Näin: Kipsilevykaton oikea rakenne

Eristeitä vasten olevien kipsilevyjen taakse pitää asentaa höyrynsulku. Lue tästä, miten saat kipsilevykattoon oikean rakenteen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
18 €/m2

Johdanto

Kipsilevykaton rakenne

Kipsilevykatto on helppo rakentaa itse. Levyjen taakse pitää kuitenkin asentaa tiivis höyrynsulku.

LUE LISÄÄ: Kipsilevyn asennus

Kipsilevykatto ja höyrynsulku

Monessa talossa on merkkejä siitä, ettei höyrynsulkua otettu ennen vanhaan kovin vakavasti.

Nykyisin pidetään tärkeänä, ettei kosteus tunkeudu kipsilevyjen läpi katon rakenteisiin. Huono höyrynsulku päästää kosteuden eristeisiin ja voi johtaa homeongelmiin. Kostea ilma virtaa pienten reikien läpi, ja vesi tiivistyy niiden ympärille. Kipsilevykaton yläpuolelle on tärkeää asentaa pitävä höyrynsulku, jossa ei ole reikiä.

LUE LISÄÄ: Opas: Kaikki, mitä sinun tulee tietää höyrysulusta

Kipsilevykatto kylpyhuoneeseen

Kylpyhuoneen kaltaisissa märkätiloissa kipsilevykatto saumataan kosteuden kestävällä tasoitteella, jotta kosteus ei tunkeudu rakenteisiin saumojen läpi.

Paremmat välineet kuin aiemmin

Voit rakentaa kipsilevykaton itse, sillä materiaalit ja työkalut ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosikymmenistä. Katosta on helppo tehdä tiiviimpi ja parempi kuin vanhoilla materiaaleilla ja tekniikoilla.

  • Parempi höyrynsulku: Nykyiset höyrynsulkumuovit ovat paksumpia ja kestävämpiä kuin vanhat muovilla pinnoitetut höyrynsulkupaperit.
  • Tiiviimpi höyrynsulku: Höyrynsulusta on helppo tehdä aiempaa tiiviimpi, sillä käytössä on uusia ja parempia materiaaleja. Tiivistyskaulukset, liimat ja erikoisteipit varmistavat, että hankalat paikat pysyvät tiiviinä.
  • Paremmat työkalut kipsilevykaton rakentamiseen: Kolmas ja yhtä tärkeä asia on, että nykyiset työkalut tekevät työskentelyn aiempaa helpommaksi ja auttavat saavuttamaan paremman lopputuloksen.

LUE LISÄÄ: Levyhissi: Levynostin vain 20 eurolla

Lue täältä kaikki jutut kipsilevykatoista

Oikeat varusteet tehtävään

Kattoa rakennettaessa kannattaa sijoittaa oikeisiin materiaaleihin ja työkaluihin. Tämä helpottaa työtä paljon ja ehkäisee riskiä, että luot työlläsi pohjan laholle ja sienille.

Kipsilevykatto: Tiiviin höyrysulun tarvikkeet

Tiiviin höyrysulun tarvikkeet: 0,2 mm PE-muovia, erikoisteippiä, läpivientikauluksia, höyrysulkuliimaa ja tiiviitä kattorasioita.

Kipsilevykatto: Vuokraa levynostin

1. työkalu: Vuokraa levynostin, siitä on todella paljon apua. Sen avulla saa luotua vankan katon höyrysulkua rikkomatta.

Kipsilevykatto: Kipsiruuvinaulain nau-haruuveineen helpottaa ja nopeuttaa työtä

2. työkalu: Kipsiruuvinaulain nau-haruuveineen helpottaa ja nopeuttaa työtä. Jos käytät irtoruuveja, osta kip-silevyille tarkoitettu syvyysrajoitin.

Kipsilevykatto: Magneetit kattorasioiden asennusta varten

3. työkalu: Magneetit kattorasioiden asennusta varten, jotta rasiat löytyvät kipsilevyjen takaa. Magneetit nopeut-tavat työtä rikkomatta höyrysulkua.

Ohjeet

01
Alusta 5 Vaihe

Kun päätimme asentaa kattoon kipsi-levyt, päätimme samalla purkaa van-han verhoilun, jotta voimme korvata vanhan höyrysulun uudella ja tiiviillä rakenteella.

Kun vanha höyrysulku on poistettu, kattolaudat tulevat näkyviin. Ne on asennettu niin tasaisesti, että ruuvaam-me ne vain kunnolla kiinni kattokannat-timiin. Jos rakennat alustan uusiksi, laudat kannattaa sijoittaa 30 cm:n välein. Tämä helpottaa työtä huomattavasti.

