Kuivatusjärjestelmä kellariin

Kuivatusjärjestelmää ja salaojaa talon ympärille ei tehdä ihan huvikseen. Kaivaminen on rankkaa työtä eikä siihen ryhdy kuin pakon edessä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
4.900 euroa

Johdanto

Ainakin Henrik Tee Itse -lehden Tanskan toimituksesta on tätä mieltä. Hänen talonsa on juuri sellainen, joka saa siellä kyläilevät etsimään edes yhtä puuttuvaa listaa tai ovesta tippumaisillaan olevaa kädensijaa. Aivan turhaan. Talo on täydellinen. Sen vuoksi oli myös enemmän kuin katkeraa, kun Henrikin kellari peittyi veteen.

Ohjeet

01
Kaivaminen 3 Vaihe

1

Kaivoin vain 4 m kerrallaan ollak-seni varma siitä, että talo ei vaurioidu. Maa pitää taloa paikallaan ja aikaisemmin-kin on nähty, kuinka talo voi yksinkertai-sesti vain katketa keskeltä.

2

Hiekkamaata on helppo kaivaa, mutta se myös sortuu helposti. Välillä oli laskettava hitaasti kymmeneen etten olisi juossut huutaen pakoon.

3

Pidin kallistusta silmällä pyöriväl-lä laservesivaa'alla. Jotta vesi valuisi kunnolla oikeaan suuntaan, salaojan on kallistuttava 2-3 promillea, siis 2-3 mm/m.

02
Kuivatusjärjestelmä 4 Vaihe

Valitsin talooni 80 mm:n salaojaputket, sillä taloni sijaitsee alueella, jossa pohja-vesi on korkealla. Putket on varustettu keinokuitusuodattimella, joka estää hiekkaa tukkimasta niitä.

Itse salaojaputkien lisäksi päätin var-mistaa kellarinseinät suoraan sokkeliin asennettavilla salaojalevyillä. Levyt pitävät veden tehokkaasti poissa talosta ja eristävät samalla oleskeluhuoneena käytettävää kellaria.

Ehkä menin äärimmäisyyksiin, mutta koska en enää halunnut nähdä vettä kellarissani, kaivoin salaojan myös talon alle - vaikka jouduin sen takia pur-kamaan kellarin lattian osittain.

1

Putki tulee 50 cm:n päähän sokkelista. Levitin keskikarkeaa soraa perustuksesta putken ympärille saakka. Soran tehtävänä on murtaa hiushuokoi-suutta eli estää vettä nousemasta läpi.

2

Leikkasin seinän eristyslevyt käsisahalla ja nostin ne paikoilleen juuri soran päälle ja aivan maan-pinnan tasolle asti.

3

Salaojalevyt menevät 15 mm toistensa kanssa päällekkäin. Ne työnnettiin paikoilleen sitä mukaa, kun kiinnitin ne. Kiinnitin Fibertex-suodatinkankaan sen mukana tulevilla liittimillä.

4

Soran päällä oleva suodatin-kangas varmistaa, että kivikerros ei täyty hiekalla. Alimpana näkyy haarayhde, joka ohjaa putken kellarinlattian alle.

03
Kaivo 8 Vaihe

Kaivon kaivaminen voisi hyvin olla tee-itse -työtä. Taloni on kuitenkin raken-nettu vanhalle merenpohjalle, jossa poh-javesi on hyvin korkealla. Koska ilmei-senä vaarana oli 1,5 m:n syvyisen kuo-pan luhistuminen, annoin urakointiliik-keen hoitaa kaivon turvallisesti maahan.

Taloa ympäröivä salaojaputki päättyy kaivoon. Kaikki vesi johdetaan sinne ja kaivossa oleva pumppu huolehtii veden pumppaamisesta letkun kautta kunnal-liseen viemäriin. Vesi siis poistetaan tontiltani ja ohjataan kokonaan pois, jotta se ei päädy kellariini enää uudelleen.

1

Kaivon paikka kaivettiin pienois- kaivurilla. Parin minuutin kuluttua maa luhistui kuoppaan ja kaivaminen täy-tyi aloittaa alusta. Onneksi otin kaivurin!

2

Kaivo sijoitettiin parhaaseen mahdolliseen korkeuteen. Putki nimittäin porataan yläreunaan, jolloin kaivoon kerääntyy mahdollisimman paljon vettä ennen kuin pumppu alkaa pumpata.

3

Ottava putki viedään kaivoon. Putki jatkuu laatoituksen yläreunaan asti, johon kaivon kansi sijoitetaan.

