Terve sokkeli = terve talo

Kun talon sokkelin laittaa huippukuntoon eristämällä maanpinnan alapuolelta ja rappaamalla, työ palkitsee myöhemmin monin kerroin. Talo näyttää hienommalta, säästää energiaa ja pysyy kunnossa paljon pidempään. Vanha sokkelirappaus on poistettu ja sokkelin huolella huuhdeltuun pintaan on levitetty uusi laastikerros.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
40 €/m2

[jälkeen]

Johdanto

Talo jäähtyy, jos se seisoo märillä perustuksilla. Jos kylmyys ja kosteus imeytyvät sokkeliin, ne työntyvät myös muualle taloon ja vaurioittavat sekä kivi- että puurakenteita. Tämän talon vanha ja heikkokuntoinen sokkelirappaus poistetaan, sokkelin maanalainen pinta eristetään ja näkyvä osa rapataan uudelleen. Työn tuloksena säästyy energiaa ja talo komistuu, mutta se ei ole ainoa tavoite. Ensisijaisena pyrkimyksenä on pelastaa talo alhaalta päin nousevalta kosteudelta. Tämä ei ollut päällimmäisenä mielessä, kun sokkelin korjaukseen ryhdyttiin. Ajatuksena oli vain paikata sokkelin laastittomia alueita. Kun muurari näki tilanteen, hän piti itsestään selvänä, että pelkkä paikkaaminen ei riitä.

Lohkeilleet alueet olivat nimittäin seurausta aikaisemmin tehdyistä virheistä: jossakin vaiheessa sokkeli oli rapattu sementtipitoisella laastilla, joka oli alustaansa vahvempaa. Alusta on ajalta, jolloin sokkelit muurattiin kalkkilaastilla. Jo tämä seikka voi saada rappauksen irtoamaan. Lisäksi laasti oli levitetty röpelöiselle pinnalle ja kapealle vaakapäällipinnalle, joten työ oli tuhoon tuomittu: ennemmin tai myöhemmin vesi pääsisi uuden rappauksen alle ja halkaisisi pinnan. Tämän vuoksi ainoa oikea ratkaisu on poistaa nykyinen rappaus ja aloittaa alusta tuoreella laastikerroksella.

Suojaa sokkelin alaosaa

Kurkistettaessa sokkelin takapintaan huomattiin, että siihen imeytyy vettä myös syvemmältä. Tämän vuoksi maanalainen sokkelinosa kate-taan patolevyillä ja mineraalivillalla, jotka suo-jaavat vedeltä ja eristävät. Ratkaisu suojaa sisään pyrkivältä vedeltä ja auttaa pitämään sokkelin kuivana, jolloin ylempänä olevat puu- ja kivi-rakenteet pysyvät niin ikään kuivina ja terveinä.

Ohjeet

01
Sokkelin kaivu 2 Vaihe

Kun sokkeli korjataan, usein riittää, että paikataan vain ne kohdat, joista laasti on irronnut. Tällöin maata kaivetaan pois vain ongelmakohdan ympäriltä. Tässä kohteessa ongelmana on koko aiemmin tehty rappaus, joten poistamme sekä ir-ronneen laaastin että ne osat, jotka ovat yhä sokkelissa tiukasti kiinni. Koska haluamme suojata sokkelin kauttaaltaan, kaivamme sokkelin ympäriltä maata sokkelin alareunaan asti. Kaiva, kunnes sokkeli on kokonaan näkyvillä, ja etene kaivussa enintään 3 metriä kerrallaan.

Sementtilaasti pitää poistaa. Se erot-tuu helposti vaaleasta kalkkilaastista. Myöhemmin käymme myös saumat läpi.

1

Maata poistetaan sokkelin alareunan syvyyteen asti. Tämä maa on niin kiinteää ja kuivaa, että sitä voidaan lapioida melkein pystyyn. Jos maa-aines uhkaa valua kasaan, kaiva seinämät muodoiltaan viistoiksi.

Kaiva maata pois vain pieneltä matkalta kerrallaan. Jos koko seinusta kaivetaan auki, talo voi ”nytkähtää”.

2

Vanha laasti piikataan irti. Voit käyttää vasaraa ja talttaa, mutta isoille pinnoille kannattaa valita poravasara ja piikkaustaltta. Tarkista lopuksi naputtele-malla, että kaikki irtolaasti on saatu pois, myös saumakohdista.