Sähköasentajaa tarvitaan asenta-maan kattorasiat ja johdottamaan ne.

Kipsilevykatto: Tarkista pitkällä vesivaa'alla vanha aluslaudoitus 1

Tarkista pitkällä vesivaa'alla vanha aluslaudoitus. Sen pitää olla tasainen ja suora, sillä jos alusta ei ole kunnossa, työn jäljestä ei tule hyvää. Pienemmät vinoudet voi oikaista, mutta isommat virheet voi korjata vain uudella puu- tai teräskoolauksella.

Kipsilevykatto: Varmistamme kiinnitystä 2

Varmistamme kiinnitystä 5 x 80 mm lastulevyruuveilla, sillä naulat voivat olla hieman löystyneet. Ripustamme lautoihin kaksi kipsilevykerrosta, joten painoa tulee paljon. Pienet vinoudet voi oikaista lautojen ja palkkien väliin asetettavilla kiilapaloilla.

Kipsilevykatto: Tee laudoitukseen liitunarulla merkkiviiva 3

Tee laudoitukseen liitunarulla merkkiviiva keskelle huonetta, kun olet mitannut ensimmäisen levyrivin paikan. Seinät eivät koskaan ole suoria ja suorakul-maisia, joten on helpompi aloittaa keskeltä ja leikata levyjä tarvittaessa sivuilta.

Kipsilevykatto: Sähköasentaja vetää kaapelit ja asentaa kattorasiat 4

Sähköasentaja vetää kaapelit ja asentaa kattorasiat. Rasiat pitää asentaa sellaiseen syvyyteen, että ne työntyvät ensimmäisen kipsilevykerroksen läpi.

Kipsilevykatto: Rullaa johdot rasian sisään ja aseta magneetti päälle 5

Rullaa johdot rasian sisään ja aseta magneetti päälle. Näin rasia on helppo paikallistaa, kun toinen kipsilevykerros on asennettu, ja voit porata reiän juuri oikeaan kohtaan. Punainen liituviiva sijaitsee ensimmäisen levyrivin linjalla.

02
Höyrysulku 7 Vaihe

Vanhassa höyrysulussa oli kaikki perin-teiset virheet: se oli rypyssä, joten kaistaleet eivät olleet tiiviisti toisissaan kiin-ni, se valui pitkin seiniä, eikä se ollut mi-tenkään tiivis kattorasioiden läpivienti-kohdissa. Kun eristemäärää lisätään, on tärkeää välttää samat virheet.

Työtä varten on hankittu paljon uusia materiaaleja, jotka helpottavat seinustan ja läpivientikohtien tiivistämistä.

Yhtä tärkeää on käyttää hyvää tek-niikkaa asennettaessa pitkiä, 2 m leveitä PE-kaistaleita. Periaatteena on ensin kiinnittää kaistale yhdestä reunastaan koko pituudelta. Kun se roikkuu verhon tapaan, se on helppo silottaa kattoon niin, että se istuu tasaisesti ja siististi.

Kipsilevykatto: Ensimmäinen höyrysulkukaistale kiinnitetään verhon tapaan 1

Ensimmäinen höyrysulkukaistale kiinnitetään verhon tapaan koko huoneen pituudelle. 2 m leveän kaistaleen molempiin päihin on jätetty 15 cm ylimää-räistä. Muovi kiinnitetään lautoihin sinkilöillä 30 cm välein 190 cm:n etäisyydelle seinästä.

Kipsilevykatto: Seinän ja katonrajaan pursotetaan paksu vana muoviliimaa 2

Seinän ja katonrajaan pursotetaan paksu vana muoviliimaa lähes laudoitukseen kiinni sille reunalle, johon ensimmäinen roikkuva kaistale kohta vedetään ja kiinnitetään. Huoneen loppuosa saa odottaa, jotta liima ei ehdi välillä kuivua.

Kipsilevykatto: Nyt loppuosa kaistaleesta voidaan kiinnittää lautoihin 3

Nyt loppuosa kaistaleesta voidaan kiinnittää lautoihin. Muovi on tärkeä saada sileäksi. Aloita keskeltä sitä reunaa, joka roikkuu, ja työnnä kädellä muovia yhä pidemmälle seinää kohti samalla, kun kiinnität sitä. Pysähdy 5 cm:n päähän seinästä.

Kipsilevykatto: Kun koko kaistale on paikallaan, paina reuna liimaan 4

Kun koko kaistale on paikallaan, paina reuna liimaan. Paina sitä kulmaan asti koko matkalta. On tärkeää, että muovi ulottuu kulmaan asti, muuten käy huonosti, kun asennat kipsilevyä.

