Rakenna amerikkalainen Adirondack-tuoli

Adirondack-tuoli on amerikkalaisten kuistien ja pihamaiden klassikkokaluste. Kaareva istuin ja selkänoja tekevät siitä erittäin miellyttävän lepopaikan. Lue, miten rakennat tuolin ja jakkaran noin 150 eurolla.

Johdanto

Adirondack-tuoli

Ei ole ihme, jos tämä Adirondack-tuoli muuttuu hittikalusteeksi myös Suomessa.

Kaikk, jotka seurasivat tuolin rakentamista, olivat innoissaan. Eikä vähiten tuolin matalan hinnan vuoksi.

Tämän uskomattoman mukavan ja laadukkaan lepotuolin hinnaksi tulee vain noin 150 euroa. Samanveroinen tuoli maksaa kaupoissa useita satoja euroja.

Amerikkalainen Adirondack-tuoli sopii täydellisesti terassilla rentoutumiseen. Jakkaran kanssa se on täydellinen löhöilypaikka.

Sekä Adirondack-tuoli että siihen kuuluva jakkara tehdään yksinomaan höylätyistä mäntyrimoista. Vakuutamme, että ehdit rakentaa molemmat yhden viikonlopun aikana.

LUE MYÖS: Näin rakennat pehmustelaatikon vesitiiviksi ja halvalla

Lataa rakennusohjeet: Adirondack-tuoli - rakenna se itse viikonlopussa

Lataa yksityiskohtaiset, vaihe vaiheelta etenevät rakennusohjeet, materiaalilistan ja perusteelliset rakennuspiirustukset. Lupaamme, että ehdit rakentaa Adirondack-tuolin yhdessä viikonlopussa. Siitä on varmasti iloa koko perheelle!

Ohjeet

01
Istuimen kannattimet, jalat ja istuin 5 Vaihe

Adirondack-tuoli: Kannatinlautojen ja käsinojien muodot 1

Istuimen kannatinlautojen (A) ja käsinojien (E) muodot siirretään piirroksesta ja sahataan pistosahalla. Voit tehdä piirroksen mukaan levykaavat, jos aiot valmistaa monta tuolia.

Adirondack-tuoli: Istuimen kiinnittäminen kannatinlautoihin 2

Kiinnitä istuimen kannatinlautoihin (A) pari istuinlistaa (C) eteen ja yksi väliaikaisesti selkänojan loveuksiin. Istuimen kaarevan etuosan listat kiinnitetään 2 mm välein (rako tukilaudan pinnassa). Tärkeää on myös tarkistaa, että rakenteen kulmat ovat suoria.

Adirondack-tuoli: Kannatinlautojen kiinnittäminen tilapäisesti 3

Kiinnitä kannatinlaudat (A) tilapäisesti liimapuristimilla pöytään. Mittaa jalan (B) paikka 90 mm kannatinlautojen etupäästä alkaen. Kun jalat ovat pystysuorassa pöytälevyyn nähden, kannatinlautojen alasyrjät ovat 220 mm korkeudella.

Adirondack-tuoli: Etujalan kiinnittäminen kannatinlautaan 4

Etujalka (B) on kiinni kannatinlaudan (A) ulkosivussa. Se kiinnitetään liimalla sekä neljällä uppokantaisella 40 mm yleisruuvilla sisäpuolelta kannatinlaudan läpi.

Adirondack-tuoli: Istuinlistojen kiinnittäminen 5

Istuinlistat (C) kiinnitetään 50 mm ruuveilla kannatinlautojen (A) syrjiin. Esiporaa niille reiät ja upota kannat. Pidä listojen väleissä seitsemän millimetrin mittapaloja.

02
Selkänojan osien teko ja kokoaminen 5 Vaihe

Selkänoja on koottu seitsemästä sauvasta (F) viuhkan muotoon. Listat ovat 21 x 50 mm tavaraa. Mitta ei ole vakiomitta, joten olemme halkaisseet 21 x 120 mm lautaa ja höylänneet sauvat mittaansa. Sauvat ovat 800 mm pitkiä ja niiden etusyrjät viistettyjä.

Selkänojan yläkaari sahataan vasta sitten, kun noja on koottu.

Sauvat kiinnitetään kahteen lautaan (G + H), jotka ovat 21 x 95 mm tavaraa. Alimman listan (H) leveys on sama kuin istuinlistojen (C) eli 480 mm, mikä sopii niiden tukilautoihin sahattuihin loveuksiin. Ylälistan (G) pituus on 520 mm.