02
Kiviseinän korjaus 3 Vaihe

Kuopat, reiät ja irtosaumat täytetään laastilla. Tartuntalaasti ei saa olla tii-vimpää tai vahvempaa kuin alustansa, sillä valmiin korjauksen pitää voida sopeutua alustansa liikkeisiin ja sen kuljettamaan kosteuteen.

Periaatteessa pitäisi tietää, millaisesta laastista ja millaisista tiilistä kivi-seinä on rakennettu, mutta käytännössä usein riittää, että korjauksissa yritetään välttää sementtipitoista laastia. Käytäm-me hydraulista kalkkilaastia ja sekoi-tamme sen veteen. Tämän jälkeen pinta kostutetaan ja rapataan ohuemmalla laastilla, joka luo vankan perustan myö-hemmin levitettävälle pintalaastille.

1

Seinä kostutetaan huolellisesti harjan avulla, jotta kaikki irtoaines ja -pöly saadaan pinnasta pois. Alusta ei saa imeä kosteutta uudesta laastista, koska tällöin uusi laasti ei kiinnity kunnolla.

2

Täytä saumat hyvin sekoitetulla täyttölaastilla. Laasti pitää olla sauman täydeltä ennen kuin sauma tasoitetaan. Täytä myös reiät ja kolot. Täyttölaastin pitää ehtiä asettua ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä.

3

Sokkeli pintarapataan. Tämä tarkoittaa, että kiviseinä kostutetaan ja harjataan melko ohuella laastilla, joka sitoo vanhan ja uuden pinnan yhteen. Me käy-tämme sementtilaastia, koska sementti kiinnittyy hyvin.

Sementtilaastista tehty pintarappaus saa olla vain 2–3 mm paksu, jotta se ei estä kosteutta poistumasta eikä lohkea.

03
Eristeiden asennus 7 Vaihe

Haluamme suojata sokkelia alhaalta nousevalta kosteudelta ja kylmältä. Tämä tehdään asettamalla mineraali-villalevy maan alle jäävän sokkeliosan ulkopuolelle. Mineraalivilla eristää ulkoa päin tulevalta kylmältä ja ohjaa sade-vettä pois sokkelin pinnalta.

Periaatteessa riittää, että mineraali-villalevyt suojaa kuitukankaalla. Kas-vien juuret voivat silti vaurioittaa eris-teitä, joten suojaamme eristeet pato-levyillä. Ne sijoitetaan usein eristeiden taakse, jotta märkä sokkeli pääsisi tuu-lettumaan, mutta tämä sokkeli on vain hieman kostea, joten panostamme parempaan suojaukseen.

1

Eristelevyt leikataan mittaan. Seinää vasten tuleva puoli pitää nimit-täin usein sovittaa sokkelin muotoihin. Eristeen yläreuna sahataan viistoksi, jotta vesi valuu ulospäin, ja patolevyt on helpompi taittaa eristeiden taakse.

Leikkaa veitsellä tai vanhalla käsisahalla, jolle ei ole enää muuta käyttöä.

2

Aseta eristelevyt pintarapattua sokkelia vasten ja pidä niitä paikallaan ojanpenkkaa vasten asetetun kepin avulla.

VINKKI: Sokkeliin on sivelty hengittävää sokkelitervaa ylimääräisenä varotoimena ulkoa tulevaa kosteutta vastaan.

3

Patolevyt leikataan ja asennetaan eristeiden ulkopuolelle. Houkutus asettaa sokkelilevyt pituussuunnassa sok-kelilinjaa pitkin on suuri, mutta levyjä on helpompi käsitellä ja taivutella linjaan, kun ne asennetaan pystysuuntaisesti.

4

Kiinnitä patolevyt erikois-kiinnitystulpilla ja 45 mm:n nauloilla 25 cm:n etäisyyksin.

5

Limitä yläreunoja, kun asennat patolevyt. Valmistaja neuvoo limittämään levyjä 50 cm pystyliitoksissa, mutta tässä rakenteessa, jossa levyjä käytetään vain ylimääräisenä suojana, riittää 20 cm:n limitys.

