Kingspan-eriste: Fiksu eristys julkisivuun!

Näin tehokkaasti et ole ennen voinut tehdä lisäeristystä: Uusi mielenkiintoinen materiaali julkisivun ulkopuolella tuo vanhan talon energiankulutuksen nykyaikaiselle tasolle. Katso, miten sitä käytetään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 viikkoa
Hinta
75 €/m2

Johdanto

Kingspanin Kooltherm-eristelevyt tekevät tuloaan Suomen markkinoille. Levyjä myydään rakennusliikkeille, ja Kingspan kehittää Suomen oloihin parhaiten sopivaa rappausratkaisua yhdessä laastinvalmistajien kanssa.

Lue lisää: eristäminen

Sama vaikutus puolet ohuemmalla kerroksella

Levyjen rappaamiseen voidaan käyttää sekä ohut- että paksurappausratkaisuja. Levyjen lambda- eli lämmönjohtavuusarvo on 20, mikä tarkoittaa, että levyt eristävät noin kaksi kertaa perinteisiä eristeitä tehokkaammin. Toisin sanoen sama vaikutus saadaan aikaan puolet ohuemmalla eristepaksuudella.

Levyjen paloturvallisuus ja kosteudenjohtamiskyky on testattu hyväksytysti useissa erilaisissa rakenteissa. Levyjen hinta on noin kaksinkertainen tavallisiin materiaaleihin kuten mineraalivillaan, styroksiin ja puukuitueristeisiin verrattuna. Siitä huolimatta Kingspan-levyt ovat lopulta vain hieman tavallisia eristeitä kalliimpi vaihtoehto, sillä niitä tarvitaan puolet vähemmän.

Lue lisää: sisäkaton eristäminen

Lisää elintilaa Kingspan-levyillä

Tehokkaat levyt kiinnostavat luonnollisesti myös uudisrakentajia. Uudet eristeet voivat kaventaa ulkoseinää ja täyttää silti nykyiset lämpöarvovaatimukset. Ohuemmat seinät tuovat lisää neliöitä ulkomitoiltaan samankokoiseen taloon.

Uudet eristeet ovat perinteisiä materiaaleja kalliimpia. Eristeen hinnalla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, jos se säästää turhalta räystäsremontilta.

Kingspan Kooltherm -eristeitä myydään etupäässä pakettiratkaisuina. Rakennusfirmat kiinnittävät levyt seinään ja rappaavat taloon valmiin pinnan. Tekniikka vastaa kuitenkin suurelta osin mitä tahansa rappausta, joten työn voi tehdä myös itse. Silloin vastuu jää kuitenkin tekijän kontolle.

Paras mahdollinen teho ohuella eristekerroksella

Talon ulkopuolelle asennettavat eristelevyt säästävät reilusti energiaa mutta vievät vain vähän tilaa.

Talon lisäeristäminen ulkopuolelta levyillä ja rappauksella on iso urakka. Työn voi kuitenkin tehdä itse, jos intoa ja aikaa riittää. Valmistajat ja rakennusliik-keet markkinoivat lisäeris-tystä ammattilaisten työnä. Tärkeintä ei kuitenkaan ole, kuka työn tekee vaan se, että työt tehdään huolellisesti.

Tässä jutussa esiteltävä eristystapa on pomminvarma, sillä siihen käyte-tään kaksi eristekerrosta. Ratkaisu sopii hyvin tee se itse -rakentajalle, sillä se katkaisee kylmäsillat ja estää lämpövuodot. Yhteen levy kerrokseen jää helposti pieniä rakoja, sillä levyjä on vaikea saada millintarkasti kiinni toisiinsa. Toinen eristekerros lisää laskun loppusummaa.

Urakka alkaa sokkelin eristämisellä. Sokkelin viereen kaivetaan lapion syvyinen kuoppa ja sokkeli eristetään styroksilla eli eps-levyillä. Levyt kiinnite-tään sokkeliin liimalaastilla ja näkyviin jäävä osa rapa-taan verkotuslaastilla.

Sokkelin viereen kannattaa samalla laittaa vaakasuuntaiset routaeristyslevyt. Yksi levy on kuitenkin tar-peeksi hyvä ja ennen kaikkea sopivan helppo ratkaisu.

Ohjeet

01
Eristä sokkeli ja rappaa styroksi 5 Vaihe

Valmistajat eivät suosittele nykyaikaisia tehoeristeitä sokkelin eristämiseen, vaan siihen käytetään polystyreenilevyjä eli styroksia.

Jos talon vieressä ei ole vaakasuuntaista routasuojausta, tee se samalla. EPS-levyjen pitää ulottua 1,2 metriä sokkelista ulospäin. Nurkissa suositeltava etäisyys on Etelä-Suomessa 1,5 metriä, Lapissa jopa 2,5 metriä.