Kipsilevykatto: Asenna seuraava kaistale 5

Asenna seuraava kaistale samaan tapaan: ensin yhdestä reunasta, sen jälkeen seinää kohti. Kaistaleen pitää limittyä vähintään 15 cm ensimmäisen kanssa, ja sen reunan pitää osua laudalle, jotta kaistaleella on alusta sauman teippaamiseksi.

Kipsilevykatto: Kaikki sinkilät peitetään tiiviisti höyrysulkuteipillä 6

Kaikki sinkilät peitetään tiiviisti höyrysulkuteipillä. Keskellä huonetta olevat pitkät rivit tiiviisti kiinnitettyjä sinkilöitä kaistaleen reunalla voi peittää pitkällä teippikaistaleella, loppuja varten on leikattava pienet teipinpalat.

Kipsilevykatto: Kattorasiat tuodaan muovin läpi 7

Kattorasiat tuodaan muovin läpi. Leikkaa ensin muoviin risti, jotta voit painaa sen rasian ympärille. Paina sitten kaulus rasian päälle. Kun kaulus on paikallaan, vedä suojapaperi pois, jotta kaulus liimautuu muoviin.

03
Kipsilevykerros 7 Vaihe

120 cm leveät kipsilevyt saa nostettua parin apulaisen kanssa ilman levynostinta, mutta jos työskentelet yksin, et pärjää ilman nostinta. Se kannattelee levyjä vaikeuksitta ja työntää ne ylös niin, että levyt asettuvat täysin oikein.

Asenna ensimmäinen levy sisem-mälle kattoa. Asetimme kaksi vaneripa-laa sen liituviivan kohdalle, jonne ensimmäisen levyn kulma tulee, ja oikaisemme levyn sen mukaan. Tämä helpottaa seuraavien levyrivien asennusta. Vältä aloittamasta sellaisella levyllä, johon täytyy tehdä reikä rasialle, sillä tällainen levy on helpompi sijoittaa myöhemmin.

Kipsilevykatto: Nosta ensimmäinen levy kattoa vasten 1

Nosta ensimmäinen levy kattoa vasten. Olemme jo asettaneet kaksi vaneripalaa liituviivalle, ensimmäisen 235 cm päähän päätyseinästä, toisen 240 cm pidem-mälle keskelle päin, joten voimme ohjata ko-konaisen levyn paikalleen pituussuunnassa.

Kipsilevykatto: Levy kiinnitetään lautoihin 2

Levy kiinnitetään lautoihin 35 mm puulle tarkoitetuilla kipsiruuveilla. Nauharuuvikoneella voit yltää kattoon jopa ilman tikkaita, joten työ sujuu nopeammin.

VINKKI: Kun levy on yhä maassa, tee ruu-veille kattoon linjat 40 ja 80 cm etäisyyksille.

Kipsilevykatto: Kiinnitä seuraava levy ensimmäisen jatkoksi 3

Kiinnitä seuraava levy ensimmäisen jatkoksi. Tue levy jo asennettua le-vyä ja vaneria vasten, jotta saat levyt linjaan.

VINKKI: Asentaminen helpottuu, kun laitat levyn hieman lomittain, jolloin toinen pääty jää hieman ylemmäksi.

Kipsilevykatto: Aseta seuraava levyrivi niin 4

Aseta seuraava levyrivi niin, että päätyliitokset lomittuvat ensimmäiseen levyriviin nähden. Usein voit aloittaa sillä kappaleella, joka jäi yli leikattaessa edellisen rivin viimeistä palaa pituuteen.

Kipsilevykatto: Ensimmäiseen levykerrokseen tehdään reikä rasiaa varten 5

Ensimmäiseen levykerrokseen tehdään reikä rasiaa varten, ennen kuin levy nostetaan. Ota mitta levyreunasta rasian keskelle ja poraa reikä 80 mm reikä-sahalla. Reiän pitää olla hieman rasiaa suurempi, jotta levy ei riko kaulusta.

Kipsilevykatto: Seinää vasten tulevat 1. kerroksen levyt leikataan hieman liian pie-niksi 6

Seinää vasten tulevat 1. kerroksen levyt leikataan hieman liian pie-niksi. Vähennä tarkasta mitasta 3-4 mm, ettet vaurioita huolella asennettua höyrysulkua, kun asennat levyjä.