6

Kiinnitä reunalista, joka kattaa pa-tolevyjen yläreunan. Käytä kiviseinä-tulppia ja ruostumattomia ruuveja tai kiin-nitä lista tähän tarkoitetuilla erikoisnauloilla.

VINKKI: Reunalista voidaan taittaa kulman ympäri, jos sen sivuihin tehdään vinoviillot.

Seinän ja listan rajapinta suljetaan harjaamalla siihen ohut kerros samaa laastia, jota käytettiin sokkelin pintarappaukseen. Laastin pitää saada kovettua vuoro-kausi ennen kuin työtä jatketaan.

04
Uusi sokkelilaasti 5 Vaihe

Nyt sokkelin näkyvä osa rapataan uudel-la laastilla. Aiempien omistajien koke-muksista oppineina päädymme ratkai-suun, joka muistuttaa sokkelin alkupe-räismuurausta: sileä pinta ja viisto reuna, joka työntyy muutaman sentin seinän ulkopuolelle seinän suojaksi.

Myös materiaalivalintamme muistut-tavat paljon alkuperäisratkaisuja: sekoi-tamme kuivalaastin veteen, mikä onnistuu tavallisiltakin nikkareilta eikä vain kokeneilta muurareilta.

Jotta yläreunasta tulee suora ja siisti, teemme rappauksen rappauskoukuilla kiinnitettävän puulistan varaan. Lopuksi pinta oikaistaan vapaalla kädellä.

1

Merkitse uusi sokkelinreuna puulistalla. Lista kiinnitetään niin, että se myötäilee tulevaan sokkeliin haluttua viistoa yläreunaa. Listan etureuna asemoidaan siihen kohtaan, johon sokkelin reunan halutaan tulevan.

2

Kiinnitä lista seinään rappaus-koukuilla. Pienen koukun iskeminen vanhaan kiviseinään - ja myöhemmin uuteen laastipintaan, joka kohta rapataan - tuntuu ensi alkuun hurjalta, mutta reiät saadaan myöhemmin nopeasti paikattua.

3

Kostuta seinä vedellä, kun ryhdyt jatkamaan työskentelyä. Vaikka pintarappauksesta on pari päivää, seinä on jo niin kuiva, että se imee uudesta laastista nopeasti kosteuden ja heikentää kiinnitty-mistä, jos sitä ei nyt kostuteta.

Pinta ei saa olla liioitellun tai helmeilevän märkä. Riittää, että se on kostea.

4

Uusi laastikerros työstetään. Jos pääset hyvään rytmiin, voit viskoa laastin pienissä erissä ranneliikkeellä tai käyttää apuna muurauskauhaa. Voit myös levittää laastin teräslastalla. Silota pinta lopuksi tasaiseksi pystypinnaksi.

5

Pinta hierretään kovalla hierti-mellä, kun laasti on niin kiinteää, että siihen jää jälki vain kovaa sormella paina-malla. Liikuta kosteaa hierrintä isoin pyörein liikkein niin, että pinta vetäytyy yhteen, tasaantuu ja asettuu puulistan tasoon.

05
Viisto reuna 6 Vaihe

1

Poista puulista. Rappauskoukut iske-tään varovasti irti, kun laasti on asettu-nut muutamia tunteja - tarvittaessa seuraa-vaan päivään, jolloin on muistettava kostuttaa pinta huolella ennen kuin se rapataan. Lista irrotetaan varovasti vasaralla.

2

Sijoita puulista sokkelin etu-reunaan uuden rappauspinnan päälle reunan myötäisesti, jotta voit työstää viiston reunan. Purista puulista kiinni rappauskoukuilla ja säädä linja vesivaa’an avulla suoraksi.

3

Täytä sokkelin yläpinta laastilla. Paina laastia varovasti seinän ja puu-listan väliin. Varo, ettet vaurioita sokkelin etusivun rappausta. Täytä laastia niin paljon, että sokkelin yläpinta viettää puulistan etureunaa kohti.

Rappauskoukkuja ei tarvitse pelätä. Ne isketään seinään, minkä jälkeen vipu isketään varovasti sisään, jolloin se puristuu puulistaa vasten.

4

Silota pinta huolellisesti teräslastalla niin, että siitä tulee kalteva. Näin se johtaa veden pois seinältä ja ehkäisee niiltä vahingoilta, joista vanha sokkeli sai kärsiä. Sokkelista tulee tiiviimpi ja vahvempi, kun sen pinta silotetaan.

