13 neliön vierasmaja terassilla

Tämä 13 neliön talo toimii kesämökin lisärakennuksena. Se on rakennettu vaiheittain ja niin laadukkaasti, että se päihittää varmasti kauppojen tarjoamat valmismökit.

Valmiina vierailijoille. Pieneen majaan mahtuu nelihenkinen perhe.

Johdanto

Majaan haluttiin parisänky, kerrossänky ja sohva, lisäksi pöydän ympärille oli saatava kaikille istumapaikat ja vielä tavaroillekin oma säilytyspaikkansa.

Tällaiset olivat perheen vaatimukset kesämökin yhteyteen rakennettavalle vierasmajalle. Vierasmaja rakennettiin, jotta sekä kyläilijät että isäntäväki voisivat nauttia vierailuista. Myytävien valmismajojen sijaan talo päätettiin suunnitella ja rakentaa itse alusta loppuun saakka.

LUE LISÄÄ: Kokeile ilmaista piirustusohjelmaa, ennen kuin aloitat projektisi

Räätälöityä huippulaatua

Vaihtoehdoissa ei ollut taloudellisesti suurta eroa, mutta itse räätälöidyn talon voi sisustaa mielensä mukaan, ja lisäksi talo on huomattavasti valmismajaa laadukkaampi. Hankkeen yhteishinnaksi tuli noin 6 500 €, mikä sisältää myös lattian, katon ja seinien eristeet, vaikka talo on oikeastaan suunniteltu vain kesäkäyttöön. Myös pieneen terassiin jäi rahaa.

Ennen kuin aloitat

Esittelemme tämän hankkeen inspiraation lähteeksi ja esimerkiksi siitä, miten tämän kaltaisen hankkeen voi käynnistää. Talo on 13 neliön kokoinen. Jos tartut näin suureen työhön, on hyvin tärkeää, että jaat hankkeen useaan työvaiheeseen, joita voit työstää eteenpäin ja pistää ”jäihin” sen mukaan, miten haluat edetä. Tämä maja suunniteltiin varta vasten tällaista työskentelytapaa silmällä pitäen.

Työ vaati yhteensä neljä viikonloppua, ja ajoittain turvauduttiin myös ystävien apuun. Aikaa jäi kuitenkin myös rentoutumiseen.

Ohjeet

Valmiina vierailijoille. Pieneen majaan mahtuu neli-henkinen perhe.

Pohja rakennettiin vankoille pilareille

Pilariperustus on yksi helpoimmista tavoista varmistaa, että talo seisoo tukevasti ja vankasti lujalla perustalla.

Pilariperustus tehtiin kuudesta Ø 10 cm ja 100 cm pitkästä beto-niputkesta. Pilarit on jaettu tasaisesti kahteen samansuuntaiseen riviin. Pilareille kaivettiin 90 cm syvät kuopat, joiden poh-ja tampattiin tasaiseksi ja joihin asennettiin putket. Huomioi paikallinen routasyvyys ja maan laatu. Reiät täytettiin uudel-leen ja tampattiin niin, että putket seisovat suorassa. Tämän jälkeen putket täytettiin betonilla ja märkään betoniin työn-nettiin tuulijäykisteeksi reikänauhaa siten, että se työntyy 15 cm maasta ylös 5 cm:n päässä putken etureunasta. Tuulijäykiste kiinnitettiin myöhemmin kahteen uloimpaan vaakajuoksuun, jotta talo saatiin tukevasti sidottua perustaan.

Siirsimme pohjakehikkoa hieman sivuun betonin kovettumisen ajaksi. Käytimme painekyllästettyjä palkkeja. Kaksi 50 x 200 mm palkkia yhdistettiin palkkikengillä yhdeksään 50 x 150 mm palkkiin.

1

Kehikkoa koesovitet-tiin, jotta nähtiin, että osat sopivat yhteen ja rakenne on suorassa.

2

Kehikkoon kiinnitettiin galvanoitua verkkoa, jolla eristeet saatiin pidettyä paikallaan.

3

Kannattimien välit täy-tettiin 150 mm eristeil-lä maasta nousevaa kylmyyttä vastaan.

4

Mäntylattia kiinnitettiin piilonaulauksella.