Kipsilevykatto: Kun ensimmäinen kerros on valmis, leikkaa höyrysulku 7

Kun ensimmäinen kerros on valmis, leikkaa höyrysulku terävällä veitsellä. Viilto tehdään ensimmäisen levykerroksen linjaa pitkin. Nyt uusi höyrysulku on tiivis ja suojattu, joten älä vain tee siihen ruuveilla reikiä.

04
Levykerros 5 Vaihe

Toisen levykerroksen levyjä siirretään pitkällä ja lyhyellä sivulla niin, että saumat eivät osu samaan kohtaan levykerroksissa. Tällöin katto heikentyisi ja saattaisi halkeilla.

Pitkällä sivulla ensimmäistä levyä siirretään tämän vuoksi seuraavalle laudalle. Jälleen vedetään liituviiva, kuten ensimmäisen kerroksen levyjä asennettaessa. Myös vaneripalat ruuvataan samaan tapaan kulmakohtiin.

Seinustalla levyt leikataan 2 mm liian pieniksi. Näin reunat eivät murru levyä asennettaessa. Seinustan rako tiiviste-tään joka tapauksessa akryylisaumalla.

Kipsilevykatto: Aseta toisen levykerroksen ensimmäinen levy 1

Aseta toisen levykerroksen ensimmäinen levy liituviivan ja vaneripalojen mukaan. Toinen kerros aloitetaan yhtä lautaa pidemmältä. Kuten kuvasta näet, ruuvilinjaa varten tehty lyijykynäviiva kulkee ensim-mäisen levykerroksen sauman yli.

Kipsilevykatto: Päätysaumoja vahvistetaan teräsnauhalla 2

Päätysaumoja vahvistetaan teräsnauhalla, sillä kattolaudat sijaitsevat 40 cm:n välein, mikä jättää liian suuren etäisyyden lyhyen reunan ruuvien välille. Teräsnauha leikataan pituuteen ja työnnetään puoliksi uuden levyn päälle.

Kipsilevykatto: Uloimmat levyt nostetaan ensin seinää vasten 3

Uloimmat levyt nostetaan ensin seinää vasten, sillä niiden hauraat reunat ovat herkkiä, ja seinän pienet epätasaisuudet voivat vaurioittaa levyä.

VINKKI: Ruuvaa kiila, jota vasten levy voi levätä, kohtiin, joihin ei pääse levynostimella.

Kipsilevykatto: Kätketyt kattorasiat löytyvät 4

Kätketyt kattorasiat löytyvät magneettityökalulla. Kun siirrät hakuosaa alueella, jossa kattorasia on uuden levyn alla, huomaat, kun hakuosa osuu magneettiin ja pysähtyy. Nosta hakuosaa vähän, niin se oikenee tarkasti, ja merkitse paikan keskipiste.

Kipsilevykatto: Poraa rasialle reikä 67 mm reikäsahalla 5

Poraa rasialle reikä 67 mm reikäsahalla. Käytä suojalaseja tai pysy etäällä porasta, sillä se pölyää paljon. Koska nyt porataan vain toisen levykerroksen läpi, älä paina poraa erityisen kovaa, muuten pora saattaa osua johtoihin.

Materiaalit

Huone 3,5 x 6,8 m:
• 0,2 mm höyrysulku
• 4 putkiloa kalvoliimaa
• 4 kaulusta kattorasioille
• 5 x 80 mm lastulevyruuveja (muotti)
• 19 kipsilevyä, 120 x 240 cm
• Nauhakipsilevyruuveja, 35 ja 41 mm puuhun, 35 mm teräkseen

Erikoistyökalut
• Levynostin (vuokrataan)
• Kipsiruuvikone (vuokraus/osto)
• Tarv. magneetteja kattorasioiden paikallistamiseksi (vuokraus/osto)
• Sinkiläpistooli höyrysulkua varten

Vie aikaa

1 viikko

Hinta

Noin 450 €/26 m2

Vaikeusaste

Oikeilla materiaaleilla, työkaluilla ja tiedoilla pystyt helposti rakentamaan vankan ja tiiviin sisäkaton.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät nauharuuvinväännintä

Nauharuuvinväännin sopii vain yhteen tarkoitukseen, mutta siihen se on täydellinen. Nauharuuvinvääntimen avulla kipsilevyjen asentaminen sujuu nopeasti, sillä kone upottaa ruuvit tarkasti oikeaan syvyyteen. Tällä videolla näytetään, miten konetta käytetään ja säädetään.

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

VINKIT: Kotitekoinen levynostin

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

VINKIT: Kipsikärjenpidin ruuvaa oikeaan syvyyteen

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Kipsilevykatto