Kumpaankin listaan sahataan kaari, joka ulottuu 50 mm kohti keskiviivaa. Alimmaan listan kaaren säde on 430 mm ja ylemmän 540 mm.

Selkänojan keskimmäinen sauva sijoitetaan tarkalleen kaaren keskikohtaan ja samalla suoraan kulmaan alalistan kanssa.

Sauvaan kiinnitetään ylälista myös tarkalleen kaaren keskikohtaan 480 mm etäisyydelle alalistasta.

Sitten sijoitetaan kolme sauvaa molemmin puolin keskisauvaa (alalistassa sauvojen välit ovat vain pari millimetriä). Kun sauvat levitään viuhkaksi, niiden väleiksi ylälistan kohdalla tulee noin 15 millimetriä ja yläpäiden tasalla noin 25 millimetriä.

Sauvat kiinnitetään uppokantaisilla 50 mm yleisruuveilla.

Ylhäällä piirretään selkänojan kaari 300 mm säteellä. Helpointa on piirtää kaari ensin pahville ja käyttää sitten pahvia mallineena piirrettäessä kaarta selkänojan taustapuolelle. Sahaa kaari pistosahalla ja hio hiomapaperilla.

Adirondack-tuoli: Kaarituet sahataan kaareviksi 1

Kaarituet (G + H) sahataan kaareviksi annetuilla säteillä. Tee malline, jos aiot valmistaa useita tuoleja. Ylin lista viistetään ja kulmia pyöristetään hieman.

Adirondack-tuoli: Listojen välisen etäisyyden mittaaminen 2

Ylä- ja alalistan välinen etäisyys on 480 mm. Käytä 480 mm mittaista levynpalaa etäisyysmittana, jotta listat ovat koko ajan yhdensuuntaiset ja kulmat pysyvät suorina.

Adirondack-tuoli: Sauvat levitetään viuhkaksi 3

Keskisauvan (C) molemmin puolin levitetään kolme sauvaa kuin viuhkaksi. Alhaalla sauvojen välit ovat vain pari millimetriä, ylinnä noin 25 millimetriä. Huomaa, että reunimmaiset sauvat jäävät noin 30 mm ylemmän kaarituen päistä sisäänpäin.

Adirondack-tuoli: Takatukilaudan kaaren piirtäminen kaavan avulla 4

Siirrä selkänojan kaarevan ylätuen muoto kovalevystä tai tukevasta kartongista leikkaamaasi kappaleeseen 300 mm säteellä ja piirrä kaari takatukilautaan näin syntyneen kaavan avulla.

Adirondack-tuoli: Selkänojan kaarevan tukilaudan sahaaminen 5

Sahaa selkänojan kaareva tukilauta, joka on samalla selkänojan listojen kiinnityslauta. Sahaa se kaavan tai harpilla piirretyn merkkiviivan mukaan pistosahalla. Hio lopuksi sen pinnat ja särmät numeron 180 hiomapaperilla.

03
Tuolin kokoaminen 6 Vaihe

Selkänoja kiinnitetään alalistan (H) läpi istuimen kannatinlautojen loveuksiin kahdella ruuvilla kummaltakin sivulta.

Kun selkänojan kallistus on oikea (noin 60° vaakasuorasta lattiasta mitattuna), se tuetaan kahdella listalla (J). Ne ovat 21 x 70 mm höylättyä lautaa ja noin 620 mm pitkät eli sama pituus, kuin etäisyys etujalkojen takareunoista tukilistojen etureunoihin.

Emme anna tarkkoja mittoja siitä syystä, että mitat saavat vaihdella muutamia millimetrejä. Sen sijaan tukijalkojen kallistuma sovitetaan selkänojan ylälistan mukaan pystysuoraksi lattiatasoon nähden.

Tukilistat kiinnitetään sisäpuolelta sivupuihin neljällä 40 mm yleisruuvilla kummaltakin puolelta. Ylälistan läpi ja tukijalkojen vinon pään läpi ruuvataan kaksi 80 mm yleisruuvia kummaltakin puolelta.

Käsinojat (E) on valmistettu 21 x 120 mm laudasta. Ne sahataan muotoonsa piirroksen mukaan sekä ruuvataan kiinni tukijalkoihin. Ne ruuvataan kiinni jalkojen yläpäihin ja tuetaan samalla pienillä palikoilla (D), jotka kiinnitetään jalkojen ulkosivuihin.

Adirondack-tuoli: Selkänojan kiinnittäminen 1

Selkänoja kiinnitetään 50 mm ruuveilla istuimen kannatinlautoihin (A) sahattuihin loviin. Selkänojan kallistuma on nyt noin 60° mitattuna vaakasuorasta lattiapinnasta.

Adirondack-tuoli: Tukijalkojen sovittaminen korkeussuunnassa 2

Tukijalat sovitetaan korkeussuunnassa ja sahataan samaan kulmaan kuin selkänojan ylälistan kallistuma. Pidä lista pystysuorassa ja piirrä pitkin sivupuun alareunaa.

Adirondack-tuoli: Tukijalan ja selkänojan kiinnittäminen toisiinsa 3

Tukijalka ja selkänoja kiinnitetään toisiinsa 80 mm yleisruuveilla ja kosteutta kestävällä liimalla. Esiporaa ruuveille reiät ja tee kannan upotukset.

Adirondack-tuoli: Tukipalojen kiinnittäminen jalkojen ulkosivuille 4

Jalkojen ulkosivuille kiinnitetään puiset tukipalat 50 mm yleisruuveilla. Palikat (D) tukevat käsinojaa.

5

Käsinoja (E) kiinnitetään takana 50 mm ruuveilla tukijalkoihin. Aseta käsinojan alareuna jalkojen yläreunan tasalle.

Adirondack-tuoli: Käsinoja on samassa linjassa jalkojen kanssa 6

Käsinoja on samassa linjassa jalkojen kanssa ja kiinnitetään niiden yläreunaan sekä tukipalaan 80 mm yleisruuveilla.

04
Näin rakennetaan jalkatuki 3 Vaihe

Kun nyt olet jo rakentamassa tuolia, niin miksi et tekisi saman tien siihen sopivaa jalkatukea!

Jalkatuki on kuin piste i:n päällä. Se rentouttaa tuolissa istujan täysin. Jalkatuen tukipuut ja jalat (A1 + B1) valmistetaan 21 x 120 mm laudasta.

Edessä jalkatuella on sama muoto kuin tuolin istuimella. Siten voit käyttää samaa mallinetta, kun neljän ensimmäisen listan kaari piirretään. Sitten seuraa piirros tukipuiden muodosta. Jalat on sijoitettu 90 mm päähän tukipuiden etupäästä, kun tukipuun alareuna on sijoitettu 220 mm etäisyydelle jalan etureunassa. Toisin kuin tuolin istuinosassa jalat on sijoitettu tukilautojen sisäpuolelle.

Jalat ovat 310 mm korkeat etureunastaan ja sahattu vinoiksi tukilautojen alareunojen mukaan. 11 listaa (C1) ovat 21 x 45 millimetrin listaa ja niiden pituus on 480 mm.

Ennen kiinnitystä listojen yläpuolelle joutuvuia kulmia on viistetty hieman. Niihin on porattu ruuvinreiät ja ruuvinkantojen upotukset.

Adirondack-tuoli: Jalkatuen jalan kiinnittäminen tukipuun sisäsivuun 1

Jalkatuen jalka kiinnitetään tukipuun sisäsivuun. Mittaa 220 mm ylös jalan etureunasta ja 90 mm taakse jalan etureunasta. Kiinnitä jalka neljällä 50 mm ruuvilla. Tarkista, että jalka on pystysuorassa työpöydän pintaan nähden.

Adirondack-tuoli: Kaksi tukipuuta ja jalat asetetaan vierekkäin 2

Kaksi tukipuuta ja jalat asetetaan vierekkäin 480 mm etäisyydelle toisistaan. Käytä kiinnityksessä apulautoja. Tarkista kulmien suoruus. Asenna listat edestä alkaen taaksepäin.

Adirondack-tuoli: Listojen etäisyyden mittaaminen 3

Istuimen kaarevan etuosan kohdalla listat kiinnitetään 2 mm välein tukilaudan tasalta mitaten. Loput listoista kiinnitetään 7 mm välein (käytä pieniä listanpätkiä mittapaloina).