5

Poista puulista ja silota yläreunan ja etusivun välinen rajalinja varovasti. Rappauskoukut poistetaan, niiden jättämät reiät täytetään ja pinta silotetaan varovasti. Anna laastin asettua - varmuuden vuoksi mieluiten seuraavaan päivään saakka.

6

Levitä laastia ohuelti kostean laastin päälle teräslastalla. Voit käyttää samaa laastia, mutta jos haluat pinnasta todella hienon, voit valita vieläkin hienora-keisemman laastin. Silota kostealla, kovalla hiertimellä, kun pinta on hieman asettunut.

Työstä pinta yhtenäiseksi pehmeällä hiertimellä, kun laasti on kiinnittynyt hyvin. Lisää tarvittaessa hieman vettä ja laastia. Työskentele kevyellä.

06
Oja täytetään 2 Vaihe

Jäljellä on ojan täyttäminen. Olisi sääli täyttää sitä maa-aineksella, jonka juuri poistimme, kun nyt voisimme samalla kuivattaa talon ympärystöä. Täytämme ojan lähes kokonaan leca-soralla, joka sekä eristää että toimii salaojamaisesti, ennen kuin viimeistelemme ojan päällipinnan mullalla. Oja vuorataan kuitukankaalla ennen soratäyttöä.

Lopullisesta päällikerroksesta riippumatta on tärkeää, että maa saadaan viettämään talosta poispäin. Ensimmäisten kahden metrin mat-kalta kaatoa pitäisi olla vähintään 4 cm, jotta sadevesi ei kulkeudu talolle.

1

Valmis sokkeli sivellään hengittä-vällä bitumiliuoksella sen jälkeen, kun pinta on saanut kovettua vähintään viikon, mieluiten kuukauden. Peitä sokkeli kuu-malta auringolta ensimmäisen viikon ajaksi. Sokkelia ei ole pakko sivellä bitumilla.

Sokkelin vastainen oja vuorataan kuitukankaalla ja täytetään lähes kokonaan lecasoralla. Kuitukangas taitetaan soran päälle ja oja täytetään mullalla, soralla tai muulla maa-aineksella. Tärkeintä on, että pinta viettää talosta poispäin. Nyt talolla on taas edessään pitkästi hyvää elämää.

Materiaalit

• Tartuntalaastia, S 100/400, 0–1 mm
• Pintalaastia, S 100/400
• Bitumiliuos, hengittävää
• Eristelevyjä
• Patolevyjä, esim. Platon Xtra + 45 mm:n kiinnitystulppia
• Reunalista, esim. Platon + erikoisnauloja tai -ruuveja ja proput
• Täyttölaastia, 0–1 mm
• Tarvittaessa pintalaastia, 0–0,5 mm
• Kuitukangas
• Lecasoraa

Erikoistyökalut
• Rappauskoukkuja

Vie aikaa

2–3 päivää pitkään seinään, mutta kuivumisaikoineen työ kestää non viikon.

Hinta

Noin 40 € / sokkelineliömetri

Vaikeusaste

Sokkelin kunnostaminen alusta loppuun kaikkine eri työvaiheineen on iso urakka.

Piirustus

Kivisokkelin eristys ja uusi rappaus

Koko rakenne edellyttää, että pohjavesi ei seiso sokkelia vasten. Jos näin on, sei-nänvierustat on ilman muuta salaojitet-tava. Tämä olisi luonnollinen osa tätäkin korjausprojektia, mutta jutussa emme esittele salaojitusta.

Sokkeli korjataan näin:

 1. Saumat korjataan
 2. Seinään sivellään tartuntalaasti
 3. Alin osa sivellään kylmäbitumilla
 4. Mineraalivillaeriste asennetaan
 5. Patolevyt asennetaan
 6. Levyt kiinnittävä kisko asennetaan
 7. Sokkelin yläosa rapataan
 8. Uusi rappaus sivellään kylmäbitumilla
 9. Kuitukangas asennetaan ojaan
 10. Lecasoratäyttö
 11. Kuitukangas taitetaan lecasoran päälle
 12. Multa, hiekka, kivet tms. lisätään
Kivisokkelin eristys ja uusi rappaus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …