Pidä taltta huipputerävänä

Terävällä taltalla on ilo työskennellä. Taltan voi hyvin pitää itse hyvässä terässä. Asiantuntijamme näyttää, miten taltta teroitetaan käsivoimin.

Hiomaohjaimella ja kolmen eri jyväkarkeuden hiomakivillä saa pidettyä taltat terävinä ja tehok-kaina. Teroittaminen vie hieman enem-män aikaa kuin hiomakonetta käytet-täessä, mutta jos talttoja tarvitaan vain muutaman kerran vuodessa, käsinteroitus riittää hyvin.

Taltan terän teroituskulma on yleensä 25°. Talttaan teroitetaan usein kaksi viis-tettä - yksi pitkä ja tasainen 15-20°:n kulmaan ja yksi lyhyt ja jyrkempi 25°:n viiste terän reunaan. Yleensä riittää, että lyhyt viiste teroitetaan säännöllisesti, pitkää viistettä tarvitsee teroittaa paljon harvemmin. Aikaa säästyy.

Kolme hiomakiveä

Teroittaminen vaatii kolme erilaista hio-makiveä. Yksi karkeampi hiomakivi ja yksi hienompi 2000-karkeuden karborundum-hiomakivi viimeistelyä varten. Karborundum-kivissä on karkea ja hieno pinta. Kolmas kivi on kiillotuskivi. Sitä käytetään aivan lopuksi sekä terän viisteeseen että terän takapintaan, josta sen tehtävänä on poistaa teroittamisessa syntyneet jäysteet. Hiomakiven pitää olla tasainen. Jos se kuluu ja siihen tulee koloja, sen voi oikaista hiomalla sen tasaiseksi lasile-vyllä karborundumjauhetta käyttäen.

Voitelu on tärkeää

Käsin hiottaessa hiomakivet pitää voi-della. Karborundum-kiven voi voidella vedellä, mutta petroli on parempi valinta. Kun kivi on kerran voideltu petrolilla, sitä ei kuitenkaan voi enää voi-della vedellä. Kiillotuskivi voidellaan tavallisella voiteluöljyllä. Se vähentää kitkaa kiven ja teräksen välissä.

Näin teroitat taltan

1

Kiinnitä terä hiomaohjaimeen. Vedä terä niin pitkälle ulos, että terän hiottava osa tulee kiveä vasten koko pituudeltaan. Kiristä hiomaohjain.

2

Tarkista kulma. Pidä hiomaohjaimen rullaa ja terää kiveä vasten ja katso sivulta, että teroituskulma pitää. Säädä tarvittaessa. Jos olet epävarma kulmasta, voit valmistaa pienen pahvikaavan mittaamisen avuksi.

3

Kostuta kivi voiteluaineella. Voiteluaineen voi kaataa rasiaan tai matalaan kulhoon. Petroli on paras valinta, mutta myös vesi käy. Jos käyttää petrolia, kiveen ei voi myöhemmin enää käyttää vettä.

4

Aloita kiven karkealta pinnalta. Taltan pitkän viistepinnan teroittaminen vie aikaa, erityisesti jos terä on vino tai siinä on koloja. Karkea kivipinta poistaa paljon materiaalia nopeasti. Paina terää kevyesti.

5

Tarkista pitkää viistepintaa teroittamisen aikana. Kuivaa terä liinalla ja katso, että terä teroittuu oikeaan kulmaan. Kun koko viiste näyttää tasaiselta vasta hiotulta pinnalta, työ on valmis.

6

Vaihda kulmaa. Teroituskulma vaih-detaan 15-20°:sta 25°:een siirtämällä terää hieman taaksepäin hiomaohjaimessa. Tar-kista kulma tarvittaessa pahvikaavalla. Käytä vain karkeaa kivipintaa, jos terässä on koloja.

7

Hio lyhyt kärkiviiste hienommalla kivipinnalla. Liikuta terää kuten aiemmin. Hieno karborundum-kivi muotoilee terään kaksi tarkkaa viistettä. Öljyä kiillotuskivi ja teroita lyhyttä viistettä, kunnes hiomauria ei ole.

8

Poista nyt jäysteet. Ota terä pois hiomaohjaimesta ja käännä sen sileä pinta kiillotuskiveä vasten. Kun tasainen pinta on kiveä vasten, teroittamisessa syntyneet jäysteet saadaan pois.

9

Suojaa vasta hiottua terää. Jos olet ollut huolellinen, terä on nyt niin terävä kuin se voi olla. Kuivaa teräs ja sivele siihen ohut kerros öljyä. Suojaa viistettä käyttämällä koteloa äläkä laita talttaa irralleen työkalujen sekaan.