luukku on yhdistetty jouseen, joka painuu kasaan ja suoristuu hitaasti. Jousi palautuu alkuasen-toonsa noin kuudessa minuutissa ja sulkee samalla ilmaluukun.

Järjestelmän haittapuoli on, että se on mitoitettu ”normaalille” savupiipulle. Savupiiput tai yksittäiset hormit eivät kuitenkaan aina ole normaalikokoisia, ja järjestelmää pitää säätää käsin. Säätöruuvin käyttäminen on onneksi helppoa.

LÄMPÖ TILA-OHJAUS

Jotkin järjestelmät säätelevät tulo-ilman määrää automaattisesti savun lämpötilan perusteella. Lämpötilaan perustuvassa ilmanotossa on se hyvä ominaisuus, ettei järjestelmän toiminta riipu siitä, kuinka hyvin savupiippu vetää. Lämpötilaohjaus varmis-taa myös, että tulipesään pääsee sytytys vaiheessa tarpeeksi ilmaa.

Järjestelmän haittapuoli on, että automatiikka avaa luukun myös hiillos-vaiheessa, kun takan lämpötila laskee. Lisähappi polttaa hiilet loppuun turhan nopeasti, joten takkaa pitää lämmittää useammin.

Järjestelmä vaatii säännöllistä huoltoa, sillä lämpömittarit nokeentu-vat ja voivat kärsiä tulipesän korkeasta lämpötilasta. Mittarien toiminta pitää tarkastaa tasaisin väliajoin.

SÄHKÖINEN OHJAUS

Kaikkein edistynein käyttöjärjestelmä toimii sähköllä. Sähköinen ohjaus säätelee tuloilmaa savun lämpötilan ja savussa olevan hapen perusteella. Anturit lähettävät tietoa ohjausyksi-kölle, joka säätelee tuloilmaa kolmen toisistaan riippumattoman luukun kautta. Luukut liikkuvat myös huoneen lämpötilan mukaan. Järjestelmän etu on, että se voi korvata huonosti vetä-vän savupiipun aiheuttamat ongelmat. Sen avulla voi valita myös sopivan huonelämpötilan.

Järjestelmä vaatii toimiakseen takan lähellä olevan pistorasian. Varaudu myös siihen, että anturit pitää puhdistaa noesta tasaisin väliajoin.

Tekniikka on käytössä esimerkiksi seuraavalla sivulla esiteltävässä HWAMin Autopilot IHS-järjestelmässä.

Päivitä vanha takkasi nykyaikaan

Voit parantaa takkasi tehokkuuta ja vähentää haitallisten hiukkasten määrää vanhoille takoille tarkoitetun sovelluksen avulla.

Jos olet tyytyväinen vanhaan takkaasi, voit polttaa puita tehokkaammin ja vähentää haitallisia pienhiukkasia uusilla teknisillä innovaatioilla.

Takkavalmistaja Aduron kehittämä Aduro Smart Response -sovellus on hyvä erimerkki ohjelmasta, jota voi käyttää kaikkien takkojen kanssa mallista ja merkistä riippumatta.

Ohjausyksikössä on kaksi lämpömit-taria, jotka ovat langattomassa yhtey-dessä sovellukseen. Mittarit tarkkailevat palamista, ja sovellus neuvoo käyttäjää tuhansista testipoltoista kertyneiden tieto-jen perusteella. Käyttöönoton yhteydessä sovellukseen ohjelmoidaan joitakin arvoja, jotka löytyvät takan ohjekirjasta tai kyljessä olevasta merkkikilvestä.

Sovellus laskee kaavojensa avulla milloin takkaan pitää lisätä puita, näyttää, palavatko puut mahdollisimman hyvin ja miten palamista voi tehostaa. Sovellusta voi käyttää myös pelaamiseen: voit kilpailla toisten käyttäjien kanssa siitä, kuka polttaa puunsa tehokkaimmin!

Sovelluksen käyttämiseen tarvitaan savuputkeen kiinnitettävä lämpömittari. Sovellus on ilmainen, ja sen voi ladata App storesta tai Google Playsta. Lämpö-mittari maksaa noin 110 euroa.

MITTARI.

Savuputkeen kiinnitettävä lämpömittari lähettää tiedot langattomasti tablettiin tai kännykkään.

PALONOHJAUS.
Sovellus piirtää palamisesta selkeän graafisen esityksen.

LÄMMITYSSOVELLUS.
Teknologia huolehtii, ettei tuli pääse sammumaan ja kertoo, milloin takkaan pitää lisätä puita.

Tulevaisuuden takka

Seuraavan sukupolven takat ovat luultavasti entistä älykkäämpiä ja pienempiä, sillä niiden pitää sopia yhteen nolla energia- ja pas-siivitalojen kanssa. Takkojen teho voi olla korkeintaan 1-2 kilowattia, kun pienimpien nykytakkojen teho on 3 kW. Takkojen pitää toimia myös nykyaikaisten ilmanvaihtokonei-den ja lattialämmityksen rinnalla. Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei huonelämpötilan nopea nousu sovi yhteen betoniin valetun lattia-lämmityksen kanssa, sillä lattialämmitys ei reagoi vähentyneeseen lämmitystarpeeseen riittävän nopeasti.

Automaattinen ilmanvaihto yleistyy koko ajan, ja talojen sisätiloissa on jatkuva alipaine. Tulevaisuuden takat saattavat toimia omalla korvausilmallaan ja täysautomatisoiduilla savupiipuilla.

TUPLASTI TEHOA.
Ylimääräinen palokammio polttaa puut tehokkaasti ja vähentää pienhiukkasten määrää. Kahden palokammion takat yleistyvät kaikella todennäköisyydellä.

Lisää samasta aiheesta Takka