5

Käytimme naulainta, mutta lattialaudat voi kiinnittää myös lattiaruuveilla.

6

Kun pohjakehikko oli valmis, se peitettiin halvalla suojapeitteellä, jotta lattia ei kärsisi. Näin työtä saatettiin jatkaa, eikä mahdollisista sateista olisi haittaa.

Sivujen ja katon rakenne

Kaksi sivukehikkoa helpottavat seinien pystytystä.

Kahden sivukehikon pystyttäminen ja tukeminen väliaikaisesti paikalleen oli helppo tehtävä, kun työ-hön saatiin apulainen mukaan. Tämän jälkeen rakennettiin päädyt. Kun ulkoseinät olivat paikal-laan, asetimme vankan harjapalkin paikalleen. Se työntyy 100 cm talon rungon yli terassin suojaksi. Yhdeksän kattokannatinta asennettiin katolle pareittain. Valmistimme ensin yhden kannattimen ja käytimme sitä mallina muille. Koko rakenne kiinnitettiin 5 x 90 mm ruuveilla ja koottiin keskeltä vanerivahvikkein.

1

Kaksi sivukehikkoa koottiin valmiiksi etukäteen. Ne rakennettiin kokonaan 45 x 145 mm lankuista ja koottiin heloilla ja 5 x 90 mm ruuveilla.

2

Sivukehikot kiinnitettiin suojapeitteen ja lattia-lautojen päälle ja niitä tuettiin pystysuoraan muottilaudoilla päätyjen rakentamisen ajaksi.
Tukilaudat pitävät sivuja kiinni.

3

Pystykulmiin tehtiin vinotuet lisäjäykkyyttä tuomaan.

4

Kun kattopalkit olivat paikallaan, ruoteet kiinni-tettiin 46 cm:n välein. Ruodeväli riippuu katto-materiaalista. Me käytimme kuitusementtilevyjä.

5

Tuulijäykiste kiristettiin katon yli ristiin kattotuolien yli ja ruoteiden alle.

6

Nyt talon ulkorunko alkaa olla valmis, ja tukilaudat voidaan poistaa.

Sivujen ja katon verhoilu

Kun runko oli pystyssä, talo verhoiltiin tuulensuoja-paperilla ja verhoilulaudoilla.

Nyt talo piti saada tiiviiksi. Tuulensuoja leikat-tiin, taiteltiin ja kiinnitettiin huolellisesti, ja lopulta siinä oli aukot vain ikkunoiden ja ovi-aukon kohdalla. Tämän jälkeen kiinnitettiin tuuletusrimat, jotka samalla pitävät tuulen-suojapaperin tiukasti paikallaan. Lopuksi kiinnitettiin ulkoverhoilulaudat. Ikkunat ja ovi asennettiin vasta sitten, kun talo oli verhoiltu valmiiksi.

1

Tuulensuoja asennettiin niin, että saumoja tuli mahdollisimman vähän, ja se limitettiin siten, että päällys-paperi pitää veden ulkopuolella.

2

Kun tuuletusrimat oli asennettu, kiinnitettiin verhoilulaudat. Pontit painettiin yhteen, ennen kuin laudat naulattiin kiinni ruodelaudoitukseen.

3

Ikkunoiden kohdalle jätettiin tilaa vesipenkille. Käytimme 25 mm palikkaa apuna, jotta saimme lautojen yläreunaan tasaisen 25 mm:n raon.

4

Kun kaikki laudat oli naulattu kiinni ympäri talon, verhoilun alareunaan ruuvattiin suora lauta pyörösahan apulaudaksi.

5

Säädimme pyörösahan 15° viistoon ja sahaussyvyydeksi 22 mm. Viisto ala-reuna takaa, että sadevesi valuu lau-doilta pois ja ne kuivuvat nopeasti.

6

Ovi ja ikkunat asennettiin, kun koko talo oli lautaverhoiltu.

7

Katto lautaverhoiltiin poutasäällä. Laudat kiinnitettiin 50 mm:n uppokantanauloilla.

8

Sisäseinät lauta-verhoiltiin. Myös seiniin käytettiin katon tapaan mäntyponttilautoja.

9

Sisällä ikkunoiden ympärykset verhoiltiin mdf-levypaloilla, jotta ikkunasyvennyksistä saatiin siistit ja kauniit.

