Pulahda omaan paljuusi!

Ulkona voi pulahtaa veteen keskellä talvea olematta avantouimari. Siihen tarvitaan vain lämmitettävä kylpytynnyri. Veden voi lämmittää siinä haluttaessa hyvinkin lämpimäksi. Ja koska kylpytynnyri on iso, myös ystävät voi kutsua pataan. Selostamme nyt, miten tynnyri kootaan rakennussarjasta.

Johdanto

Paljun voi hankkia valmiiksi paikalleen asennettuna tai rakennussarjana.

Rakennussarjan etuihin kuuluu noin kolme metriä leveän ja metrin korkuisen tynnyrin hankalalta kuljetukselta välttyminen.

Palju vaati alleen lujan pohjan

Paljun alusta on tärkeä. Vedellä täytettynä tynnyri painaa noin 2000 kg. Siten sen alle on tehtävä vankka ja vaakasuora perustus.

LUE MYÖS: Näin rakennat kestävän pohjan paljulle.

Maaperän tynnyrin ympärillä täytyy sietää myös noin 2000 vesilitran päästäminen pois, kun tynnyri pitää tyhjentää puhdistusta varten.

Lue rakennusohjeet kunnolla

Rakennussarjassa on paljon osia, mutta ei hätää. Asennusohjeita noudattamalla kokoaminen käy helposti.

Itsekoottavia paljuja voi tilata esimerkiksi täältä: Fispars.

SARJA: Rakenna mökki, sauna ja ulkopalju

Rakensimme syvälle korpeen mökin. Muutimme mökin saunaksi ja rakensimme sen kylkeen paljun. Lue kaikki projektit tästä.

OSA 1: Rakenna mökin ja paljun perustukset keskelle metsää
OSA 2: Rakenna mökki valmiista osista yhdessä päivässä
OSA 3: Muuta mökki saunaksi
OSA 4: Rakenna palju (tämä juttu)

Ohjeet

01
Pohja kiinni ilman nauloja ja liimaa 2 Vaihe

Rakennussarjassa on muutamia paine-kyllästettyjä rimoja, jotka asetetaan aikaisemmin rakennetulle perustukselle. Katso rimojen välinen etäisyys tynnyrin kokoonpano-ohjeesta.

Rimojen päälle ryhdytään sitten lato-maan pohjalautoja yksi toisensa jälkeen. Lautoja ei liimata tai naulata kiinni. Ne naputellaan yhteen iskupalikan ja puutai kuminuijan avulla.

Lautoihin ei saa kohdistaa kovia isku-ja, etteivät niiden reunat vaurioidu. Vau- riokohdista voi irrota tikkuja jalkapoh-jiin. Jotta pohjalaudat ja rimat eivät siir-tyilisi lyötäessä rimoja yhteen, yksi lau-doista ja alusrimoista kannattaa kiinnit-tää toisiinsa liimapuristimilla.

Poistoventtiilillä varustettu lauta si-joitetaan lämmitysuunin viereen ja hieman selkänojan taakse.

Tarkasta vielä, että alusta on vaakasuora tai viettää hivenen kohti poisto-venttiiliä. Tarkista myös, että lattiarimat ovat oikealla etäisyydellä toisistaan.

1

Pohjalaudat naputellaan kiinni puu- tai kuminuijalla suojapalikka välissä. Kuvassa lyöntivälineenä on rekyylitön muovipäinen vasara. Suojapalikan pitää olla pitkä, että isku jakautuu suurelle välille.

2

Jatka lauta toisensa jälkeen, kunnes olet naputellut kasaan koko pohjan. Jotta pohja-laudat eivät siirry niitä lyötäessä, voit kiinnit-tää aloituspään ensimmäisen laudan liima-puristimella alusrimaan.

02
Laidat puristetaan yhteen teräsvanteella 5 Vaihe

Pohjan valmistuttua vedetään lyijyky-nälla viiva 15 mm etäisyydelle reunasta koko pohjan ympäri. Kiinnitä sitten lii-mapuristin lyhimpään pohjalautaan. Puristin toimii pysäyttimenä, kun tynnyrin sivulautoja naputellaan pontteihin.

Meidän rakennussarjamme mukana tuli yksi ylimääräinen laitarima. Ensim-mäiseksi panimme sen syrjään, jotta emme yrittäisi naputella sitäkin kiinni.