Selvitä, mistä sähköjohdot tulevat taloon, ettet lyö niihin lapiolla.

Spu eriste: Kaiva sokkelin vierusta auki 1

Kaiva sokkelin vierusta auki. Upota sokkelia vasten tulevat styroksit sokkelin alapintaan asti. Aseta vaakasuuntaiset routasuojauslevyt sokkelin alapinnan tasolle ja kallista niitä hieman ulospäin.

Spu eriste: Kiinnitä eps-levyt sokkeliin 2

Kiinnitä eps-levyt sokkeliin laastilla. Tarkista, että levyjen yläpinta tulee vaa-kasuoraan linjaan ja oikeaan korkeuteen. Seinän rappaus alkaa levyjen yläpinnasta. Sokkelia voi "nostaa" ylöspäin kuten kuvassa.

Spu eriste: Kiinnitä eps-levyt seinään 3

Kiinnitä eps-levyt seinään. Maa pitää levyt seinää vasten, mutta kiinnikkeet varmistavat, etteivät levyt liiku täyttö-vaiheessa. Anna laastin kuivua vuoro-kauden ennen kiinnikkeiden asentamista.

Spu eriste: Paina verkkokaistaleet kiinni laastiin 4

Paina verkkokaistaleet kiinni laastiin. Paina verkko märkään laastiin teräslastalla siten, että verkko jää laastin uloimpaan kolmannekseen. Levitä sokkelilaasti eps-levyjen päälle lastalla ja laastikammalla.

Spu eriste: Rappaa kivjalka sokkelilaastilla 5

Rappaa kivjalka sokkelilaastilla. Anna ensimmäisen kerroksen kuivua vuoro-kauden ajan ja levitä sen päälle toinen, ohut laastikerros. Tasoita toinen kerros sienellä tai hiertimellä.

02
Kiinnitä eristelevyt seiniin 8 Vaihe

Eristelevyt pitää kiinnittää puhtaaseen kiviseinään. Seinän pinta voi olla joko tiiltä, betonia tai rappausta. Pinnan pitää olla tasainen, eikä metrin matkalla saa olla yli yhden sentin syvyyseroa.

Tässä jutussa seinä eristetään kahdella levykerroksella, jotta lämpö ei karkaa levyjen saumoista.

Levyt painetaan seinään huolellisesti. Laasti tasoittaa seinän pienet epätasaisuudet. Anna laastin kuivua vuorokauden ajan, ennen kuin varmistat levyjen kiinnityksen kiinnikkeillä.

Kingspan eriste: Tasoita seinät huolellisesti 1

Tasoita seinät huolellisesti. Kovat levyt pitää kiinnittää mahdollisimman tasaiselle alustalle. Sahaa ikkunoiden alle viistot ikkunalaudat, hakkaa laastiroiskeet tiilistä ja saumoista tai hio ne pois rälläkällä.

Kingspan eriste: Tasoita mahdolliset painaumat laastilla 2

Tasoita mahdolliset painaumat laastilla. Voit käyttää tasoittamiseen ja levyjen kiinnittämiseen samaa laastia. Samaa laastia käytetään myös seinärappauksen ensimmäiseen kerrokseen.

Kingspan eriste: Kiinnitä pohjalistat sokkelin 3

Kiinnitä pohjalistat sokkelin eristelevyjen päälle lyöntiankkureilla. Jos listojen takana oleva seinä on epätasainen, kiilaa listat suoriksi.

Kingspan eriste: Levitä laastia eristelevyn takapuolelle 4

Levitä laastia eristelevyn takapuolelle 10 millin laastikammalla. Sekoita laasti valmistajan ohjeen mukaan. Jos seinässä on edelleen painaumia, voit levittää painauman kohdalle paksumman laastikerroksen.

Kingspan eriste: Liimaa levyt seinään 5

Liimaa levyt seinään. Leikkaa levyt sopiviksi terävällä veitsellä. Kiinnitä huomiota siihen, että levyt ovat nurkissa limittäin eivätkä saumat osu päällekkäin. Älä tee saumoja ikkunan reunan jatkoksi.

Kingspan eriste: Voit leikata levystä palan, jos seinä 6

Voit leikata levystä palan, jos seinä pullistuu ulospäin. Periaatteessa levyt pitäisi kiinnittää aivan suoralle alustalle, mutta levyistä voi tarvittaessa leikata pois pieniä paloja.

Kingspan eriste: Kiinnitä toinen eristekerros seuraavana 7

Kiinnitä toinen eristekerros seuraavana päivänä. Limitä levyt siten, että saumat eivät osu päällekkäin. Kun saumat ovat limittäin, eristeeseen ei muodostu kylmäsiltoja.