4

Kaivoon porataan niin kutsuttu In Situ-liitäntä. Aukko porataan 127 mm:n reikäsahan terällä, jonka jälkeen In Situ-liitäntä työnnetään paikalleen. Näin se on valmiina kuivatusletkua varten.

5

Salaojaputki sahataan mittaan vaikka aivan tavallisella sahalla, jonka jälkeen putki asennetaan In Situ-liitäntään.

6

Poistoletku, joka johtaa kunnalliseen kaivoon, viedään pumppukaivoon. Letku on ainoastaan 40-50 cm:n syvyydessä.

7

Kaivon poistotiehen asennetaan kytkentä, johon poistoletku kytketään kiinni. Letku on kiinnitettävä tiukkaan, sillä pumpussa on kova paine.

8

Letkun toinen pää liitetään kun-nalliseen kaivoon, tässä sadevesi-kaivoon, sillä kunnassamme on kaksi erillis-järjestelmää: yksi sadevesille ja toinen jäte-vesille. Lopuksi pumppuun kytketään virta.

04
Peittäminen 3 Vaihe

Kun koko kuivatusjärjestelmä oli saatu maahan, jäljellä oli enää salaojan peittä-minen. Salaojaputken viimeinen osa pei-tetään keskikarkealla soralla. Kunnal-liseen kaivoon johtava kuivatusletku tuli myös piilottaa ennen kuin voin laatoit-taa talon seinustan ja istuttaa seinus-talle joitakin kasveja.

Peittelen seinän vierustat keskikar-kealla soralla säästääkseni julkisivua ja kellarin ikkunoita sadevedeltä ja sen myötä maasta roiskuvalta mullalta.

Koska paikan päällä oli urakoitsija joka tapauksessa, annoin hänen tiivistää myös maan tehokkaalla täryttimellä.

1

Putken ympärille levitetään keskikarkeaa soraa. Sitä levitetään runsaasti juuri ennen kaivonliittymää.

2

Kuivatusletku peitetään mullalla. En peitellyt ihan kokonaan, sillä halusin päällimmäiseksi keskikarkean sorakerrok-sen, joka estäisi multaroiskeet sateella.

3

Urakoitsijan tamppauskoneella maan tiivistäminen sujui hyvin ja perusteellisesti.

05
Pumppu 3 Vaihe

1

Nyt on aika asentaa pumppu paikalleen kaivoon. Johto on niin pitkä, että pumppu on helppo nostaa ylös esimerkiksi kaivon puhdistamisen ajaksi.

2

Pumppu lasketaan kaivon pohjalle saakka. Pumppu tulee kaivon vakiovarusteena. Wavinilla paketin nimi on ”pumpullinen pumppukaivo”.

3

Seuraavaksi kootaan vesilukko, jonka voi vielä varmistaa johdon-palalla. Pumpussa on kuitenkin paljon painetta sen hyrähtäessä käyntiin.

Materiaalit

• Pumppukaivo pumpulla, Wavin
• Salaojaputkea kuitusuodattimella, Ø 80
• Erilaisia liitäntäkappaleita, päätymuhveja,
T-kappaleita, kolmihaaroja, yhteitä
• 150 mm:n salaojalevyjä, Sundolitt
• Z-päätyprofi ili
• Asennusliimaa, Dana
• Suodatinkangasta
• 40 mm:n kovaa muoviletkua, jossa liitäntä 40 mm:n putkeen
• Kovaa putkea sähkökaapelille
• Keskikarkeaa soraa, 0-32 mm

Lisäksi:
• Liukuainetta muhveille jne.

Erikoistyökalut

• Tärytin (vuokraus)
• Pienoiskaivuri (vuokraus)
• Vaaituslaite (vuokraus)
• 127 mm:n reikäsahan terä

Vie aikaa

Riippuu täysin maaperästä ja olosuhteista sekä siitä, onko työmaalla tilaa kaivurille.

Hinta

Kuivatusjärjestelmä: n. 3300 € Eristys: n. 800 € Hälytin: n. 800 €

Vaikeusaste

Fyysinen työ on helppoa, mutta edellyttää paljon teknistä tietämystä.

Piirustus

Kuivatus ja eristäminen

Kellari suojataan vedeltä salaojaputkilla, keskikarkealla soralla, suodatinkankaalla ja eristävillä Sundolitt-levyillä.

Routalevyjä ei käytetty, koska salaojitus tehtiin täysin routimattomaan maahan (Tanskaan).

Kuivatus ja eristäminen

Kaivon rakenne

Kaivon rakenne

Kuivatusjärjestelmä

Kuivatusjärjestelmä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Kosteus kellarissa