10

Säästimme monta tuntia, kun sää salli meidän rakentaa katon ensin ja eristää sen sitten yläpuolelta. Käytimme kaksi 95 mm:n eristekerrosta ja limitimme ne, jotta liitokset eivät osu linjaan.

11

Mineriittilevyt asennettiin ilman aluskatetta. Vaahtomuovi-kaistaleet takaavat levyjen välisen tiiviyden. Levyt kiinnitettiin ruoteisiin kateruuveilla poimujen päältä.

12

Eristeiden ja 24 kuitusementtilevyn asennus vei alle päivän. Mineriittilevyt ovat nopeimmin asennettava kattomateriaali.

13

Kattoruoteiden va-kauttamiseksi kiin-nitimme niihin poikittaisriman niin, että riman ulko-reuna myötäilee kattolevyjen reu-naa. Tämän jälkeen sahasimme ruotei-den päät linjaan.

14

Kesämökin vieressä oleva pieni vierasmaja alkaa näyttää talolta. Sinne mahtuu neljä yöpyvää vierasta.

Maalaus, räystäät ja sisustustyöt

Kun katto on asennettu, jäljellä on enää muutama yksityiskohta.

Kun katto, ikkunat ja ovi ovat paikoillaan, talo on tehokkaasti suojattu tuulelta ja sateilta. Jäljellä on enää muutama yksityiskohta, ja pian maja on valmis vastaanottamaan ensimmäiset vieraansa.

Ulkoseinät kannattaa maalata ennen kuin asentaa räystäs- ja tuulilaudat, räystäät ja ikkunoiden vuorilaudat. Alareunan suojalevyt suojaavat pohjakehikkoon kiinnitettyä mineriittilevy”helmaa” maalilta.

1

Räystäspalkit painetaan vaateriin riman avulla, ja pystytolppa asennetaan ja ruuvataan paikalleen.

2

Räystäslaudat työnnetään tuulilautoja vasten niin, että ala-reunat tulevat tasan. Laudat kiinnitetään kattokannattimiin.

3

Käytimme kannattimen pätkää viivaimena ja vedimme viivan kohtaan, johon asennetaan lista räystäsverhoilua varten.

4

Räystään verhoilulaudat kiin-nitetään päätyyn, kannatti-miin ja tuulilautoihin. Lyijyky-nällä raoista saa yhtä suuret.

5

Tuulilaudat kootaan ja maalataan, ennen kuin ne kiinnitetään kattoruoteiden päihin.

6

Tuulilaudat jätettiin hieman ylipitkiksi, ja oikea asennettiin vasemman päälle. Nyt tikkaille on helppo päästä sahaamaan laudat siistiksi pystyviivaa pitkin.

7

Talon ulkoverhoilu on nyt valmis ja talo maalattu.

8

Karmin ja seinän väliin kiinnitettiin mdf-levypala, ennen kuin kyn-nyslista kiinnitettiin.

9

Harjapalkki jätettiin sisäkatossa näkyviin. Se tuo huoneeseen näyttävyyttä.

10

Seinän ja katon rajalinja peitettiin 15 mm listalla.

11

Rakensimme kiinteän sohvan, joka toimiii myös sänkynä ja istuimapaikkana. Tyynyjen avulla siitä saadaan loihdittua kaunis sohva päiväsajaksi.

12

Pari- ja kerrossänky sekä tavaroiden säilytys-nurkkaus. 13 neliömetriin mahtuu pieni perhe.

13

Vaikka vierasmaja rakennettiin ensisijaisesti lisätilan vuoksi, maja sai myös oman terassin. Punainen pikkumökki on rakennettu tämän hankkeen jälkeen samaa kaavaa noudattaen.

Piirustus

Video

TYÖKALUT: Näin käytät viimeistelynaulainta

Videolla esitellään viimeistelynaulaimen toiminnot ja säätömahdollisuudet. Naulaimesta on paljon apua monissa eri töissä kuten listojen tai räystäspohjalautojen asentamisessa. Naulaimen ansiosta toinen käsi jää vapaaksi listojen ja lautojen kannatteluun.

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

VINKIT: Asenna eristeet tiiviisti

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Piharakennukset