Kingspan eriste: Odota taas yön yli ja kiinnitä eristeet 8

Odota taas yön yli ja kiinnitä eristeet seinään leveillä kiinnikkeillä. Jos asut erittäin tuulisella paikalla, tarvitset enemmän kiinnikkeitä. Useimmissa taloissa kaksi tai kolme kiinnikettä levyä kohti on tarpeeksi.

03
Peitä eristelevyt verkotuslaastilla 8 Vaihe

Eristeet peitetään samalla laastilla kuin ne kiinnitettiin seinään.

Rappauksesta tulee vain 10-12 milliä paksu, mutta se tehdään kolmessa kerroksessa. Ensimmäisenä päivänä seinään levitetään kerros, johon verkko painetaan kiinni. Seuraavana päivänä verkon päälle levitetään ohut kerros samaa laastia.

Kolmas, ohut kerros levitetään noin 2 viikon kuluttua. Pinnan voi joko maalata tai kolmannen kerroksen voi tehdä värjätystä laastista.

Kingspan eriste: Vahvista nurkat peltilistoilla tai 1

Vahvista nurkat peltilistoilla tai panssarikulmilla. Paina listat kiinni märkään laastiin. Vahvista listoilla myös ikkunoiden reunat.

Kingspan eriste: Levitä laasti eristeen pintaan 2

Levitä laasti eristeen pintaan teräslastalla. Kerroksen pitää olla noin 6 milliä paksu. Kerroksesta tulee kuusimillinen, jos laasti levitetään seinälle 10 millin laastikammalla ja tasoitetaan.

Kingspan eriste: Paina verkko laastiin teräslastalla 3

Paina verkko laastiin teräslastalla. Limitä verkkokaistaleita vähintään 10 senttiä. Tasoita seinä samalla, kun painat verkon laastiin. Voit lisätä laastia hieman, mutta pidä huoli, ettei verkko painu liian syvälle.

Kingspan eriste: Levitä toinen kerros laastia 4

Levitä toinen kerros laastia seuraavana päivänä. Toinen kerros vahvistaa ja tasoittaa rappauksen. Toisen kerroksen pitää olla ohut, vain 2-3 milliä paksu, jotta verkko jää rappauksen uloimpaan kolmannekseen.

Kingspan eriste: Anna laastin kuivua hieman ja hierrä 5

Anna laastin kuivua hieman ja hierrä pinta sileäksi kiertoliikkeellä. Käytä hiertä­ miseen joko muovi­ tai metallilastaa.

Kingspan eriste: Levitä kolmas ja viimeinen laastikerros 6

Levitä kolmas ja viimeinen laastikerros seinälle teräslastalla, kun pohjalaasti on kuivunut pari viikkoa. Pintaan suositel­ laan vain vaaleita värejä, sillä aurinko voi lämmittää tummapintaista seinää liikaa.

Kingspan eriste: Tasoita pinta muovihiertimellä 7

Tasoita pinta muovihiertimellä. Anna laastin kuivua hieman ja tasoita se kierto­ liikkeellä. Älä käytä liikaa vettä, jotta väri ei huuhtoudu pois laastin pinnasta.

Kingspan eriste: Asenna ikkunalaudoille pellit 8

Asenna ikkunalaudoille pellit. Ikkunalaudat rapataan samalla tavalla kuin muukin seinä. Tiivistä peltien reunat elastisella massalla.

Materiaalit

 • Sokkelin eristelevyt, 80 mm eps
 • Sokkelin rappauslaastia
 • Metallilistoja ja lyöntiankkureita
 • Seinäeristelevyt, 80 mm (Kingspan K5 Kooltherm)
 • Liima- ja verkotuslaastia
 • Levykiinnikkeitä
 • Sokkeliverkkoa
 • Nurkkalistoja
 • Lasikuituverkkoa
 • Värjättyä pintalaastia
 • Ikkunapellit
 • Akryylimassaa

Vie aikaa

2-5 viikkoa riippuen talon koosta, ikkunoiden määrästä ja mahdolli-sista halkeamista seinässä.

Hinta

Noin 75 euroa neliöltä.

Vaikeusaste

Projekti ei sovi aloittelijalle. Saat hyvän ja siistin lopputuloksen, kun asennat levyt huolellisesti.

Vinkit & niksit

Tämän takia talo pitää eristää ulkopuolelta

Ulkopuolinen lisäeristys katkaisee rakenteissa olevat kylmäsillat.

Ulkopuolinen lisäeristys läm-mittää taloa 30 prosenttia sisäpuolista lisäeristystä te-hokkaammin. Ulkopuolinen lisäeristys katkaisee kylmäsillat ja tukkii lämpövuodot. Jos eristettä lisätään sisäpuolelle, lämmin ilma vuotaa edelleen ulos rakenteita pitkin ulkonurkista, sokkelin rajasta, ikkunoiden vierestä ja välipohjien kohdalta.

