Ongelma

Ostimme hiljattain talon, jossa on takka. Tulisija lämmittää ihanasti, mutta haluaisimme tietää, millainen polttopuu olisi parasta.

Ratkaisu

Kysymykseen ei ole täysin yksiselitteistä vastausta, sillä joskus parasta polttopuuta voi olla vaikkapa helposti saatava tai peräti ilmainen, esimerkiksi omasta pihasta kaadetusta puusta saatu klapitavara. Jos tällaista puuta ei kuitenkaan ole tarjolla, vaan polttopuu pitää ostaa, kannattaa kiinnittää huomiota puun lämpöarvoon. Kotimaisista puulajeista koivu on parasta. Koivuklapit ovat myös kauniita klapikorissa, ja ne palavat kipinöimättä.

Polttopuiksi sopivat myös mänty, kuusi, leppä ja haapa. Havupuu palaa lehtipuuta nopeammin, mutta se on helpompi saada syttymään. Kuusi kipinöi palaessaan, sillä siinä on pihkaa. Jos tulisijassa on suljettavat luukut, kipinöinti ei ole ongelma, mutta jo puita poltetaan avotakassa, kipinöinnistä on haittaa.

Kaikki puulajit tuottavat suunnilleen saman verran lämpöä painoon suhteutettuna. Tämä on hyvä ottaa huomioon polttopuun hintoja vertailtaessa.

Klapien lisäksi saatavilla on erilaisia puubrikettejä, jotka on puristettu puutuotannosta yli jäävistä sahanpuruista ja lastuista. Briketit eivät ole yhtä kauniita kuin klapit mutta niiden lämpöarvo on klapeja parempi. Lisäksi niitä on helpompi käsitellä ja pinota.