Ota sitten yksi rimoista ja paina se kiinni viivaa myöten, jatka seuraavalla, jonka naputat ensin viivaan saakka ja vasta sitten kiinni edelliseen rimaan.

On tärkeää, että kaikki laitarimat lyö-dään pohjan reunaan viivaan saakka, koska pohjan ja rimojen urien väliin on jäätävä pieni rako, jotta kaikki rimat voi-daan vetää kireälle vannenauhalla. Alempi vannenauha sovitetaan tynnyrin ympärille ennen kuin viimeinen rima lyödään paikalleen. Lyö neljä naulaa tynnyrin ympäri 50 mm etäisyydelle lai-tarimojen alapäistä. Vannenauha lasketaan niiden varaan. Älä lyö naulojen kantoja rimaan asti, koska ne poistetaan vannenauhan kiristämisen jälkeen. Asettele vannenauha niin, että kiristys-ruuvi tulee kohtisuoraan pohjalautojen lyhyisiin päihin nähden. Silloin se vetää rimat kiinni parhaalla tavalla.

Kun kiristysvanne on löysällä naulo-jen varassa, viimeinen rima pannaan paikalleen. Jos se on tiukka, rimoja pitää lyödä hieman kireämmälle koko tynny-rin ympäri. Työnnä sitten rima alas ja naputa se pohjalautoja vasten ennen kuin kiristät vannenauhan. Ylempi vannenauha sijoitetaan 18 cm päähän ylä-reunasta ja kiinnitetään samalla tavalla.

1

Naputa jokainen laitarima kiinni 15 mm pohjan reunasta piirtämääsi viivaan saakka. Lyö puu-, muovi tai kumivasaralla. Tavallisesta vasarasta jää rumia jälkiä puuhun. Pane lyödessä suojapalikka rimaa vasten.

2

Kun laitarimat ovat suorassa, naputat ne kiinni toisiinsa. Tässäkin vaiheessa reunoja täytyy suojata vaurioilta. Naputa huolella kaikki rimat saman verran sisään ja tarkasta, että ne ovat pystysuorassa.

3

Kylpytynnyri alkaa muodostua sitä mu-kaa, kun laitalautoja naputetaan paikalleen. Työ on helppoa ja hauskaa ja sen voi tehdä yksinkin. Tarvitset kuitenkin vesivaa’an ja nuijan tai vasaran, joka ei tee jälkiä puuhun.

4

Alempi vannenauha nostetaan paikalleen naulojen varaan ennen kuin viimeinen laitarima lyödään paikalleen. Kun rima on sitten naputettu paikalleen ja vannenauhaa on vedetty hieman tiukemmalle, on aika nostaa ylempi vannenauha paikalleen.

5

Vannenauha kiristetään kierretangolla ja muttereilla. Kätevin kiristysväline on hylsy-avain niin pitkälle kuin hylsyn pituus riittää. Sitten on jatkettava silmukka- tai kiintoavaimella. Joudut luultavasti auttamaan vähän naputtelemalla lautoja kumivasaralla. Jatka molempien vannenauhojen kiristystä, mutta älä käytä liikaa voimaa.

03
Lämmityskamiina on vedessä 2 Vaihe

Puulämmitteisen vedenlämmityskamii-nan asennus on helppoa. Päätä ensin, mistä suunnasta haluat panna puita pe-sään. Sitten kamiina käännetään niin, ettei kenenkään jalka tai muu ruu-niinosa osu poistoventtiilin päälle. Tässä kylpytynnyriin kiinnitettävässä kamii-nassa on neljä kiinnikettä.

Kumma kyllä kiinnikkeet ovat aivan suoria, joten joudut taivuttamaan niitä pihdeillä tynnyrin sisäseinän kaarevuu-den mukaisiksi.

Aseta kamiina kahden sopinapaksuisen kannatinpalikan päälle ja kiinnitä se ruuveilla haluamallasi tavalla.

Tarkasta, ettei mikään ruuveista osu kahden laitariman väliseen saumaa ja että uuninluukku jää vähintään 40 mm valmiin kylpytynnyrin reunan yläpuolel-le, jotta vettä ei pääse tulipesään. Kan-natinkapuloiden mitat riippuvat siitä, asennetaanko laitarimojen yläpäiden päälle kaidepuu vai ei.