Materiaalit

Materiaalit Adirondack-tuoliin:

21 x 120 mm lautaa
• 2 kannatinlautaa (A), 1000 mm
• 2 jalkaa (B), 500 mm
• 2 käsinojaa (E), 850 mm
• 4 selkänojan listaa (F), 80 mm (halkaistaan ja höylätään 7 kpl mittaan 5 x 80 mm)

21 x 45 mm listaa
• 12 istuinlistaa (C), 480 mm

21 x 95 mm lautaa
• 1 selkänojan kaarituki (G), 520 mm
• 1 selkänojan kaarituki (H), 480 mm

21 x 70 mm lautaa
• 2 tukilistaa (D), 120 mm
• 2 tukijalkaa (J), 620 mm

Muuta
• 40, 50 ja 80 mm yleisruuveja, mieluiten ruostumatonta terästä
• puunsuojaa ja/tai ulkomaalia
Hinta: noin 40 euroa

Materiaalit jalkatukeen:

21 x 120 mm lautaa
• 2 tukipuuta (A1), 650 mm
• 2 jalkaa (B1), 310 mm

21 x 45 mm listaa
• 11 listaa (C1), 480 mm

Muuta
• 50 mm ruostumattomia ruuveja
• puunsuojaa ja/tai ulkomaalia
Hinta: noin 10 euroa

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

Noin 150 euroa

Piirustus

Adirondack-tuoli: Piirustukset

Olemme tarkoituksella jättäneet pois kaiken matematiikan piirroksesta ja lisänneet vain ne mitat, jotka muodostavat istuimen ja selkänojan kaaret ja kallistuskulmat.

Ensin valmistetaan kannatinlaudat (A), jotka ovat osa istuinta ja muodostavat myös takajalat. Ne valmistetaan 21 x 120 mm höylätystä mäntylaudasta. Kumpikin niistä on 100 cm pitkä. Siirrä mitat piirroksesta toiseen lautaan ja sahaa se pisto- tai vannesahalla.

Valmista istuimen kannatinlautaa käytetään toisen kannatinlaudan mallina. Tai kolmannen ja neljännen, jos tehdään toinenkin tuoli. Huomaa myös lautojen etupää, joka on pyöristetty 90 mm säteellä ja sitten hiottu tai sahattu tasaiseksi aina 45 mm välein, jotta istuinlistat saavat suoran pinnan alleen.

Myös etujalat ovat 21 x 120 mm mäntylautaa, mutta vain puolet sivupuiden pituudesta eli siis 500 mm. Alaspäin tulevat kulmat pyöristetään 30 mm säteellä. Sivupuiden ulkosyrjiin tulevat jalat kiinnitetään neljällä ruuvilla sisäpuolelta ja sijoitetaan 90 mm taaksepäin sivupuiden etupäästä niin, että sivupuun alareuna on jalkojen etureunassa 220 mm korkeudella. Mitta ja kallistuma syntyvät automaattisesti, kun tukilaudan takapää sahataan piirroksen mittoihin.

Tusina istuinlistaa (C) ovat 21 x 45 mm höylättyä mäntyä ja kukin 480 mm pitkä, mikä vastaa tuolin leveyttä.

Listojen yläsyrjät viistetään ja listat kiinnitetään sivupuihin. Neljä etummaista istuinlistaa kiinnitetään 2 mm välein, loput 8 kpl 7 mm välein.

Adirondack-tuoli: Piirustukset

Jalkatuki

Pystyjalat (B1) kiinnitetään jalkatuen tukilaudan (A) sisäsivuihin.

Jalkatuki

3D-malli

3D-malli: Adirondack-tuolin ja rahin rakennusohjeet
3D-malli

Adirondack-tuoli

Adirondack-tuolin ja rahin rakennusohjeet

Avaa 3D-malli

3D-malli: Ota huomioon selkänojan ylimmän tukilaudan kaareva muoto
3D-malli

Kaareva selkänoja

Ota huomioon selkänojan ylimmän tukilaudan kaareva muoto

Avaa 3D-malli

3D-malli: Adirondack-tuolin käsinojat ovat melko leveät, mutta voit tehdä niistä vielä leveämmät.
3D-malli

Leveät käsinojat

Adirondack-tuolin käsinojat ovat melko leveät, mutta voit tehdä niistä vielä leveämmät.

Avaa 3D-malli

3D-malli: Selkänojalla on omat jalkansa, jotka menevät istuimen leveiden jalkojen sisään.
3D-malli

Selkänojan jalat

Selkänojalla on omat jalkansa, jotka menevät istuimen leveiden jalkojen sisään.

Avaa 3D-malli

3D-malli: Kokeile kääntää Adirondack-tuolin mallia. Näet, miten kaikki jalat on asennettu 4 ruuvilla.
3D-malli

Asennettu 4 ruuvilla

Kokeile kääntää Adirondack-tuolin mallia. Näet, miten kaikki jalat on asennettu 4 ruuvilla.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Video

VINKIT: Naulojen ja ruuvien oikea pituus

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puutarhakalusteet