Ulkopuolinen lisäeristys suojaa seinän rakenteita. Jos talo eris-tetään sisäpuolelta, vanha seinä jää tuulten ja tuiskujen armoille. Ulkoseinä saa samalla uuden, terveen, entistä hienomman ja ajanmukaisen pinnan. Julkisivun ulkonäköä ei ole pakko muuttaa radikaalisti, vaan uuden pinnan voi tehdä vanhaan mallin mukaan.

Edut
• Ulkopuolinen lisäeristys sääs-tää 30 prosenttia enemmän energiaa kuin sisäpuolelle tehty lisäeristys.
• Voit uusia talon ulkonäön.
• Talo saa uuden ja tiiviin julkisivun.
• Kylmäsillat poistuvat.
• Rakenteet ovat aiempaa parem-massa suojassa.
• Remontti ei sotke kodin järjestystä.
• Talon sisätilat eivät pienene.
• Putket, sähköjohdot ja listat saavat jäädä paikoilleen.
• Laajennusosat liittyvät vanhaan julkisivuun saumattomasti.

Haitat
• Kallista.
• Talon ulkonäkö muuttuu.
• Räystäitä voi joutua jatkamaan.
• Ikkunoita ja ovia voi joutua siirtämään.

Kylmäsillat kylmenevät entisestään väliseinien ja välipohjien kohdalla, jos talo lisäeristetään sisäpuolelta. Värit näyttävät, miten lämpö liikkuu seinän läpi 20-asteisesta huoneesta -10-asteisiin ulkoilmaan. Ulkopuolinen lisäeristys (keskellä) katkaisee kylmäsillat kuten pitääkin. Yllättävää on, että sisäpuolinen lisäeristys (oikealla) laskee nurkan lämpötilaa ja nostaa kosteusprosenttia rakenteen sisäpuolella.

Sokkelin ulkopuolisella eristyksella on iso merkitys. 50 millin styroksilevy voi laskea lämmityskuluja satoja euroja vuodessa. Vaakalevyt sokkelin ulkopuolella lisäävät eristyskykyä.

Ulkopuolinen lisäeristys katkaisee ikkunoiden kylmäsillat sisäpuolista tehokkaammin. Eristyksen teho paranee entisestään, jos ikkunoita siirretään ulospäin.

Erilaisia eristystapoja

Kingspan-levyt ovat hyvä vaihtoehto talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen, mutta ne eivät sovi joka paikkaan. Onneksi talon voi lisäeristää myös muilla tavoilla.

Talon voi lisäeristää ulko-puolelta monella tavalla. Eristeet voi kiinnittää joko suoraan seinään, tai rungon päälle voidaan rakentaa uusi puukoolaus. Koolatun seinän voi päällystää joko levyillä, puulla tai rappauksella.

Eristeen kiinnittäminen suoraan vanhaan seinään on nopeaa, mutta hieman epävarmaa. Varmista, että eristeet ja uusi pinta pysyvät seinässä ilman koolauksen antamaa tukea.

Koolaus ja laudat

Koolaus ja laudat
Vanha ulkovuoraus puretaan ja runkoon rakennetaan koolaus. Koolausvälit täytetään eristeellä ja eristeet peitetään tuulensuojalevyillä. Levyjen päälle kiinnitetään tuuletusrimat. Tekniikka sopii periaatteessa kaikentyyppisille eristelevyille.

Rappaus ja tuuletusrako

Rappaus ja tuuletusrako
Seinään rakennetaan koolaus, jonka välit täytetään eristeellä. Seinään tehdään tuuletusrimoilla ristikoolaus, jotta sisältä tuleva kosteus poistuu rakenteesta tehokkaasti. Koolaukseen kiinnitetään levyt, jotka rapataan.

Villa ja rappaus

Villa ja rappaus
Mineraalivilla kiinnitetään runkoon ja rapataan verkotuslaastilla. Sopii sekä puu- että tiiliseiniin.

Kingspan-levyt ohuen tiiliverhouksen takana

Kingspan-levyt ohuen tiiliverhouksen takana
Vanha tiiliverhous ja eristeet vaihdetaan parempiin eristeisiin ja ohuempiin kiviin. Investointi ja urakka ovat isot, mutta tuloksena on vanhalta tiilitalolta näyttävä, mutta energiatehokas nykykoti.

Styroksi ja tiilikuoret

Styroksi ja tiilikuoret
Seinälle asennettavia styroksilevyjä peitetään maailmalla tiilikuorilla, jotka on sahattu vanhoista tiilistä.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Eristys