Jos olet mitannut oikein, yksikään ruuvi ei osu vannenauhan kohdalle. Ruuvaa kamiina kiinni ja ota sitten kan-natinpalat pois. Muista ruuvata myös uuninluukun kädensija kiinni.

Savuhormi nostetaan paikalleen ja pujotetaan kamiinasta ylös työntyvään hormin liitosputkeen.

HUOMAA! Kamiinaan ei saa sytyttää tulta, ellei tynnyri ole täynnä vettä. Kamiina on val-mistettu kevytmetalliseoksesta, joka ei kestä palavien puiden synnyttämää kuumuutta. Se sulaa, ellei ympäröivä vesi jäähdytä sitä.

1

Kiinnityskorvakkeita taivutetaan pih-deillä tai vasaralla kylpytynnyrin pyöreän muodon mukaisesti. Tehtävä on helppo. Taivuta vähän karkealla kädellä ja kokeile sopivuutta pyöristyvään sisäseinään. Taivuta sitten tarkemmin muodon mukaan.

2

Merkitse reikien läpi ruuvien paikat, kun olet sovittanut kamiinan paikalleen. Älä po-raa reikiä heti, vaan tarkista, ettei mikään ruuvi osu kahden laitariman saumaan tai vannenauhaan. Jos ajattelit kaidepuun asennusta reunan päälle, kannatinpalikoiden täytyy olla vastaavasti paksumpia.

04
Selkänoja suojaa kamiinan kuumuudelta 3 Vaihe

Selkänojan rakenne on melko yksinker-tainen. Siihen kuuluu kaksi pystytukea ja kuusi vaakasuoraan asennettua lautaa.

Muotoilu ja asennus voivat kuiten-kin vaihdella eri kylpytynnyreissä. Malliasennuksessa olleen tynnyrin mukana tulivat pystytuet ja niiden kiinnikkeet. Tuet on tarkoitus sijoittaa mo-lemmin puolin kamiinaa ja samansuun-taisesti sen kanssa.

Tuet asennetaan samoille kannatin-palikoille, joilla kamiina oli sovitusvai-heessa. Sitten tarkastaan tukien pysty-suoruus, ja kiinnikkeiden paikat merki-tään kamiinaan. Poraa 8 mm reiät ruu-veille ja kiinnitä helat kamiinaan.

Kiinnitä nyt ylempi vaakalauta pysty-tukien yläpäiden tasalle. Sijoita sitten lautoja noin yhden lautavälin verran alemmas ja tarkasta välillä, että laudat tulevat vaakasuoraan.

1

Sijoita kaksi suoja- ja selkänojan pystytukea molemmin puolin kamiinaa ja tarkasta, että ne ovat samassa pystylinjassa kamiinan kanssa. Säädä tarvittaessa niiden asentoa pystysuunnassa ja merkitse kamiinaan kiinnityshelojen paikat.

2

Selkänojan vaakalaudat kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla pystytukiin. Tarkasta ennen kiinnitystä, että lauta on vaakasuorassa. Lautojen väliin jätettiin noin laudan leveyden verran rakoa.

3

Kiinnitä tynnyrin reunaan lopuksi kaidepuu. Se suojaa toisaalta kaikkien laitarimo-jen päitä ja toisaalta tynnyriin ja siitä pois kiipeävien kylpijöiden jalkoja. Kaiteen voi tilata osina (Ruotsissa) tai nikkaroida itse painekyllästetystä puusta, jonka terävät särmät pyöristetään. Jos haluat vähän lois-tokkuutta, kaiteen voi tehdä jalopuusta.

Materiaalit

KYLPYTYNNYRIN TARVEAINEET ILMAN PERUSTUSTA

• Pari lankunpätkää
• 8–12 naulaa (vannenauhan tueksi asennuksen ajaksi)

Rakennussarja

Itsekoottavia paljuja voi tilata esimerkiksi täältä: Fispars._

TYÖKALUT

• 8 mm puupora
• lyijykynä
• silmukka-avaimia
• porakone
• puu-, muovi- tai kuminuija
• vasara
• puristimia
• vesivaaka

Video

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

VINKIT: Naulojen ja ruuvien oikea pituus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …